herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej 21-23, zabudowanej garażem, pomieszczeniami gospodarczymi i ogródkiem przydomowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2014-06-09 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2014 rok 2014-06-09 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00024548/8 na rzecz Skarbu Państwa 2014-06-09 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-06-09 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/14 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2014-06-09 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2014-06-09 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-06-09 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/14 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu 2014-06-09 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/14 w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego na terenie miasta Grudziądza 2014-06-09 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/14 w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2014-05-29 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/14 w sprawie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2014-05-29 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/14 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2014-05-28 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/14 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2014-05-28 15:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/14 w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej Nr 26 w Grudziądzu 2014-06-10 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/14 w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej Nr 17 w Grudziądzu 2014-06-10 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2014-05-29 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/14 w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Grudziądza 2014-05-29 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulic Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-10 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/14 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania nagród za osiągniete wyniki sportowe lub działalność sportową 2014-05-29 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-10 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-05-29 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/14 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2014-05-29 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/14 w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej Nr 13 w Grudziądzu 2014-05-29 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Grudziądzu 2014-05-29 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu 2014-05-29 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/14 zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2014-05-29 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-05-29 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-05-29 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-06-17 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej 21-23, zabudowanej dwoma garażami, trzema pomieszczeniami gospodarczymi i ogródkiem przydomowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-29 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 67, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-29 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-19 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/14 w sprawie Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny 2014-05-20 12:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/14 w sprawie wzoru Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny i znaku "Tu honorujemy Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny" 2014-05-20 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/14 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2014-05-20 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2014-05-20 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/14 w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki 2014-05-20 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/14 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 2014-05-20 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 150, zabudowanej dwoma pomieszczeniami gospodarczymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-20 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-05-20 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu (Błonia nad Wisłą), w celu zorganizowania Pikniku Europejskiego 2014-05-20 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2014-05-20 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej 63, zagospodarowanej ogródkami przydomowymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-20 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej 69, zagospodarowanej ogródkiem przydomowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-20 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza, zagospodarowanej ogródkami przydomowymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-20 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/14 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2014-05-20 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/14 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-05-20 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2014-05-20 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-05-20 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kościuszki i Kilińskiego, zagospodarowanej ogródkami przydomowymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-20 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/14 w sprawie powołania Biura Obsługi Projektu ds. realizacji projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-05-20 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-19 09:25