herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog PROJEKTY MPZP - KATALOG -
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowo-gospodarczego, na działce nr 8/6 w obrębie nr 120, położonej przy ul. dr Ludwika Rydygiera w Grudziądzu. 2024-04-10 13:59
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 04.04.2024 r. decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4KV przy ul. Irysowej i Astrowej w Grudziądzu 2024-04-04 14:12
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, na działkach nr 80/1 i 5/4 w obrębie 162; położonych przy ul. Irysowej i Astrowej w Grudziądzu. 2024-03-12 13:51
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 22.02.2024 r. decyzji Nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, na dzkach nr 4/1, 4/2, 82/10, 82/12, 82/14, 82/16 w obrębie 162 położonych przy ul. Irysowej i Astrowej w Grudziądzu. 2024-02-22 13:11
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 15.02.2024 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji nr 41/2023 z dnia 21.12.2023 r. dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zespołu garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą?, na działkach nr 11/281, 11/280, 11/260 w obrębie 86, przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2024-02-15 14:00
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, na działkach nr 4/1, 4/2, 82/10, 82/12, 82/14, 82/16 w obrębie 162; położonych przy ul. Irysowej i Astrowej w Grudziądzu. 2024-02-01 12:09
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Polnej; na działkach nr: 8, 7, 1, 2/1, 9/1, 10/1 ? w obrębie nr 20 i 7, 5/39 ? w obrębie nr 17, położonych przy ul. Polnej w Grudziądzu. 2024-01-17 11:42
dokument Ogłoszenie o ustaleniu decyzji o warunkach zabudowy nr 43/2023 na budowę parkingu dla budowy ?Delfinka? przy ZSO w Grudziądzu, na działkach nr 20/9 i 20/10 w obrębie 106, położonych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu. 2023-12-27 14:08
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 42/2023 w dniu 21.12.2023 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 30 w obrębie 151, położonej przy ul. Tylnej w Grudziądzu 2023-12-21 13:42
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące o wydaniu w dniu 21.12.2023 r. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 41/2023 dla Inpak Investments Sp. z o. o. Generalny Wykonawca Sp.k. dot. budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zespołu garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 11/281, 11/280, 11/260 obr. 86 położonych w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 2023-12-21 11:29
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo -handlową na parterze, na działkach nr 33/2, 32/1, 31/2 w obrębie nr 7, położonych przy ul. Fortecznej w Grudziądzu. 2023-12-20 12:06
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w ul. Polnej; na działkach nr: 8, 7, 1, 2/1, 9/1, 10/1 ? w obrębie nr 20 i 7, 5/39 ? w obrębie nr 17, położonych przy ul. Polnej w Grudziądzu. 2023-12-14 13:44
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji znak PP-I.6740.177.2018 dotyczącej zatwierdzenia zamiennego projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i zmianie pozwolenia na budowę dec. Nr 202/2018 z dnia 18.05.2018 r, znak PP-I.6740.177.2018 obejmującą rozbudowę i modernizację punktu odbioru i magazynowania surowca do produkcji wyrobów mleczarskich ul. Magazynowa 8 dz. nr 8/146,;14 - obr. 0137 w Grudziądzu dnia 07.12.2023 r. 2023-12-07 12:36
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza z dnia 05.12.2023 r. informujące, że wniosek w/s ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zespołu garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 11/281, 11/280, 11/260 w obrębie 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu zostanie rozpatrzony po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), ze względu na skomplikowany charakter sprawy. 2023-12-05 13:40
dokument Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy warunków zabudowy na budowę parkingu i budowę drogi pożarowej dla budowy ?Delfinka? przy ZSO w Grudziądzu, na działkach nr 20/9 i 20/10 w obrębie 106, położonych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu, oraz o zmianie przedmiotu inwestycji i przedłużeniu terminu rozpatrzenia ww wniosku. 2023-12-01 12:33
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Waryńskiego i ulicą Frycza Modrzewskiego 2023-11-23 12:11
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Lawendową, Mieczykową i Drogą Graniczną 2023-11-23 12:09
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Konstytucji 3 Maja, Macieja Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi oraz ulicą Runa Leśnego 2023-11-23 12:07
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Za Basenem, Karabinierów i Marsz. Józefa Piłsudskiego oraz terenami usługowymi 2023-11-23 12:05
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, ogrodami działkowymi, granicą administracyjną miasta oraz rzeką Rudniczanką 2023-11-23 11:59
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.11.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 30 w obrębie 151, położonej przy ul. Tylnej w Grudziądzu. 2023-11-22 12:50
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 37/2023, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku usług medycznych, na działce nr 1/6 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I 5 w Grudziądzu. 2023-11-22 12:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie parkingu i budowie drogi pożarowej dla budowy ?Delfinka? przy ZSO w Grudziądzu, na działkach nr 20/9 i 20/10 w obrębie 106, położonych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu. 2023-11-14 13:08
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno ? magazynowego z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, na działkach nr 10/66, 10/65, 12/50, 12/33, 10/62 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu. 2023-11-10 10:20
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące o umorzeniu postępowania administracyjnego w dniu 09.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno ? magazynowego z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, na działkach nr 10/66, 10/37, 10/65, 12/50, 12/33, 10/62 w obrębie 63, położonych przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu. 2023-11-09 11:52
dokument Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku usług medycznych na działce nr 1/6 w obrębie 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu oraz o przedłużeniu terminu rozpatrzenia ww wniosku. 2023-10-25 11:50
dokument Ogłoszenie o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku usług medycznych na działce nr 1/6 w obrębie 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2023-10-25 11:49
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zespołu garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 11/281, 11/280, 11/260 w obrębie 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu 2023-10-23 12:49
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 19.10.2023 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch parkingów na samochody osobowe, na działkach nr 9/15, 9/16 i 9/17 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. 2023-10-20 12:46
dokument Informacja nt. wydania decyzji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,4 WM wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Maciejkowa w Grudziądzu dz. 20/1, 20/4, 20/5 obr. 159 2023-10-03 10:46
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch parkingów na samochody osobowe, na działkach nr 9/15, 9/16 i 9/17 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. 2023-09-27 11:37
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Wierzbową, Paderewskiego i Dębową 2023-09-07 14:18
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji dla inwestycji o nazwie ?Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu? ? zadanie 1-Zb1b zbiornik infiltracyjny między ul. Chełmińską i Trasą Średnicową dla wód opadowych i roztopowych wraz z kolektorami doprowadzającymi i odprowadzającymi; na działkach nr: 151/1, 151/2 ? w obrębie nr 109 i 1/18, 9 ? w obrębie nr 126, położonych przy ul. Kraszewskiego, Chełmińskiej, Wyspiańskiego w Grudziądzu. 2023-08-22 11:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę parkingu dla samochodów osobowych oraz drogi dojazdowej, na działkach nr 11/279, 11/260, 11/280 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2023-08-17 12:45
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 28.07.2023 r. o odwołaniu od wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi łącznej ul. Karabinierów z ul. Łyskowskiego 2023-07-28 12:10
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza z dnia 17.07.2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi łączącej ul. Karabinierów z ul. Łyskowskiego Nr 2/ZRID/2023 2023-07-17 11:26
dokument Ogłoszenie prezydenta Grudziądza, dotyczące ustalenia warunków zabudowy na budowę parkingu dla samochodów osobowych oraz drogi dojazdowej, na działkach nr 11/279, 11/260, 11/280 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu, wszczętej postępowaniem administracyjnym w dniu 20.06.2023 r. na żądanie INPAK INWESTMENTS SP. Z O.O., GENERALNY WYKONAWCA SP. K., ul. Trynkowa 49, 86-300 Grudziądz. 2023-07-17 10:56
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie ?Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu? ? zadanie 1-Zb1b zbiornik infiltracyjny między ul. Chełmińską i Trasą Średnicową dla wód opadowych i roztopowych wraz z kolektorami doprowadzającymi i odprowadzającymi; na działkach nr: 151/1, 151/2 ? w obrębie nr 109 i 1/18, 9 ? w obrębie nr 126, położonych przy ul. Kraszewskiego, Chełmińskiej, Wyspiańskiego w Grudziądzu 2023-07-17 09:42
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 10.07.2023 r w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu - etap I 2023-07-10 11:35
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka 2023-07-10 10:49
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Drogą Mazowiecką i Magazynową 2023-07-10 10:54
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Młyńską, Kos. Gdyńskich i Marszałka Józefa Piłsudskiego 2023-07-10 10:51
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Konstytucji 3 Maja, Południową, Szosą Toruńską oraz zabudową mieszkaniową z usługami 2023-07-06 09:01
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Konstytucji 3 Maja, Południową, Szosą Toruńską oraz zabudową mieszkaniową z usługami 2023-07-06 08:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki 2023-07-05 08:50
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku usługowego (nieuciążliwe usługi administracji, bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony zdrowia i lecznictwa, oświaty i kultury, drobnego handlu, gastronomii, hotelarstwa, wykonywania wolnych zawodów, działalności niematerialnej-finansowej i biurowej oraz administracyjnej); na działkach nr 28/12, 28/9, 27/4 i 26/7 w obrębie nr 14, położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego w Grudziądzu. 2023-05-24 12:12
dokument Informacja nt. wydania decyzji zmieniającej decyzje na inwestycje obejmującą rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej na terenie działek nr 8/2, 9/2, 10/2 - obręb nr 85 przy ul Budowlanych 7 w Grudziądzu 2023-05-23 08:02
dokument Informacja nt. wydania decyzji zmieniającej decyzje na inwestycje obejmującą rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej na terenie działek nr 8/2, 9/2, 10/2 - obręb nr 85 przy ul Budowlanych 7 w Grudziądzu 2023-05-23 08:01
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę targowiska handlowego ? budowa zadaszenia w postaci wiaty, przebudowa istniejących miejsc postojowych, na działkach nr 22/1, 23/3, 25/4, 24/5, 24/3, 16/5 w obrębie nr 14, położonych przy ul. Paderewskiego w Grudziądzu. 2023-05-15 15:11
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 28.04.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej Budowy dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu - etap I 2023-05-04 11:24
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 27.04.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. Budowy drogi łącznej ul. Karabinierów z ul. Łyskowskiego w Grudziądzu 2023-05-04 11:21
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji nr 48/2023 udzilającej pozwolenia na budowę budynku produkcyjno magazynowego z częścią socjalną, budynku biurowego, budynku portierni, zbiornika wody ppoż, budynku hydroforni (kontener), zbiornika retencyjnego wody deszczowej oraz 64 stanowisk parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ul. Trynkowa dz. 203/17, obr 162 Grudziądz 2023-04-24 15:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku usługowego (nieuciążliwe usługi administracji, bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony zdrowia i lecznictwa, oświaty i kultury, drobnego handlu, gastronomii, hotelarstwa, wykonywania wolnych zawodów, działalności niematerialnej-finansowej i biurowej oraz administracyjnej); na działkach nr 28/12, 28/9, 27/4 i 26/7 w obrębie nr 14, położonych przy ul. Ignacego Paderewskiego w Grudziądzu. 2023-04-20 12:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ?Przebudowa targowiska handlowego? ? budowa zadaszenia w postaci wiaty, przebudowa istniejących miejsc postojowych; na działkach nr 22/1, 23/3, 25/4, 24/5, 24/3, 16/5 w obrębie nr 14, położonych przy ul. Paderewskiego w Grudziądzu. 2023-04-20 12:20
dokument Ogłoszenie prezydenta Grudziądza w związku z rozpatrywanym wnioskiem, złożonym przez Panią Annę Markiewicz, ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz, pełnomocnika Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., ul. Curie ? Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz. 2023-04-18 10:44
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 6 /2023 dla inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,01 MPa), dn 125 PE, na działce nr 98/2 w obrębie nr 24; położonej przy ul. Łyskowskiego w Grudziądzu. 2023-03-23 12:01
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska 2023-03-08 09:56
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące o wydaniu w dniu 23.02.2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wody dla celów socjalnych (PE 160mm) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 9, 15, 17 i 19; Nauczycielskiej 6, 8; CWK 3; Stachonia 3, 4, 8 i Skarżyńskiego 5 w Grudziądzu 2023-02-24 09:42
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GRU0019A; na działce nr 11/204 w obrębie nr 86; położonej przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2023-02-15 10:46
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,01 MPa), dn 125 PE; na działce nr 98/2 w obrębie nr 24; położonej przy ul. Łyskowskiego w Grudziądzu. 2023-02-14 09:53
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2023-02-13 09:29
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 02.02.2023 r. decyzji Nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kolektorów deszczowych w ul. Kalinkowej wariant L11b z wylotem do Wisły (zadanie 3) w ramach inwestycji pt; ?Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu?, na działkach nr: 71/138; 71/125 w obrębie 107, nr 4, 7/29 i 7/30 w obrębie 106 położonych przy ulicach: Kalinkowej, Korczaka, Śniadeckich w Grudziądzu. 2023-02-02 14:09
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące o wydaniu w dniu 02.02.2023 r. decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń wodnych - 5 studni głębinowych na dz. 5 obr. 117; dz. 3/2, 15/3, 27/6 obr. 124 położonych przy ul. Kasprowicza w Grudziądzu. 2023-02-02 14:03
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wody dla celów socjalnych (PE160mm) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Warszawskiej 9,15,17,19; Nauczycielskiej 6,8; CWK 3; Stachonia 3,4,8; Skarżyńskiego 5 w Grudziądzu. 2023-02-01 11:50
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływaniana środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka 2023-02-01 09:09
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka 2023-02-01 09:06
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 10 w obrębie nr 151; położonej przy ul. Leszczynowej w Grudziądzu. 2023-01-31 13:06
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kolektorów deszczowych w ul. Kalinkowej wariant L11b z wylotem do Wisły (zadanie 3), w ramach przedsięwzięcia pt; ?Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu?, na działkach nr: 71/138; 71/125 w obrębie 107, nr 4, 7/29 i 7/30 w obrębie 106 położonych przy ulicach: Kalinkowej, Korczaka, Śniadeckich w Grudziądzu. 2023-01-03 15:39
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce nr 10 w obrębie nr 151; położonej przy ul. Leszczynowej w Grudziądzu. 2023-01-02 13:31
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa urządzeń wodnych - 5 studni głębinowych na działkach 5 obr.117; 3/2, 15/3, 27/6 obr. 124, położonych w Grudziądzu przy ul. Kasprowicza 2023-01-26 11:55
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej GRU0019A; na działce nr 11/204 w obrębie nr 86; położonej przy ul. Budowlanych 3 w Grudziądzu. 2022-12-28 11:08
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji dla inwestycji, polegającej na budowie i przebudowie linii kablowej niskiego napięcia; na działce nr: 1/6 w obrębie nr 10; położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu, 2022-12-21 11:20
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Dąbrowskiego, zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i ulicą Łyskowskiego w Grudziądzu 2023-01-26 11:53
dokument Ogłoszenie prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV; na działce nr: 1/6 ? w obrębie nr 10; położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2022-11-28 12:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu dnia 17 listopada 2022 r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2022 dla inwestycji, polegającej na dobudowie windy zewnętrznej do budynku biblioteki oraz rozbudowie garażu o pomieszczenie magazynowe, na działce nr 3 w obrębie nr 32, położonej przy ul. Legionów 28 w Grudziądzu. 2022-11-17 12:26
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 19.10.2022 r. decyzji zmieniającej decyzję nr 258/2021 z dnia 25.08.2021 r. na inwestycję obejmującą rozbudowę hali wysokiego składowania z częścią socjalno ? biurową, zbiornikiem wody pożarowej wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Dystrybucyjnego Rossmann - dokument stracił ważność 2022-10-27 10:11
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Lipową, Jaśminową, Jeziorem Tarpno oraz kanałem Trynka w Grudziądzu 2023-01-26 11:56
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Drogą Mazowiecką i Magazynową 2023-01-26 11:56
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Drogą Mazowiecką i Magazynową 2023-01-26 11:56
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 17.10.2022 r. decyzji Nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę punktu ładowania autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Śniadeckich na działkach nr 4, 5, 2/10, 7/14 w obrębie 106 położonych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu. 2022-10-17 13:06
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Młyńska, Kos. Gdyńskich i Marszałka Józefa Piłsudskiego 2023-01-26 11:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Młyńska, Kos. Gdyńskich i Marszałka Józefa Piłsudskiego 2023-01-26 11:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2023-01-26 11:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dobudowy windy zewnętrznej do budynku biblioteki oraz rozbudowy garażu o pomieszczenie magazynowe, na działce nr 3 w obrębie nr 32, położonej przy ul. Legionów 28 w Grudziądzu. 2022-09-21 07:41
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę punktu ładowania autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Śniadeckich na działkach nr 4, 5, 2/10, 7/14 w obrębie 106 położonych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu. 2022-09-20 13:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 29.07.2022 r. decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ?Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160/63PE? ? budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 160; na działce nr 1/54 w obrębie nr 62, położonej przy ul. Rapackiego w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2022-07-29 08:47
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływaniana środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Wierzbową, Ignacego Paderewskiego i Dębową 2023-01-26 11:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Wierzbową, Ignacego Paderewskiego i Dębową 2023-01-26 11:58
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z przebudową istniejącej nawierzchni i stanowiskiem do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonie ul. Rapackiego 32-34/Moniuszki, na działkach nr 40/7, 40/8 i 46/4 w obrębie nr 60, położonych przy ul. Rapackiego i Moniuszki w Grudziądzu. 2022-07-15 08:46
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 30.06.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji ?Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 160/63PE? ? budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 160; na działce nr 1/54 w obrębie nr 62, położonej przy ul. Rapackiego w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2022-07-01 08:36
