herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE przy ul. Cmentarnej. Załącznik do Zarządzenia nr 286/2024 2024-06-13 09:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szosa Toruńska oraz ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 296/2024 2024-06-10 07:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej ,przy ulicy Powojowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 316/24 2024-06-07 13:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nad Torem. Załącznik do Zarządzenia 272/2024 2024-06-06 14:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 309/2024 2024-06-06 14:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłusudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 287/2024 2024-06-03 14:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Daliowej. Załącznik do Zarządenia nr 288/2024 2024-06-03 14:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia 297/2024 2024-06-03 14:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szuwarowej. Załącznik do Zarządzenia nr 254/2024 2024-05-28 13:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szuwarowej. Załącznik do Zarządzenia nr 256/2024 2024-05-28 13:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chrobrego. Załącznik do Zarządzenia nr 252/2024 2024-05-28 13:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chrobrego. Załącznik do Zarządzenia nr 253/2024 2024-05-28 13:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Grota Roweckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 255/2024 2024-05-28 13:30
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Wykaz ten dotyczy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej 2024-05-27 11:50
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2023. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/10. 2024-05-23 14:51
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul.Brzeźnej oznaczonej jako działka nr 6/5w obr. 102 2024-05-23 11:51
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 268/2024 2024-05-23 11:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE przy ul. Spichrzowej 43. Załącznik do Zarządzenia nr 232/2024 2024-05-23 11:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Tytoniowej. Załącznik do Zarządzenia nr 258/2024 2024-05-22 11:27
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Wykaz ten dotyczy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Karabinierów, oznaczonej jako działka nr 71/4 2024-05-22 08:05
dokument Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. Wykaz ten dotyczy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Składowej 2024-05-22 08:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 278/24 2024-05-21 16:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ulicy Brzeźnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 265/24 2024-05-21 15:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, przy ulicy Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia Nr 262/24 2024-05-16 14:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, przy ulicy Składowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 264/24 2024-05-16 14:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze przetargowej przy ul. Dębowej. Załącznik do Zarządzenia nr 234/2024 2024-05-06 12:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 215/2024 2024-04-30 12:42
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, przy ulicy Skowronkowej, w Białym Borze, ulicy Jaśminowej, ulicy Lotniczej 2024-04-30 09:45
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, ul. Strażacka; w drodze zamiany, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Moniuszki, ul. Śniedeckich 2024-04-29 09:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej przy ulicy Jaśminowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 216/24 2024-04-26 11:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej przy ulicy Lotniczej. Załącznik do Zarządzenia Nr 213/24 2024-04-26 10:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu w Białym Borze, gmina Grudziądz. Załącznik do Zarządzenia Nr 214/24 2024-04-25 15:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowej. Załączni do Zarządzenia nr 200/2024 2024-04-25 15:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 212/24 2024-04-25 15:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Południowej. Załącznik do Zarządzenia nr 209/2024 2024-04-25 15:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 208/2024 2024-04-25 15:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 201/2024 2024-04-25 14:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 211/24 2024-04-25 13:51
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 201/24 2024-04-24 13:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Strażackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 204/2024 2024-04-22 15:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Moniuszki; ul. Śniadeckich dz. nr 67/1 obręb 106; oraz ul. Śniadeckich dz. nr 50/7 obręb 106. Załącznik do Zarządzenia nr 203/2024 2024-04-23 10:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 202/2024 2024-04-22 15:14
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2024-04-22 09:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 196/2024 2024-04-19 13:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej, przy ulicy Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 193/24 2024-04-18 08:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Al. Sportowców 18. Załącznik do Zarządzenia Nr 192/24 2024-04-17 13:56
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 77,10m2, dla którego na dzień sporządzenia wykazu nie została założona księga wieczysta, mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10 2024-04-17 12:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargowej przy ul. Libelta 10. Załączni do Zarządzenia nr 185/2024 2024-04-11 09:20
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia , w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przy ulicy Piaskowej 3, ulicy Nad Torem, ulicy Libelta 10, ulicy Dworcowej 8 oraz w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych przy ulicy Floriana Ceynowy 2024-04-10 11:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE przy ul. Spichrzowej 45. Załącznik do Zarządzenia nr 180/2024 2024-04-10 10:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solna/ Wybickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 165/2024 2024-04-09 15:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 164/2024 2024-04-09 14:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Jaskółczej; ul. Kossaka; ul. Rydygiera; ul. Gierymskiego. Ząłacznik do Zarządzenia nr 146/2024 2024-04-08 14:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia nr 145/2024 2024-04-08 14:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej, przy ulicy Dworcowej 8. Załącznik do Zarządzenia Nr 181/24 2024-04-08 11:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ograniczonego przy ulicy Floriana Ceynowy. Załącznik do Zarządzenia Nr 173/24. 2024-04-08 13:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej, przy ulicy Libelta 10. Załącznik do Zarządzenia Nr 163/24. 2024-04-08 14:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej przy ulicy Nad Torem. Załącznik do Zarządzenia Nr 167/24. 2024-04-08 13:59
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , na którym umieszczono udział wynoszący 3/24 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żytniej 27 2024-04-03 13:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Piaskowej. Załącznik do Zarządzenia nr 158/2024 2024-04-02 11:18
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344z póżn.zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, oznaczoną jako działka nr 382/1 2024-03-28 12:34
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste gminie-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Nad Torem, 2024-03-28 11:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 138/2024 2024-03-27 13:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 140/2024 2024-03-27 10:12
dokument Prezydent Grudziądza działający jako starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że w dniu 25 marca 2024 r. na podstawie art. 124b w związku z art. 124a i art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami została wydana decyzja znak: GN-II.6852.1.2023 zobowiązująca właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej przy ulicy Wiślanej, do udostępnienia jej na rzecz Energa-Operator S.A. w celu wykonania na terenie tej nieruchomości czynności związanych z remontem linii energetycznej 2024-03-26 10:34
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska; w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 43; w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Kazimierza Mastalerza 2024-03-21 08:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nad Wisłą. Załącznik do Zarządzenia nr 122/2024 2024-03-21 08:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Cegielnianej. Załącznik do Zarządzenia nr 112/2024 2024-03-19 16:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ulicy Żytniej 27 w Ostrowie Wielkopolskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 131/24 2024-03-19 14:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GMINIE-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Nad Torem. Załącznik do Zarządzenia Nr 130/24. 2024-03-19 12:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Kazimierza Mastalerza. Załącznik do Zarządzenia Nr 127/24. 2024-03-15 10:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Sienkiewicza 43. Załącznik do Zarządzenia Nr 120/24 2024-03-12 14:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ograniczonego przy ulicy Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia Nr 121/24 2024-03-12 14:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Drzymały. Załącznik do Zarządzenia nr 103/2024 2024-03-07 13:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bydgoska. Załącznik do Zarządzenia nr 104/2024 2024-03-07 13:54
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ulicy Bluszczowej 2024-03-05 10:27
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiące własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: w drodze bezprzetargowej przy ulicy Słonecznej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ulicy Lotniczej i ulicy Sybiraków 2024-03-05 10:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 95/2024 2024-03-05 08:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 105/2024 2024-03-01 07:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej, położonej przy ulicy Sybiraków. Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2024 2024-02-29 14:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY -MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej położonej przy ulicy Słonecznej. Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2024 2024-02-29 14:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargowej przy ul. Lotniczej. Załącznik do Zarządzenia nr 94/2024 2024-02-28 14:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Czarnieckiego. Załącznik do Zarządzenia 82/2024 2024-02-23 07:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Korczaka. Załączik do Zarządzenia nr 65/2024 2024-02-20 10:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 84/2024 2024-02-19 15:05
dokument INFORMACJA z przeprowadzonej kwalifikacji do uczestnictwa w ogłoszonym przez Prezydenta Grudziądza na dzień 21 lutego 2024r., pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Mickiewicza 2024-02-19 13:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Jagiellończyka. Załącznik do Zarządzenia nr 78/2024 2024-02-15 13:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej. Załącznik do Zarządzenia nr 77/2024 2024-02-15 13:19
dokument ZAWIADOMIENIE Prezydenta Grudziądza o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w sprawie udostępnienia nieruchomości o niuregulowanym stanie prawnym położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, w celu wykonania na danej nieruchomości czynności związanych z remontem linii energetycznej. 2024-02-14 13:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego oraz przy ul. Jana Pawła II. Załącznik do Zarządzenia nr 56/2024 2024-01-31 12:44
dokument Zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z póżn. zm) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy: ul. Solidarności 2024-01-29 11:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Goździkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 34/2024 2024-01-29 08:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Słonecznej. Załącznik do Zarządzenia nr 40/2024 2024-01-29 08:21
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w przedmiocie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym połozonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, w celu wykonania na danej nieruchomości czynności związanych z remontem linii energetycznej 2024-01-25 11:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargowej przy ul. Solidarności. Załącznik do Zarządzenia nr 44/2024 2024-01-23 14:21
