herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza w ramach realizacji Polityki terytorialnej województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 2024-01-26 10:47
dokument Raport z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024-01-15 14:32
dokument Konsultacje społeczne z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023-11-27 11:14
dokument Raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu : Strategia Rozwoju Miasta Grudziądza na lata 2024-2035 2023-11-23 11:02
dokument Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku 2023-10-31 11:48
dokument Raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza 2023-09-25 10:47
dokument Raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Grudziądza 2023-09-25 10:44
dokument Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2024-2035 2023-09-22 08:39
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Grudziądza oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza 2023-08-03 15:30
dokument Konsultacje projektu dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku - dokument stracił ważność 2023-06-06 14:50
dokument Raport z przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza". 2022-01-27 07:40
dokument Raport z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022-01-11 08:06
dokument Konsultacje projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza" 2021-11-25 09:58
dokument Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021-11-25 09:59
dokument Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2027 z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla gminy miasta Grudziądz i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Grudziądz porozumienia w zakresie organizacji transportu" 2021-10-13 13:42
dokument Konsultacje społeczne dotyczące "Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla gminy - miasto Grudziądz" 2021-10-18 12:44
dokument Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Grudziądza 2021-04-15 11:04
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Grudziądza 2021-03-23 09:51
dokument Konsultacje społeczne treści "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023?"(LPR) - załącznika do projektu uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023" 2020-12-07 14:47
dokument Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-12-02 14:28
dokument Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 2020-11-20 10:48
dokument Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-11-10 15:46
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 2020-11-03 16:53
dokument Konsultacje społeczne z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 2020-10-28 15:29
dokument Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 2020-09-30 12:04
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE TREŚCI "LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023"(LPR) - ZAŁĄCZNIKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYJĘCIA "LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GRUDZIĄDZA NA LATA 2017-2023" 2020-04-01 09:40
dokument Konsultacje społeczne treści "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023" (LPR) - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023" 2020-02-25 16:22
dokument Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2020-01-13 09:31
dokument Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-12-18 10:26
dokument Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-11-29 12:29
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021 2019-11-12 16:27
dokument Konsultacje społeczne z mieszkańcami "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 2019-11-12 16:23
dokument Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie "wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021" 2019-10-17 08:11