dokument Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę parkingu wraz z przebudową istniejącej nawierzchni i stanowiskiem do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonie ul. Rapackiego 32-34/Moniuszki, na działkach nr 40/7, 40/8, 46/4 w obrębie nr 60, położonych przy ul. Rapackiego i Moniuszki w Grudziądzu oraz o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku. 2022-06-22 12:50
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska w Grudziądzu 2023-01-26 11:58
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska w Grudziądzu 2023-01-26 11:59
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 30.05.2022 r. decyzji Nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na działkach nr 1/18, 1/19, 1/24 i 1/25 w obrębie 62 położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. 2022-05-30 14:04
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 24.05.2022 r. decyzji Nr 5/2022 z rygorem natychmiastowej wykonalności, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wewnętrznej linii zasilającej 0,4kV wraz ze złączem energetycznym dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 10837_L208 _Grudziadz_005 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr 20 w obrębie 67 położonej przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. 2022-05-24 13:29
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE oraz gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE; na działkach nr 10/64, 10/65, 10/61, 10/68, 10/49, 10/55, 10/57 w obrębie 63;na działkach nr 1/56, 1/63, 1/47, 1/66, 1/59, 1/57, 1/53, 1/29, 1/30, 1/52 w obrębie nr 62;na działce nr 70 w obrębie nr 91, położonych przy ul. Waryńskiego i Droga Łąkowa w Grudziądzu. 2022-05-20 12:16
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV o długości do 500 m (budowa linii kablowej SN 15 kV, przebudowa linii napowietrznych nN 0,4 kV, budowa linii kablowych nN 0,4 kV, budowa małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa złączy kablowych SN 15 kV); na działkach nr: 31/7, 42, 43, 31/48, 31/51, 31/55, 31/41, 31/32 ? w obrębie nr 73; 42, 43, 44, 45, 46 ? w obrębie nr 71; położonych przy ul. Droga Topolowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu 2022-05-20 12:02
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV na działkach nr 1/18, 1/19, 1/24, 1/25 w obrębie 62 położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. 2022-05-05 10:56
dokument Ogłoszenie z dnia 05.05.2022 r. dotyczące wystąpienia Prezydenta Grudziądza do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na bduowę gazociągu ś/c ul. Waryńskiego, Droga Łąkowa - dokument stracił ważność 2022-05-05 09:22
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 28.04.2022 r. decyzji Nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nN0,4kV na działce nr 1/4 w obrębie 25 położonej przy ul. Władysława IV w Grudziądzu. 2022-04-29 08:21
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 20.04.2022 r. decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wody dla celów p.poż. i socjalnych (PE 160mm; PE 110 mm) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku hydrofornii zlokalizowanych przy ul. Korczaka 2, 4, 6, 6A w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2022-04-20 13:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wewnętrznej linii zasilającej wraz ze złączem energetycznym dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 10837_L208 _Grudziadz_005 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr 20 w obrębie 67 położonej przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. 2022-04-13 12:29
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nN 0,4kV o długości 73m, na działce nr 1/4 w obrębie 25 położonej przy ul. Władysława IV w Grudziądzu. 2022-04-07 14:13
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV o długości do 500 m (budowa linii kablowej SN 15 kV, przebudowa linii napowietrznych nN 0,4 kV, budowa linii kablowych nN 0,4 kV, budowa małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa złączy kablowych SN 15 kV); na działkach nr: 31/7, 42, 43, 31/48, 31/51, 31/55, 31/41, 31/32 ? w obrębie nr 73; 42, 43, 44, 45, 46 ? w obrębie nr 71; położonych przy ul. Droga Topolowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu; złożonym przez Pana Piotra Szameta, pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ W TORUNIU. 2022-03-31 13:33
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 31.03.2022 r. Decyzji Nr 1/ZRID/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi łączącej ul. Toruńską z ul. Kwiatową - dokument stracił ważność 2022-03-31 12:20
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE oraz gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE; na działkach nr 10/64, 10/65, 10/61, 10/68, 10/49, 10/55, 10/57 w obrębie 63; na działkach nr 1/56, 1/63, 1/47, 1/66, 1/59, 1/57, 1/53, 1/29, 1/30, 1/52 w obrębie nr 62; na działce nr 70 w obrębie nr 91. 2022-03-28 14:33
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 24 marca 2022 r. decyzji zmieniającej decyzję nr 8/2021 z dnia 6 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2022-03-24 14:09
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV o długości do 500 m (budowa linii kablowej SN 15 kV, przebudowa linii napowietrznych nN 0,4 kV, budowa linii kablowych nN 0,4 kV, budowa małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa złączy kablowych SN 15 kV); na działkach nr: 31/7, 42, 43, 31/48, 31/51, 31/55, 31/41, 31/32 ? w obrębie nr 73; 42, 43, 44, 45, 46 ? w obrębie nr 71; położonych przy ul. Droga Topolowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu; złożonym przez Pana Piotra Szameta, pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ W TORUNIU. 2022-03-24 13:03
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Dąbrowskiego, zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i ulicą Łyskowskiego w Grudziądzu 2023-01-26 12:02
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Dąbrowskiego, zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i ulicą Łyskowskiego w Grudziądzu 2023-01-26 12:02
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wody dla celów p.poż. i socjalnych (PE 160mm; PE110 mm) dlabudynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku hydroforni zlokalizowanych przy ul. Korczaka 2, 4, 6, 6A w Grudziądzu, na działkach nr: 35/9 i 53/2 w obrębie 106 - dokument stracił ważność 2022-03-23 15:18
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Dębową, Wierzbową, Ignacego Paderewskiego i granicą administracyjną miasta 2023-01-26 12:03
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Dębową, Wierzbową, Ignacego Paderewskiego i granicą administracyjną miasta 2023-01-26 12:03
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. zmiany decyzji nr 8/2021 z dnia 6 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy krytej pływalni typu DELFINEK przy Z.S.O. w Grudziądzu; na działkach nr: 18/1, 18/2 ? w obrębie nr 106; położonych przy ul. Janusza Korczaka 23 w Grudziądzu. 2022-03-03 12:35
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. zmiany decyzji nr 8/2021 z dnia 6 września 2021 r. 2022-02-09 11:02
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą ?Kuntersztyn II? obejmującego obszar zawarty między ulicami: Łyskowskiego, Drogą Straconych, Waryńskiego i Kasprzaka w Grudziądzu 2023-01-26 12:03
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Droga Graniczna, Droga Kurpiowska i Jana Pawła II w Grudziądzu 2023-01-26 12:04
dokument Ogłoszenie dot. wniosku o zmianę decyzji nr 8/2021 z dnia 6 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy krytej pływalni typu DELFINEK przy Z.S.O. w Grudziądzu; na działkach nr: 18/1, 18/2 ? w obrębie nr 106; położonych przy ul. Janusza Korczaka 23 w Grudziądzu; złożonego przez Pana Marka Iwińskiego ? Dyrektora Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, występującego w imieniu gminy ? miasto Grudziądz, wszczęto postępowanie administracyjne dot. w/w sprawy. 2022-01-21 10:41
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12.01.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej : ?Budowa drogi łączącej ul. Toruńską z ul. Kwiatową? - dokument stracił ważność 2022-01-12 14:16
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 07.12.2021 r. decyzji nr 37/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1000kW na dachach istniejących budynków , na działkach nr 12/56, 12/25, 10/13 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2021-12-08 13:49
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 25.11.2021 r. decyzji Nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę ul. Wawrzyniaka i ul. Tetmajera na działkach nr: 238, 7/6, 36/5, 246, 245, 271, 273, 274, 299, 251, 250, 216/5 w obrębie 108 oraz nr: 10/19 i 19/3 w obrębie 107 położonych przy ulicy Wawrzyniaka, Tetmajera, Libelta, Broniewskiego, Reymonta, Chełmińskiej w Grudziądzu. 2021-11-25 14:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę ul. Wawrzyniaka i ul. Tetmajera na działkach nr: 238, 7/6, 36/5, 246, 245, 271, 273, 274, 299, 251, 250, 216/5 w obrębie 108 oraz nr: 10/19 i 19/3 w obrębie 107 położonych przy ulicy Wawrzyniaka, Tetmajera, Libelta, Broniewskiego, Reymonta, Chełmińskiej w Grudziądzu. 2021-11-03 11:50
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 9/15, 9/16 i 9/17 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. 2021-10-08 13:08
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądz informujące że w dniu 16.09.2021 r. wydano decyzję Nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej położonych przy ulicach: Miłoleśnej, Skowronkowej w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2021-09-16 13:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 15.09.2021 r.. informujące o odwołaniu pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Czajce pełnomocnikowi Pana Piotra Świec ? Majster Atlas Kujawy Sp. jawna, ul. Barska 7/9, 87-800 Włocławek do występowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu oraz o przedłużeniu rozpatrywanego wniosku do około dwóch miesięcy. - dokument stracił ważność 2021-09-15 14:55
dokument Informacja Prezydenta Grudziądza w/s wydania w dniu 02.09.2021 r. decyzji zamiennej nr 438/2020 o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 x 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Maciejkowej, Malwiowej w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2021-09-08 11:42
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Lipową, Jaśminową, Jeziorem Tarpno oraz kanałem Trynka w Grudziądzu 2021-09-08 11:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Lipową, Jaśminową, Jeziorem Tarpno oraz kanałem Trynka w Grudziądzu 2021-09-08 11:20
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie krytej pływalni typu DELFINEK przy Z.S.O. w Grudziądzu; na działkach nr: 18/1, 18/2 ? w obrębie nr 106; położonych przy ul. Janusza Korczaka 23 w Grudziądzu; informuję że w dniu 6 września 2021 r. wydano decyzję nr 6/2021. 2021-09-07 07:59
dokument INFORMACJA Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 25.08.2021 r. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą rozbudowę hali wysokiego składowania z częścią socjalno ? biurową, zbiornikiem wody pożarowej wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Dystrybucyjnego Rossmann przy ul. Droga Łąkowa 118 w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2021-08-27 08:13
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 5, 18/1, 37/1 w obrębie 119, położonych przy ulicach: Miłoleśnej i Skowronkowej w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2021-08-20 12:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy krytej pływalni typu DELFINEK przy Z.S.O. w Grudziądzu; na działkach nr: 18/1, 18/2 ? w obrębie nr 106; położonych przy ul. Janusza Korczaka 23 w Grudziądzu. 2021-08-18 13:42
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 12.07.2021 r. decyzji Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej i instalacji kablowej niskiego napięcia nn0,4kV, na działkach nr 12/14, 12/54, 12/55, 12/62, 12/19, 12/45, 12/36, 12/47, 12/48, 12/40, 13/10 w obrębie 63 położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. 2021-07-12 12:24
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: budowa linii kablowej i instalacji kablowej niskiego napięcia nn0,4kV, na działkach nr 12/14, 12/54, 12/55, 12/62, 12/19, 12/45, 12/36, 12/47, 12/48, 12/40, 13/10 w obrębie 63 położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. 2021-07-12 12:21
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji dla inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE; na działkach nr: 7/3, 69, 75/1, 6/11, 6/2, 5/2 ? w obrębie nr 16; położonych przy ul. Paderewskiego, Krzyżowej w Grudziądzu. 2021-07-07 14:32
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu dniu 1 lipca 2021 r. decyzji nr 9/2021 dla modernizacji ul. Zacisznej w Grudziądzu; na działkach nr: 13/1, 14 ? w obrębie nr 115; 46, 55 ? w obrębie nr 98; położonych przy ul. Zacisznej. 2021-07-01 13:45
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki w Grudziądzu. 2021-06-14 14:38
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową w Grudziądzu 2021-06-09 08:31
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 12/14, 12/54, 12/55, 12/62, 12/19, 12/45, 12/36, 12/47, 12/48, 12/40, 13/10 w obrębie 63 położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. 2021-06-08 14:54
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE; na działkach nr: 7/3, 69, 75/1, 6/11, 6/2, 5/2 ? w obrębie nr 16; położonych przy ul. Paderewskiego, Krzyżowej w Grudziądzu. 2021-05-20 14:59
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o umorzeniu postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji ul. Zacisznej w Grudziądzu; na działkach nr: 13/1, 14 ? w obrębie nr 115; 7 ? w obrębie nr 97; 46, 55 ? w obrębie nr 98; położonych przy ul. Zacisznej, Chopina, gen. J. Smoleńskiego w Grudziądzu. 2021-05-13 13:18
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji ul. Zacisznej w Grudziądzu; na działkach nr: 13/1, 14 ? w obrębie nr 115; 46, 55 ? w obrębie nr 98; położonych przy ul. Zacisznej, Chopina w Grudziądzu. 2021-05-13 12:33
dokument Ogłoszenie, dot. zawiadomienia o wszczęciu postepowania, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji ul. Zacisznej w Grudziądzu; na działkach nr: 13/1, 14 ? w obrębie nr 115; 7 ? w obrębie nr 97; 46, 55 ? w obrębie nr 98; położonych przy ul. Zacisznej, Chopina, gen. J. Smoleńskiego w Grudziądzu. 2021-05-07 12:33
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 29.04.2021 r. decyzji Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na działkach nr 1/18 w obrębie 62 i 9/1 w obrębie 63, położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. 2021-04-29 12:35
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na działkach nr 1/18 w obrębie 62 i 9/1 w obrębie 63, położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. 2021-04-29 12:33
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Kuntersztyn II obejmującego obszar zawarty między ulicami: Łyskowskiego, Drogą Straconych, Waryńskiego i Kasprzaka w Grudziądzu. 2021-04-13 10:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą ?Kuntersztyn II? obejmującego obszar zawarty między ulicami: Łyskowskiego, Drogą Straconych, Waryńskiego i Kasprzaka w Grudziądzu. 2021-04-13 10:16
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Graniczna, Droga Kurpiowska i Jana Pawła II w Grudziądzu 2021-04-06 10:28
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Graniczna, Droga Kurpiowska i Jana Pawła II w Grudziądzu. 2021-04-06 10:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 31.03.2021 r. decyzji Nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji deszczowej ? przedsięwzięcia pn. ?Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla przyległego do ul. Karabinierów w Grudziądzu? na działkach nr: 1/3, 4/8, 5/26, 5/27, 5/30, 9/1, 5/9, 5/2,1/4, 13 w obrębie 21; nr:1/4, 19/10, 56, 58, 60, 16/7, 22/4, 23/1, 24/6, 29/3, 27/1, 28/3, 21/6, 55, 5/5, 6/10, 7/7, 8/7, 9/7, 10/10, 11/8, 45/8, 59, 13/9, 14/7, 40/1, 41/2, 41/6, 41/12, 42/8, 30/4, 12/9, 61, 21/7, 4/9, 33/1, 34/1, 35/4, 36/3, 37/1, 15/7, 32, 25/3, 29/6, 10/11, 12/12 w obrębie 22; nr: 8/76, 8/75 w obrębie 19; nr: 87, 92/2, 89, 90 w obrębie 23; nr: 64 w obrębie 15, położonych przy ulicach: Polna, Szychowskiego, Ossowskiego, Sambora, Gromady Grudziąż, Wróblewskiego, Pietrusińskiego, Drzymały, Karabinierów, Piłsudskiego, Za Basenem i Tysiąclecia w Grudziądzu. 2021-03-31 12:53
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 26.03.2021r. decyzji Nr 8/2021 o warunkach zabudowy na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw, na działkach nr 11/260, 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2021-03-26 12:34
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na działkach nr 1/18 obręb 62; nr 9/1 obręb 63; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. 2021-03-25 09:50
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową w Grudziądzu. 2021-03-18 08:33
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu. 2021-03-11 08:10
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 10.03.2021 r. decyzji Nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 19, 15, 12/19, 12/22, 12/26, 10/20, 10/9, 10/40, 10/42 obręb 63; nr 1/43, 1/42 obręb 62, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu. 2021-03-10 14:11
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 08.03.2021 r. decyzji Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia (do 10 kPa), PE 100, SDR 11, DN 90x8,2 mm, L=73,1 m; na działkach nr: 20, 21, 24, 29 ? w obrębie nr 91 oraz 2, 3 ? w obrębie nr 89; położonych przy ul. Cegielnianej w Grudziądzu. 2021-03-08 12:35
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw, na działkach nr 11/260, 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2021-02-25 12:08
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji deszczowej ? przedsięwzięcia pn. ?Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla przyległego do ul. Karabinierów w Grudziądzu? na działkach nr: 1/3, 4/8, 5/26, 5/27, 5/30, 9/1, 5/9, 5/2,1/4, 13 w obrębie 21; nr:1/4, 19/10, 56, 58, 60, 16/7, 22/4, 23/1, 24/6, 29/3, 27/1, 28/3, 21/6, 55, 5/5, 6/10, 7/7, 8/7, 9/7, 10/10, 11/8, 45/8, 59, 13/9, 14/7, 40/1, 41/2, 41/6, 41/12, 42/8, 30/4, 12/9, 61, 21/7, 4/9, 33/1, 34/1, 35/4, 36/3, 37/1, 15/7, 32, 25/3, 29/6, 10/11, 12/12 w obrębie 22; nr: 8/76, 8/75 w obrębie 19; nr: 87, 92/2, 89, 90 w obrębie 23; nr: 64 w obrębie 15, położonych przy ulicach: Polna, Szychowskiego, Ossowskiego, Sambora, Gromady Grudziąż, Wróblewskiego, Pietrusińskiego, Drzymały, Karabinierów, Piłsudskiego, Za Basenemi Tysiąclecia w Grudziądzu. 2021-02-17 12:48
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 19, 15, 12/19, 12/22, 12/26, 10/20, 10/9, 10/40, 10/42 obręb 63; nr 1/43, 1/42 obręb 62, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu, złożonym przez Pana Tomasza Pasikowskiego prezesa Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o, ul. Mickiewicza28/30, 86-300 Grudziądz. 2021-02-04 08:24
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia (do 10 kPa), PE 100, SDR 11, DN 90x8,2 mm, L=73,1 m; na działkach nr: 20, 21, 24, 29 w obrębie nr 91 oraz 2, 3 w obrębie nr 89; położonych przy ul. Cegielnianej w Grudziądzu; złożonym przez Pana Radosława Chenc, ul. Szczęśliwa 12, 87-100 Toruń, reprezentującego firmę W-MAX Waldemar Wróblewski, Suponin 17/4, 86-022 Dobrcz oraz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz. 2021-01-25 13:16
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Grudziądza. 2021-01-18 12:19
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o możliwości zapoznania się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w sprawie budowy budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw, na działkach nr 11/260, 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2021-01-04 14:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 31.12.2020 r. decyzji Nr 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej światłowodowej od st.31/1 ul. Irysowej w Grudziądzu do GPZ Świerkocin, na działkach nr 82/10, 82/12, 82/14, 4/1, 82/16, 80/1, 81/1, 16/2, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 28/1 obręb 162 położonych przy ul. Irysowej, Bratkowej, Ignacego Paderewskiego w gminie - mieście Grudziądz oraz na działkach nr 302, 301/7 obręb Świerkocin w gminie Grudziądz. 2021-01-04 14:54
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia ? 0,4 kV; na działkach nr: 21/615, 21/603, 21/389, 39/1 w obrębie nr 118, położonych przy ul. Warszawskiej, Centrum Wyszkolenia Kawalerii i Nauczycielskiej w Grudziądzu. 2020-12-23 10:03
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. J.Kustronia w Grudziądzu. 2020-12-23 09:19
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądzao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu. 2020-12-23 09:12
dokument Ogłoszenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej światłowodowej od st.31/1 ul. Irysowej w Grudziądzu do GPZ Świerkocin, na działkach nr 82/10, 82/12, 82/14, 4/1, 82/16, 80/1, 81/1, 16/2, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 28/1 obręb 162 położonych przy ul. Irysowej, Bratkowej, Ignacego Paderewskiego w gminie-mieście Grudziądz oraz na działkach nr 302, 301/7 obręb Świerkocin w gminie Grudziądz, do Wójta Gminy Grudziądz, celem uzgodnienia. 2020-12-15 13:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. postanowiena o podjęciu na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw, na działkach nr 11/260, 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2020-12-15 12:25
