herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument lokalizacja: ul. Ratuszowa 1 2023-02-20 13:57
dokument Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego 2024-06-06 17:46
dokument Wydział Finansowy 2024-06-06 17:44
dokument Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2024-06-06 17:36
dokument Wydział Inwestycji i Remontów 2024-06-06 17:31
dokument Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej 2024-06-06 17:31
dokument Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2024-06-06 17:24
dokument Wydział Promocji i Współpracy z Mieszkańcami 2024-06-06 17:16
dokument Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2024-06-06 17:08
dokument Biuro Informatyki 2024-06-06 17:03
dokument Biuro Kadr i Płac 2024-06-06 17:03
dokument Biuro Kontroli 2024-06-06 17:03
dokument Biuro Prawne 2024-06-06 17:03
dokument Biuro Prezydenta 2024-06-06 16:55
dokument Biuro Zamówień Publicznych 2024-06-06 16:54
dokument Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu 2024-06-06 16:45
dokument Architekt Miasta 2024-06-06 16:45
dokument Rzecznik Prezydenta 2024-06-06 16:45
dokument Koordynator ds. dostępności 2024-06-06 16:45
dokument lokalizacja: ul. Mickiewicza 28/30 2021-11-10 13:40
dokument Wydział Uprawnień Komunikacyjnych 2024-06-06 17:10
dokument Biuro Działalności Gospodarczej 2024-06-06 17:05
dokument Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2024-06-06 16:57
dokument Urząd Stanu Cywilnego 2024-06-06 16:51
dokument Miejski Rzecznik Konsumentów 2024-06-07 13:10
dokument lokalizacja: ul. Piłsudskiego 51 2021-11-10 11:12
dokument Wydział Funduszy Europejskich 2024-06-06 16:13
dokument Wydział Transportu 2024-06-06 16:10
dokument Biuro Inspektora Ochrony Danych 2024-06-06 16:11
dokument Straż Miejska 2024-06-06 16:10
dokument Audytor Wewnętrzny 2024-06-06 16:10
dokument Samodzielne stanowisko ds. BHP 2024-06-06 16:11
dokument lokalizacja: ul. Sikorskiego 32-36 2021-11-10 10:49
dokument Wydział Edukacji 2024-06-06 11:58
dokument Wydział Środowiska 2024-06-06 11:53
dokument Biuro Gospodarki Odpadami 2024-06-06 11:44
dokument lokalizacja: ul. Wybickiego 38-40 2024-06-06 11:41
dokument Wydział Kultury i Sportu 2024-06-06 11:03
dokument lokalizacja: ul. Strażacka 1 2021-05-05 13:08
dokument Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2024-06-06 10:53
dokument Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 2024-06-06 10:46
dokument lokalizacja: ul. Nad Torem 1 2021-11-10 08:09
dokument Wydział Lasów Miejskich 2024-06-06 10:31
dokument lokalizacja: Spichlerz 57 2024-06-06 10:21
dokument Architekt Zieleni 2024-06-06 10:23