herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XI/41/2021 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLII/350/2021 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza. 2021-05-17 09:55
dokument Uchwała Nr XLII/350/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza. 2021-05-17 10:17
dokument UCHWAŁA Nr XI/40/2021 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLII/349/2021 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze ulicy Toruńskiej. 2021-05-17 09:56
dokument Uchwała Nr XLII/349/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze ulicy Toruńskiej. 2021-05-17 10:16
dokument Ulgi podatkowe na podstawie ustawy - Ordynacji podatkowej - przykładowy wniosek do pobrania 2021-01-26 13:38
dokument Wykaz załączników do wniosku o ulgę (odroczenie, raty, umorzenie) dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 2021-01-26 12:58
dokument Wykaz załączników do wniosku o ulgę (odroczenie, raty, umorzenie) dla osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą 2021-01-26 12:59
dokument Wykaz załączników do wniosku o ulgę (odroczenie, raty, umorzenie) dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą 2021-01-26 12:59
dokument Do pobrania załączniki dot. pomocy de minimis dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą 2021-01-29 10:38
dokument Do pobrania załącznik dla osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej 2021-01-29 10:36