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia ? 0,4 kV; na działkach nr: 21/615, 21/603, 21/389, 39/1 w obrębie nr 118, położonych przy ul. Warszawskiej, Centrum Wyszkolenia Kawalerii i Nauczycielskiej w Grudziądzu. 2020-11-26 15:04
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki w Grudziądzu. 2020-11-26 12:26
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 x 1,0 MW przy ul . Maciejkowej i Malwiowej w Grudziądzu 2020-11-25 11:10
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej światłowodowej od st.31/1 ul. Irysowej w Grudziądzu do GPZ Świerkocin, na działkach nr 82/10, 82/12, 82/14, 4/1, 82/16, 80/1, 81/1, 16/2, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 28/1 obręb 162 położonych przy ul. Irysowej, Bratkowej, Ignacego Paderewskiego w gminie-mieście Grudziądz oraz na działkach nr 302, 301/7 obręb Świerkocin w gminie Grudziądz. 2020-11-19 13:03
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 03.11.2020 r. decyzji Nr 08/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, na działkach nr: 8, 1/25 i 1/27 w obrębie 62, 35, 40, 41, 44, 45, 50 w obrębie 61 położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. 2020-11-03 11:58
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej : Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicami Rapackiego i Dworcową 2020-10-13 08:10
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. 2020-10-05 10:59
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. 2020-10-05 10:57
dokument Ogłoszenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 0,20 m, PE długości około L = 137 m; na działce nr 1/68 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2020-10-01 14:49
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, na działkach nr: 8, 1/25 i 1/27 w obrębie 62 i nr 35, 40, 41, 44, 45, 50 w obrębie 61 położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. 2020-09-22 14:50
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 4 września 2020 r. postanowiena o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw, na działkach nr 11/260, 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2020-09-04 10:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, zielenią leśną i Jeziorem Wielkim Rudnickim w Grudziądzu. 2020-08-06 09:04
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem w Grudziądzu. 2020-08-06 09:05
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejscami parkingowymi, billboardem reklamowym oraz zadaszeniem nad strefą dostaw, na działkach nr 11/260, 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2020-08-04 10:32
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 4 sierpnia 2020r. decyzji nr 37/2020 dla inwestycji, polegającej na na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku inernatu OSiW w Grudziądzu przy ul. Parkowej 18, w którym pomieszczenia dotychczas użytkowane jako warsztat elektryczny i pomieszczenia biurowe zostaną przeznaczone na warsztat fryzjerski. Planowana inwestycja dotyczy działki nr 20/2 w obrębie 90, położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 18 w Grudziądzu. 2020-08-04 10:23
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego w Grudziądzu. 2020-07-29 08:29
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 27.07.2020r. decyzji Nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE, na działkach nr 10/20, 10/9, 10/10, 10/11 obręb 63; nr 28 obręb 67; nr 2, 1/1, 8/1, 8/2, 1/5, 1/6 obręb 84; nr 85 obręb 85, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego i Drodze Łąkowej w Grudziądzu. 2020-07-27 12:21
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Grudziądza z dnia 23.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ?Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicami Rapackiego i Dworcową? 2020-07-23 15:05
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 21.07.2020r. decyzji Nr 33/2020 o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego (piwnicy) zloka-lizowanego w budynku wielorodzinnym, na cele mieszkalne, na działkach nr 13, 14, 15, 17/2 w obrębie 39, położonych przy ul. Kościuszki w Grudziądzu. 2020-07-21 15:32
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-07-16 14:10
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o możliwości zapoznania się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatu elektrycznego i pomieszczeń biurowych na warsztat fryzjerski w budynku internatu OSiW, na działce nr 20/2 w obrębie 90, położonej przy ul. Parkowej 18 w Grudziądzu. 2020-07-09 14:55
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE, na działkach nr 10/20, 10/9, 10/10, 10/11 obręb 63; nr 28 obręb 67; nr 2, 1/1, 8/1, 8/2, 1/5, 1/6 obręb 84; nr 85 obręb 85, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego i Drodze Łąkowej w Grudziądzu, do Dyrektora Urzędu Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku, celem uzgodnienia. 2020-07-07 14:43
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji nr 27/2020 dla inwestycji, polegającej na nadbudowie budynku biurowo - administracyjnego, na działkach nr 1/56, 1/57, 1/58 w obrębie nr 10, położonych przy ul. Mieszka I 7A w Grudziądzu. 2020-06-30 11:27
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku oraz o możliwości zapoznania się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego (piwnicy) zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym, na cele mieszkalne, na działkach nr 13, 14, 15, 17/2 w obrębie 39, położonych przy ul. Kościuszki w Grudziądzu. 2020-06-22 13:32
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej nadbudowie budynku biurowo - administracyjnego, na działkach nr 1/56, 1/57, 1/58 w obrębie nr 10, położonych przy ul. Mieszka I 7A w Grudziądzu, do Miejskiego Konserwatora Zabytków, celem uzgodnienia. 2020-06-22 13:25
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu. 2020-06-17 11:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu. 2020-06-17 11:08
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową w Grudziądzu. 2020-06-17 11:05
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową w Grudziądzu. 2020-06-17 11:03
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 16.06.2020r. decyzji Nr 23/2020 o warunkach zabudowy na budowę budynku wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną na działkach nr 86 i 87 w obrębie 007, położonych przy ul. Nadgórnej w Grudziądzu. 2020-06-16 15:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu położonego w rejonie ulic gen. Sikorskiego i J.Wybickiego, terenu położonego w rejonie ulic gen. J.Kustronia i Parkowej oraz terenu ograniczonego ulicami gen. K.Sosnkowskiego, M.Rataja, Konstytucji 3 Maja i projektowaną drogą. 2020-06-16 09:10
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu położonego w rejonie ulic gen. Sikorskiego i J.Wybickiego, terenu położonego w rejonie ulic gen. J.Kustronia i Parkowej oraz terenu ograniczonego ulicami gen. K.Sosnkowskiego, M.Rataja, Konstytucji 3 Maja i projektowaną drogą. 2020-06-16 09:08
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE, na działkach nr 10/20, 10/9, 10/10, 10/11 obręb 63; nr 28 obręb 67; nr 2, 1/1, 8/1, 8/2, 1/5, 1/6 obręb 84; nr 85 obręb 85, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego i Drodze Łąkowej w Grudziądzu. 2020-06-01 11:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego w Grudziądzu.. 2020-06-01 08:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dotyczące ustalenia warunków zabudowy na nadbudowę budynku biurowo - administracyjnego, na działkach nr 1/56, 1/57, 1/58 w obrębie nr 10, położonych przy ul. Mieszka I 7A w Grudziądzu. 2020-05-28 14:21
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 26.05.2020r. decyzji Nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm PE długości ok. L=70m na działce: nr 60/17 w obrębie 16, położonej przy ul. Przedniej w Grudziądzu. 2020-05-26 13:13
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 20.05.2020 r. decyzji Nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę parkingu na osiedlu Lotnisko wzdłuż budynków Skarżyńskiego 10 i 12, na działce nr 21/594 w obrębie 118, położonej przy ul. Ikara w Grudziądzu. 2020-05-20 11:30
dokument Ogłoszenie o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwe-stycji polegającej budowie budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 86 i 87 w obrębie 007, położonych przy ul. Nadgórnej w Grudziądzu. 2020-05-18 13:04
dokument Ogłoszenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 86 i 87 w obrębie 007, położonych przy ul. Nadgórnej w Grudziądzu. 2020-05-18 13:01
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. J.Kustronia w Grudziądzu. 2020-05-13 08:41
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. J.Kustronia w Grudziądzu. 2020-05-13 08:39
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12.05.2020 r. decyzji Nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia drogowego ul. Jackowskiego na działkach: nr 174, 164/9 i 78/4 w obrębie 109, położonych przy ul. Jackowskiego i Chełmińskiej w Grudziądzu. 2020-05-12 12:21
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę parkingu na osiedlu Lotnisko wzdłuż budynków Skarżyńskiego 10 i 12, na działce nr 21/594 w obrębie 118, położonej przy ul. Ikara w Grudziądzu. 2020-04-30 09:34
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63mm PE długości ok. L=70m, na działce nr: 60/17 w obrębie 16 położonej przy ul. Przedniej w Grudziądzu. 2020-04-29 13:55
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku oraz zmianie wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 86 i 87 w obrębie 7, położonych przy ul. Nadgórnej w Grudziądzu. 2020-04-28 13:10
dokument INFORMACJA, że w dniu 17.04.2020 r. została wydana decyzja nr 143/2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. 2020-04-21 14:02
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego ul. Jackowskiego na działkach nr: 174, 164/9, 78/4 w obrębie 109 położonych przy ul. Jackowskiego i Chełmińskiej w Grudziądzu. 2020-04-20 10:42
dokument INFORMACJA dot. wydania decyzji nr 131/2020 w dniu 06.04.2020 r. w/s Budowy mostu nad kanałem Trynka w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu" w ciągu ul. Kruszelnickiego - dokument stracił ważność 2022-08-02 13:11
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 17.03.2020 r. decyzji Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji kablowej, łączącej budynki kompleksu wojskowego w Grudziądzu, na działkach: nr 5 i 6 w obrębie 32, położonych przy ul. gen. Bema w Grudziądzu. 2020-04-08 12:49
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 08.04.2020 r. decyzji Nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) na działkach: nr 21/185 i 21/845 w obrębie 118, położonych przy ul. Kustronia i Polskich Skrzydeł w Grudziądzu. 2020-04-08 12:39
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. decyzji nr 14/2020 o warunkach zabudowy na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjno ? magazynowych zakładu VADAIN Sp. z o.o., o mocy do 200 kW; na działkach nr: 12/8, 7/17, 9/8 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu. 2020-04-02 12:42
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego ( linii kablowej niskiego napięcia) na działkach nr: 21/185 i 21/845 w obrębie 118 położonych przy ul. Kustronia i Polskich Skrzydeł w Grudziądzu. 2020-03-17 10:31
dokument Ogłoszenie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjno ? magazynowych zakładu VADAIN Sp. z o.o., o mocy do 200 kW; na działkach nr: 12/8, 7/17, 9/8 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu. 2020-03-09 11:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 05.03.2020 r. decyzji o warunkach zabudowy Nr 11/2020 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi na poziomie piwnic (max. 50 % powierzchni), na działce nr 1/27 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2020-03-05 13:16
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi na poziomie piwnic (max. 50 % powierzchni), na działce nr 1/27 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2020-02-14 11:09
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji kablowej, łączącej budynki kompleksu wojskowego w Grudziądzu; na działkach nr 5 i 6 w obrębie nr 32, położonych przy ul. gen. Bema w Grudziądzu; na wniosek Pana Janusza Kicińskiego ? KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. 14 Lutego 27, działającego w imieniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, ul. Podchorążych 33 85-915 Bydgoszcz. 2020-02-07 09:54
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 6 lutego 2020r. decyzji o umorzeniu postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na działkach: nr 23/3, 23/4 oraz cz. dz. nr 24/2 w obrębie 90 przy ul. Parkowej w Grudziądzu; nr 1/1, 5 oraz cz. dz. nr 7/3, 6, 1/2 w obrębie 87 przy ul. Parkowej, ul. Solidarności, Alei Żwirki w Grudziądzu; nr 21/185, 21/644 oraz cz. dz. nr 21/845 w obrębie 118 przy ul. gen. Józefa Kustronia oraz Polskich Skrzydeł w Grudziądzu. 2020-02-06 11:56
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi na poziomie piwnic (max. 50 % powierzchni), na działce nr 1/27 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2020-01-31 10:32
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na działkach: nr 23/3, 23/4 oraz cz. dz. nr 24/2 w obrębie 90 przy ul. Parkowej w Grudziądzu; nr 1/1, 5 oraz cz. dz. nr 7/3, 6, 1/2 w obrębie 87 przy ul. Parkowej, Solidarności, Alei Żwirki w Grudziądzu; nr 21/185, 21/644 oraz cz. dz. nr 21/845 w obrębie 118 przy ul. Gen. Józefa Kustronia oraz Polskich Skrzydeł w Grudziądzu. 2020-01-15 14:51
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr L.Rydygiera w Grudziądzu. 2020-01-13 08:24
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. decyzji nr 16/2019 dla inwestycji, polegającej na dla remoncie wraz z rozbudową istniejącego pomostu, budowie pomostu wędkarskiego, budowie pomostu ze slipem dla sprzętu pływającego, budowie przystani jachtowej w ramach projektu ?Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury turystycznej na terenie Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem?, na działce nr 1/21 w obrębie nr 142, położonej na obszarze Jeziora Rudnickiego Wielkiego w Grudziądzu. 2019-12-20 08:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12.12.2019r. decyzji Nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń budynku szkolnego zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu w celu utworzenia filii przedszkola w ramach zadania: Adaptacja budynku przy ulicy Paderewskiego 10 na potrzeby Przedszkola Miejskiego TARPNO, na działce 40 obręb 14, położonej przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu. 2019-12-12 15:21
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12.12.2019r. decyzji Nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 na części działek: nr 12/2 w obrębie 114 oraz działek nr 35 i 36 w obrębie 113 w Grudziądzu przy ul. Konarskiego. 2019-12-12 11:55
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń budynku szkolnego zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu w celu utworzenia filii przedszkola w ramach zadania: Adaptacja budynku przy ulicy Paderewskiego 10 na potrzeby Przedszkola Miejskiego TARPNO, na działce 40 obręb 14, położonej przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu. 2019-11-28 07:52
dokument Informacja o wydaniu w dniu 18.11.2019 r. decyzji nr 541/2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą przebudowę ulicy Toruńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu? na terenie działki nr 14/2 ? obręb nr 49, działek nr 91 i 92 ? obręb nr 50, działki nr 74 ? obręb nr 51. 2019-11-20 11:29
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 20.10.2019r. decyzji Nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia (o wartości do 0,5 MPa) wraz z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego, PE dn 63/32, na działkach 17/1, 16/1, 16/2, 81/1, 14/2 w obrębie 162, położonych przy ul. Bratkowej i Paderewskiego w Grudziądzu. 2019-11-20 11:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 na części działek: nr 12/2 w obrębie 114 oraz działek nr 35 i 36 w obrębie 113 w Grudziądzu przy ul. Konarskiego. 2019-11-20 09:09
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla remontu wraz z rozbudową istniejącego pomostu, budowy pomostu wędkarskiego, budowy pomostu ze slipem dla sprzętu pływającego, budowy przystani jachtowej w ramach projektu Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury turystycznej na terenie Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim, na działkach nr 1/16 i 1/21 w obrębie nr 142, położonych nad Jeziorem Rudnickim w Grudziądzu. 2019-11-08 10:18
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o warunkach zabudowy nr 51/2019 z dnia 20.09.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce nr 1/67 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2019-11-08 08:58
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 05.11.2019r. decyzji Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej średniego napięcia 15kV ? powiązanie linii napowietrznej SN GPZ Śródmieście-Rybacka i GPZ Świerkocin-Nowa Wieś pomiędzy ST Księcia Witolda a ST Nowa Wieś 8 kablem XRUHAKXS1x150 na działkach nr: 4, obr. 4, dz. nr 37/15, 97/13, 101, 102 obr. 5, dz. nr 11 obr. 11, położonych przy ul. Jagiełły, ul. Księcia Witolda, 18 Pułku Ułanów Pomorskich i ul. Grunwaldzkiej w Grudziądzu. 2019-11-05 12:45
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 04 listopada 2019 r. decyzji nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy torowiska w pasie drogi na odcinku od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej OM Rządz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Niskoemisyjnny transport publiczny; na działkach nr: 22/6 ? w obrębie nr 104; 167/6, 200, 244, 289, 292, 293, 294, 271, 270, 269, 267, 264, 263 ? w obrębie nr 108; 181/2, 151/1, 151/2, 148/2, 147/6, 146/5, 145/4, 164/9, 147/3 ? w obrębie nr 109; 1/16, 1/17, 1/18, 9, 285/89, 285/90, 285/96, 285/92 ? w obrębie nr 126, położonych przy ul. Chełmińskiej, Południowej, Jackowskiego, Kraszewskiego, Strażackiej, Konstytucji 3 Maja, Wyspiańskiego, Wiejskiej, Żeromskiego, Tytoniowej w Grudziądzu. 2019-11-04 13:23
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia (o wartości do 0,5 MPa) wraz z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego, PE dn 63/32, na działkach 17/1, 16/1, 16/2, 81/1, 14/2 w obrębie 162, położonych przy ul. Bratkowej i Paderewskiego w Grudziądzu. 2019-10-23 11:05
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 15.10.2019r. decyzji Nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej średniego napięcia SN15kV na działkach: nr 47/2, 54, 115 w obrębie 124, dz. nr 5 w obrębie 119, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu. 2019-10-15 14:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki w Grudziądzu. 2019-10-03 09:29
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Miłej i Zaleśnej oraz terenu położonego w rejonie ulicy Zielonej i rzeki Maruszanki w Grudziądzu. 2019-10-03 09:27
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, zielenią leśną i Jeziorem Wielkim Rudnickim w Grudziądzu. 2019-10-03 09:25
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, zielenią leśną i Jeziorem Wielkim Rudnickim w Grudziądzu. 2019-10-03 09:21
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej średniego napięcia 15kV ? powiązanie linii napowietrznej SN GPZ Śródmieście-Rybacka i GPZ Świerkocin-Nowa Wieś pomiędzy ST Księcia Witolda a ST Nowa Wieś 8 kablem XRU-HAKXS1x150 na działkach nr: 4, w obrębie 4, dz. nr 37/15, 97/13, 101, 102 w obrębie 5, dz. nr 11 w obrębie 11, położonych przy ul. Jagiełły, ul. Księcia Witolda, 18 Pułku Ułanów Pomorskich i ul. Grunwaldzkiej w Grudziądzu. 2019-10-01 13:38
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 26.09.2019r. decyzji Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na działkach nr: 8/75 i 8/76 w obrębie 19 położonych przy ul. Karabinierów-Piłsudskiego w Grudziądzu. 2019-09-26 13:08
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy torowiska w pasie drogi na odcinku od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej OM Rządz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Niskoemisyjnny transport publiczny, na działkach nr: 22/6 ? w obrębie nr 104; 167/6, 200, 244, 289, 292, 293, 294, 271, 270, 269, 267, 264, 263 ? w obrębie nr 108; 181/2, 151/1, 151/2, 148/2, 147/6, 146/5, 145/4, 164/9, 147/3 ? w obrębie nr 109, 10 (działka objęta planem w całości), 1/16, 1/17, 1/18, 9, 285/89, 285/90, 285/96, 285/92 ? w obrębie nr 126, położonych przy ul. Chełmińskiej, Południowej, Jackowskiego, Kraszewskiego, Strażackiej, Konstytucji 3 Maja, Wyspiańskiego, Wiejskiej, Żeromskiego, Tytoniowej w Grudziądzu 2019-09-24 13:06
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Droga Pomorska w Grudziądzu. 2019-09-23 10:10
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 20 września 2019 r. decyzji nr 51 / 2019 dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce nr 1/67 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2019-09-20 11:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr L.Rydygiera w Grudziądzu. 2019-09-12 08:48
