herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rachunki bankowe

Podstawowe Rachunki Bankowe Urzędu Miejskiego

 

Bank PKO BP S.A.

 

 

Nazwa rachunku

 

Numer rachunku

 

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa

 

 

80 1020 5040 0000 6802 0085 9595

 

Opłaty za

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- kary za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,

- opłata komunikacyjna: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia  czasowe, znaki legalizacyjne,

- prawo jazdy,

- opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

- opłata za kartę dużej rodziny,

- opłata za grudziądzką kartę dużej rodziny,

- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, 

- opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz
   rejestru PESEL,

- opłata za udostepnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji
  związanej z dowodami osobistymi,

- formularz wielojęzyczny,

- opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej,

- grzywny nakładane w celu przymuszenia do obowiązku szkolnego,

- kary umowne,

- kary porządkowe,

- opłata za kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- sprzedaż drewna z lasów komunalnych.

 

 

80 1020 5040 0000 6502 0085 9645

 

Mandaty nakładane przez Straż Miejską

 

81 1020 5040 0000 6902 0085 9819

 

 

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,

- opłaty za zezwolenia, licencje i zaświadczenia dot. transportu drogowego

- kary za blokowanie torowiska,

- opłaty dodatkowe za przejazd bez ważnego biletu,

- opłaty dodatkowych za brak ważnego dokumentu uprawniającego do ulgowego,
  lub bezpłatnego przejazdu komunikacja miejska.

 

 

86 1020 5040 0000 6002 0086 2110

 

Wpływy z majątku komunalnego z:

- najmu,

- dzierżawy,

- trwałego zarządu,

- służebność gruntowa

- wieczystego użytkowania,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- opłata adiacencka,

- renta planistyczna.

- zwrot na media (refektury)

- 40 euro

- koszty postępowania sądowego i komorniczego

 

 

62 1020 5040 0000 6102 0085 9777

 

Wpływy z majątku Skarbu Państwa z:

- najmu,

- dzierżawy,

- trwałego zarządu,

- służebność gruntowa

- wieczystego użytkowania,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- zwrot na media (refektury),

 - 40 euro,

- koszty postępowania sądowego i komorniczego.

 

 

84 1020 5040 0000 6102 0085 9769

 

Konto depozytowe - wpłata wadium

 

31 1020 5040 0000 6902 0085 9652

 

 

Opłaty za:

- mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,

- uzgodnienia dokumentacji projektowej,

- prace geodezyjne,

- udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego. 

 

 

36 1020 5040 0000 6402 0085 9710

 

Ochrona środowiska Gmina

- wpływy za wycinkę drzew

 

 

78 1020 5040 0000 6802 0085 9728

 

Ochrona Środowiska Powiat

 

83 1020 5040 0000 6602 0085 9736

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

31 1020 5011 0000 9102 0248 6868

 

Kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu

 

 

60 1020 1462 0000 7902 0361 8675

 

Rachunek organu egzekucyjnego

 

68 1020 1462 0000 7502 0270 9061

 

 

Rachunek podstawowy budżetu

 

 

77 1020 5011 0000 9102 0168 7730

 

 

 

2023-01-04

 

* w przypadku przelewów zagranicznych

kod SWIFT: BPKOPLPW

dwuliterowy kod kraju w numerze IBAN: PL

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 03-01-2008 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-01-2023 09:00