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiące własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 1) w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonej w Grudziądzu przy: ul. Droga Graniczna, 2) w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 2024-01-18 12:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego działka nr 57/7 obr. 157. Załącznik do Zarządzenia 12/2024 2024-01-18 07:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej, przy ulicy Nad Torem. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/24 2024-01-12 08:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Droga Graniczna. Załącznik do Zarządzenia nr 25/2024 2024-01-11 15:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 2/2024 2024-01-11 08:55
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, położonych w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja, ulicy Oliwskiej 2024-01-09 12:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 4/2024 2024-01-04 11:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Oliwskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 1/2024 2024-01-04 11:48
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy: ul. Brzeźnej 2024-01-04 10:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Brzeźnej. Załącznik do Zarządzenia 687/2023 2023-12-22 10:34
dokument CENNIK URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU USTALAJACY WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ ZA CZYNNOŚCI BIEGŁEGO RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 2023-12-22 10:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 682/2023 2023-12-20 10:17
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Spichrzowej i Spichrzowej 21-23 2023-12-19 13:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Włodka. Załącznik do Zarządzenia nr 670/2023 2023-12-18 10:02
dokument Informacja z przeprowadzonej kwalifikacji do uczestnictwa w ogłoszonym przez Prezydenta Grudziądza drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym połozonym w kompleksie garaży przy ul. Polskich Skrzydeł 2023-12-15 12:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 644/2023 2023-12-15 07:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Maciejkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 645/2023 2023-12-15 07:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 679/2023 2023-12-15 07:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny, przy ulicy Spichrzowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 685/23 2023-12-14 13:57
dokument Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten dotyczy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ignacego Paderewskiego 2023-12-14 10:48
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Grudziądzu przy ul. Droga Kręta 2023-12-14 10:47
dokument INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Bluszczowej 2023-12-13 15:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany przy ulicy Droga Kręta. Załącznik do Zarządzenia Nr 672/23 2023-12-12 12:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ulicy Ignacego Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 673/23 2023-12-12 12:04
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, położonych przy ulicy Roty Grudziądzkiej, ulicy Chełmińskiej 2023-12-11 08:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. MIłej i ul. Zimowej. Załącznik do Zarządzenia nr 653/2023 2023-12-08 07:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 657/2023 2023-12-08 07:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 654/2023 2023-12-08 07:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 656/2023 2023-12-07 14:28
dokument Lista rzeczoznawców majątkowych-biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza 2023-12-05 13:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 626/23 2023-12-04 11:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Roty Grudziądzkiej. Załącznik do Zarządzenia nr 622/2023 2023-12-01 13:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 618/2023 2023-11-28 16:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Graniczna. Załącznik do Zarządzenia nr 600/2023 2023-11-28 10:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Fijewskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 587/2023 2023-11-28 09:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Jagiełły. Załącznik do Zarządzenia nr 586/2023 2023-11-28 09:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wygasłe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej przy ul. Toruńskiej w Grudziądzu 2023-11-27 15:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE przy ulicy Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 589/23. 2023-11-27 13:29
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, położonych przy ulicy Sosnkowskiego, ulicy Droga Mazowiecka, ulicy Mickiewicza, ulicy Warszawskiej, ulicy Słonecznej 2023-11-27 13:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Jaskółczej. Załącznik do Zarządzenia nr 611/2023 2023-11-24 07:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia nr 610/2023 2023-11-24 07:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ograniczonego położonych przy ulicy Mickiewicza. Załącznik do Zarządzenia Nr 613/23 2023-11-21 15:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu położonych przy ulicy Warszawskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 594/23 2023-11-21 15:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 596/2023 2023-11-15 15:18
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono lokal mieszkalny nr 6, położonym na II piętrze w budynku mieszczącym się w Grudziądzu przy ul. Mikołaja z Ryńska 2023-11-15 15:14
dokument INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ulicy Księdza dr Wł. Łęgi 2023-11-15 12:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 599/23 2023-11-14 16:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia Nr 597/23 2023-11-14 16:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Gierymskiego 12 i 18. Załącznik do Zarządzenia Nr 585/23 2023-11-14 16:09
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udostępnienia Energa-Operator S.A. części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej. 2023-11-14 15:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE przy ulicy Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 589/23 2023-11-13 15:09
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wydania decyzji Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wygasłe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Toruńskiej 2023-11-08 12:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu nieograniczonego przy ulicy Mikołaja z Ryńska 2. Załącznik do Zarządzenia Nr 584/23 2023-11-07 10:55
dokument Obwieszczenie o zgromadzeniu materialów dowodowych w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Grudziądzu przy ulicy Toruńskiej 2023-11-03 11:18
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na którym umieszczono udział wynoszący 115747/200000 części w stanowiącym odrębną własność lokalu mieszkalnym nr 4, położonym na I piętrze w budynku mieszczącym się w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a, 2023-10-30 10:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia nr 576/2023 2023-10-26 14:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 565/2023 2023-10-26 10:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Elbląskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 570/23 2023-10-25 12:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Droga Pomorska. Załącznik do Zarządzenia Nr 567/23 2023-10-25 12:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 566/23 2023-10-25 12:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze bezprzetargowej przy ul. Libelta 10 A. Załącznik do Zarządzenia nr 571/2023 2023-10-25 12:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. Kulerskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 574/2023 2023-10-25 12:03
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: w drodze bezprzetargowej, położonej w Grudziądzu przy ul. Słonecznej oraz w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego), położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 2023-10-23 08:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Oliwskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 549/23 2023-10-20 12:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Spacerowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 553/23 2023-10-20 12:38
dokument Obwieszczenie, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o niuregulowanym stanie prawnym, polożoną w Grudziądzu przy ulicy Toruńskiej 2023-10-20 09:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 554/2023 2023-10-18 10:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 552/2023 2023-10-18 10:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szosa Toruńska.Załącznik do Zarządzenia nr 551/2023 2023-10-18 09:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia nr 550/2023 2023-10-18 09:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 529/2023 2023-10-18 09:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Słoneczna. Załącznik do Zarządzenia nr 526/2023 2023-10-18 08:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 527/2023 2023-10-18 08:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ulicy Droga Łąkowa. Załącznik do Zarządzenia Nr 556/23 2023-10-17 11:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Słonecznej. Załącznik do Zarządzenia Nr 555/23 2023-10-17 11:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej oraz przy ul. Sztumskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 545/2023 2023-10-13 07:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 544/2023 2023-10-13 07:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 543/2023 2023-10-13 07:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY ul. Kulerskiego. Załącznik do Zarządzenia 542/2023 2023-10-13 07:18
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Rydygiera 2023-10-11 11:19
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy Macieja Rataja 2023-10-11 11:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 539/2023 2023-10-09 13:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rataja. Załącznik do Zarządzenia nr 530/2023 2023-10-09 12:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 507/2023 2023-10-03 08:07
dokument Prezydent Grudziądza informuje, o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za udział o nieuregulowanym stanie prawnym w wysokości 3/54 części w prawie współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Toruńskiej 2023-09-28 13:56
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z póżn. zm) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, położonych w Grudziądzu przy: ul. dr Ludwika Rydygiera 2023-09-28 08:16
dokument Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten dotyczy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego, oznaczonej jako działka 10/2 2023-09-27 09:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Oliwskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 518/23. 2023-09-26 15:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 503/2023 2023-09-26 15:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej/ ul. Sztumskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 509/2023 2023-09-25 15:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy Placu Miłośników Astronomii. Załącznik do Zarządzenia Nr 515/23 2023-09-25 11:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia Nr 514/23 2023-09-25 11:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE przy ulicy Małogroblowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 498/23 2023-09-22 14:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chopina. Załącznik do Zarządzenia nr 508/2023 2023-09-22 14:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia nr 504/2023 2023-09-22 14:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kulerskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 506/2023 2023-09-22 14:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 505/2023 2023-09-22 14:08
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia i do oddania w użyczenie położonych przy ulicy Ignacego Paderewskiego, ulicy Szosa Toruńska, ulicy Toruńskiej, ulicy Kwiatowej 18 2023-09-21 13:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia Nr 491/23 2023-09-21 09:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ulicy Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 502/23 2023-09-21 09:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany przy ulicy Toruńskiej, ulicy Kwiatowej 18. Załącznik do Zarządzenia Nr 497/23 2023-09-21 08:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Południowej; oraz przy ul. Zaleśnej. Załącznik do Zarządzenia nr 472/2023 2023-09-15 11:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rydygiera; ul. Skowronkowej; ul. Miłoleśnej; ul. Południowej; ul. Rataja; ul. Sosnkowskiego; ul. Konstytucji 3 Maja ; ul. Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia nr 471/2023 2023-09-15 11:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Mickiewicza 35. Załącznik do Zarządzenia Nr 476/23 2023-09-14 08:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Chopina. Załącznik do Zarządzenia nr 486/23 2023-09-12 10:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu prz ulicy Ignacego Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 489/23. 2023-09-11 12:15