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr: 8/75 i 8/76 w obrębie 19 położonych przy ul. Karabinierów-Piłsudskiego w Grudziądzu. 2019-09-03 15:44
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej średniego napięcia SN 15kV na działkach nr: 47/2, 54, 115 w obrębie 124, dz. nr 5 w obrębie 119, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu. 2019-09-03 11:36
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce nr 1/67 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2019-08-30 12:13
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 23.08.2019r. decyzji Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wody do celów socjalnych Dn110 PE L=67m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Jackowskiego 44, na działkach 7/7, 7/11 w obrębie 106, położonych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu. 2019-08-23 10:39
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 22.08.2019r. decyzji Nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (o wartości do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi dla budynków mieszkalnych, PE dn 63/32, na działkach 17/1, 16/1, 16/2, 81/1, 14/2 w obrębie 162, położonych przy ul. Bratkowej i Paderewskiego w Grudziądzu. 2019-08-22 12:01
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce nr 1/67 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2019-08-21 10:33
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wody do celów socjalnych Dn110 PE L=67m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Jackowskiego 44, na działkach 7/7, 7/11 w obrębie 106, położonych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu. 2019-07-25 14:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia (o wartości do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi dla budynków mieszkalnych, PE dn 63/32, na działkach 17/1, 16/1, 16/2, 81/1, 14/2 w obrębie 162, położonych przy ul. Bratkowej i Paderewskiego w Grudziądzu. 2019-07-19 10:31
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce nr 1/67 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. 2019-07-18 12:33
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego w Grudziądzu. 2019-07-18 11:24
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego w Grudziądzu 2019-07-18 11:21
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 16.07.2019r. decyzji Nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dla działek nr: 24/2 obręb 90 oraz działki nr: 11/2 obręb 89, położonych w Grudziądzu przy ul. Parkowej. 2019-07-16 16:41
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 05.07.2019r. decyzji Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci i przyłączy wody socjalnej i p.poż do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu, na działkach nr: 70/1, 70/2, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/14, 7/15, 7/19, 7/26 w obrębie 106 położonych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu. 2019-07-05 09:06
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 28.06.2019 decyzji Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE dn 90mm PE długości ok. L=130m; P= do 10kPa dla działek nr 63/8, 11/2, 11/8, 13/4, 14/5, 14/10, 14/13, 15/2 w obrębie 15, położonych przy ul. Olsztyńskiej i ul. Paderewskiego w Grudziądzu. 2019-06-28 12:04
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działce nr 24/2 w obrębie 90 oraz działce nr 11/2 w obrębie 89, położonych przy ul. Parkowej w Grudziądzu. 2019-05-23 15:24
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE dn 90mm PE długości ok. L=130m; P= do 10kPa dla działek nr 63/8, 11/2, 11/8, 13/4, 14/5, 14/10, 14/13, 15/2 w obrębie 15, położonych przy ul. Olsztyńskiej i ul. Paderewskiego w Grudziądzu. 2019-05-16 15:04
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 15.05.2019r. decyzji Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia (o wartości do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi dla budynków mieszkalnych, PE dn 63, 32, na działkach 63/8, 22, 23/3, 24, 23/2 w obrębie 15, położonych przy ul. Tczewskiej i Paderewskiego w Grudziądzu. 2019-05-15 10:27
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem w Grudziądzu. 2019-04-12 10:20
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem w Grudziądzu. 2019-04-12 10:18
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu. 2019-04-12 07:38
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu. 2019-04-12 07:36
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej w Grudziądzu. 2019-04-11 08:17
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia (o wartości do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi dla budynków mieszkalnych, PE dn 63, 32, na działkach 63/8, 22, 23/3, 24, 23/2 w obrębie 15, położonych przy ul. Tczewskiej i Paderewskiego w Grudziądzu 2019-04-08 12:33
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej na działce nr 6/13 w obrębie 97 przy ul. Smoleńskiego 9 w Grudziądzu. 2019-03-25 14:00
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania części lokalu handlowo-usługowego na lokale mieszkalne, ok. 160m2, na działce nr 6/122 w obrębie 97 położonej przy ul. Chopina w Grudziądzu. 2019-03-20 15:29
dokument Ogłoszenie o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej na działce nr 6/13 w obrębie 97, położonej przy ul. Smoleńskiego 9 w Grudziądzu. 2019-03-06 14:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 28.02.2019r. decyzji Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach nr 3/2, 4, 17, 23 w obrębie 96, położonych przy ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. 2019-02-28 11:52
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części lokalu handlowo-usługowego na lokale mieszkalne, na działce nr 6/122 w obrębie 97, położonej przy ul. Chopina w Grudziądzu. 2019-02-21 14:53
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę hali magazynowej, na działce nr 6/13 w obrębie 97, położonej przy ul. Smoleńskiego w Grudziądzu. 2019-02-20 13:08
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 14.02.2019r. decyzji Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63mm PE długości ok. L=100m; P= do 0,5 MPa na działkach nr: 26/14, 26/16, 26/12 w obrębie 151, położonych przy ul. Kwidzyńskiej w Grudziądzu. 2019-02-15 10:42
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13.02.2019r. dot. zapoznania się przez strony postępowania z aktami sprawy w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania części lokalu handlowo-usługowego na lokale mieszkalne, ok. 160 m2; na działce nr 6/122 w obrębie 97, położonej przy ul. Chopina 31 w Grudziądzu. 2019-02-14 07:37
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania części lokalu handlowo-usługowego na lokale mieszkalne, ok. 160 m2, na działce nr 6/122 w obrębie 97, położonej przy ul. Chopina w Grudziądzu 2019-01-25 12:34
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr: 3/2, 4, 17, 23 w obrębie 96 położonych przy ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. 2019-01-16 12:56
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, na lokal biurowy wraz z budową schodów zewnętrznych, na działce nr 7/2 w obrębie nr 56, położonej przy ul. Hallera 3 w Grudziądzu. 2019-01-03 15:13
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63mm PE długości ok. L=100m; P= do 0,5 MPa dla działek nr: 26/14, 26/16, 26/12 w obrębie 151, położonych przy ul. Kwidzyńskiej w Grudziądzu. 2018-12-21 12:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej w Grudziądzu 2018-12-17 08:25
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12.12.2018r. decyzji nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia (o wartości 0,01 MPa) PE 160, 110, 90 w ul. Karabinierów, Piłsudskiego, Gromady Grudziąż, Wojciecha Drzymały, na działkach nr 92/2, 87 w obrębie 23 oraz 61, 45/8, 42/8, 49/2, 48/6 w obrębie 22 położonych przy ul. Karabinierów, Piłsudskiego, Gromady Grudziąż, Wojciecha Drzymały w Grudziądzu. 2018-12-12 13:09
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na lokal biurowy wraz z budową schodów zewnętrznych na działce nr 7/2 w obrębie nr 56, położonej przy ul. Hallera 3 w Grudziądzu. 2018-12-10 09:51
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 15.11.2018 r. decyzji nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 19/8, 19/9, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 50, 51- obręb 61; 1/3, 1/9, 1/12, 1/18, 1/19, 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/33, 8 obręb 62; 9/1- obręb- 63; 1/3,1/4 - obręb 84; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. 2018-11-15 15:09
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia (o wartości 0.01 MPa) PE 160, 110, 90 w ul. Karabinierów, Piłsudskiego, Gromady Grudziąż, Wojciecha Drzymały, na działkach nr 92/2, 87 w obrębie 23 oraz 61, 45/8, 42/8, 49/2, 48/6 w obrębie 22, położonych przy ul. Karabinierów, Piłsudskiego, Gromady Grudziąż, Wojciecha Drzymały w Grudziądzu. 2018-11-14 14:58
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 14 listopada 2018r. decyzji o umorzeniu postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia PE 160, 125, 90 w ul. Karabinierów, Piłsudskiego, Gromady Grudziąż, Wojciecha Drzymały, na działkach nr 92/2, 87 w obrębie 23 oraz 61, 45/8, 42/8, 49/2, 48/6 w obrębie 22, położonych przy ul. Karabinierów, Piłsudskiego, Gromady Grudziąż, Wojciecha Drzymały w Grudziądzu 2018-11-14 13:49
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr L.Rydygiera w Grudziądzu 2018-11-13 08:04
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia PE 160, 125, 90 w ul. Karabinierów, Piłsudskiego, Gromady Grudziąż, Wojciecha Drzymały, na działkach nr 92/2, 87 w obrębie 23 oraz 61, 45/8, 42/8, 49/2, 48/6 w obrębie 22, położonych przy ul. Karabinierów, Piłsudskiego, Gromady Grudziąż, Wojciecha Drzymały w Grudziądzu. 2018-10-24 14:15
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo - usługowych na żłobek (w parterze budynku przy ul. Jackowskiego 43); na działce nr 7/21 w obrębie nr 106, położonej przy ul. Janusza Korczaka, Jackowskiego w Grudziądzu. 2018-10-22 13:46
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 22 października 2018 r. decyzji nr 53 / 2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo - usługowych na przedszkole z kuchnią (w parterze budynku przy ul. Jackowskiego 43); na działce nr 7/21 w obrębie nr 106, położonej przy ul. Janusza Korczaka, Jackowskiego w Grudziądzu. 2018-10-22 13:45
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo - usługowych na przedszkole z kuchnią (w parterze budynku przy ul. Jackowskiego 43); na działce nr 7/21 w obrębie nr 106, położonej przy ul. Janusza Korczaka, Jackowskiego w Grudziądzu. 2018-09-26 14:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo - usługowych na żłobek (w parterze budynku przy ul. Jackowskiego 43); na działce nr 7/21 w obrębie nr 106, położonej przy ul. Janusza Korczaka, Jackowskiego w Grudziądzu. 2018-09-26 14:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 19/8, 19/9, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 50, 51- obręb 61; 1/3, 1/9, 1/12, 1/18, 1/19, 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/33, 8 ? obręb 62; 9/1- obręb- 63; 1/3,1/4 - obręb 84; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. 2018-09-21 13:01
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 22.08.2018 r. decyzji nr 366/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 159/1, 159/3 - obręb nr 141 przy ul. Szosa Toruńska w Grudziądzu 2018-08-23 13:56
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 22.08.2018 r decyzji nr 367/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę z rozbudową istniejącego budynku magazynowego oraz zmianę sposobu użytkowania na lakiernię samochodową, na działce nr 10/32 obr. 0063 przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu 2018-08-23 12:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania na żądanie ENERGA OPERATOR S.A. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV pomiędzy GPZ Świerkocin-Różana (...) 2018-07-09 12:39
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 9 lipca 2018 r. decyzji nr 34 / 2018 dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych; na działkach nr 11/260 i 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu 2018-07-09 11:05
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Droga Pomorska w Grudziądzu 2018-06-19 09:24
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Droga Pomorska w Grudziądzu 2018-06-19 09:21
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 07.06.2018 r. decyzji nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę oświetlenia ulicznego na niskoemisyjne na działce nr: 178 obr. 26 przy ul. Mikołaja z Ryńska, dz. 16/29 obr. 33 przy ul. Mikołaja z Ryńska, dz. 31/1, 31/4, 33/2, 38/3, 48/1, 50, 51, 57, 1/4, 20/1, 26/1, 27, 28/1, 30, 32, 34, 35/4, 46, 47/1, 49/1, 6, 7/1 obr. 56, dz. 27/37, 29, 34/2, 42, 43, 44 obr. 57 przy ul. Teatralnej i Rapackiego, dz. 43, obr. 58 przy ul. Malinowskiego, dz. 22, 24/1 obr. 60, dz. 1/20, 14, 15 obr. 92 przy ul. Hallera, dz. 1 obr. 34 przy ul. Malinowskiego, dz. 42 obr. 58 przy ul. Malinowskiego, dz. 11/4, 23/1, 60, 75/62 obr. 60 przy ul. Rapackiego, dz. 50, 57/10 obr. 61 przy ul. Rapackiego i Królewskiej dz. 6 obr. 63, przy ul. Czarna Droga, dz. 8/5 obr. 89 Wiadukt Hallera dz. 71 obr. 91, przy ul. Dworcowej w Grudziądzu 2018-06-08 09:01
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 05.06.2018 r. dot. zapoznania się przez strony postępowania z aktami sprawy w/s ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu 2018-06-05 13:16
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 11.05.2018 r. decyzji nr 190/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szosa Toruńska w Grudziądzu. 2018-05-15 11:11
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na działkach nr: 18/21 - obr. 98; dz. nr: 3/1, 3/6 - obr. 97; dz. nr: 18 - obr. 96 położonych w Grudziądzu na OM Kopernika, ul: Kawalerii Polskiej, Pruszyńskiego, Czarnieckiego, BoraKomorowskiego 2018-05-04 08:56
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 26.04.2018r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 dot. budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na O/M Lotnisko na działkach nr: : 21/563, 21/591, 21/609, 21/610, 21/618, 21/629 w obrębie nr 118; położonych przy ul. Ikara, Nauczycielskiej, Skarżyńskiego w Grudziądzu 2018-04-26 12:53
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 23.04.2018r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2018 dla budowy rozdzielczej sieci wody socjalnej i p.poż. do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Dywizjonu 303 nr: 3 (część wysoka), 12, 14; ul. Ikara nr: 18, 20; ul. Kustronia nr: 22, 24 w Grudziądzu (długość całkowita ok. 1011m) na działkach nr: 21/566, 21/580, 21/583, 21/585, 21/586, 21/587, 21/589, 21/781, 21/631, 21/579, 21/782, 21/99 obr. 118 2018-04-26 11:00
dokument Ogłoszenie wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę oświetlenia ulicznego na niskoemisyjne na działce nr: nr 178 obr. 26, przy ul. Mikołaja z Ryńska dz. 16/29 obr. 33, przy ul. Mikołaja z Ryńska dz. 31/1, 31/4, 33/2, 38/3, 48/1, 50, 51, 57, 1/4, 20/1, 26/1, 27, 28/1, 30, 32, 34, 35/4, 46, 47/1, 49/1, 6, 7/1 obr. 56, dz. 27/37, 29, 34/2, 42, 43, 44 obr. 57, przy ul. Teatralnej i Rapackiego dz. 43, obr. 58, przy ul. Malinowskiego dz. 22, 24/1 obr. 60, dz. 1/20, 14, 15 obr. 92, przy ul. Hallera, dz. 1 obr. 34 przy ul. Malinowskiego, dz. 42 obr. 58, przy ul. Malinowskiego dz. 11/4, 23/1, 60, 69, 70, 71, 75/62 obr. 60 przy ul. Rapackiego dz. 50, 57/10 obr. 61 przy ul. Rapackiego i Królewskiej dz. 6 obr. 63, przy ul. Czarna Droga, dz. 8/5 obr. 89 Wiadukt Hallera dz. 71 obr. 91, przy ul. Dworcowej 2018-04-26 13:46
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej w Grudziądzu 2018-04-17 08:05
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej w Grudziądzu 2018-04-17 08:02
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 10.04.2018 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na O/M Lotnisko przy ul. Ikara, Nauczycielskiej, Skarżyńskiego w Grudziądzu 2018-04-10 14:27
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 3 kwietnia 2018 r. decyzji nr 6 / 2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Kościuszki w Grudziądzu; na działkach nr: 119 - w obrębie nr 42; 95 - w obrębie nr 39; 94/2, 91, 90 - w obrębie nr 39; 96, 94, 35, 34 - w obrębie nr 7; 74, 13, 12, 78, 11, 10, 9, 59, 56/6, 77 - w obrębie nr 8; położonych przy ul. Kilińskiego, Kościuszki, Wąskiej, Pułaskiego, Fortecznej, Słowackiego, 6 Marca 2018-04-04 09:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące, że w dniu 22.03.2018 r. wydano decyzję nr 5/2018 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę czterech studni głębinowych zastępczych (obudowy studni) 15c, 16c, 18b, 26d, mających na celu pobór wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 5 w obrębie 117 oraz 3/2 w obrębie 124, położonych przy ul. Kasprowicza w Grudziądzu 2018-03-22 12:27
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 19.03.2018 r. decyzji nr 106/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie działki nr 8/146 ? obręb nr 137 przy ul. Magazynowej 8 w Grudziądzu. 2018-03-20 14:51
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Kościuszki w Grudziądzu; na działkach nr: 119 w obrębie nr 42; 95 w obrębie nr 39; 94/2, 91, 90 w obrębie nr 39; 96, 94, 35, 34 w obrębie nr 7; 74, 13, 12, 78, 11, 10, 9, 59, 56/6, 77 w obrębie nr 8; położonych przy ul. Solnej, Kościuszki, Wąskiej, Pułaskiego, Fortecznej, Słowackiego, 6?Marca 2018-03-06 14:56
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 21.02.2018r. decyzji nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 5 - obr. 119; dz. nr: 112, 10 - obr. 124 położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu 2018-03-02 08:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12 lutego 2018 r. decyzji nr 3 / 2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej; na działce nr 68 w obrębie nr 16; położonej przy ul. Tylnej w Grudziądzu. 2018-02-13 10:28
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12.02.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę czterech studni głębinowych zastępczych (obudowy studni) 15c, 16c, 18b, 26d, mających na celu pobór wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 5 w obrębie 117 oraz 3/2 w obrębie 124, położonych przy ul. Kasprowicza w Grudziądzu 2018-02-13 08:07
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 5 - obr. 119; dz. nr: 112, 10 - obr. 124 położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu 2018-01-19 12:09
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 03.01.2018r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2018 dla budowy i przebudowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na OM Kopernika i Kawalerii Polskiej na działkach nr: 1/10, 57/2 - obr. 124; dz. nr: 5/83, 5/84, 19 - obr. 114; dz. nr: 13/1 - obr. 115; dz. nr: 18/22, 56/14, 18/24, 18/23, 20, 55, 54/1, 54/4, 54/3, 47/6, 47/3, 46 - obr. 98; dz nr: 3/8, 6/138, 6/136, 6/134, 6/111, 6/135, 3/3, 6/117, 6/118, 6/119, 6/126, 6/13, 6/14, 6/108, 6/109, 8, - obr. 97; dz. nr: 10/12, 10/15, 10/14, 10/30, 10/26, 10/27, 20, 17, 22, 10/3, 11/1, 11/2, 10/24 - obr. 96; dz. nr: 20/3, 20/61, 20/57, 20/54, 16/1, 15/10, 15/26, 44 - obr. 95; dz. nr 60 - obr. 99 położonych w Grudziądzu na ul: Nad Torem, Pruszyńskiego, Piotra Skargi, Zacisznej, Chopina, Czarnieckiego, Bora-Komorowskiego, Kasprzyckiego, Smoleńskiego 2018-01-08 14:38
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej; na działce nr 68 w obrębie nr 16; położonej przy ul. Tylnej w Grudziądzu 2018-01-03 15:23
dokument Obwieszczenie WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO o wydaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. decyzji Nr 129/2017 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. obejmującej zadanie pn. "Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gadańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 1, 2, 3 oraz rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami Br-3" 2017-12-28 14:00
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego linią kolejową, ul. Droga Łowicka i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu 2017-12-21 10:56
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 08.12.2017 r. informujące o wydaniu decyzji zmieniającej pozowlenie na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa ul. Bora-Komorowskiego, Bydgoskiej o ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zatokę autobusową" 2017-12-21 10:57
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami na OM Kopernika i Kawalerii Polskiej na działkach nr: 1/10, 57/2, 58/2 - obr. 124; dz. nr: 5/83, 5/84, 19 - obr. 114; dz. nr: 13/1 - obr. 115; dz. nr: 18/22, 56/14, 18/24, 18/23, 20, 55, 54/1, 54/4, 54/3, 47/6, 47/3, 46 - obr. 98; dz nr: 3/8, 6/138, 6/136, 6/134, 6/111, 6/135, 3/3, 6/117, 6/118, 6/119, 6/126, 6/13, 6/14, 6/108, 6/109, 8, - obr. 97; dz. nr: 10/12, 10/15, 10/14, 10/30, 10/26, 10/27, 20, 17, 22, 10/3, 11/1, 11/2, 10/24 - obr. 96; dz. nr: 20/3, 20/61, 20/57, 20/54, 16/1, 15/10, 15/26, 44 - obr. 95; dz. nr 60 - obr. 99 położonych w Grudziądzu na ul: Nad Torem, Pruszyńskiego, Piotra Skargi, Zacisznej, Chopina, Czarnieckiego, Bora-Komorowskiego, Kasprzyckiego, Smoleńskiego. 2017-11-30 14:12
