herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/14 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej – ul. Lotniczej 2014-04-18 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2014 rok 2014-04-18 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-04-18 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/14 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2013 rok 2014-04-18 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/14 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 30a. 2014-04-18 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-04-18 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/14 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji pilotażowego Budżetu Partycypacyjnego Grudziądza w 2014 r. 2014-04-18 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia, zabudowanych garażami murowanymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-04-18 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/14 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. 2014-04-18 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-04-18 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/14 w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w działalnosci sportowej 2014-03-26 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kasprzaka 41, zabudowanej domem jednorodzinnym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-03-26 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-03-26 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kołłątaja 7, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-05-20 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/14 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2014-04-18 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/14 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2014-04-18 12:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/14 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna z przeznaczeniem na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia Jacht Klub Rudnik w Grudziądzu 2014-03-26 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2014-03-26 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-04-29 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-04-29 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2014-03-26 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonych w miejscowościach Grudziądz i Gruta, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-03-26 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu nad Wisłą oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-03-26 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-03-26 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/14 w sprawie powoływania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-03-26 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/14 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz 2014-03-17 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/14 w sprawie przyjęcia darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 2014-03-26 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-03-26 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-03-26 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2014 rok 2014-04-18 12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/14 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2014-04-18 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/14 zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz 2014-03-17 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/14 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych adresowanych do młodzieży 2014-04-18 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-03-17 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/14 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku 2014-03-17 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-03-17 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/14 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 6-8 2014-03-17 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/14 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 21/3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 17-21A 2014-03-17 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-03-17 10:45