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, nieruchomość położona w Białym Borze, gmina Grudziądz, obr. 0001 Biały Bór, oznaczona jako działka nr 46/18 o powierzchni 1273 m2 oraz nieruchomość położona w Białym Borze, gmina Grudziądz, obr. 0001 Biały Bór, oznaczona jako działka nr 46/19 o powierzchni 679 m2 2023-09-07 15:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej, przy ulicy Ikara 4, Lokal użytkowy Nr 6 2023-09-05 10:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej położonych w Białym Borze gmina Grudziądz. Załącznik do Zarządzenia Nr 470/23 2023-08-29 14:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 469/2023 2023-08-18 10:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 468/2023 2023-08-18 10:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Cichej 2 i Cichej 4. Załącznik do Zarządzenia nr 465/2023 2023-08-18 10:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Granicznej. Załącznik do Zarządzenia nr 464/2023 2023-08-11 13:17
dokument Obwieszcznie Prezydenta Grudziądza z dnia 10 sierpnia 2023 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej 20 działka nr 11 obr. 51 2023-08-11 09:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. WARYŃSKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 451/2023 2023-08-09 08:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Dąbrowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 449/2023 2023-08-08 15:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. TCZEWSKIEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 435/2023 2023-08-08 11:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. PARKOWEJ 2. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 444/2023 2023-08-08 11:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Slonecznej. Załącznik do Zarządzenia nr 432/2023 2023-08-02 14:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Słonecznej. Załącznik do Zarządzenia nr 431/2023 2023-08-02 14:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Korczaka. Załącznik do Zarządzenia nr 437/2023 2023-07-31 08:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Warszawskiej 26 A. Załącznik do Zarządzenia nr 436/2023 2023-07-31 08:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. KOPERNIKA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 434/2023 2023-07-28 12:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy Placu Miłośników Astronomii. Załącznik do Zarządzenia Nr 430/23 2023-07-27 13:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 429/2023 2023-07-25 15:27
dokument INFORMACJA z przeprowadzonej kwalifikacji do uczestnictwa w ogłoszonym przez Prezydenta Grudziądza na dzień 27 lipca 2023 r., pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonym w kompleksie garaży przy ulicy Polskich Skrzydeł 2023-07-25 13:14
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Grudziądzu przy ulicy Kwiatowej 20, oznaczoną jako działka nr 11 2023-07-19 06:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej oraz przy ul. Moniuszki 2023-07-18 11:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Jagiełły, ulicy Garnizonowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 386/23 2023-07-17 14:20
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 1) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na którym umieszczono lokal użytkowy nr 5 o powierzchni użytkowej 223,20m2, mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ikara 4 2023-07-13 10:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Ikara 4, lokal użytkowy nr 5. Załącznik do Zarządzenia Nr 388/23 2023-07-13 07:54
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany - na którym umieszczona została niezabudowana nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 2023-07-06 10:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany przy ulicy . gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 381/23 2023-06-29 11:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 365/2023 2023-06-27 16:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr374/2023 2023-06-27 16:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 375/2023 2023-06-27 16:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. Dąbrowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 371/2023 2023-06-27 16:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia 370/2023 2023-06-22 14:44
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono: 1) nieruchomość niezabudowaną położoną w Grudziądzu, przy ul. Droga Łowicka oraz nieruchomość niezabudowaną położoną w Grudziądzu, przy ul. Lotniczej 2023-06-19 09:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 355/2023 2023-06-19 09:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Cegielnianej. Załącznik do Zarządzenia nr 354/2023 2023-06-19 09:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Ikara 4, Lokal użytkowy nr 7. Załącznik do Zarządzenia Nr 351/23. 2023-06-14 13:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 353/2023 2023-06-13 14:51
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 350/2023 2023-06-13 14:49
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu położonych przy ulicy Strażackiej, ulicy Szosa Toruńska 2023-06-12 11:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia 342/2023 2023-06-12 08:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany przy ulicy Droga Łowicka, ulicy Lotniczej. Załącznik do Zarządzenia 345/23. 2023-06-07 14:00
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ulicy Jesionowej, ulicy Macieja Rataja, ulicy Chełmińskiej, oraz stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste gminie-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia położonych przy ulicy Droga Łąkowa 2023-06-01 09:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 334/2023 2023-06-01 10:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 306/2023 2023-05-31 13:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Debowej. Załącznik do Zarzadzenia nr 310/2023 2023-05-31 13:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Goździkowej. Załącznik do Zarzadenia nr 243/2023 2023-05-31 13:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Jesionowej. Załacznik do Zarządzenia nr 311/2023 2023-05-31 12:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Orzeszkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 329/2023 2023-05-31 12:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Strażackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 320/2023 2023-05-30 15:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 313/2023 2023-05-30 07:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Prusa 18d. Załacznik do Zarządzenia nr 238/2023 2023-05-29 09:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 298/23 2023-05-26 11:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GMINIE-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Droga Łąkowa. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/23. 2023-05-26 11:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Orzeszkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 305/2023 2023-05-26 07:32
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2022. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/10 2023-05-25 14:51
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2022. Załącznik do Zarządzenia Nr 67/10 2023-05-25 14:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyspiańskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 302/2023 2023-05-25 10:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia Nr 301/23. 2023-05-24 13:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 299/2023 2023-05-23 14:59
dokument Prezydent Grudziądza informuje, o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Kwiatowej 20 2023-05-23 11:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Ikara 4 Lokal użytkowy nr 5. Załącznik do Zarządzenia Nr 279/23 2023-05-22 10:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Nadgórnej 19. Załącznik do Zarządzenia Nr 233/23. 2023-05-22 10:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 274/2023 2023-05-17 14:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 275/2023 2023-05-17 14:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Warmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 280/2023 2023-05-17 14:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Granicznej. Załącznik do Zarządzenia Nr 281/2023 2023-05-17 14:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 256/2023 2023-05-17 09:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 257/2023 2023-05-17 09:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 168/2023 2023-05-16 16:55
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia położonych przy ul. Podhalańskiej 2023-05-15 10:15
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia położonych przy ulicy Prusa 18D; ulicy Fortecznej, ulicy Poniatowskiego, ulicy Sarniej 2023-05-15 09:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Kraszewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 162/2023 2023-05-15 08:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej pry ul. Fortecznej. Załącznik do Zarządzenia nr 255/2023 2023-05-10 08:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Sarniej. Załącznik do Zarządzenia Nr 259/23 2023-05-09 15:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ORAZ ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - w drodze przetargu przy ulicy Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 258/23. 2023-05-09 15:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Podhalańskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 242/2023 2023-05-05 12:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kustronia. Załącznik do Zarządzenia nr 231/2023 2023-05-05 07:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 232/23 2023-05-05 07:23
dokument Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego, na którym umieszczono cztery udziały wynoszące po 8/1808 części każdy w nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy ul. Polskich Skrzydeł, oznaczonej jako działki nr 21/383 o powierzchni 3982 m2 oraz nr 21/390 o powierzchni 3344 m2 w obr. 118, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00019592/3. 2023-05-04 08:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Libelta. Załącznik do Zarządzenia nr 229/2023 2023-04-28 08:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 225/2023 2023-04-28 08:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 180/2023 2023-04-28 08:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej, przy ulicy Prusa 18d, Załącznik do Zarządzenia Nr 238/23 2023-04-27 12:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu, przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 230/23 2023-04-27 12:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piastowskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 216/2023 2023-04-24 08:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Legionów 25-27. Załącznik do Zarządzenia Nr 218/23 2023-04-21 12:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia Nr 224/23. 2023-04-18 16:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ulicy Polskich Skrzydeł. Załącznik do Zarządzenia Nr 219/23 2023-04-18 16:03
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela, na którym umieszczono ) udział wynoszący 1/2 części w stanowiącym odrębną własność lokalu mieszkalnym nr 37, mieszczącym się w budynku przy ulicy Dywizjonu 303 10, udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości zabudowanej garażem, położonej przy ul. Polskich Skrzydeł, udział wynoszący 12/5424 części w prawie własności nieruchomości, stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej jako działki nr 21/383 i nr 21/390 w obr. 118 , udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym letniskowym, położonej w Głodowie, gminie Nowe 2023-04-18 12:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Dywizjonu 303 10. Załącznik do Zarządzenia nr 214/2023 2023-04-11 08:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Północnej.Załącznik do Zarządzenia nr 201/2023 2023-04-05 11:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2023 2023-04-05 11:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej jako nieruchomość zamienna za odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przy ulicy Toruńskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 206/23. 2023-04-03 14:28