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 21 listopada 2017 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12 / 2017, dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (160 PE, 100 RC SDR 17) o długości około 850 m; na działkach nr: 85 w obrębie nr 85; 1/6, 1/5, 3/10, 3/11, 8/2, 8/1, 1/1, 2 w obrębie nr 84; 10/11, 10/9, 10/10, 10/38, 10/20, 12/33, 12/32, 12/22, 12/38, 12/42, 12/40, 12/1, 13/10, 10/16, 10/15, 12/21, 12/41, 10/26 w obrębie nr 63; 2/14, 2/9, 2/10, 28 w obrębie nr 67; 5/2 w obrębie nr 62: położonych przy ul. Droga Łąkowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu 2017-11-23 14:35
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami na O/M Lotnisko; na działkach nr: 3/10, 2/6, 2/9, 2/13 w obrębie nr 120; 7/3, 1 w obrębie nr 119; 21/389, 21/22, 21/114, 21/580, 21/581, 21/92, 21/582, 21/574, 21/576, 21/64, 21/97, 21/96, 21/566, 21/583, 21/579, 21/585, 21/586, 21/587, 21/73, 21/589, 21/584, 21/549, 21/600, 21/598, 21/596, 21/91, 21/595, 21/594, 21/624, 21/625, 21/623, 21/622, 21/626, 21/620, 21/613, 21/614, 21/612, 21/615, 21/605, 21/603, 21/604, 21/607, 21/606, 21/611, 21/705, 21/704, 21/617, 21/627, 21/628, 21/85 w obrębie nr 118; położonych przy ul. Rydygiera, Warszawskiej, Polskich Skrzydeł, Ikara, Dywizjonu 303, Nauczycielskiej, Kustronia, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Skarżyńskiego w Grudziądzu 2017-11-23 14:31
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące o wydaniu w dniu 21.11.2017 r. decyzji nr 13/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę linii kablowej średniego napięcia SN15kV położonej przy ul. Polnej, Droga Kurpiowska, Łyskowskiego, Jana Pawła II i Goździkowej w Grudziądzu 2017-11-21 12:08
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące o wydaniu w dniu 14.11.2017r. decyzji nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę kolumbarium, na terenie cmentarza położonej przy ul. Cmentarnej w Grudziądzu 2017-11-20 10:40
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 10.11.2017 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o zmianie decyzji Prezydenta Grudziądza Nr 4/ZRID/2017 z 25.04.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ?Rozbudowa ul. Bora-Komorowskiego, Bydgoskiej o ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zatokę autobusową? w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ?Budowa miejskiego systemu ścieżek rowerowych? 2017-11-10 11:34
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Grudziądza 2017-11-03 09:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania w/s odwołania od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Granicznej o ciąg pieszo-rowerowy, ścieżkę rowerową, chodnik, zatokę autobusową, kanalizację deszczową w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych" 2017-10-24 09:41
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowa w Grudziądzu 2017-10-13 08:50
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej w Grudziądzu 2017-10-13 08:42
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 10 października 2017 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (160 PE, 100 RC SDR 17) o długości około 850 m; na działkach nr: 85 w obrębie nr 85; 1/6, 1/5, 3/10, 3/11, 8/2, 8/1, 1/1, 2 w obrębie nr 84; 10/11, 10/9, 10/10, 10/38, 10/20, 12/33, 12/32, 12/22, 12/38, 12/42, 12/40, 12/1, 13/10, 10/16, 10/15, 12/21, 12/41 w obrębie nr 63; 2/14, 2/9, 2/10, 28 w obrębie nr 67; 5/2 w obrębie nr 62; położonych przy ul. Droga Łąkowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu 2017-10-10 13:39
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (160 PE, 100 RC SDR 17) o długości około 850 m; na działkach nr: 85 w obrębie nr 85; 1/6, 1/5, 3/10, 3/11, 8/2, 8/1, 1/1, 2 w obrębie nr 84; 10/11, 10/9, 10/10, 10/38, 10/20, 12/33, 12/32, 12/22, 12/38, 12/42, 12/40, 12/1, 13/10, 10/16, 10/15, 12/21, 12/41, 10/26 w obrębie nr 63; 2/14, 2/9, 2/10, 28 w obrębie nr 67; 5/2 w obrębie nr 62: położonych przy ul. Droga Łąkowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu 2017-10-09 15:13
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej średniego napięcia SN15kV na działkach nr: 4/3 i 4/1 w obrębie nr 19, nr: 13/1 i 2/1 w obrębie 70, nr: 2/1, 10/1, 10/3, 8, 1, 7, 9/1, 2/4 w obrębie 20, nr: 7, 5/39, 5/22 w obrębie 17 i nr: 65/2, 65/3, 28/2, 64, 67, 66 w obrębie 162 położonych przy ul. Polnej, Droga Kurpiowska, Łyskowskiego, Jana Pawła II i Goździkowej w Grudziądzu 2017-09-29 11:08
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (160 PE, 100 RC SDR 17) o długości około 850 m; na działkach nr: 85 w obrębie nr 85; 1/6, 1/5, 3/10, 3/11, 8/2, 8/1, 1/1, 2 w obrębie nr 84; 10/11, 10/9, 10/10, 10/38, 10/20, 12/33, 12/32, 12/22, 12/38, 12/42, 12/40, 12/1, 13/10, 10/16, 10/15, 12/21, 12/41 w obrębie nr 63; 2/14, 2/9, 2/10, 28 w obrębie nr 67; 5/2 w obrębie nr 62; położonych przy ul. Droga Łąkowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu 2017-09-28 13:48
dokument Ogłoszenie o wydaniu 26.09.2017r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2017 dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 Mpa PE 63 mm L= 80 mb na działkach nr: 67/1, 67/2 obr. 16 zlokalizowanych przy ulicy Leśnej w Grudziądzu 2017-09-28 13:42
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę kolumbarium, na terenie cmentarza, na działce nr: 3/2 w obrębie nr 88, położonej przy ul. Cmentarnej w Grudziądzu 2017-09-20 10:06
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Jackowskiego na OM Strzemięcin w Grudziądzu (polegającej na przebudowie jezdni, zjazdów, miejsc parkingowych, chodników, budowie drogi rowerowej (od ul Korczaka do ul. Chełmińskiej) oraz przebudowie kanalizacji deszczowej) na działkach nr: 7/26, 15 - obr. 106; dz. nr 71/50, 12, 71/36, 126/6, 18/1, 11/4 - obr. 107; dz. nr 262 - obr. 108; dz. nr 164 - obr. 109. 2017-09-15 09:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców w Grudziądzu 2017-09-12 09:36
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Grudziądzu 2017-09-12 09:34
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr L. Rydygiera w Grudziądzu 2017-09-08 08:48
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr L. Rydygiera w Grudziądzu 2017-09-08 08:46
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 Mpa PE 63 mm L= 80 mb na działkach nr: 67/1, 67/2 obr. 16 zlokalizowanych przy ulicy Leśnej w Grudziądzu 2017-09-01 12:30
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr: 22/6 obr. 104, dz. nr: 242, 292, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/2, 68/1, 8/26, 65, 8/29, 8/40, 8/23, 8/36, 8/35, 8/31, 8/33, 8/32, 8/18, 60, 59, 244, 243, 61/2, 288, 287/1 - obr. 108 zlokalizowanych przy ulicy Bolesława Prusa w Grudziądzu 2017-09-01 12:28
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr: 22/6 obr. 104, dz. nr: 242, 292, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/2, 68/1, 8/26, 65, 8/29, 8/40, 8/23, 8/36, 8/35, 8/31, 8/33, 8/32, 8/18, 60, 59, 244, 243, 61/2, 288, 287/1 obr. 108 zlokalizowanych przy ulicy Bolesława Prusa w Grudziądzu 2017-07-20 14:17
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 04.07.2017 r. decyzji nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr: 45/1 i 45/2 w obrębie nr 106, położonych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu 2017-07-04 12:39
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza informujące, że w dniu 28.06.2017 r. została wydana decyzja nr 259/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk (teren inwestycji obejmuję dziełkę zlokalizowaną na terenie miasta Grudziądza) na terenie działki nr 19 obręb nr 146 przy ul. Kossaka w Grudziądzu. 2017-07-04 12:40
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr: 45/1 i 45/2 w obrębie nr 106, położonych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu 2017-06-19 08:51
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 25.05.2017r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 dla skablowania odcinka linii napowietrznej SN (dla potrzeb działki nr 20 - obr. 73) na działkach nr: 31/47, 28, 40/2 - obr. 73 zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego - ul. Działkowej w Grudziądzu 2017-05-29 14:09
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 16.02.2017 r. decyzji nr 186/2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej o mocy 180 kW na terenie działki nr 20/4 ? obręb nr 159 przy ul. Malwiowej w Grudziądzu 2017-05-16 13:59
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 25.04.2017 r. decyzji nr nr 3/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa ul. Granicznej o ciąg pieszo ? rowerowy, ścieżkę rowerową, chodnik, zatokę autobusową, kanalizację deszczową w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych 2017-05-04 10:13
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 25.04.2017 r. decyzji nr 1/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa ul. Kasprowicza i ul. Solidarności o ścieżkę rowerową, ciąg pieszo ? rowerowy i chodnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych 2017-05-04 10:11
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 25.04.2017 r. decyzji nr 2/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja o ścieżkę rowerową , ciąg pieszo ? rowerowy, chodnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych? 2017-04-28 12:11
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 25.04.2017 r. decyzji nr 5/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ul. Południowej o ścieżkę rowerową , chodnik, ciąg pieszo ? rowerowy, poszerzenie jezdni w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych? 2017-04-28 12:09
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 25.04.2017 r. decyzji Nr 4/ZRID/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ?Rozbudowa ul. Bora-Komorowskiego, Bydgoskiej o ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zatokę autobusową? w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ?Budowa miejskiego systemu ścieżek rowerowych? 2017-04-28 12:11
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 28.04.2017 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2017, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działce nr 21/7 obrębie nr 22, położonej przy ul. Karabinierów w Grudziądzu 2017-04-28 09:44
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 28.04.2017 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2017, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działce nr: 1 w obrębie nr 97, położonej przy ul. Chopina w Grudziądzu 2017-04-28 09:39
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza i Curie Skłodowskiej w Grudziądzu 2017-04-28 09:36
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego linią kolejową, ul. Droga Łowicka i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu 2017-04-21 08:56
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego linią kolejową,ul. Droga Łowicka i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu 2017-04-21 08:54
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 14.04.2017r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2017 dla budowy sieci wodociągowej PE HD PN 10 o 160 mm na działkach nr 12, 7/26 - obr. 106 zlokalizowanych przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu 2017-04-19 10:07
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działce nr 21/7 obrębie nr 22; położonej przy ul. Karabinierów w Grudziądzu 2017-04-12 15:03
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działce nr: 1 w obrębie nr 97, położonej przy ul. Chopina w Grudziądzu 2017-04-12 15:09
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 27.03.2017r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2017 dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 7, 8, 9/1, 2/1, 10/1, 10/3 - obr. 20, dz. nr 7 - obr. 17 położonych przy ul. Polnej w Grudziądzu 2017-04-04 15:39
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej PE HD PN 10 o 160 mm na działkach nr 12, 7/26 - obr. 106 zlokalizowanych przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu 2017-03-24 10:31
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.03.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Granicznej o ciąg pieszo ? rowerowy, ścieżkę rowerową, chodnik, zatokę autobusową, kanalizację deszczową w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych? 2017-03-22 12:56
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.03.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ul. Południowej o ścieżkę rowerową , chodnik, ciąg pieszo ? rowerowy, poszerzenie jezdni w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych? 2017-03-22 12:57
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.03.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ul. Kasprowicza i ul. Solidarności o ścieżkę rowerową , ciąg pieszo ? rowerowy i chodnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych? 2017-03-22 12:31
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.03.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja o ścieżkę rowerową , ciąg pieszo ? rowerowy, chodnik w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych? 2017-03-22 12:24
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 22.03.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa ul. Bora - Komorowskiego, Bydgoskiej o ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zatokę autobusową? w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ?Budowa miejskiego systemu ścieżek rowerowych? 2017-03-22 12:21
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej w Grudziądzu 2017-02-15 08:16
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 10.02.2017 r. decyzji Nr 40/2017 o pozwoleniu na budowę dla VENTURE INDUSTRIES Sp. z o. o., obejmującej budowę hali montażowo-produkcyjnej w Grudziądzu przy ul. Lotniczej 21A 2017-02-13 13:46
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Grudziądzu 2017-02-01 09:53
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Grudziądzu 2017-02-01 09:49
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców w Grudziądzu 2017-02-01 09:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców w Grudziądzu 2017-02-01 09:34
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 24 stycznia 2017 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2017 dla przebudowy ulicy Łukasiewicza w Grudziądzu, na działkach nr: 43, 42, 29, 30, 33, 34, 37/1, 38, 41 w obrębie nr 68 oraz działkach nr: 25, 23, 21, 16, 15, 14 w obrębie nr 70 2017-01-25 13:54
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Łukasiewicza w Grudziądzu, na działkach nr: 43, 42, 29, 30, 33, 34, 37/1, 38, 41 w obrębie nr 68 oraz działkach nr: 25, 23, 21, 16, 15, 14 w obrębie nr 70 2016-12-22 15:07
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz-etap II, na działce: nr: 15/26 - obręb nr 95; zlokalizowanej przy ul. Hoffmana 1-7 w Grudziądzu 2016-12-22 09:53
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu, przy ul. Czarnieckiego 5/7, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz etap II, na działkach nr 6/2 i 7 w obrębie nr 96, zlokalizowanych przy ul. Czarnieckiego 5/7 w Grudziądzu 2016-12-22 09:48
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu 2016-12-15 07:31
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza i Curie - Skłodowskiej w Grudziądzu 2016-12-06 08:17
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 25 listopada 2016 r. decyzji umorzeniowej dla inwestycji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dociepleniu ścian, dachów i wymianie okien w celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności cieplnej budynku przy ul. Nadgórnej 30/32 w Grudziądzu 2016-12-02 08:16
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 25.11.2016r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2016 dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm długości ok. L= 1060 mb na działkach nr 4, 10, 2/4, 9/14 - obr. 151 zlokalizowanych przy ulicy Leszczynowej w Grudziądzu oraz dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm długości ok. L= 2 mb na działce nr 302/1 - obr. Nowa Wieś 2016-11-29 12:40
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 24 października 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2016, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 102, 109, 107, 100/6, 108, 97/13, 106, 105/2, 55/5, 101, 37/15, 37/11, 37/12, 27/4, 27/2 w obrębie nr 05; 92, 94, 96, 83, 82, 5, 7, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 32/2, 13, 14, 42, 93, 66, 56, 54, 50, 48/3, 49, 35, 36, 45, 34, 29, 15, 14, 1, 31/3, 28, 51/6, 51/4, 51/1 w obrębie nr 07; 22, 74, 24, 34/3, 23, 78, 13, 12, 11, 10, 9, 59, 36, 44, 55, 57/2, 77, 56/7, 56/6, 66/2 w obrębie nr 08; 6/1, 6/2, 1/2, 7 w obrębie nr 09; 11 w obrębie nr 11; 146, 143, 140, 139, 144, 162, 161, 156, 163, 17, 155/2, 151, 137 w obrębie nr 26; 43, 12/3 w obrębie nr 31; 5, 6 w obrębie nr 32; 93/2, 95, 50, 51, 96, 54/1, 54/2, 94/2, 63, 62/1, 91, 92/2, 90 w obrębie nr 39; 119, 115, 114, 4, 8, 9, 98, 104, 102 w obrębie nr 42; położonych przy ul. Kościuszki, Wąskiej, Pułaskiego, Fortecznej, Słowackiego, Kilińskiego, 6 Marca, Legionów, Nadgórnej, Grunwaldzkiej, Zawiszy Czarnego, Łokietka, Malborskiej, Jagiełły, Garnizonowej, Księcia Witolda, Armii Krajowej, Bema, Piłsudskiego i Tysiąclecia w Grudziądzu 2016-10-24 14:46
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 24 października 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/2016, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 81 w obrębie nr 23, 52 w obrębie nr 22, 64 w obrębie nr 15; położonych przy ul. Poniatowskiego, Za Basenem, Polnej w Grudziądzu 2016-10-24 14:46
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm długości ok. L= 1060 mb na działkach nr 4, 10, 2/4, 9/14 - obr. 151 zlokalizowanych przy ulicy Leszczynowejw Grudziądzu oraz dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm długości ok. L= 2 mb na działce nr 302/1 - obr. Nowa Wieś 2016-10-13 14:19
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 05 października 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 19/2016, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach: - nr: 13, 12 - obr. 88; - nr: 37, 34 - obr. 94; - nr: 20/3, 44, 45, 20/58, 41, 11, 27, 39, 38, 40, 43, 37 - obr. 95; - nr 10/12, 10/15, 8/2, 10/8, 12/1, 10/22, 10/23, 10/26, 10/27, 22, 17, 20, 23, 15 - obr. 96; - nr: 7, 6/14, 6/126, 5, 6/124, 6/22, 6/109, 6/119, 6/134, 6/135, 6/136, 6/137, 6/138, 6/132 - obr. 97; - nr: 30, 29, 19/2, 20, 24, 55, 46, 12/1, 57, 56/14, 56/11, 9/12, 9/11, 54/1, 47/2, 44/4, 27, 25, 23/1, 23/3, 50 - obr. 98; - nr: 60 - obr. 99; - nr: 27/6, 37, 36, 35, 7 - obr. 113; - nr: 13/1, 14 - obr. 115; położonych przy ul.: Narutowicza, Chopina, Stobeusza, Pruszyńskiego, Konarskiego, Piotra Skargi, Zacisznej, Smoleńskiego, Kasprzyckiego, Hallera, Bora-Komorowskiego, Czarnieckiego, Hoffmana i Matejki w Grudziądzu 2016-10-06 13:10
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 05 października 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 18/2016, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 52, 22/6, 22/23, 22/22 w obrębie nr 104; 61/11, 61/10, 35/8, 29, 52/1, 53/1, 34/8, 34/6, 34/5, 15, 16, 7/26, 7/21, 7/25, 13, 7/14 w obrębie nr 106; 11/4, 124/4, 124/3, 71/106, 71/83, 18/1, 71/36, 12, 71/50, 19/1, 70/6, 71/14, 71/121, 71/50, 16/3, 9/14, 16/4, 9/18, 9/16, 9/15, 9/17, 71/30, 71/31, 10/19, 19/1 w obrębie nr 107; 1/1, 263, 264, 267, 269, 271, 270, 294, 293, 292, 242, 240/1, 240/2, 239, 241, 65, 8/26, 64/1, 62/1, 8/27, 36/6, 36/5, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/1, 243, 244, 61/2, 287/1, 288, 289, 167/5, 167/6, 245, 102, 103/4, 238, 246, 125, 248, 124/2, 126/4, 251, 250, 252, 184/3, 184/5, 302/5, 303, 301, 256, 306, 300, 260, 191/3, 261, 262, 299, 274, 273, 7/6, 238, 216/5, 222/2, 290 w obrębie nr 108; 151, 152, 165, 166, 159, 103/3, 104/28, 142/8, 216, 218, 215, 217, 145/5, 168, 172/4, 172/1, 172/2, 174, 179/2, 179/1, 181/2, 164, 157/3, 154, 156, 155, 153/2, 163, 220/1, 116 w obrębie nr 109; 9, 1/15, 1/4, 69/2, 1/6 w obrębie nr 126; położonych przy ul. Kraszewskiego, Korczaka, Chełmińskiej, Wyspiańskiego, Konopnickiej, Szenwalda, Zapolskiej, Orkana, Makuszyńskiego, Zamenhoffa, Staffa, Jackowskiego, Libelta, Tetmajera, Reymonta, Norwida, Wawrzyniaka, Broniewskiego, Żeromskiego, Tytoniowej, Słonecznej, Prusa, Stromej, Lelewela, Gałczyńskiego i Wiejskiej w Grudziądzu. 2016-10-06 12:42
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 30 września 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2016, na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 13 w obrębie nr 21, 98/2 w obrębie nr 23, 49 w obrębie nr 27; położonych przy ul. Poniatowskiego, Za Basenem, Polnej w Grudziądzu 2016-10-03 11:57
