herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/12 w sprawie systemu zbierania, opracowywania i przekazywania informacji o zdarzeniach, zagrożeniach i ich przeciwdziałaniu w okresie EURO 2012 na terenie miasta Grudziądza. 2012-06-20 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-06-13 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-06-13 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-06-13 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-06-13 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2012-05-31 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/12 w sprawie: uzupełnienia "Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie m. Grudziądza". 2012-06-20 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/12 zmieniające Zarządzenie Nr 196/12 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Śródmieście" w Grudziądzu 2012-06-13 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/12 zmieniające Zarządzenie Nr 179/12 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Grudziądzu 2012-06-13 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/12 zmieniające Zarządzenie Nr 180/12 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Grudziądzu 2012-06-13 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/12 zmieniające Zarządzenie Nr 188/12 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu 2012-06-13 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/12 zmieniające Zarządzenie Nr 181/12 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2012-06-13 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/12 zmieniające Zarządzenie Nr 182/12 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2012-06-13 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/12 zmieniające Zarządzenie Nr 183/12 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2012-06-13 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/12 zmieniające Zarządzenie Nr 191/12 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu 2012-06-13 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/12 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2012-05-25 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/12 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu 2012-05-28 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-05-31 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/12 w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-05-31 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-05-31 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Tarpno" w Grudziądzu 2012-05-25 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Śródmieście" w Grudziądzu 2012-05-25 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kopernik" w Grudziądzu 2012-05-25 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Lotnisko" w Grudziądzu 2012-05-25 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Strzemięcin" w Grudziądzu 2012-05-25 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Rządz" w Grudziądzu 2012-05-25 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu 2012-05-25 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Grudziądzu 2012-05-25 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu 2012-05-25 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu 2012-05-25 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu 2012-05-25 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu 2012-05-25 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 2012-05-25 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 2012-05-25 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2012-05-25 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2012-05-25 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2012-05-25 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Grudziądzu 2012-05-25 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Grudziądzu 2012-05-25 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Grudziądzu 2012-05-25 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 8394 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-05-25 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/12 w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz 2012-05-21 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/12 w sprawie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz 2013-01-18 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku 2012-05-21 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Solidarności oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-05-21 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-05-25 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2012-05-21 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/12 w sprawie: powołania osoby do reprezentowania gminy-miasto Grudziądz w Radzie Nadzorczej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Spółka z o.o. w Grudziądzu. 2012-05-28 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-05-28 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2012-05-25 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-05-21 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/12 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenie form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2012 roku 2012-05-21 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-05-21 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/12 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2012-05-14 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/12 w sprawie tworzenia aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2012-05-14 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/12 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2012-05-22 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-05-14 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-05-14 09:43