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Śniadeckich 11 oraz przy ul. Kruszelnickiego 2023-04-03 09:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA przy ulicy Lotniczej, ulicy Jana Pawła II. Załącznik do Zarządzenia Nr 203/23 2023-03-31 11:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 190/23. 2023-03-29 13:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Spacerowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 172/23 2023-03-24 12:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 181/23. 2023-03-24 11:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Południowej/Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 182/23 2023-03-24 11:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Śniadeckich 11. Załącznik do Zarządzenia Nr 188/23 2023-03-24 11:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Zbigniewa Kruszelnickiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 189/23. 2023-03-24 11:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ul. Uprawnej. Załącznik do Zarządzenia nr 184/2023 2023-03-21 12:40
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2023-03-21 12:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Roty Grudziądzkiej. Załącznik do Zarządzenia nr 167/2023 2023-03-13 14:39
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. 1) w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, na którym umieszczono zabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia 120; 2) w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, na którym umieszczono udział wynoszący 1/3 część w zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Wyspiańskiego 14; 3) w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, na którym umieszczono zabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego 112; 4) w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, na którym umieszczono zabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 37; 5) w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej; 6) W drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Ignacego Kraszewskiego obr. 126 2023-03-13 14:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 163/2023 2023-03-09 10:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 159/2023 2023-03-09 07:51
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 1) w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego,2) w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, na którym umieszczono zabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Garnizonowej 1a, 3) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono lokal mieszkalny nr 24 o powierzchni użytkowej 32,30 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00045354/4, mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Piaskowej 3 4) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono niezabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 2023-03-08 15:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY -MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Tysiąclecia 120. Załącznik do Zarządzenia nr 158/2023 2023-03-07 13:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 157/2023 2023-03-07 12:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Wyspiańskiego 14 . Załącznik do Zarządzenia 156/2023 2023-03-07 11:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Rapackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 154/2023 2023-03-07 11:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solna / Wybickiego - lokalizacja umownie oznaczona nr 1 Solna / Wybickiego - lokalizacja umownie oznaczona nr 2. Załącznik do Zarządzenia nr 117/2023 2023-03-07 09:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE przy ul.Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 116/2023 2023-03-07 09:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 151/2023 2023-03-03 12:51
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Garnizonowej 1a. Załącznik do Zarządzenia Nr 140/23. 2023-03-02 09:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Piaskowej 3. Załącznik do Zarządzenia Nr 141/23 2023-03-01 12:02
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Białym Borze, 2) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na którym umieszczono lokal mieszkalny nr 58 położony na IV piętrze w budynku przy ul. Al. Sportowców 10 2023-03-01 09:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. BUDOWLANYCH. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 123/2023 2023-02-28 16:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. BYDGOSKIEJ.ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 121/2023 2023-02-28 16:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. BYDGOSKIEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 122/2023 2023-02-28 16:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 109/2023 2023-02-27 15:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 125/2023 2023-02-27 14:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Al. Sportowców. Załącznik do Zarządzenia Nr 107/23 2023-02-21 14:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu w Białym Borze, gmina Grudziądz. Załącznik do Zarządzenia Nr 106/23. 2023-02-21 14:33
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia położonych przy ulicy Lisiej 2023-02-21 11:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ulicy Lisiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 95/23. 2023-02-16 11:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. REYMONTA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 90/2023 2023-02-15 14:14
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 18 2023-02-14 16:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej 16. Załącznik do Zarządzenia nr 51/2023 2023-02-14 14:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przy ul. Chełmińskiej 67. Załącznik do Zarządzenia nr 70/2023 2023-02-14 14:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Ossowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 60/2023 2023-02-14 08:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyczółkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 79/2023 2023-02-14 08:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Rapackeigo 18. Załącznik do Zarządzenia nr 92/2023 2023-02-08 14:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Łyskowskiego nr 16. Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2023 2023-02-08 10:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2023 2023-02-08 10:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2023 2023-02-08 10:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. Królewska. Załącznik do Zarządzenia nr 14/2023 2023-02-07 10:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2023 2023-02-07 10:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 52/2023 2023-01-31 09:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 50/2023 2023-01-31 09:04
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 1) w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Parkowej; 2) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Białym Borze; 3) w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej 2023-01-30 14:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 59/23 2023-01-25 13:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu, w Białym Borze, gmina Grudziądz. Załącznik do Zarządzenia Nr 45/23 2023-01-20 09:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Parkowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 34/23 2023-01-17 13:30
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia położonych przy ulicy Łyskowskiego, ulicy ul. Szosa Toruńska 74, 76 - ul. Droga Mazowiecka, ulicy Tysiąclecia, ulicy ks dr Władysława Łęgi 2023-01-16 09:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Łęgi. Załącznik do Zarządzenia Nr 6/23 2023-01-09 13:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Bora Komorowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 727/2022 2023-01-05 12:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany, przy ulicy Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/23 2023-01-05 12:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany przy ulicy Szosa Toruńska 74, 76- ulica Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia Nr 3/23 2023-01-05 12:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. POLNEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 716/2022 2023-01-04 07:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. ŁYSKOWSKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 719/2022 2023-01-04 07:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. ŁYSKOWSKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 717/2022 2023-01-03 16:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. KUSTRONIA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 718/22 2023-01-03 16:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. JAGIELLOŃCZYKA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 706/2022 2023-01-03 15:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. POLNEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 705/2022 2023-01-03 15:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. POLNEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 707/2022 2023-01-03 15:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany, przy ulicy Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 726/22 2023-01-03 14:18
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: 2022-12-29 08:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia nr 710/2022 2022-12-27 14:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia Nr 698/22 2022-12-27 10:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Al. Sportowców 18. Załącznik do Zarządzenia Nr 697/22 2022-12-21 14:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ograniczonego przy ulicy Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia Nr 696/22 2022-12-27 10:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Sztumskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 695/2022 2022-12-20 13:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ul. Droga Łąkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 692/2022 2022-12-15 11:56
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczono nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste, zabudowaną budynkiem handlowo ? usługowym, położoną w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej 2022-12-15 08:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. TYSIĄCLECIA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 684/2022 2022-12-12 14:39
dokument CENNIK URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU USTALAJĄCY WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ ZA CZYNNOŚCI BIEGŁEGO RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 2022-12-07 15:04
dokument Prezydent Grudziądza zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza 2022-12-07 15:01
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy ul. Macieja Rataja 2022-12-07 08:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej jako nieruchomość zamienna za odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przy ul. Focha 22.Załącznik do Zarządzenia nr 671/2022 2022-12-06 16:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Warszawskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 679/2022 2022-12-06 16:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 663/22 2022-12-06 14:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 654/22. 2022-12-05 13:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 653/22. 2022-12-05 13:08
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż w związku z zamiarem nabycia przez gminę- miasto Grudziądz w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykłada się do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Solnej 2022-12-05 12:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rataja. Załącznik do Zarządzenia nr 670/2022 2022-12-05 08:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego.Załącznik do Zarządzenia nr 647/2022 2022-11-29 09:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 646/2022 2022-11-29 09:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Kurpiowska.Załącznik do Zarządzenia nr 648/2022 2022-11-29 09:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 642/2022 2022-11-28 10:12