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 21 września decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2016 na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 42/3, 46/1, 19/3, 19/1, 18/1, 13/6, 13/5, 13/19, 13/7, 14/2, 14/4, 13/4, 13/21, 12/11, 6/33, 6/32, 1/104, 1/105, 13/12, 13/9, 13/14, 6/11, 27/2, 6/12, 6/26, 31/10, 31/9, 31/5, 31/6, 31/8, 31/7, 34/4, 28/3, 28/11, 32/7, 34/3, 36/6, 37/5, 25/2, 26/2, 33/2, 30/4, 30/3, 33/1, 31/11, 31/12 w obrębie nr 14; 63/2, 54/1, 63/8, 7/4, 13/3, 13/4, 15/2, 15/1, 11/2, 14/5, 14/13, 14/14, 14/9, 14/10, 11/8 w obrębie nr 15; 8, 5, 9/1, 2/1 w obrębie nr 20; 5/9, 5/2, 5/30, 9/1, 4/8, 11, 5/27, 5/26 w obrębie nr 21; 21/6, 22/4, 23/1, 24/6, 19/10, 25/3, 32, 19/9, 4/9, 1/4, 56, 55, 29/6, 30/4, 33/1, 34/1, 29/3, 35/4, 36/3, 37/1, 15/7, 28/3, 27/1, 16/7, 58, 5/5, 6/10, 7/7, 59, 42/8, 41/6, 41/2, 41/12, 40/1, 14/7, 13/9, 60, 8/7, 9/7, 10/10, 11/8, 45/8, 12/9, 12/12, 61, 48/6, 49/2, 49/6 w obrębie nr 22; 85, 92/2, 86, 90, 89, 87 w obrębie nr 23; 65, 62, 57, 66, 36, 39, 41, 48, 49, 54, 68, 67 w obrębie nr 27; położonych przy ul. Karabinierów, Szychowskiego, Ossowskiego, Wróblewskiego, Pietrusińskiego, Drzymały, Gromady Grudziąż, Sambora, Polnej, Paderewskiego, Poniatowskiego, Tczewskiej, Kołłątaja i Olsztyńskiej w Grudziądzu 2016-09-21 15:19
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 19.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2016 na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr 20/15, 20/6, 20/14, 20/29, 20/13, 31/2, 25, 18/2, 24/2, 24/4, 30, 67, 41 w obrębie nr 106, położonych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu 2016-09-21 15:12
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 16.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2016 na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 69, 53/2, 53/10, 51/12, 48/16, 52 57/4, 58/8, 50/5, 60/16, 61/4, 60/17, 61/3, 60/18, 68, 67, 53/11, 47/9, 73, 40/1, 12/1, 11/2, 47/10, 46/2, 45, 70, 22/7, 23/5, 23/10, 74, 71/2, 35/1, 64/2 w obrębie nr 16, położonych przy ul. Leśnej, Tylnej, Warmińskiej, Trynkowej, Górnej, Przedniej i Paderewskiego Grudziądzu 2016-09-19 15:18
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 12.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza - część 4 (Lotnisko, Węgrowo), etap 2 - Aleja Wigury - działki nr 10/14, 10/4, 14, 10/10 - obręb 89 2016-09-16 09:59
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 12.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2016 dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza część 4 (Lotnisko, Węgrowo), etap 1 - ul. Polskich Skrzydeł, ul. Centrum Wyszkolenia Kawalerii, ul. Ikara, ul. Nauczycielska, ul. Płk. Stachonia, ul. Ppłk. pil. Skarżyńskiego, ul. Dywizjonu 303, ul. Gen. Kustronia działki nr 21/599, 21/600, 21/601, 21/598, 21/58, 21/624, 21/563, 21/629, 21/591, 21/593, 21/65, 21/625, 21/62, 21/621, 21/622, 21/620, 21/614, 21/626, 21/627, 21/100, 21/628, 21/59, 21/603, 21/605, 21/551, 21/615, 21/604, 21/609, 21/69, 21/606, 21/610, 21,607, 21/608, 21/618, 21/611, 21/574, 21/114, 21/22, 21/566, 21/584, 21/68, 21/588, 21/585, 21/583, 21/587, 21/185 - obręb 118 2016-09-16 09:54
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 15.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2016 na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 22, 63/8, 23/3, 28, 38/3, 45/1, 39, 45/4, 44, 42, 41, 40, 34/15, 34/7, 34/18, 34/20, 34/22, 34/6, 34/5, 34/4, 34/3, 34/2 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Sowińskiego i Paderewskiego w Grudziądzu 2016-09-16 09:35
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 07.09.2016 r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2016 dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza część 2 (Rządz): etap 1 - ul. Zachodnia, działka nr 16/1, 17, 30 - obr. 126, działka nr 6/2, 7, 5/6, 1/3, 10 ? obręb 130, działka nr 80 - obręb 132, etap 2 - ul. Konstytucji 3-go Maja, działka 285/56 - obręb 126, działka nr 1/23 - obręb 133 2016-09-08 09:54
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu 2016-09-07 12:22
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 01.09.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 dla budowy gazociągu n/c Dn 110 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działce nr 109, 1/9 - obr. 9, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Grudziądzu 2016-09-02 11:18
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 102, 109, 107, 100/6, 108, 97/13, 106, 105/2, 55/5, 101, 37/15, 37/11, 37/12, 27/4, 27/2 w obrębie nr 05; 92, 94, 96, 83, 82, 5, 7, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 32/2, 13, 14, 42, 93, 66, 56, 54, 50, 48/3, 49, 35, 36, 45, 34, 29, 15, 14, 1, 31/3, 28, 51/6, 51/4, 51/1 w obrębie nr 07; 22, 74, 24, 34/3, 23, 78, 13, 12, 11, 10, 9, 59, 36, 44, 55, 57/2, 77, 56/7, 56/6, 66/2 w obrębie nr 08; 6/1, 6/2, 1/2, 7 w obrębie nr 09; 11 w obrębie nr 11; 146, 143, 140, 139, 144, 162, 161, 156, 163, 17, 155/2, 151, 137 w obrębie nr 26; 43, 12/3 w obrębie nr 31; 5, 6 w obrębie nr 32; 93/2, 95, 50, 51, 96, 54/1, 54/2, 94/2, 63, 62/1, 91, 92/2, 90 w obrębie nr 39; 119, 115, 114, 4, 8, 9, 98, 104, 102 w obrębie nr 42; położonych przy ul. Kościuszki, Wąskiej, Pułaskiego, Fortecznej, Słowackiego, Kilińskiego, 6 Marca, Legionów, Nadgórnej, Grunwaldzkiej, Zawiszy Czarnego, Łokietka, Malborskiej, Jagiełły, Garnizonowej, Księcia Witolda, Armii Krajowej, Bema, Piłsudskiego i Tysiąclecia w Grudziądzu 2016-09-02 11:10
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 13 w obrębie nr 21, 98/2 w obrębie nr 23, 49 w obrębie nr 27; położonych przy ul. Poniatowskiego, Za Basenem, Polnej w Grudziądzu 2016-08-31 13:20
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 81 w obrębie nr 23, 52 w obrębie nr 22, 64 w obrębie nr 15; położonych przy ul. Poniatowskiego, Za Basenem, Polnej w Grudziądzu 2016-08-31 13:15
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 42/3, 46/1, 19/3, 19/1, 18/1, 13/6, 13/5, 13/19, 13/7, 14/2, 14/4, 13/4, 13/21, 12/11, 6/33, 6/32, 1/104, 1/105, 13/12, 13/9, 13/14, 6/11, 27/2, 6/12, 6/26, 31/10, 31/9, 31/5, 31/6, 31/8, 31/7, 34/4, 28/3, 28/11, 32/7, 34/3, 36/6, 37/5, 25/2, 26/2, 33/2, 30/4, 30/3, 33/1, 31/11, 31/12 w obrębie nr 14; 63/2, 54/1, 63/8, 7/4, 13/3, 13/4, 15/2, 15/1, 11/2, 14/5, 14/13, 14/14, 14/9, 14/10, 11/8 w obrębie nr 15; 8, 5, 9/1, 2/1 w obrębie nr 20; 5/9, 5/2, 5/30, 9/1, 4/8, 11, 5/27, 5/26 w obrębie nr 21; 21/6, 22/4, 23/1, 24/6, 19/10, 25/3, 32, 19/9, 4/9, 1/4, 56, 55, 29/6, 30/4, 33/1, 34/1, 29/3, 35/4, 36/3, 37/1, 15/7, 28/3, 27/1, 16/7, 58, 5/5, 6/10, 7/7, 59, 42/8, 41/6, 41/2, 41/12, 40/1, 14/7, 13/9, 60, 8/7, 9/7, 10/10, 11/8, 45/8, 12/9, 12/12, 61, 48/6, 49/2, 49/6 w obrębie nr 22; 85, 92/2, 86, 90, 89, 87 w obrębie nr 23; 65, 62, 57, 66, 36, 39, 41, 48, 49, 54, 68, 67 w obrębie nr 27; położonych przy ul. Karabinierów, Szychowskiego, Ossowskiego, Wróblewskiego, Pietrusińskiego, Drzymały, Gromady Grudziąż, Sambora, Polnej, Paderewskiego, Poniatowskiego, Tczewskiej, Kołłątaja i Olsztyńskiej w Grudziądzu 2016-08-30 10:29
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosa Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu 2016-08-29 07:23
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego ul. Kraszewskiego, Korczaka, Chełmińskiej, Wyspiańskiego, Konopnickiej, Szenwalda, Zapolskiej, Orkana, Makuszyńskiego, Zamenhoffa, Staffa, Jackowskiego, Libelta, Tetmajera, Reymonta, Norwida, Wawrzyniaka, Broniewskiego, Żeromskiego, Tytoniowej, Słonecznej, Prusa, Stromej, Lelewela, Gałczyńskiego i Wiejskiej w Grudziądzu 2016-08-26 11:07
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu 2016-08-25 14:46
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej, Tylnej, Warmińskiej, Trynkowej, Górnej, Przedniej i Paderewskiego w Grudziądzu 2016-08-25 14:43
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza - część 4 (Lotnisko, Węgrowo): etap 2 - Aleja Wigury 2016-08-25 10:45
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Astrowej, Irysowej, Bratkowej, Goździkowej, Różanej, Tulipanowej w Grudziądzu 2016-08-25 10:42
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza - część 4 (Lotnisko, Węgrowo): - etap 1 - ul. Polskich Skrzydeł, ul. Centrum Wyszkolenia Kawalerii, ul. Ikara, ul. Nauczycielska, ul. Płk. Stachonia, ul. Ppłk. pil. Skarżyńskiego, ul. Dywizjonu 303, ul. Gen. Kustronia 2016-08-25 10:45
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza - część 2 (Rządz): ul. Zachodnia, ul. Konstytucji 3-go Maja 2016-08-25 10:34
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) przy ul. Sztumskiej i Tylnej w Grudziądzu 2016-08-25 10:28
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zamkowej w Grudziądzu 2016-08-25 07:14
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Sowińskiego i Paderewskiego w Grudziądzu 2016-08-23 13:19
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza część 6 (Kuntersztyn, Tuszewo) 2016-08-05 13:10
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c Dn 110 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działce nr 109, 1/9 - obr. 9, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Grudziądzu 2016-07-26 14:52
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nn "Rydygiera", linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV zasilających budynki mieszkalne na działkach nr: 7/3 - obr. 119; dz. nr 8/2 - obr. 120 zlokalizowanych przy Rydygiera w Grudziądzu 2016-07-26 14:47
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka w Grudziądzu 2016-07-25 07:46
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na odnowieniu terenu zieleni - Park Miejski w Grudziądzu etap II, na działce nr 10/14 - obr. 89 zlokalizowanej przy ul. Aleja Wigury w Grudziądzu 2016-07-19 14:17
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu, na działkach: nr : 13/2, 8/4, 54, 4, 5, 7, 62/2, 57, 40, 39, 61/4 - obr. 41; dz. nr: 1/2, 130 - obr. 45; dz. nr: 58, 59, 56, 55, 57- obr. 42 zlokalizowanych w okolicy Góry Zamkowej w Grudziądzu 2016-07-19 14:11
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dociepleniu ścian, dachów i wymianie okien w celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności cieplnej budynku, na działkach: nr: 2/1, 1 - obręb nr 114; zlokalizowanych przy ul. Konarskiego 39 w Grudziądzu 2016-07-19 14:05
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dociepleniu ścian, dachów i wymianie okien w celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności cieplnej budynku, na działce nr: 3 - obręb nr 114; zlokalizowanej przy ul. Legionów 28 w Grudziądzu 2016-07-19 13:58
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dociepleniu ścian, dachów i wymianie okien w celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności cieplnej budynku, na działkach: nr: 10/3 i 11/1 - obręb nr 96; zlokalizowanych przy ul. Czarnieckiego 9 w Grudziądz 2016-07-19 13:59
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dociepleniu ścian, dachów i wymianie okien w celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności cieplnej budynku, na działkach: nr: 83, 84, 60, 61, 82/1 - obręb nr 39; zlokalizowanych przy ul. Nadgórnej 30/32 2016-07-19 13:38
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 69, 68, 67, 45, 46/1, 48/18, 48/1, 51/11, 47/11, 53/9, 53/11, 47/9, 47/10, 40/1 - obr. 16, położonych przy ul. Sztumskiej i Tylnej w Grudziądzu 2016-07-01 11:47
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (linii kablowej niskiego napięcia) oraz demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na działkach nr: 5/4, 4/1, 80/1, 81/1, 16/2, 16/1, 14/1, 17/1, 28/1, 28/2, 19/1, 68/1, 65/3, 39, 54 - obr. 162, położonych przy ul. Astrowej, Irysowej, Bratkowej, Goździkowej, Różanej, Tulipanowej w Grudziądzu 2016-07-01 11:43
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową w Grudziądzu 2016-04-29 10:16
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE 63 mm L= ok. 13 mb na działce nr 5 obr. 119 zlokalizowanej przy ulicy Miłoleśnej w Grudziądzu 2016-04-29 10:11
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa włącznie) PE dn 63 mm, długości L = 194 mb; na działkach nr 8/2 i 10 w obrębie nr 120, położonych przy ul. Ludwika Rydygiera w Grudziądzu 2016-04-13 10:16
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną w Grudziądzu 2016-04-11 08:42
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego w Grudziądzu 2016-04-11 07:27
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 06 kwietnia 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2016 na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= ok. 75 mb, na działkach nr 18/7 i 81/1 w obrębie nr 162, położonych przy ul. Irysowej, Paderewskiego w Grudziądzu 2016-04-07 07:58
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. Grota-Roweckiego w Grudziądzu 2016-04-06 07:34
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa włącznie) PE dn 63 mm, długości L = 194 mb; na działkach nr 8/2 i 10 w obrębie nr 120, położonych przy ul. Ludwika Rydygiera w Grudziądzu 2016-03-25 09:07
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE 63 mm L= ok. 13 mb na działce nr 5 - obr. 119 zlokalizowanej przy ulicy Miłoleśnej w Grudziądzu 2016-03-23 11:00
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, PE 63 mm, długości L = ok. 75 mb; na działkach nr 18/7 i 81/1 w obrębie nr 162, położonych przy ul. Paderewskiego i Irysowej w Grudziądzu 2016-03-23 10:47
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa włącznie) PE dn 63 mm, długości L = 194 mb; na działkach nr 8/2 i 10 w obrębie nr 120, położonych przy ul. Ludwika Rydygiera w Grudziądzu 2016-02-23 15:36
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 12.01.2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2016 na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 42, 43, 44 - obr. 71 oraz działce nr 13/3 - obr. 70, położonych przy Drodze Kurpiowskiej w Grudziądzu 2016-01-18 07:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA o wydaniu w dniu 29.12.2015r. dla Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o. decyzji nr 498/2015 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: ? Budowa ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu". 2016-01-13 09:36
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 31 grudnia 2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14 / 2015 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej; na działkach nr 10 i 11/2 w obrębie nr 120, położonych przy ul. dr Ludwika Rydygiera w Grudziądzu 2015-12-31 08:17
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 29.12.2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2015 na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr: 1/27, 1/35, 1/52, 1/58, 1/59, 1/60, 1/63, 1/64, 1/65 - obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I w Grudziądzu 2015-12-29 15:36
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 29.12.2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2015 na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr: 8/2 i 10 obr. 120 położonych przy ul. Rydygiera w Grudziądzu 2015-12-29 13:18
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 29 grudnia 2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11 / 2015 na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, PE 63 mm, długości L = ok. 150 mb; na działce nr 1/101 w obrębie nr 14, położonej przy ul. Elbląskiej w Grudziądzu 2015-12-29 11:09
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej; na działkach nr 10 i 11/2 w obrębie nr 120, położonych przy ul. dr Ludwika Rydygiera w Grudziądzu 2015-12-16 10:38
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm, długości L = ok. 150 mb; na działce nr 1/101 w obrębie nr 14, położonej przy ul. Elbląskiej w Grudziądzu 2015-12-10 10:37
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr: 8/2 i 10 obr. 120; położonych przy ul. Rydygiera w Grudziądzu 2015-12-04 12:23
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm, długości L = ok. 110 mb; na działce nr 1/101 w obrębie nr 14, położonej przy ul. Tczewskiej w Grudziądzu 2015-12-02 13:04
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr: 1/27, 1/35, 1/52, 1/58, 1/59, 1/60, 1/63, 1/64, 1/65 - obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I w Grudziądzu 2015-11-20 10:05
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową w Grudziądzu 2015-11-17 09:42
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka w Grudziądzu 2015-11-17 09:05
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu 2015-11-03 08:25
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu 2015-11-03 08:26
dokument OGŁOSZENIE o wydaniu w dniu 22.10.2015 r. decyzji nr 10/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu n/c Dn 90 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działce nr 146 i 142/38 - obr. 26, położone przy ul. Piłsudskiego, Derdowskiego w Grudziądzu 2015-10-26 15:20
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c Dn 90 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działce nr 146 i 142/38 - obr. 26, położonej przy ul. Piłsudskiego, Derdowskiego w Grudziądzu 2015-10-05 16:19
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Kossaka w Grudziądzu 2015-08-19 09:55
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka w Grudziądzu 2015-08-19 06:47
dokument O G Ł O S Z E N I E P r e z y d e n t a G r u d z i ą d z a o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul.Warszawskiej w Grudziądzu 2015-08-06 13:08
dokument OGŁOSZENIE: Informuję, że w dniu 24.07.2015 r. wydano decyzję nr 9/2015 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na działkach nr: 74 obr. 25; dz. nr 183, 185, 131/7 obr. 26 położonych przy ul. Kochanowskiego w Grudziądzu. 2015-07-24 11:22
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 15.07.2015r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2015 dla budowy ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w Grudziądzu na działkach nr : 21/5, 85/2, 22/3, 39/1, 88, 98/1, 42/7, 64/1, 43/1, 97/1, 99/1, 44/1, 100/1, 45/1, 35/1, 46/1, 101/1, 102/1, 47/7, 34/1 - obręb 124; dz. nr: 5, 18/1, 37/1, 17/1, 20/1 - obręb 119 zlokalizowanych przy ulicy Południowej w Grudziądzu 2015-07-17 11:14
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę sieci wodociągowej o dł. 660 m, na działkach nr: 74 obr. 25; dz. 183, 185, 131/7 obr. 26 położonych przy ul. Kochanowskiego w Grudziądzu 2015-07-09 14:04
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2015 dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr: 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/49, 1/33, 1/35, 1/41, 1/25 - obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I w Grudziądzu 2015-07-07 12:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gdyńską i Portową w Grudziądzu 2015-06-22 14:57
dokument INFORMACJA: W dniu 11.06.2015 r. Prezydent Grudziądza wydał decyzję nr 223/2015 udzielającą pozwolenia na budowę i zatwierdzającą projekt budowlany dla inwestycji pt." Budowa Zakładu Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej MrGarden wraz z infrastrukturą techniczną - etap I,II i III" zlokalizowanej w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna (dz. 261/5, 261/6, 261,7 2/14 obr. 163). 2015-06-22 14:23
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 12 czerwca 2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2015 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42685 wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego i realizacją drogi dojazdowej, na działkach nr 12, 13 i 7/12 w obrębie nr 106, położonych przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu 2015-06-12 13:53
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu w dniu 08.06.2015 r. decyzji nr 214/2015 w/s budowy kolektora wody surowej ? rurociągu wodociągowego magistralnego do przesyłania wody do stacji uzdatniania wody na terenie Lasu Komunalnego w Grudziądzu 2015-06-10 14:13
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ujęcia i zrzutu oraz rurociągów wody technologicznej na cele planowanej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w Grudziądzu" na działkach nr : 21/5, 85/2, 22/3, 39/1, 88, 98/1, 42/7, 64/1, 43/1, 97/1, 99/1, 44/1, 100/1, 45/1, 35/1, 46/1, 101/1, 102/1, 47/7, 34/1 - obręb 124; dz. nr: 5, 18/1, 37/1, 17/1, 20/1 - obręb 119 zlokalizowanych przy ulicy Południowej w Grudziądzu 2015-05-27 13:47
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. - BT 42685 wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego i wykonaniem drogi dojazdowej, na działkach nr 12, 13 i 7/12 w obrębie nr 106, położonych przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu 2015-05-19 13:10
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr: 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/49, 1/33, 1/35, 1/41, 1/25 - obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I w Grudziądzu 2015-05-11 11:44
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. Grota ? Roweckiego w Grudziądzu 2015-04-21 09:38
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. Grota Roweckiego w Grudziądzu 2015-04-21 09:35
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej w Grudziądzu 2015-04-20 09:12
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej w Grudziądzu 2015-04-20 08:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka w Grudziądzu 2015-04-20 08:52
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka w Grudziądzu 2015-04-20 09:08
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 16 marca 2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3 / 2015, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 3,5 mb; na działce nr 40 w obrębie nr 73, położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu 2015-03-17 09:37
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE, zasilającej budynki mieszkalne, na działce nr 40 w obrębie nr 73, położonej przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu 2015-02-25 10:52
