herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zapytanie ofertowe "Naprawa cokołu znajdującego się przy Fontannie na Al. 23 Stycznia ( misa przy Filsaku) w Grudziądzu". 2024-05-24 10:39
dokument Korekta do zapytania ofertowego Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy-miasto Grudziądz 2024-05-14 08:09
dokument Zapytanie ofertowe Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy-miasto Grudziądz 2024-05-07 09:04
dokument Zapytanie ofertowe Zabiegi pielęgnacyjne drzew przy ul. Hallera w Grudziądzu 2024-05-07 08:20
dokument "Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację sieci lokalnej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną w budynku UM w ramach zadania pn. "Modernizacja sieci lokalnej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną w budynkach Urzędu Miejskiego oraz instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia i SAP w budynku Urzędu Stanu Cywilnego"" - unieważnienie 2024-04-16 07:32
dokument Zapytanie ofertowe "Dekoracja wielkanocna na płycie Rynku Głównego". 2024-02-28 13:31
dokument Zapytanie ofertowe "Pielęgnacja nasadzeń na terenie gminy-miasto Grudziądz" 2024-02-26 14:40
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu z realizacji Planu Adaptacji Gminy-miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030 za lata 2022-2023 - dokument stracił ważność 2023-11-30 14:49
dokument Zapytanie ofertowe na sporządzenie aktualizacji Planu Adaptacji gminy - miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030?. - dokument stracił ważność 2023-11-30 14:10
dokument Zapytanie ofertowe " Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy-miasto Grudziądz". 2023-11-21 12:25
dokument Zapytanie ofertowe "Utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, znajdujących się na terenie gminy-miasto - Grudziądz" 2023-11-08 12:15
dokument Zapytanie ofertowe "Utrzymanie cmentarza ewangelickiego ofiar II wojny światowej oraz mogił Honorowych Obywateli Miasta Grudziądz znajdujących się na terenie gminy miasto Grudziądz" 2023-11-08 11:42
dokument Zapytanie ofertowe "Utrzymanie Fortów znajdujących się na terenie gminy-miasto Grudziądz" 2023-10-23 13:57
dokument Nasadzenie materiału roślinnego (drzew) na terenach zieleni miejskiej oraz zieleni przydrożnej miasta Grudziądza. 2023-10-09 14:44
dokument Przechowanie, ustawienie i zdemontowanie Szopki Bożonarodzeniowej w Grudziądzu. 2023-10-05 12:36
dokument Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu kuchennego w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" - dokument stracił ważność 2023-10-04 13:42
dokument Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń światłowodowych w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" - dokument stracił ważność 2023-09-27 11:10
dokument Zapytanie ofertowe - dostawa klimatyzatora wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" - dokument stracił ważność 2023-09-25 12:05
dokument Zapytanie ofertowe - zakup oraz dostawa drzew liściastych. 2023-09-01 12:24
dokument Zapytanie ofertowe Założenie trawnika na powierzchni około 200m2 na terenie nieruchomości przy ul. Szpitalnej w Grudziądzu. 2023-09-01 12:22
dokument Zapytanie ofertowe - dostawa klimatyzatora wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" 2023-08-18 10:21
dokument Zapytanie ofertowe usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2023-08-03 12:10
dokument Zapytanie ofertowe Usunięcie 162 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu z terenu Parku Miejskiego w Grudziądzu. 2023-08-03 10:26
dokument Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu kuchennego w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" - dokument stracił ważność 2023-08-07 08:58
dokument Naprawa 6 nagrobków znajdujących się na Dolnym Cmentarzu Garnizonowym(Nowym) przy ul. XVIII Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu. 2023-07-13 12:34
dokument Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich przy drzewach - pomnikach przyrody na terenie miasta Grudziądza. 2023-07-12 09:52
dokument Uporządkowanie i zagospodarowanie zielenią pasa wzdłuż al. 23 Stycznia oraz "oczka" na rogu ul. Toruńskiej i al. 23 Stycznia. 2023-06-05 11:36
dokument UKWIECENIE UL. TORUŃSKA 2023-06-02 12:32
dokument DEKORACJA WIELKANOCNA NA PŁYCIE RYNKU GŁÓWNEGO. 2023-03-08 14:30
dokument Ukwiecenie ul. Spichrzowej oraz budynków urzędu miejskiego w Grudziądzu poprzez nasadzenie roślin sezonowych w donicach stojących, konstrukcjach wiszących i skrzynkach balkonowych wraz z pielęgnacją nasadzeń. 2023-03-06 08:23
dokument Opracowanie programu prac konserwatorskich na naprawę pomników wraz z obrzeżami, znajdujących się na cmentarzu wojennym zlokalizowanym przy ul. XVIII Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu. 2023-02-08 14:19
dokument Zapytanie ofertowe ,,Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie gminy-miasto Grudziądz" 2022-11-16 14:27
dokument Zapytanie ofertowe- "Utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, znajdujących się na terenie gminy miasto - Grudziądz" 2022-11-14 13:17
dokument Zapytanie ofertowe- "Utrzymanie cmentarza ewangelickiego, ofiar II wojny światowej oraz mogił Honorowych Obywateli Miasta Grudziądz znajdujących się na terenie gminy miasto- Grudziądz" 2022-11-14 13:16
dokument Utrzymanie fortów znajdujących się na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2022-10-31 09:03
dokument Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach przy ul. Zaleśnej w Grudziądzu 2022-09-14 11:53