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 1) w drodze przetargów, na którym umieszczono niezabudowane nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja, 2) w drodze bezprzetargowej, na którym umieszczono udział w niezabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Wąskiej, 3) w drodze przetargu, na którym umieszczono niezabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 2022-11-28 08:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 644/12 2022-11-25 12:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Północnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 645/22 2022-11-25 12:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Nad Torem.Załącznik do Zarządzenia nr 650/22 2022-11-23 14:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Wąskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 649/22 2022-11-23 14:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 626/2022 2022-11-15 16:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kościuszki. Załącznik do Zarządzenia nmr 623/2022 2022-11-15 16:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 625/2022 2022-11-15 16:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 624/2022 2022-11-15 16:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Oliwskiej.Załącznik do Zarzadzenia nr 627/2022 2022-11-15 12:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM pry ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 610/2022 2022-11-14 09:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Łąkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 611/2022 2022-11-10 11:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 620/2022 2022-11-10 09:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia Nr 608/22 2022-11-08 14:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 607/22 2022-11-08 14:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego.Załącznik do Zarządzenia nr 616/2022 2022-11-10 09:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 615/2022 2022-11-08 13:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 614/2022 2022-11-08 13:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej. Załącznik do Zarządzenia nr 613/2022 2022-11-08 13:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Droga Łąkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 612/2022 2022-11-08 12:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 599/2022 2022-11-04 12:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 600/2022 2022-11-04 12:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 598/2022 2022-11-02 12:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego/ ul. Astrowej. Załącznik do Zarządzenia nr 601/2022 2022-11-02 12:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 596/2022 2022-11-02 12:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 597/2022 2022-11-02 12:16
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Ignacego Paderewskiego 2022-10-31 08:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego . Załącznik do Zarządzenia nr 603/2022 2022-10-28 13:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Dębowa. Załącznik do Zarządzenia nr 604/2022 2022-10-28 13:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nad Wisłą. Załącznik do Zarządzenia nr 605/2022 2022-10-28 12:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sienkiewicza/ Mickiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 592/2022 2022-10-27 13:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 589/2022 2022-10-27 13:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 591/2022 2022-10-27 13:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Gen.J.Hallera, ulicy Rapackiego, ulicy Konstytucji 3 Maja/Rakowskiego 2022-10-27 13:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Bora Komorowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 593/22 2022-10-27 13:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy L.Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia Nr 594/22 2022-10-27 13:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łukasiewicza. Załącznik do Zarządzienia nr 584/2022 2022-10-27 09:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 583/2022 2022-10-26 15:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej, położonej przy ulicy Paderewskiego 2022-10-24 10:38
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny nieruchomość położona przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17, nieruchomość położona przy ul. Młyńskiej oznaczona jako działka nr 46/2 w obr. 35 , nieruchomość położona przy ul. Młyńskiej, oznaczona jako działka nr 46/1 w obr. 35 2022-10-19 09:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Załącznik do Zarządzenia Nr 581/22 2022-10-13 08:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej (darowizna) przy ulicy Młyńskiej działka 46/1 obręb 35. Załącznik do Zarządzenia Nr 580/22. 2022-10-13 08:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej (darowizna) przy ulicy Młyńskiej działka 46/2 obręb 35. Załącznik do Zarządzenia Nr 579/22 2022-10-13 08:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Asnyka; ul. Kraszewskiego; ul. Wyspiańskiego/ ul. Kraszewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 550/2022 2022-10-11 12:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej. Załącznik do Zarządzenia nr 551/2022 2022-10-11 12:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 571/2022 2022-10-10 11:12
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 1) w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 34,80 m2, dla którego prowadzona jest KW nr TO1U/00050114/8, mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Mikołaja z Ryńska 2; 2) w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Legionów; 3) w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono niezabudowane nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Droga Mazowiecka; 4) w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego 2022-10-10 10:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI PRZYLEGŁYCH przy ul. Dąbrowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 556/2022 2022-10-07 11:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wiślanej. Załącznik do Zarządzenia nr 559/2022 2022-10-06 12:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia Nr 560/22 2022-09-30 13:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Marcinkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 525/2022 2022-09-30 10:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 552/22. 2022-09-30 09:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Legionów. Załącznik do Zarządzenia Nr 553/22. 2022-09-30 09:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Mikołaja z Ryńska. Załącznik do Zarządzenia nr 554/2022 2022-09-30 07:42
dokument DECYZJA nabycia przez gminę-miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Tkackiej 2022-09-26 14:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rybackiej oraz ul. Portowej. Załącznik do Zarządzenia nr 534/2022 2022-09-22 08:19
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, położonych w Grudziądzu przy ul. 1) ul. Szosa Toruńska, oznaczonej jako działka nr 8/172 o pow. 2.155 m2 w obr. 137; 2) ul. dr Ludwika Rydygiera, oznaczonych jako działki nr 1/6; 3) ul. Dworcowej 31, stanowiącą lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 123,20 m2; ul. Warszawskiej, oznaczonych jako działki nr 64/1 o pow. 2.704 m2, nr 64/3 o pow. 2.010 m2 i nr 64/4 o pow. 2.186 m2 w obr. 121 2022-09-15 11:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Aleja Sportowców. Załącznik do Zarządzenia nr 531/2022 2022-09-14 08:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia Nr 526/22 2022-09-12 15:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 522/22 2022-09-12 14:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 512/22 2022-09-12 14:01
dokument Zawiadomienie w sprawie wywłaszczenia na rzecz gminy- miasto Grudziądz nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym przy ul. Tkackiej 2022-09-12 11:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU , przy ulicy Dworcowej 31 lokal mieszkalny nr 6. Załącznik do Zarządzenia Nr 519/22 2022-09-07 10:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu, przy ulicy dr Ludwika Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia Nr 521/22 2022-09-07 10:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu, przy ulicy Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia Nr 520/22 2022-09-07 10:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 511/2022 2022-09-06 14:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Jesionowej. Załącznik do Zarządzenia nr 502/2022 2022-09-06 14:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wiślanej. Załącznik do Zarządzenia 501/2022 2022-09-06 14:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Warszawskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 516/2022 2022-09-05 15:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia Nr 493/22 2022-09-05 14:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Młyńskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 505/22 2022-09-05 14:05
dokument Informacja z przeprowadzonej kwalifikacji do uczestnictwa w ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, położonej przy ulicy gen. Józefa Hallera 2022-09-02 12:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 497/2022 2022-08-29 14:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 486/22 2022-08-26 12:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Nadgórnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 487/22 2022-08-26 12:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Runa Leśnego. Załącznik do Zarządzenia Nr 485/22 2022-08-25 15:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 484/22 2022-08-25 15:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Kalinkowej/Korczaka. Załącznik do Zarządzenia Nr 483/22 2022-08-24 14:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Morelowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 488/22 2022-08-24 08:05
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informacje, że został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na którym umieszczono lokal użytkowy nr 37 o powierzchni 860,00 m2 mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 74 2022-08-24 07:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nadgórnej. Załącznik do Zarządzenia nr 377/2022 2022-08-17 07:45
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art.25 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Legionów 2022-08-16 07:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Chelmińskiej 74 lokal użytkowy nr 37. Załącznik do Zarządzenia nr 465/2022 2022-08-12 10:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 458/22 2022-08-12 10:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 442/22 2022-07-29 11:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Elbląskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 441/22. 2022-07-29 11:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Wawrzyniaka. Załącznik do Zarządzenia Nr 440/22. 2022-07-29 11:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Chełmińskiej 168. Załącznik do Zarządzenia Nr 439/22. 2022-07-29 11:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Chełmińskiej 174. Załącznik do Zarządzenia Nr 438/22. 2022-07-29 11:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Górnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 433/22 2022-07-27 15:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia Nr 446/22 2022-07-26 16:45
dokument OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO W CELU POZBAWIENIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ PRZY ULICY TKACKIEJ 2022-07-21 14:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 434/22 2022-07-21 14:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 433/22 2022-07-21 14:06
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informacje, że w sporządzonym wykazie nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany przy ul. Ludwika Waryńskiego 78 zmianie uległ numer działki oraz jej powierzchnia. 2022-07-18 11:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia Nr 392/2022 2022-07-15 09:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Karabinierów 6. Załącznik do Zarządzenia Nr 401/2022 2022-07-15 08:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. WIŚLANEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 406/2022 2022-07-13 08:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 405/2022 2022-07-13 08:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa). Załącznik do Zarządzenia nr 400/2022 2022-07-08 12:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 380/22 2022-07-04 12:25
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Grudziądzu przy ul. Chełmińska, oraz przy ul. Wąskiej 2022-06-30 08:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia nr 382/2022 2022-06-29 07:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej. Załącznik do Zarzadzenia 379/2022 2022-06-29 07:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gromady Grudziąż. Załącznik do Zarządzenia 378/2022 2022-06-29 07:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Graniczna. Załącznik do Zarządzenia nr 384/2022 2022-06-29 07:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rydygiera oraz ul. Miłoleśna. Załącznik do Zarządzenia nr 383/2022 2022-06-29 07:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 385/2022 2022-06-29 07:08