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych na działkach nr : 1/8, 1/50, 1/51, 1/53, 1/49, 1/33, 1/52, 1/35, 1/41, 1/25 - obr. 10 zlokalizowanych przy ulicy Mieszka I w Grudziądzu 2015-02-17 14:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Grudziądza z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej? Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu 2015-02-03 08:37
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 20.01.2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2015 na budowę kolektora wody surowej rurociągu wodociągowego magistralnego do przesyłania wody, do stacji uzdatniania wody, na działce nr 5 w obrębie 117 oraz na działkach nr 60, 7, 62, 6, 5, 63, 4, 71, 12/2, 73, 13/4, 13/3, 78, 14/2, 14/1, 77, 30/2, 29, 27/6, 92, 30/1, 27/2, 64, 27/4, 27/5, 79/1, 79/2, 26, 38/2 obręb 124, położonych przy ul. Warszawskiej, Kasprowicza i Konarskiego w Grudziądzu 2015-01-21 14:52
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 08 stycznia 2015 r. decyzji nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę wysokoparametrowej osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z wymiennikowni I (ul. Śniadeckich 58A) i II (ul. Jackowskiego 40) zlokalizowanych na O/M Strzemięcin w Grudziądzu, na działkach nr 7/8, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/17, 7/18, 7/19 i 70/2 w obrębie 106, położonych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu 2015-01-08 15:08
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 29.12.2014 r. decyzji nr 561/2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia - budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy do 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Faza I budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy 450÷600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 1, 14/1, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40 - obręb nr 122; działek nr 31/6, 39/1, 40/5, 40/7, 40/9, 41, 44 - obręb nr 121 przy ul. Skowronkowej, Jaskółczej, Żurawiej, Bażanciej, Warszawskiej w Grudziądzu 2015-01-05 11:28
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 180 mb; na działkach nr: nr 67 i 51/11 w obrębie nr 16, położonych przy ul. Leśnej, oraz działce nr 53/11 w obrębie nr 16, położonej przy ul. Sztumskiej w Grudziądzu 2014-12-12 13:41
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska głównego (budowa infrastruktury technicznej) na działkach: nr: 3/2, 4/3, 4/4 - obr. 34; dz. nr: 34/4 - obr. 58; dz. nr: 1/8, 1/9 obr. 59 zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu 2014-12-12 13:36
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wysokoparametrowej osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z wymiennikowni I ( ul. Śniadeckich 58A) i II (ul. Jackowskiego 40) zlokalizowanych na O/M Strzemięcin w Grudziądzu, na działkach nr 7/8, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/17, 7/18, 7/19 i 70/2 w obrębie 106, położonych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu 2014-12-10 14:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Grudziądzaz dnia 08 grudnia 2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu 2014-12-10 14:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu 2014-12-05 08:31
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu 2014-12-03 08:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 17 listopada 2014r. dot. zadania pn. "budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego" 2014-12-01 09:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej w Grudziądzu 2014-11-27 07:58
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa PE 63 mm L= 180 mb, na działkach nr: nr 67 i 51/11 w obrębie nr 16, położonych przy ul. Leśnej, oraz działce nr 53/11 w obrębie nr 16, położonej przy ul. Sztumskiej w Grudziądzu 2014-11-24 15:22
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska głównego (budowa infrastruktury technicznej) na działkach: nr: 3/2, 4/3, 4/4 - obr. 34; dz. nr: 34/4 - obr. 58; dz. nr: 1/8, 1/9 - obr. 59 zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu 2014-11-24 15:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną w Grudziądzu 2014-10-16 08:01
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną w Grudziądzu 2014-10-16 07:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza i Curie-Skłodowskiej w Grudziądzu 2014-10-16 07:47
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza i Curie-Skłodowskiej w Grudziądzu 2014-10-16 07:44
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej wraz z przyłączami, na działce nr 11/265 i 11/267 - obr. 86, położonej przy ul. Lotniczej w Grudziądzu 2014-10-15 15:05
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu 2014-10-10 08:52
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej w Grudziądzu 2014-10-03 08:00
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gdyńską i Portową w Grudziądzu 2014-10-03 07:55
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gdyńską i Portową w Grudziądzu 2014-10-03 07:53
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 25 września 2014 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13 / 2014 na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 10 mb; na działce nr 38/3 w obrębie nr 15, położonej przy ul. Paderewskiego - Sowińskiego w Grudziądzu 2014-09-25 12:43
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: montażu windy osobowej i dobudowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku administracyjno-biurowego oraz budowy wyjścia ewakuacyjnego (w w/w budynku) na działce nr 12/34 - obr. nr 63 zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu 2014-09-24 14:32
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 23 września 2014 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12 / 2014 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42685 wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego i realizacją drogi dojazdowej, na działce nr 12 w obrębie nr 106, położonej przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu 2014-09-23 13:38
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= ok. 10 mb., na działce nr 38/3 w obrębie nr 15, położonej przy ul. Paderewskiego - Sowińskiego w Grudziądzu 2014-09-08 11:40
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. - BT 42685 wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego i wykonaniem drogi dojazdowej, na działce nr 12 w obrębie nr 106, położonej przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu 2014-08-26 13:27
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kolektora wody surowej na działce nr 5 w obrębie 117 oraz na działkach nr 60, 7, 62, 6, 5, 63, 4, 71, 12/2, 73, 13/4, 13/3, 78, 14/2, 14/1, 77, 30/2, 29, 27/6, 92, 30/1, 27/2, 64, 27/4, 27/5, 79/1, 79/2, 26, 38/2 w obrębie 124, położonych przy ul. Warszawskiej, Kasprowicza i Konarskiego w Grudziądzu 2014-08-11 13:16
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 31.07.2014r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2014 na montaż urządzeń windy do istniejącego budynku oraz zadaszenia z wyjściem awaryjnym, na działce nr 12/34 w obrębie nr 63, położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu 2014-07-31 13:25
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej montażu urządzeń windy do istniejącego budynku oraz budowy zadaszenia z wyjściem awaryjnym, na działce nr 12/34 w obrębie nr 63, położonej przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu 2014-07-15 14:58
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego w Grudziądzu. 2014-07-11 12:12
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego w Grudziądzu 2014-07-11 12:08
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2014 r. w/s uchylenia decyzji oraz umorzeniu postępowania pierwszej instancji w całości; znak: PP-I.6740.1.1.2013 z dnia 14.02.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulic: Południonej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulic pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu" 2014-07-08 10:58
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym w Grudziądzu 2014-06-26 14:48
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 16.06.2014 r. decyzji nr 9/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Dn 110 mm PE (w technologii bezwykopowej) na działkach nr 292, 293, 294, 271, 289, 291 ? obr. 108 zlokalizowanych przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu 2014-06-18 15:05
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 16.06.2014 r. decyzji nr 8/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Dn 110 mm PE na działkach nr 2/4, 4 ? obr. 151 zlokalizowanych przy ul. Klonowej w Grudziądzu 2014-06-18 15:03
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 17.06.2014 r. decyzji nr 10/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działkach nr: 42, 28, 29, 27/37, 30 - obr. 57, położonych przy ul. Teatralnej w Grudziądzu 2014-06-18 15:06
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 11.06.2014 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2014 na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 14/44, 1/37, 1/53, 1/50, 1/51 obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I i Roty Grudziądzkiej w Grudziądzu 2014-06-11 14:12
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 03 czerwca 2014 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6 / 2014, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 405 mb; działkach nr 13, 9/1, 1/4 w obrębie nr 21 oraz na działkach nr: 64, 63/2, 54/4 i 63/8 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Paderewskiego, Za Basenem i Polnej w Grudziądzu 2014-06-03 15:55
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 14/44, 1/37, 1/53, 1/50, 1/51 obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I i Roty Grudziądzkiej w Grudziądzu 2014-05-23 07:59
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Dn 110 mm PE na działkach nr 2/4, 4 - obr. 151 zlokalizowanych przy ul. Klonowej w Grudziądzu 2014-05-19 10:32
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Dn 110 mm PE (w technologii bezwykopowej) na działkach nr 292, 293, 294, 271, 289, 291 - obr. 108 zlokalizowanych przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu 2014-05-19 10:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu 2014-04-30 09:33
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu 2014-04-30 09:29
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 405 mb, na działkach nr 13, 9/1, 1/4 w obrębie nr 21 oraz na działkach nr: 64, 63/2, 54/4 i 63/8 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Paderewskiego, Za Basenem i Polnej w Grudziądzu 2014-04-28 10:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji nr 145/2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowa stacji paliw na terenie działki nr 4/3 ? obręb nr 59 przy ul. Rapackiego 19 w Grudziądzu. 2014-04-23 11:52
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 11 kwietnia 2014 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2014, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 200 mb; na działkach nr: 34/7, 34/15, 39 i 63/8 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Paderewskiego, ul. Sowińskiego i ul. Oliwskiej w Grudziądzu 2014-04-14 10:23
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa PE 63 mm L= 200 mb, na działkach nr: 34/7, 34/15, 39, 63/8 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Paderewskiego, Sowińskiego i Oliwskiej w Grudziądzu. 2014-03-25 11:17
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 405 mb; na działce nr 13 w obrębie nr 21 oraz na działkach nr: 64, 65, 63/2 i 63/8 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Paderewskiego, Za Basenem i Polnej w Grudziądzu 2014-03-17 09:18
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Konarskiego w Grudziądzu 2014-02-24 09:21
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 19 lutego 2014 r. decyzji nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci wodociągowej, na działce nr 5 w obrębie nr 119, położonej przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu 2014-02-20 08:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dniu 14.02.2014r. Zarządowi Dróg Miejskich w Grudziądzu, decyzji nr 1/ZRID/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: ? Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu" 2014-02-18 13:02
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 11.02.2014 r. decyzji nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia Dn 160 PE, zasilającego budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej na działkach nr: 44 - obr. 93; dz. 15, 1, 2/2, 2/1, 8/2, 8/1, 12/1, 10/8, 10/12, 10/15- obr. 96; dz. 12, 13, 8/5, 8/9, 14 - obr. 89; dz. 5, 6/131, 6/130, 6/129, 6/109, 6/124, 6/125, 6/126 - obr. 97; oraz części dz. 13 - obr. 88, położonych przy ul. Hallera w Grudziądzu 2014-02-11 14:13
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu 2014-02-11 09:47
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową w Grudziądzu 2014-02-07 08:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową w Grudziądzu 2014-02-07 08:07
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu 2014-02-07 07:59
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu 2014-02-07 07:55
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa PE 63 mm L= 405 mb, na działce nr 13 w obrębie nr 21 oraz na działkach nr: 64, 65, 63/2 i 63/8 w obrębie nr 15, położonych przy ul. Paderewskiego, Za Basenem i Polnej w Grudziądzu 2014-02-06 15:09
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działce nr 5 w obrębie nr 119, położonej przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu 2014-01-31 13:18
dokument Ogłoszenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE na działce nr: 5 obr. 119 zlokalizowanej przy ulicy Miłoleśnej w Grudziądzu 2014-01-17 13:38
dokument OGŁOSZENIE w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę gazociągu niskiego ciśnienia Dn 160 PE, zasilającego budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej przy ul. Hallera w Grudziądzu 2014-01-02 13:42
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE na działce nr: 5 obr. 119 zlokalizowanej przy ulicy Miłoleśnej w Grudziądzu 2013-12-16 11:06
dokument O G Ł O S Z E N I E P r e z y d e n t a G r u d z i ą d z a o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej w Grudziądzu 2013-11-08 07:33
dokument OGŁOSZENIE dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: dz. 19 i 5 obr. 119, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu, informuję, że w dniu 07.11.2013 r. wydano decyzję nr 9/2013 dla w/w inwestycji. 2013-11-07 15:03
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej na linię kablową na działkach nr: 21, 5 obr. 119; dz. nr: 47/5, 47/4, 47/3 - obr. 124; zlokalizowanych przy ulicy Miłoleśnej w Grudziądzu 2013-11-05 14:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego 2013-11-05 14:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25 października 2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu 2013-10-31 10:08
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr: 19 i 5 obr. 119, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu 2013-10-16 12:07
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 11.10.2013r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2013 dla budowy: oświetlenia boiska i kanalizacji deszczowej na stadionie GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14 na działkach nr: 4/1, 3/1 obr. 34; dz. nr: 34/1 obr. 58; dz. nr: 1/6, 1/4 obr. 59 2013-10-11 14:39
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska i kanalizacji deszczowej na stadionie GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14 na działkach nr: 4/1, 3/1 - obr. 34; dz. nr: 34/1 - obr. 58; dz. nr: 1/6, 1/4 - obr. 59 2013-09-25 15:19
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 20.08.2013r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2013 dla budowy pneumatycznego namiotu kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 34/1 obr. 58, 1/6 obr. 59 zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu 2013-08-21 14:34
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu 2013-08-12 08:41
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej w Grudziądzu 2013-08-06 08:11
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej w Grudziądzu 2013-08-06 08:05
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Konarskiego w Grudziądzu 2013-08-05 15:10
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Konarskiego 2013-08-05 15:09
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy pneumatycznego namiotu kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 34/1 obr. 58, 1/6 - obr 59 zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu 2013-08-20 14:31
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 30.07.2013 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2013 na przebudowę sieci wodociągowej na działkach nr: 7 - obr. 119; 2/4, 2/3, 2/1, 3/7, 3/5 - obr. 120, położonych przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu 2013-08-01 14:21
dokument OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2013 dla inwestycji: budowa (ułożenia) kabla elektroenergetycznego SN-15 kV (2 przewody w tym kable sterujące), celem przesyłu energii elektrycznej do krajowego systemu energetycznego na działkach nr 2/2, 2/11, 10 ? obr. 130 zlokalizowanych przy ul. Zachodniej w Grudziądzu 2013-07-16 14:32
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu 2013-07-05 09:44
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu 2013-07-05 09:28
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy (ułożenia) kabla elektroenergetycznego SN-15 kV (2 przewody w tym kable sterujące) (celem przesyłu energii elektrycznej do krajowego systemu energetycznego) na działkach nr 2/2, 2/11, 10 - obr. 130 zlokalizowanych przy ul. Zachodniej w Grudziądzu 2013-06-25 15:34
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o 160 mm na działce nr 97 - obr. 124 zlokalizowanej przy ul. Południowej w Grudziądzu 2013-06-10 13:40
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym w Grudziądzu 2013-06-03 08:46
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym w Grudziądzu 2013-06-03 08:41
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu 2013-05-20 08:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu 2013-05-20 08:07
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej Grudziądzu 2013-05-09 11:32
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o 160 mm na działkach nr: 5 - obr. 119; nr: 35, 36, 37, 38/2, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47/6, 64, 49, 72, 73, 99, 100, 101, 102, 103, 113 - obr. 124 przy ul. : Wrzosowej, Zielonej, Południowej i Miłoleśnej w Grudziądzu 2013-04-29 13:29
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 27.03.2013 r. decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2012 z dnia 27.07.2012 r. dotyczącej budowy sieci wodociągowej przy ul. Polnej i Piłsudskiego w Grudziądzu 2013-03-27 14:05
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE na działkach nr: 47/9, 67, 68 - obr. 16 zlokalizowanych przy ulicy Leśnej w Grudziądzu. 2013-03-14 14:58
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 12/2012 z dnia 27.07.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach: cz. dz. 8/76 obr. 19; dz. nr 11, 4/8, 9/1 obr. 21; dz. nr 3/3 obr. 17; dz.nr 8 obr. 20, położonych przy ul. Polnej i Piłsudskiego w Grudziądzu, w zakresie uwzględnienia dodatkowych działek: nr 12 obr. 21 i nr 7 obr. 17, położonych przy ul. Polnej w Grudziądzu 2013-03-12 14:52
dokument O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej Grudziądzu 2013-03-07 09:26
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach: dz. 10, 11/2, 11/5, 14, 11/11, 3034/2, części dz. nr 4 obr. 120 i działce nr 2, obr. 123, położonych przy ul. Rydygiera w Grudziądzu 2013-02-25 11:18
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu 2013-02-05 14:00
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach: dz. 10, 11/2, 11/5, 14, 11/11, 3034/2, część dz. nr 4 obr. 120 i dz. nr 2, obr. 123, położonych przy ul. Rydygiera w Grudziądzu 2013-01-29 15:53
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2012 na budowę kabla elektroenergetycznego, na działkach nr: 2/2, 2/11, 7, 10 w obrębie nr 130, położonych przy ul. Zachodniej w Grudziądzu 2012-12-05 09:16
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu 2012-11-30 09:15
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji nr 19/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozwiązania kolizji - przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową przy ul. Skowronkowej na działce nr: 29/6 obr. 121 zlokalizowanej przy ulicy Skowronkowej w Grudziądzu 2012-11-13 15:47
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej, na działkach: nr: 2/2, 2/11, 7, 10 w obrębie nr 130, położonych przy ul. Zachodniej w Grudziądzu 2012-11-13 15:41
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu 2012-10-31 09:26
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu 2012-10-31 09:34
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "rozwiązania kolizji - przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową przy ul. Skowronkowej" na działce nr: 29/6 - obr. 121 zlokalizowanej przy ulicy Skowronkowej w Grudziądzu 2012-10-30 11:58
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2012 na budowę linii kablowych średniego napięcia 15 KV oraz linii kablowych niskiego napięcia 0,4 KV, na działkach: nr 287/1, 289, 288, 167/5, 168, 290 w obrębie nr 108, położonych przy ul. Tytoniowej w Grudziądzu 2012-10-25 12:28
