herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

odwołany - DPS Nr 2 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór odwołany - szczegóły w dołączonym pliku

Załącznik nr 2
do procedury postępowania przy naborze kandydatów
na kierownicze stanowisko urzędnicze i stanowiska urzędnicze
w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna 30/32

   • OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
    w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna nr 30/32

Dyrektor w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna nr 30/32 ogłasza nabór na stanowisko k s i ę g o w e j  

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
d) wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe
e) podstawowa znajomość obsługi komputera

2. Wymagania dodatkowe:
a) odpowiedzialność, komunikatywność
b) rzetelność, dokładność
c) umiejętność pracy w zespole
d) umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy
e) mile widziany dwuletni staż pracy

3.  Zakres zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie ewidencji analitycznej do kont rozrachunkowych.
b) Wystawianie not obciążeniowych.
c) Comiesięczne uzgadnianie obrotów i sald ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną.
d) Dbanie o terminowe regulowanie należności wg wystawionych not.
e) Sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej
f) Znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 1994 nr 121 poz. 592 z późniejszymi zmianami.
g) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb jednostki zleconych przez dyrektora i głównego księgowego

4. Wymagane dokumenty;

    • curriculum vitae, (życiorys ze zdjęciem),

    • list motywacyjny,

    • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych, oraz innych zaświadczeń i świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata (kursy, szkolenia),
- kserokopie świadectw pracy,
- referencje,
- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)." 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 06.02.2008 r. do godz. 15 00 w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 86-300 Grudziądzu przy ul. Nadgórnej nr 30/323 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: księgowa”. Decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej Nr 2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. Kandydaci  zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani  o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia weryfikacji końcowej w formie telefonicznej lub pisemnej. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie przeszli weryfikacji formalnej nie będą  zwracane.  Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Rekrutacyjną w składzie ustalonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Grudziądzu nastąpi w terminie do dnia 27.02.2008 r.

Anatol Mielniczuk
Dyrektor

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Pawska 23-01-2008 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-01-2009 09:03