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informacje, że został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego 78 2022-06-27 09:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Dąbrowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 365/2022 2022-06-27 09:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 375/22 2022-06-23 14:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej, przy ulicy Wąskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 374/22 2022-06-23 14:28
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia, na którym umieszczony został lokal mieszkalny nr 23 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 18 2022-06-23 08:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Dąbrowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 364/22 2022-06-23 08:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Okrzei. Załącznik do Zarządzenia nr 306/2022 2022-06-22 08:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nadgórnej. Zalącznik do Zarządzenia nr 309/2022 2022-06-21 13:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Batorego. Załącznik do Zarządzenia nr 362/2022 2022-06-21 12:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Budowlanych. Załącznik do Zarządzenia nr 341/2022 2022-06-20 15:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarzadzenia nr 352/2022 2022-06-20 15:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany, przy ulicy Ludwika Waryńskiego78. Załącznik do Zarządzenia Nr 357/22. 2022-06-14 15:53
dokument Prezydent Grudziądza informuje,że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Macieja Rataja 2022-06-13 08:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia 342/2022 2022-06-09 08:26
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. gen. Józefa Hallera, 2022-06-07 14:39
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono niezabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul.Strażackiej oznaczoną jako działka nr 65/1 w obr. 133 o powierzchni 21.053 m2 2022-06-07 09:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 332/2022 2022-06-03 12:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia nr 333/2022 2022-06-02 14:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia nr 338/2022 2022-06-02 14:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Malborskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 316/2022 2022-06-02 14:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Moniuszki. Załącznik do Zarządzenia nr 317/2022 2022-06-02 14:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szkolnej. Załącznik do Zarządzenia nr 334/2022 2022-06-02 14:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu, przy ulicy Strażackiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 315/22 2022-05-30 12:47
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2021 2022-05-26 09:43
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021 2022-05-26 09:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia planty przy pawilonie małej gastronomii. Załącznik do Zarządzenia nr 297/2022 2022-05-17 09:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM GRUTA grunty rolne po Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Załącznik do Zarządzenia nr 295/2022 2022-05-17 09:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Mickiewicza 26. Załącznik do Zarządzenia nr 293/2022 2022-05-17 09:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Karbinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 292/2022 2022-05-17 09:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia Nr 261/22 2022-05-16 15:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia Nr 262/22 2022-05-16 15:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Jana III Sobieskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 267/2022 2022-05-13 12:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia Nr 257/22 2022-05-11 15:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia Nr 260/22 2022-05-11 15:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia Nr 253/22. 2022-05-09 15:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia Nr 252/22. 2022-05-09 15:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia Nr 251/22. 2022-05-09 15:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia Nr 250/22. 2022-05-09 14:58
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 2022-05-09 11:13
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ograniczonego, na którym umieszczony został udział wynoszący 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 4, mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej 15 2022-05-05 12:54
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Fortecznej 2 2022-05-04 14:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA -w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny, przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 17. Załącznik do Zarządzenia Nr 265/22. 2022-05-04 14:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solna/ Wybickiego 2022-04-29 12:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia planty lokalizacja przy pawilonie nr 2 2022-04-29 12:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 227/2022 2022-04-29 12:09
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia na rzecz gminy - miasto Grudziądz nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Grudziądzu przy ulicy Tkackiej 2022-04-28 13:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 234/22 2022-04-28 08:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Fortecznej. Załącznik do Zarządzenia nr 236/22 2022-04-28 08:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Warszawskiej 15. Załącznik do Zarządzenia nr 249/22 2022-04-28 08:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Łąkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 216/22 2022-04-28 08:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 233/22 2022-04-28 08:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 235/22 2022-04-28 08:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 238/22 2022-04-28 08:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 221/2022 2022-04-19 16:51
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solnej 1. Załącznik do Zarządzenia nr 197/2022 2022-04-07 13:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy Placu Miłośników Astronomii. Załącznik do Zarządzenia Nr 172/22. 2022-04-07 10:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 200/22. 2022-04-05 15:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Jeziorna. Załącznik do Zarządzenia nr 180/22 2022-04-04 13:16
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informacje, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu 1) przy ul. Szosy Toruńskiej, oznaczoną jako działka nr 3/19 ; 2) ul. Zachodniej, oznaczoną jako działka nr 379/1 2022-03-31 08:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Zamkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 185/2022 2022-03-28 14:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ? MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Piaskowej. Załącznik do Zarządzenia 193/2022 2022-03-28 14:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Ikara 4 lokal użytkowy nr 5. Załącznik do Zarządzenia nr 194/2022 2022-03-28 14:44
dokument TABELA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO (NETTO). Załącznik do Zarządzenia Nr 187/22. 2022-03-24 14:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Zachodniej. Załącznik do Zarządzenia Nr 183/22. 2022-03-23 13:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ulicy Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia Nr 177/22 2022-03-21 12:40
dokument INFORMACJA z przeprowadzonej kwalifikacji do uczestnictwa w ogłoszonym przez Prezydenta Grudziądza na dzień 10 marca 2022 r., pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta, oznaczonej jako działki: nr 55/1 w obr. 108 o pow. 0,0054 ha, KW TO1U/00018879/2; nr 54 w obr. 108 o pow. 0,0047 ha, KW TO1U/00020958/7. 2022-03-21 12:10
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do: oddania w użyczenie, na którym umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna/Spacerowa; zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych na którym umieszczono niezabudowane nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Poniatowskiego; . zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej; zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych na którym umieszczono zabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. dr Ludwika Rydygiera; 2022-03-21 11:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Wyspiańskiego 30. Załącznik do Zarządzenia Nr 146/22. 2022-03-18 11:35
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczone do zbycia - w drodze zamiany, na których umieszczone zostały nieruchomości położone w Grudziądzu, przy ulicy Moniuszki, ulicy ks. dr Wł. Łęgi 2022-03-15 15:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Jeziorna / ul. Spacerowa. Załącznik do Zarządzenia nr 162/2022 2022-03-11 12:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy dr Ludwika Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia Nr 161/22. 2022-03-10 08:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM PRZY UL. KALINKOWEJ 16. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 96/2022 2022-03-10 07:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze przetargu przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 155/22 2022-03-08 15:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Łęgi. Załącznik do Zarządzenia nr 157/22 2022-03-08 11:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Moniuszki. Załącznik do Zarządzenia nr 157/22 2022-03-08 11:52
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899), sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczone do zbycia: w drodze przetargu ustnego nieograniczonych, na którym umieszczona została nieruchomość zabudowana położona w Grudziądzu przy ul. Orkana 6; w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na którym umieszczony został lokal mieszkalny nr 14, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położony w Grudziądzu przy ul. Batorego 8, 2022-03-08 10:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 148/22. 2022-03-07 15:15
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: 1) nieruchomość położona w Białym Borze, gmina Grudziądz, obr. 0001 Biały Bór, oznaczona jako działka nr 46/15; 2) nieruchomość położona w Białym Borze, gmina Grudziądz, obr. 0001 Biały Bór, oznaczona jako działka nr 46/16; 3) lokale mieszkalne mieszczące się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Libelta 15 2022-03-07 12:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rybackiej. Załączniik do Zarządzeni nr 145/22 2022-03-04 09:20
dokument Prezydent Grudziądza informuje że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) sporządzony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczone zostały nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul. Sarniej, oznaczona jako działki nr 376/24, nr 376/25, nr 376/26, nr 376/29 w obr. 132, zapisane w księdze wieczystej nr TO1U/00019135/2. 2022-03-02 08:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ? MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Batorego. Załącznik do Zarządzenia nr 141/2022 2022-03-01 16:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ? MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Orkana 6. Załącznik do Zarządzenia nr 138/22 2022-03-01 16:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Libelta 15. Załącznik do Zarządzenia nr 136/22 2022-03-01 16:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Jana III Sobieskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 95/22 2022-02-25 09:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów Biały Bór 2022-02-22 08:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 115/22 2022-02-22 08:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Korczaka oraz ul. Kalinkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 116/22 2022-02-21 11:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Sarniej. Zalącznik do Zarządzenia nr 118/22 2022-02-21 11:03
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste położonych przy ulicy Konarskiego 2022-02-10 15:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kunickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 79/22 2022-02-07 07:35
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Lotniczej, oznaczonej jako działka nr 18/4 w obr. 83 2022-02-02 14:47