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2012, dotyczącej budowy dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowy skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu, na działkach: dz. 21/621 obr. 118, dz. 109/2 obr. 124, dz. 1 obr. 119, dz. 5 obr. 119, dz. 7 obr. 119, dz. 1 obr. 120, dz. 2/4 obr. 120, dz. 2/3 obr. 120, dz. 2/1 obr. 120, dz. 3/7 obr. 120, dz. 3/8 obr. 120, oraz na części działek nr 4 obr. 120, 39/1 obr. 118 i 21/389 obr. 118, położonych przy ul. Warszawskiej, Rydygiera i Miłoleśnej w Grudziądzu. 2012-10-23 15:22
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych średniego napięcia 15 KV oraz linii kablowych niskiego napięcia 0,4 KV, na działkach: nr 287/1, 289, 288, 167/5, 168, 290 w obrębie nr 108, położonych przy ul. Tytoniowej w Grudziądzu 2012-10-09 14:26
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku Centrali Nadzoru Ruchu w Grudziądzu, na działkach nr: 10/7, 9 obr. 61 zlokalizowanych przy ul. Dworcowa w Grudziądzu 2012-09-21 14:28
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej typu MBST 20/630 oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania oświetlenia stadionu miejskiego w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego na działkach nr: 3/1, 20/15 - obr. 34 zlokalizowanych przy ulicach Piłsudskiego- Mickiewicza w Grudziądzu 2012-08-29 14:20
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy skateparku i toru rowerowego na terenie Osady Grud w Grudziądzu na działkach nr: 60/9, 61/4 - obr. 106 zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu. 2012-08-29 14:21
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowy skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu, na działkach: dz. 21/621 obr. 118, dz. 109/2 obr. 124, dz. 1 obr. 119, dz. 5 obr. 119, dz. 7 obr. 119, dz. 1 obr. 120, dz. 2/4 obr. 120, dz. 2/3 obr. 120, dz. 2/1 obr. 120, dz. 3/7 obr. 120, dz. 3/8 obr. 120, oraz na części działek nr 4 obr. 120 i 39/1 obr. 118, położonych przy ul. Warszawskiej, Rydygiera i Miłoleśnej w Grudziądzu 2012-09-06 15:11
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu 2012-08-23 10:57
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu 2012-08-23 10:37
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy cmentarza komunalnego na działkach nr: 26, 27, 28, 29, 37 obr. 122 zlokalizowanych przy ulicy Jaskółczej w Grudziądzu 2012-08-20 11:46
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owczarki Wschodnie" obejmującego teren ograniczony linią kolejową Grudziądz - Malbork oraz granicą administracyjną miasta 2012-08-13 08:16
dokument OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Paderewskiego, Tczewskiej, Olsztyńskiej, Górnej, Sowińskiego i Przedniej 2012-07-31 13:47
dokument OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej i Piłsudskiego 2012-07-27 10:55
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o podjęciu przez Radę Miasta Grudziądza uchwały Nr XXVI/96/ 12 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2012-07-13 10:22
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Paderewskiego (oraz pobocznych) w Grudziądzu na działkach nr: 28/7, 29, 30/2, 31/2, 31/5, 31/8, 32/4, 34/5 obr. 14; dz. nr: 8/1, 9, 11/6, 12, 13/1, 14/9, 14/10, 14/14, 15/1, 18, 23/2, 24, 27/2, 27/5, 34/2, 34/3, 34/6, 38/4, 40, 41, 42, 44, 45/4 obr. 15; dz. nr: 2/8, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6/2, 6/11, 6/13, 12/4, 35/4, 36, 37/2, 39, 53/2, 55, 60/4, 60/5, 60/6, 60/16, 61/4, 2/29, 2/28 obr 16; dz. nr: 36, 41, 63, 66 obr. 27 zlokalizowanych przy ulicy Paderewskiego w Grudziądzu 2012-07-11 14:06
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego, na działkach: nr 27/2 obręb 14; nr 11/1, 11/5, 11/12, 14/3, 36/7 obręb 15; nr 60/2, 61/3 obręb 16, położonych przy ul. Paderewskiego, Tczewskiej, Olsztyńskiej, Górnej, Sowińskiego i Przedniej w Grudziądzu 2012-07-11 13:51
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na działkach: cz. dz. 8/76 obr. 19; dz. nr 11, 4/8, 9/1 obr. 21; dz. nr 3/3 obr. 17; dz.nr 8 obr. 20, położonych przy ul. Polnej i Piłsudskiego w Grudziądzu 2012-07-11 08:07
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy skateparku i toru rowerowego na terenie Osady Grud w Grudziądzu na działkach nr: 60/9, 61/4 - obr. 106 zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu 2012-07-09 14:58
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 160 PE na działkach nr: 12/1, 12/2 obr. 114 zlokalizowanych przy ulicy Konarskiego w Grudziądzu 2012-06-20 15:14
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Paderewskiego (oraz pobocznych) w Grudziądzu na działkach nr: 28/7, 29, 30/2, 31/2, 31/5, 31/8, 32/4, 34/5 - obr. 14; dz. nr: 8/1, 9, 11/6, 12, 13/1, 14/9, 14/10, 14/14, 15/1, 18, 23/2, 24, 27/2, 27/5, 34/2, 34/3, 34/6, 38/4, 40, 41, 42, 44, 45/4 - obr. 15; dz. nr: 2/8, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6/2, 6/11, 6/13, 12/4, 35/4, 36, 37/2, 39, 53/2, 55, 60/4, 60/5, 60/6, 60/16, 61/4, 2/29, 2/28 - obr 16; dz. nr: 36, 41, 63, 66 - obr. 27 zlokalizowanych przy ulicy Paderewskiego w Grudziądzu oraz ulicach sąsiadujących 2012-06-20 15:14
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy skateparku i toru rowerowego na terenie Osady Grud w Grudziądzu na działkach nr: 60/9, 61/4 - obr. 106 zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu 2012-05-15 15:50
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2012 z dnia 11.04.2012 r. dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 160 PE, zasilającego budynki mieszkalne, na działkach nr: 5 obręb 119 i 115 obręb 124, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu 2012-05-14 14:35
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu 2012-05-10 09:39
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu 2012-05-10 09:32
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku stacji transformatorowej małogabarytowej typu MBST 20/630 wraz z kablami SN-15kV i nN, na dz. nr 59 i 63/1 obr. 15 położonych przy ul. Paderewskiego w Grudziądzu 2012-04-26 14:49
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską ( powierzchnia około 270 ha) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-04-18 08:02
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia Dn 160 PE zasilającego budynki mieszkalne, na działkach nr: 5 obręb 119 i 115 obręb 124, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu. 2012-04-11 14:15
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 1/2012 z dnia 10.01.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x240mm2 o dł. ok. 770 m zasilającej stację Transformatorową "WARMA", na dz. nr 89, 6/10, 7/7, 8/9, 8/10, 8/8, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/2, 13/4, 12/6, 11/6 obr. 85 położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu 2012-04-05 10:59
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na działkach nr: 67, 68, 73 - obr. 16 zlokalizowanych przy ulicach: Leśnej, Tylnej w Grudziądzu 2012-04-05 10:46
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji transformatorowej małogabarytowej typu MBST 20/630 wraz z kablami SN-15kV i nN, na dz. nr 59 i 63/1 obr. 15 położonych przy ul. Paderewskiego 2012-03-28 12:51
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV dla zasilania budynku stacji transformatorowej prefabrykowanej typu MRw-bpp 20/630-5 na działkach nr: 7/8, 7/11 - obr. 63 zlokalizowanych przy ulicy Waryńskiego 30-36 w Grudziądzu 2012-03-19 15:27
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji transformatorowej prefabrykowanej betonowej typu MRw-bpp 20/630-5 z transformatorem o mocy 630kVA dla zasilania firmy CHAMPION Dorota Piotrowska ul. Waryńskiego 32-36, na dz. nr 7/11 obr. 63 położonej przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu 2012-03-19 13:41
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany linii komunalno - oświetleniowej napowietrznej na linię kablową komunalną i oświetleniową na działkach nr: 43/20, 57 - obr. 56; dz. nr: 15, 16, 27/1, 27/35, 27/36, 28, 42, 44, 70 - obr. 57; dz. nr: 42, 45, 46/3, 46/4 - obr. 60 zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki w Grudziądzu 2012-03-16 15:06
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 5 obręb 119 i 115 obręb 124, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu 2012-03-15 13:25
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na działkach nr: 67, 68, 73 - obr. 16 zlokalizowanych przy ulicach: Leśnej, Tylnej w Grudziądzu 2012-03-14 11:04
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji nr 1/2012 z dnia 10.01.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x240mm2 o dł. ok. 770 m zasilającej stację Transformatorową "WARMA", na dz. nr 89, 6/10, 7/7, 8/9, 8/10, 8/8, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/2, 13/4, 12/6, 11/6 obr. 85 położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu 2012-03-07 14:32
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV dla zasilania budynku stacji transformatorowej prefabrykowanej typu MRw-bpp 20/630-5 na działkach nr: 7/8, 7/11 - obr. 63 zlokalizowanych przy ulicy Waryńskiego 30-36 w Grudziądzu 2012-03-05 12:37
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany linii komunalno - oświetleniowej napowietrznej na linię kablową komunalną i oświetleniową na działkach nr: 43/20, 57 - obr. 56; dz. nr: 15, 16, 27/1, 27/35, 27/36, 28, 42, 44, 70 - obr. 57; dz. nr: 42, 45, 46/3, 46/4 - obr. 60 zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki w Grudziądzu 2012-03-01 10:58
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji transformatorowej prefabrykowanej betonowej typu MRw-bpp 20/630-5 z transformatorem o mocy 630kVA dla zasilania firmy CHAMPION Dorota Piotrowska ul. Waryńskiego 32-36, na dz. nr 7/11 obr. 63 położonej przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu 2012-02-29 14:27
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu 2012-02-15 08:04
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu 2012-02-15 07:50
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę boisk Moje Boisko Orlik 2012r. wraz z zapleczem szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 90, 91/1 i 91/2 obręb 7, położonych przy ul. Fortecznej - Nadgórnej w Grudziądzu 2012-02-10 13:22
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej w Grudziądzu 2012-01-31 08:18
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej w Grudziądzu 2012-01-31 08:14
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 27, 32 - obr 74; nr: 31/7, 31/48, 31/51, 43, 42, 40, 31/3, 31/4, 31/6, 41 - obr 73; nr: 67 - obr. 163; dz. nr: 42, 43, 44, 45, 46 - obr 71 zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego, Dr. Topolowa i Dr. Kurpiowska w Grudziądzu 2012-01-30 10:55
dokument O G Ł O S Z E N I E P r e z y d e n t a G r u d z i ą d z a o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską 2012-01-19 09:26
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę boisk Moje Boisko Orlik 2012r. wraz z zapleczem szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 90, 91/1 i 91/2 obręb 7, położonych przy ul. Fortecznej - Nadgórnej w Grudziądzu 2012-01-12 13:19
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x240mm2 o dł. ok. 770 m zasilającej stację Transformatorową ?WARMA?, na dz. nr 89, 6/10, 7/7, 8/9, 8/10, 8/8, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/2, 13/4, 12/6, 11/6 obr. 85 położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu 2012-01-11 13:20
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielkie Tarpno II, obejmującego teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową w Grudziądzu 2012-01-09 13:45
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w psrawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN przy ul. Budowlanych w Grudziądzu. 2011-12-20 11:56
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Czarną Drogą, Rapackiego i dawną bazą PKS 2011-12-15 10:03
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego 2011-12-05 09:00
dokument Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Waryńskiego, Dr. Topolowa i Dr. Kurpiowska w Grudziądzu 2011-11-30 08:48
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Waryńskiego, Dr. Topolowa i Dr. Kurpiowska w Grudziądzu. 2011-10-31 14:18
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 na działkach nr: 11/5, 11/11, 14 obr. 120 zlokalizowanych przy ulicy Rydygiera w Grudziądzu 2011-10-26 15:16
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej o długości L=100m, na dz. na dz. nr 40 obr. 73 położonej przy ul. Waryńskiego i dz. nr 42 obr. 73 położonej przy ul. Topolowej w Grudziądzu 2011-10-26 14:51
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu 2011-10-19 11:18
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego przy ul. Elbląskiej, Kołłątaja, Tczewskiej, Paderewskiego, Olsztyńskiej, Oliwskiej, Sowińskiego, Krzyżowej, Tylnej, Świerkocińskiej, Przedniej, Leśnej, Trynkowej, Za Basenem, Karabinierów i Poniatowskiego w Grudziądzu 2011-10-14 13:13
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej L=100 m, na dz. nr 40 obr. 73 położonej przy ul. Waryńskiego i dz. nr 42 obr. 73 położonej przy ul. Topolowej w Grudziądzu 2011-10-05 07:44
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 90 PE na działkach nr: 11/5, 11/11, 14 obr. 120 zlokalizowanych przy ulicy Rydygiera w Grudziądzu 2011-09-29 14:09
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę zasilania energetycznego i oświetlenia ulicznego przy ul. Elbląskiej, Kołłątaja, Tczewskiej, Paderewskiego, Olsztyńskiej, Oliwskiej, Sowińskiego, Krzyżowej, Tylnej, Świerkocińskiej, Przedniej, Leśnej, Trynkowej, Za Basenem, Karabinierów i Poniatowskiego w Grudziądzu 2011-08-18 09:17
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-07-28 12:08
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Czarną Drogą, Rapackiego i dawną bazą PKS w Grudziądzu 2011-07-13 11:27
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Czarną Drogą, Rapackiego i dawną bazą PKS w Grudziądzu 2011-07-13 11:25
dokument Ogłoszenie o wydaniu dnia 08.07.2011r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2011 dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110, Dn 90 na działkach: nr: 20/3, 23/4, 24 obr. 90; dz. nr 8, 1 obr. 88 zlokalizowanych przy ulicy Parkowej w Grudziądzu 2011-07-08 15:09
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego w Grudziądzu 2011-06-22 08:28
dokument O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego w Grudziądzu 2011-06-22 08:26
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110, Dn 90 na działkach: nr: 20/3, 23/4, 24 - obr. 90; dz. nr 8, 1 - obr. 88 zlokalizowanych przy ulicy Parkowej w Grudziądzu 2011-06-17 14:45
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-06-16 13:48
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu 2011-06-01 07:43
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu 2011-06-01 07:40
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu 2011-05-12 14:06
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu 2011-05-12 14:02
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską 2011-05-10 12:23
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską w Grudziądzu 2011-05-10 12:20
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu 2011-05-10 12:12
dokument Ogłoszenie o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, małogabarytowej betonowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącz kablowych nn-0,4kV dla zasilania obiektów przemysłowych na terenie GZPGum STOMIL w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 2011-04-06 10:39
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przewodów wodociągowych Dn 350 mm na działkach nr 96/1, 100/6 - obr. 5 przy ul. Łokietka w Grudziądzu 2011-04-06 10:41
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zasilanie energetyczne dla pawilonów handlowych, na działkach: nr 6/1, 9 obręb 88; nr 10/8 obręb 89; nr 6/22, 6/124, 6/125 obręb 97, położonych przy ul. Cmentarnej, Gen. Józefa Hallera i Al. Wigury w Grudziądzu 2011-03-25 14:17
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Wisły występującej pn. "Wiślana Trasa Rowerowa" w rejonie Góry Zamkowej, Cytadeli, ulic: Śniadeckich, Czwartaków, Jagiełły, 18 Pułku Ułanów Pomorskich i Zawiszy Czarnego, obejmującej swoim zasięgiem następujące działki: obręb 130 dz. 10 i 9/1; obręb 106 dz. nr 42, 41 i 67; obręb 4 dz. nr 3/1, 1/5; obręb 11 dz. nr 12 i 11 w Grudziądzu 2011-03-11 10:09
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, małogabarytowej betonowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącz kablowych nn-0,4kV dla zasilania obiektów przemysłowych na terenie GZPGum STOMIL przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu 2011-03-09 14:05
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę zasilania energetycznego dla pawilonów handlowych, na działkach nr 6/1, 9 obręb 88; nr 10/8 obręb 89; nr 6/22, 6/124, 6/125 obręb 97, położonych przy ul. Cmentarnej, Gen. Józefa Hallera i Al. Wigury w Grudziądzu 2011-02-17 08:59
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Śródmieście Wewnętrzne? obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionów, terenami wojskowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kosynierów Gdyńskich w Grudziądzu 2011-02-16 12:04
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu 2011-02-16 11:57
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu 2011-02-16 10:12
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Wybickiego, Solną, Podgórną i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu 2011-02-16 10:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E: I n f o r m u j ę, że w dniu 17.01.2011 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowa stacji paliw ? rozbudowa istniejącej stacji LPG przy ul. Szosa Toruńska 40 2011-01-24 10:02
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-01-05 15:24
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-22 13:41
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-22 11:09
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-16 14:49
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-16 14:47
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-09 12:34
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-03 14:51
dokument Ogłoszenie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 2010-12-03 12:48
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-03 09:35
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-01 08:05
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-11-30 15:07
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-11-30 15:03
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-11-29 13:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa ulicy Ikara w Grudziądzu 2010-11-29 11:36
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-11-12 12:22
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-10-25 10:02
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-09-29 09:27
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-09-27 12:11
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-09-24 12:56
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-09-10 14:14
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielkie Tarpno I", obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta. 2010-09-02 12:30
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-08-23 10:28
dokument Ogłooszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-08-23 10:00
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu wzdłuż ulic: Klasztornej, Szewskiej, Rynku Głównego, Długiej, Placu Miłośników Astronomii, Starej, Wybickiego, Legionów, Sikorskiego, Sienkiewicza, Toruńskiej, Marcinkowskiego, Południowej, Konstytucji 3-go Maja, Strażackiej, Rakowskiego 2010-08-19 15:01
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-08-10 09:13
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-08-05 12:03
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-07-22 14:54
dokument Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 2010-07-22 12:04
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-07-22 12:02
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 2010-06-28 09:23
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-06-11 11:54
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-06-02 15:11
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-05-26 15:17
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielkie Tarpno I", obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta 2010-05-26 15:19
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-06-11 11:54
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-05-26 15:19
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Śródmieście Wewnętrzne? obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionów, terenami wojskowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdyńskich 2010-05-26 15:19
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Śródmieście Wewnętrzne? obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionów, terenami wojskowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdyńskich 2010-05-26 15:19
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową 2010-05-26 15:19
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową 2010-05-26 15:18