herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/16 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium półrocznego w pierwszym półroczu 2016 r. oraz stypendium na cały rok 2016) 2016-02-18 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-02-18 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-02-18 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2016-02-18 14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-02-18 14:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/16 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2016-02-18 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli miejskich i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2016-02-18 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2016-02-18 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/16 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania indywidualnej kontroli wspólnika w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały 2016-02-18 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/16 w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. 2016-02-18 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/16 w sprawie ustalenia w 2016 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2016-02-18 14:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku 2016-01-19 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/16 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Wierzbowej 2016-02-18 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016 - 2020 2016-02-22 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosmonautów, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-02-18 14:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/16 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 229/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa, zabudowanej trzema pomieszczeniami gospodarczymi oraz częściowo przeznaczonej pod ogródek przydomowy 2016-02-18 14:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/16 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Nadzoru Właścicielskiego 2016-01-21 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" 2016-01-19 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/16 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2016-01-21 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/16 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-01-19 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-01-21 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja, przeznaczonej na polepszenie warunków zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-01-21 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/16 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza – Koordynatora Monitoringu Wizyjnego miasta Grudziądza 2016-01-19 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/16 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2016-01-19 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/16 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2016-01-19 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/16 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2016-01-19 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2016-01-19 11:55