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczone zostały nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej, oznaczone jako działki: nr 61/11, od nr 61/14 do nr 61/16, od nr 61/18 do nr 61/20 2022-02-02 14:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE -w drodze bezprzetargowej przy ulicy Konarskiego działka 24/105. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 93/22 2022-02-02 14:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, przy ulicy Konarskiego działka 24/86. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 93/22 2022-02-02 14:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Smoleńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 68/2022 2022-02-01 16:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 49/22 2022-01-28 09:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chelmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 65/22 2022-01-28 09:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Jeziorna. Załącznik do Zarządzenia nr 77/22 2022-01-28 09:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyspiańskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 50/2022 2022-01-28 09:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 48/22 2022-01-28 09:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Piłsudskiego. Załączniik do Zarządzenia nr 51/22 2022-01-28 09:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ? MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze bezprzetargowej przy ul. Lotniczej. Załącznik do Zarządzenia nr 82/22 2022-01-28 08:59
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy ul. Nad Torem, przy ulicy ul. Konarskiego 2022-01-25 08:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kustronia. Załącznik do Zarządzenia nr 6/2022 2022-01-21 10:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Nad Torem, ulicy Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 47/22 2022-01-19 09:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu, przy ulicy Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 45/22 2022-01-18 16:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kraszewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 26/22 2022-01-17 07:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyspiańskiego oraz ul. Adama Asnyka. Załącznik do Zarządzenia nr 27/22 2022-01-17 07:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 28/22 2022-01-13 15:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Grota Roweckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 19/22 2022-01-12 08:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chrobrego 1. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2022 2022-01-12 08:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chrobrego. Załącznik do Zarządzenia nr 3/2022 2022-01-12 08:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewsiego. Załącznik do Zarządzenia nr 684/2021 2022-01-04 16:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Kurpiowska. Zalącznik do Zarządzenia nr 682/2021 2022-01-04 16:35
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, na którym umieszczone zostały nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Spichrzowej 33-35 2021-12-27 08:24
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Elbląskiej 2021-12-27 08:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Jeziorna/ Spacerowa. Załącznik do Zarządzenia nr 677/21 2021-12-27 07:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Elbląskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 681/2021 2021-12-22 09:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 655/21 2021-12-21 13:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 654/21 2021-12-21 13:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 652/21 2021-12-21 13:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Gąsiorowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 656/21 2021-12-21 13:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W ODPŁATNE UŻYTKOWANIE NA CZAS NIEOZNACZONY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, przy ulicy Spichrzowej 33-35. Załącznik do zarządzenia Nr 675/21 2021-12-21 12:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 673/21 2021-12-20 11:38
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia, na którym umieszczony został lokal mieszkalny nr 8 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Al. Sportowców 18 2021-12-17 12:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY -MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Al. Sportowców 18. Załącznik do Zarządzenia Nr 664/21. 2021-12-14 11:13
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy Libelta, oznaczona jako działki nr 55/1 w obr. 108 o pow. 0,0054 ha, KW TO1U/00018879/2 oraz nr 54 w obr. 108 o pow. 0,0047 ha, KW TO1U/00020958/7. 2021-12-14 08:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Miłoleśna. Załącznik do Zarządzenia nr 634/2021 2021-12-09 10:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Libelta. Załącznik do Zarządzenia nr 657/2021 2021-12-07 16:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 633/2021 2021-12-07 16:14
dokument Prezydent Grudziądza informuje,że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczone zostały nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Wojciecha Kossaka 2021-12-07 15:56
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, na którym umieszczono lokale mieszkalne mieszczące się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Żeromskiego 1 2021-12-06 10:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM położonej przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 622/22021 2021-12-03 07:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM położonej przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 625/221 2021-12-03 07:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM położonej przy ul. Bora -Komorowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 629/221 2021-12-03 07:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 630/2021 2021-12-03 07:21
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu przy ul. Korczaka w drodze zamiany przy ulicy ul. Ludwika Waryńskiego w drodze zamiany - nieruchomość położona przy ul. Karabinieróww drodze zamiany nieruchomość położona przy ul. Łyskowskiego 2021-12-01 08:14
dokument Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Szosa Toruńska 2021-12-01 08:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Żeromskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 628/2021 2021-11-30 16:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Kossaka. Załącznik do Zarządzenia nr 621/2021 2021-11-30 16:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Łąkowa. Zalącznik do Zarządzenia nr 603/2021 2021-11-29 15:16
dokument Prezydent Grudziądza informuje,że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Księdza dr Władysława Łęgi 2021-11-29 08:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu, przy ulicy Księdza dr Władysława Łęgi. Załącznik do Zarządzenia Nr 613/21 2021-11-26 09:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany, przy ulicy Szosa Toruńska, Załącznik do Zarządzenia Nr 610/21. 2021-11-24 13:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany, przy ulicy Ludiwka Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 611/21. 2021-11-24 11:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu, przy ulicy Janusza Korczaka. Załącznik do Zarządzenia Nr 606/21. 2021-11-22 10:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Północnej. Załącznik do Zarządzenia nr 602/2021 2021-11-18 12:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 596/2021 2021-11-18 12:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piastowskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 584/2021 2021-11-17 14:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Portowej. Załącznik do Zarządzenia nr 581/2021 2021-11-17 14:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 582/2021 2021-11-17 14:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 583/2021 2021-11-17 14:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Uprawnej.Załącznik do Zarządzenia nr 576/2021 2021-11-17 14:22
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, na którym umieszczono nieruchomość, położoną w Grudziądzu przy ul. Klasztornej 2021-11-17 10:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Lotniczej.Załącznik do Zarządzenia nr 569/2021 2021-11-12 10:25
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono niezabudowane nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz przy ul. Droga Mazowiecka 2021-11-12 10:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Klasztornej. Załącznik do Zarządzenia nr 574/2021 2021-11-10 15:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Mickiewicza/ Sienkiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 566/2021 2021-11-09 16:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia nr 568/2021 2021-11-09 14:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 559/21. 2021-11-02 16:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządenia nr 436/2021 2021-11-02 09:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Miłej oraz przy ul. Zimowej. Załączik do Zarządzenia nr 394/2021 2021-11-02 09:09
dokument Prezydent Grudziądza informuje że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) sporządzone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczone zostały nieruchomości, zapisane w księdze wieczystej nr TO1U/00019135/2, położone w Grudziądzu przy: ul. Lisiej, oznaczona jako działki nr 376/47 w obr. 132 oraz ul. Lisiej, oznaczona jako działki nr 376/48 w obr. 132 2021-11-02 08:12
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Grudziądzu . 2021-10-28 09:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego 2021-10-27 15:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu położonych przy ulicy Lisiej. Załącznik do Zarządzenia nr 551/21 2021-10-26 11:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu położonej przy ulicy Lisiej, Załącznik do Zarządzenia nr 554/21 2021-10-26 11:18
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargunieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 2021-10-26 10:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej. Załączniki do Zarządzenia nr 539/21. 2021-10-25 13:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Tytonioowej. Załącznik do Zarządzenia nr 529/2021 2021-10-19 16:56
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położone przy ulicy Śniadeckich 66a, 68 oraz przy ulicy Śniadeckich 86 i ulicy Jackowskiego 44a 2021-10-19 12:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sobieskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 531/2021 2021-10-13 15:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 530/2021 2021-10-13 14:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 523/2021 2021-10-13 11:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyzwolenia/ Królewska. Załącznik do Zarządzenia nr 524/2021 2021-10-13 11:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 522/2021 2021-10-13 11:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 521/2021 2021-10-13 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 518/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2021-10-12 16:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 519/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2021-10-12 16:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 520/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2021-10-12 16:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 517/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2021-10-12 16:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Drzymały. Załącznik do Zarządzenia nr 525/2021 2021-10-12 16:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany przy ulicy Śniadeckich 66a,68 ulicy Śniadeckich 86 i ulicy Jackowskiego 44a. Załącznik do Zarządzenia nr 512/2021 2021-10-06 13:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Słowackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 499/2021 2021-10-05 11:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Czarnieckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 498/2021 2021-10-05 11:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bora- Komorowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 494/2021 2021-10-05 11:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 496/2021 2021-10-05 11:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 497/2021 2021-10-05 11:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 488/2021 2021-09-24 07:23
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: 1) lokale mieszkalne mieszczące się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Libelta 5 i 5a, 2) lokale mieszkalne mieszczące się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Żeromskiego 7, 3) lokale mieszkalne mieszczące się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Żeromskiego 3, 4) lokale mieszkalne mieszczące się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Libelta 10 i 10a 2021-09-24 07:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 484/2021 2021-09-21 16:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Libelta 10. Załącznik do Zarządzenia nr 483/2021 2021-09-21 16:48
