herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
MAKOWSKA Marzena Maria Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:55:28
MIEDZIANOWSKI Grzegorz Jan Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:54:08
NAPOLSKI Paweł Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:45:35
OGONOWSKA Edyta Renata Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:43:30
PIASECKI Łukasz Filip Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:41:20
ROHDE Piotr Ryszard Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:34:51
SMOLAREK Tomasz Jerzy Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:32:53
SZYMAŃSKI Sławomir Andrzej Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:30:17
WIŚNIEWSKI Andrzej Zygmunt Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:28:09
WIŚNIEWSKI Andrzej Zygmunt Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:26:30
ŻEBROWSKI Mariusz Arkadiusz Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:24:09
WITKOWSKI Andrzej Franciszek Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:22:57
ŻEBROWSKI Mariusz Arkadiusz Tomasz Kopczyński 2020-05-04 11:22:36
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok Sylwia Szczęsna 2020-05-04 10:44:51
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok Sylwia Szczęsna 2020-05-04 10:43:51
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok Sylwia Szczęsna 2020-05-04 10:43:25
ZARZĄDZENIE NR 147/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-05-04 10:41:04
Obwieszczenie o o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OPEC-INEKO Sp. z o.o. - dokument usunięty Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-04 09:48:20
Obwieszczenie o o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OPEC-INEKO Sp. z o.o. - dokument usunięty Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-04 09:48:14
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OPEC-INEKO Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-04 09:47:47
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-04 09:47:28
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-04 09:46:33
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OPEC-INEKO Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-04 09:44:03
Obwieszczenie o o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OPEC-INEKO Sp. z o.o. - dokument usunięty Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-04 09:43:41
Obwieszczenie o o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OPEC-INEKO Sp. z o.o. - dokument usunięty Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-04 09:43:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu, przy ul. Budowlanych 7 o jednostkę kotłową biomasową pracującą w wysokosprawnej kogeneracji, na działkach nr 8/2, 8/6, 9/2, 10/2, 10/6 i 11/2, obręb 85 w Grudziądzu Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-04 09:41:32
zakończony - konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-04-30 15:17:13
zakończony - konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-04-30 15:11:10
ZARZĄDZENIE NR 150/20 zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-04-30 14:58:45
ZARZĄDZENIE Nr 149/20 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy-miasto Grudziądz Ligia Bartos 2020-04-30 12:54:48
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kopczyński 2020-04-30 10:32:20
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę parkingu na osiedlu Lotnisko wzdłuż budynków Skarżyńskiego 10 i 12, na działce nr 21/594 w obrębie 118, położonej przy ul. Ikara w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-04-30 09:34:24
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 29 kwietnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-04-30 08:24:48
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 kwietnia 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Ikara 4 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-04-30 08:24:42
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 23 kwietnia 2020 r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarnieckiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-04-30 08:24:36
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 22 kwietnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Bluszczowej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-04-30 08:24:32
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63mm PE długości ok. L=70m, na działce nr: 60/17 w obrębie 16 położonej przy ul. Przedniej w Grudziądzu. Sylwia Walter 2020-04-29 13:55:28
Zaproszenie do zlożenia oferty na dostawę sprzętu AGD dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-04-29 12:50:15
Zaproszenie do zlożenia oferty na dostawę sprzętu AGD dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-04-29 12:49:36
Zaproszenie do zlożenia oferty na dostawę sprzętu AGD dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument usunięty Beata Dudziak 2020-04-29 12:45:19