herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Interpretacja 2.2023 opodatkowanie jednostki kogeneracyjnej 355kW w kontenerze dźwiękochłonnym jako budowli. 2023-12-15 13:05
dokument Interpretacja 1.2023 dot. płyty fundamentowej jako budowli. 2023-04-26 13:10
dokument Interpretacja 1.2022 przepisów prawa podatkowego dot. wież telekomunikacyjnych 2022-05-18 14:42
dokument Interpretacja 1.2020 przepisów podatkowych w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 2022-05-18 14:43
dokument Interpretacja 2.2018 podatnik podatku od nieruchomości od trwale związanej z gruntem tablicy reklamowej posadowionej na wynajętym gruncie 2018-04-09 14:52
dokument Interpretacja 1.2018 opodatkowanie garażu niepołączonego trwale z gruntem i nieposiadającego fundamentu 2018-03-08 10:36
dokument Interpretacja 2.2017 i jej zmiana dot. uchwały nr XLVIII/65/14 z 28.05.2014 r. zwolnienie od podatku od nieruchomości 2017-09-25 12:57
dokument Interpretacja 1.2017 podatnik podatku od nieruchomości 2017-03-08 10:57
dokument Interpretacja 2.2016 stawka dla części budynków wynajętych przedsiębiorcy oraz podmiot zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości 2016-11-29 13:32
dokument Interpretacja 1.2016 opodatkowanie budowli w budynku 2016-06-15 14:32
dokument Interpretacja 3.2015 dot. uchwały nr LI/102/14 z 24.09.2014 r. zwolnienie od podatku od nieruchomości 2016-02-11 09:00
dokument Interpretacja 1.2015 opodatkowanie budowli w budynku 2015-12-31 07:50
dokument Interpretacja 6.2014 dot. uchwały nr LI/102/14 z 24.09.2014 . zwolnienie od podatku od nieruchomości 2016-02-11 09:00
dokument Interpretacja 4.2014 ustalenie podstawy opodatkowania wyodrębnionych lokali 2016-02-11 08:56
dokument Inetrpretacja 3.2014 grunty ZPCH 2015-12-31 07:33
dokument Inetrpretacja 2.2014 grunty ZPCH 2015-12-31 07:32
dokument Interpretacja 2.2013 pomieszczenia przynależne do lokali 2016-02-11 09:02
dokument Inetrpretacja 1.2013 opodatkowanie kontenerów 2016-05-17 09:43
dokument Interpretacja 2.2012 względy techniczne budynku 2015-12-31 07:34
dokument Interpretacja 1.2012 dot. uchwały nr XII/23/08 z 26.03.2008 r. 2015-12-31 07:36
dokument Interpretacja 4.2011 grunty zajęte pod linie energetyczne 2015-12-31 07:38
dokument Inetrpretacja 4.2010 budynki zajęte na świadczenia zdrowotne 2015-12-31 07:39
dokument Interpretacja 1.2010 podstawa opodatkowania dla użyczonych pomieszczeń i gruntów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2015-12-31 07:43
dokument Interpretacja 8.2009 dot. uchwały nr XII/23/08 współwłasność 2015-12-31 07:44
dokument Interpretacja 6.2009 opodatkowanie lokali SM 2015-12-31 07:45
dokument Interpretacja 2.2009 opodatkowanie gruntów SM 2015-12-31 07:47
dokument Interpretacja 1.2009 zakwalifikowanie obiektów budolanych do budynków i budowli 2015-12-31 07:48
dokument Interpretacja 1.2009 opłata targowa 2015-12-31 07:51
dokument Wniosek i załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 2016-02-11 09:04
dokument Tryb postępowania przy wydawaniu indywidualnej interpretacji podatkowej 2016-01-08 07:15