dokument Zapytanie ofertowe: Zmiana aranżacji ronda przy ul. Zaleśnej w pobliżu Plaży Miejskiej Jeziora Rudnickiego Wielkiego w Grudziądzu 2022-08-10 13:21
dokument Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy - miasto Grudziądz 2022-08-09 08:28
dokument Zapytanie ofertowe- ,,Zakup oraz nasadzenie 120 szt. drzew na terenie osiedla Lotnisko w Grudziądzu"" 2022-08-05 12:26
dokument Zapytanie ofertowe- ,,Nasadzenie materiału roślinnego na terenach zieleni miejskiej gminy-miasto Grudziądz" 2022-07-28 15:27
dokument Zapyatnie ofertowe- "uzupełnienie płytek wieńczących murki przy Al. 23 Stycznia i Biskupa Chrysiana w Grudziądzu" 2022-07-19 09:25
dokument Zapytanie ofertowe- ,,Zakup oraz dostawa krzewów, bylin i cebul kwiatowych" 2022-07-15 12:51
dokument Zapytanie ofertowe - ,,Zakup oraz dostawa drzew liściastych" 2022-07-15 12:50
dokument Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenie procedury dostosowania parametrów dystrybu-cyjnych do aktualnych potrzeb w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. 2022-07-06 13:00
dokument Zapytanie ofertyowe: Ekspertyza dendrologiczna drzew będacych pomnikami przyrody, zlokalizowanych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2022-03-30 14:27
dokument Zapytanie ofertowe: Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy-miasto Grudziądz 2022-03-16 14:22
dokument Zapytanie ofertowe: Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz wraz z raportem za 2021 r. 2022-03-09 11:29
dokument Zapytanie ofertowe Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy - miasto Grudziądz wraz z inwentaryzacją 2022-03-09 11:26
dokument Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenie procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w podległych jednostkach organizacyjnych. 2022-03-25 10:57
dokument Zapytanie ofertowe: Naprawa drewnianej altany w Ogrodzie Botanicznym. 2022-03-01 10:55
dokument Zapytanie ofertowe: Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądza- zadanie nr 1 i nr 2. 2022-02-22 12:19
dokument Zapytanie ofertowe: Dekoracja Wielkanocna na płycie Rynku Głównego 2022-02-18 12:46
dokument Zapytanie ofertowe: Sporządzenie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy- miasto Grudziądz wraz z inwentaryzacją. 2022-02-18 09:18
dokument Zapytanie ofertowe: Ukwiecenie ul. Spichrzowej poprzez nasadzenie roślin sezonowych w donicach stojących, konstrukcjach wiszących wraz z pielęgnacją nasadzeń 2022-02-11 12:58
dokument Zapytanie ofertowe: Ukwiecenie budynków Urzędu Miejskiego w Grudziądzu poprzez montaż donic obsadzonych roślinami sezonowymi. 2022-02-11 12:54
dokument Zaproszenie do złożenie oferty na wykonanie zadania: Usługa badania odpadów paleniskowych 2021-12-27 10:21
dokument Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji warunków dostaw energii elektrycznej i przeprowadzenie procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w podległych jednostkach organizacyjnych. 2022-01-17 10:27
dokument Zapytanie ofertowe: Utrzymanie fortów znajdujących się na terenie gminy- miasto Grudziądz 2021-11-29 14:28
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie cięć sanitarnych drzew na terenie Parku Miejskiego w Grudziądzu. 2021-11-18 07:48
dokument Zapytanie ofertowe: Utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, znajdujacych się na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-11-03 11:59
dokument Zapytanie ofertowe: Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew 2021-11-03 12:10
dokument Zapytanie ofertowe: Utrzymanie cmentarza ewangelickiego, ofiar II wojny światowej oraz mogił Honorowych Obywateli Miasta Grudziądza znajdujących się na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-11-03 11:54
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu zdrowotnego zieleni na terenie Dzieła Rogowego Twierdzy Grudziądz 2021-10-21 08:44
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie inwentaryzacji oraz pielęgnacji drzewostanu na terenie historycznego założenia podworskiego Kuntersztyn w Grudziądzu 2021-10-21 08:39
dokument Zapytanie ofertowe- Utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, znajdujących się na terenie gminy miasto- Grudziądz. 2021-10-14 08:24
dokument Zapytanie ofertowe- Utrzymanie cmentarza ewangelickiego, ofiar II wojny światowej oraz mogił Honorowych Obywateli Miasta Grudziądz znajdujących się na terenie gminy miasto- Grudziądz 2021-10-14 08:20
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu zdrowotnego zieleni na terenie dzieła rogowego Twierdzy Grudziądz. 2021-10-04 13:37
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu historycznego założenia podworskiego Kuntersztyn w Grudziądzu. 2021-10-04 08:44
dokument Zapytanie ofertowe - organizacja studiów podyplomowych w ramach projektu pn. "Idę do przedszkola - zwiększenie ilości miejsc w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" oraz ułatwienie dostępu do pomocy specjalistycznej w przedszkolach miejskich" - II 2021-09-03 06:08
dokument Zapytanie ofertowe - organizacja studiów podyplomowych w ramach projektu pn. "Idę do przedszkola - zwiększenie ilości miejsc w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" oraz ułatwienie dostępu do pomocy specjalistycznej 2021-08-27 09:45
dokument Zaproszenie do złożenia oferty - "Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą, na nabrzeżu gen Gustawa Orlicz-Dreszera" - dokument stracił ważność 2021-04-01 12:44
dokument Zapytanie ofertowe - Opracowanie analizy arkuszy organizacji szkół i realizacji zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z projektem racjonalizacji kosztów ponoszonych przez jst 2021-03-31 14:17