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. 1) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - lokale mieszkalne mieszczące się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Libelta 8, 8a i 8b 2) w drodze zamiany - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja 3) w drodze zamiany - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej 2021-09-16 13:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA przy ul. Śiadeckich Osada Grud. Załącznik do Zarządzenia nr 313/2021 2021-09-15 14:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 314/2021 2021-09-15 14:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 316/2021 2021-09-15 14:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Trynkowej/Lipowej. Załącznik do Zarządzenia nr 315/2021 2021-09-15 14:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 311/2021 2021-09-15 14:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego/ Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 330/2021 2021-09-15 14:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Libelta. Załącznik do Zarządzenia nr 474/2021 2021-09-14 15:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Żeromskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 472/2021 2021-09-14 15:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 437/2021 2021-09-14 13:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 465/2021 2021-09-14 13:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Żeromskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 471/2021 2021-09-14 13:33
dokument PREZYDENT GRUDZIĄDZA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, ŻE ZOSTAŁY SPORZĄDZONE WYKAZY NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA, POŁOŻONYCH PRZY ULICY RÓŻANOWICZA, ULICY SYBIRAKÓW, ULICY KUSTRONIA 26A 2021-09-08 09:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Konstytucji3 Maja/ Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia nr 466/2021 2021-09-07 15:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Libelta. Załącznik do Zarządzenia nr 467/2021 2021-09-07 16:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nadgórnej. Załącznik do Zarządzenia nr 454/2021 2021-09-03 07:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 453/2021 2021-09-03 07:51
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 452/2021 2021-09-03 07:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów 13. Załącznik do Zarządzenia nr 438/2021 2021-09-03 07:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Tytoniowej. Załącznik do Zarządzenia nr 429/2021 2021-09-03 07:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Kustronia 26 A. Załącznik do Zarządzenia nr 455/21. 2021-09-06 15:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Łyskowskiego. Załącznik do Okólnika nr 50/21 2021-09-02 12:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU, przy ulicy Różanowicza, ul. Sybiraków. Załącznik do Zarządzenia nr 435/21 2021-09-02 12:27
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, położonej przy ulicy Warszawskiej 2021-08-18 10:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 405/2021. 2021-08-18 10:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kunickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 401/2021 2021-08-12 14:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kasprzaka. Załącznik do Zarządzenia nr 396/2021 2021-08-12 14:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Warszawskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 403/2021 2021-08-12 08:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Południowej. Załącznik do Zarządzenia nr 397/2021 2021-08-11 09:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bora Komorowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 391/2021 2021-08-11 09:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 390/2021 2021-08-11 09:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej 56. Załącznik do Zarządzenia nr 387/2021 2021-08-11 09:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM pzy ul. Kościuszki 66. Załącznik do Zarządzenia nr 386/2021 2021-08-11 09:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 388/2021 2021-08-11 09:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rydygiera. Zalącznik do Zarządzenia nr 389/2021 2021-08-11 09:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chelmińskiej 103. Załącznik do Zarządzenia nr 266/2021 2021-08-03 15:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Kraszewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 372/2021 2021-09-14 13:30
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela, nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Smoleńskiego 2021-07-28 13:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Józefa Smoleńskiego 9. Załącznik do Zarządzenia Nr 338/2021. 2021-07-22 09:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Długosza. Zarządzenie nr 193/02021 2021-07-19 08:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 309/21. 2021-07-16 10:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia 310/2021 2021-07-16 09:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ul. Kruszelnickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 289/2021 2021-07-16 09:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rataja. Załącznik do Zarządzenia nr 328/2021 2021-07-16 09:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Piaskowej. Załącznik do Zarządzenia 293/2021 2021-07-16 08:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Rapackiego 66. Załącznik do Zarządzenia nr 292/2021 2021-07-16 08:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 299/2021 2021-07-16 08:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Strażackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 306/2021 2021-07-16 08:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Malborskiej 4. Załącznik do Zarządzenia nr 194/2021 2021-07-16 08:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sarniej. Załącznik do Zarządzenia nr 300/2021 2021-07-16 08:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Malczewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 298/2021 2021-07-16 08:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 297/2021 2021-07-16 08:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 282/2021 2021-07-16 08:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 280/2021 2021-07-16 08:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Grota Roweckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 279/2021 2021-07-16 08:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Tatrzańskiej 36. Załącznik do Zarządzenia nr 278/2021 2021-07-16 08:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA teren Parku Miejskiego przy ul. Parkowej, Cegielnianej, Gen. Józefa Hallera w Grudziądzu. Załącznik do Zarządzenia nr 327/2021 2021-07-16 08:29
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Macieja Rataja 2021-07-15 07:55
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono niezabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 2021-07-12 06:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 299/2021 2021-07-05 15:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ul. Kruszelnickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 289/2021 2021-07-05 15:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY -MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Piaskowej. Załącznik do Zarządzenia nr 293/2021 2021-07-05 15:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rapackiego 66. Załącznik do Zarządzenia nr 292/2021 2021-07-05 15:08
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczone zostały nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Lisiej, oraz przy ul.oraz przy ul. Sarniej 2021-07-05 15:06
dokument Prezydent Grudziądza informuje,że na podstawie art. 25 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczone zostały nieruchomości położone w Grudziądzu: przy ul. Rapackiego 66, 2) przy ul. Piaskowej 3, 3) przy ul. Zbigniewa Kruszelnickiego 1 2021-07-05 15:04
dokument Zgodnie z art. 25b ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul.Szpitalnej 2021-07-05 15:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze przetargu przy ul. Strażackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 306/21 2021-06-30 14:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, NA PRAWACH POWIATU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 284/21 2021-06-29 16:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia nr 60/21 2021-06-29 08:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Kosmonautów. Załącznik do Zarządzenia nr 272/2021 2021-06-15 14:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów 25-27. Załącznik do Zarządzenia nr 271/2021 2021-06-15 14:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 262/2021 2021-06-15 14:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 261/2021 2021-06-15 14:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia (planty) - lokalizacja przy pawilonie nr 2. Załacznik do Zarządzenia nr 245/2021 2021-06-15 14:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia nr 270/2021 2021-06-15 14:42
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej w obr. 38, oznaczona jako działka nr 24/6 o pow. 0,2462 ha. 2021-06-15 11:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Dąbrówki. Załącznik do Zarządzenia nr 255/2021 2021-06-11 07:34
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Cegielnianej 2021-06-02 09:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Portowej. Załącznik do Zarządzenia nr 242/2021 2021-05-28 07:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Portowej. Załącznik do Zarządzenia nr 241/2021 2021-05-28 07:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządenia nr 223/2021 2021-05-28 07:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kosmonautów. Załącznik do Zarządzenia NR 210/2021 2021-05-28 07:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 206/2021 2021-05-28 07:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 200/2021 2021-05-28 07:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 184/2021 2021-05-28 07:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyspiańskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 194/2021 2021-05-28 07:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Koanrskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 174/2021 2021-05-28 07:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Powojowej. Załącznik do Zarządzenia nr 156/2021 2021-05-28 07:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Cegielnianej. Załącznik do Zarządzenia nr 244/2021 2021-05-28 07:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Dębowej. Załącznik do Zarządzenia nr 213/2021 2021-05-25 07:51
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 212/2021 2021-05-25 07:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Łąkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 211/2021 2021-05-25 07:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 209/2021 2021-05-25 07:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE przy ul. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego i ul. Łyskowskiego. 2021-05-20 14:16
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu: nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Szpitalnej/ul. gen. Sikorskiego 2021-05-20 08:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, NA PRAWACH POWIATU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 215/2021 2021-05-19 09:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej/ul. Sikorskiego 2021-05-18 10:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia nr 191/2021 2021-05-12 15:26
dokument Prezydent Grudziądza, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. J. Długosza 2021-05-12 15:22
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Lotniczej ? ul. Jana Pawła II 2021-05-10 11:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Toruńskiej. Zalącznik do Zarządzenia nr 185/2021 2021-05-05 11:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 180/2021 2021-05-05 11:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM PRZY UL. CEGIELNIANEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 176/2021 2021-05-05 10:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej PRZY UL. LOTNICZEJ- UL. JANA PAWŁA II. ZALĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 192/2021 2021-05-05 10:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINU-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA-W DRODZE PRZETARGÓW przy ulicy Księdza dr Władysława Łęgi. Załącznik do Zarządzenia Nr 183/21. 2021-05-04 11:38
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 1) nieruchomość położona w Białym Borze, gmina Grudziądz, obr. 0001 Biały Bór, oznaczona jako działka nr 46/13 2) nieruchomość położona w Białym Borze, gmina Grudziądz, obr. 0001 Biały Bór, oznaczona jako działka nr 46/15 3) nieruchomość położona w Białym Borze, gmina Grudziądz, obr. 0001 Biały Bór, oznaczona jako działka nr 46/16 2021-04-29 13:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargów Biały Bór. Załącznik do Zarządzenia Nr 177/21. 2021-04-22 10:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Zalącznik do Zarządzenia nr 160/21 2021-04-19 14:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr159/21 2021-04-19 14:04
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego, oznaczona jako działka nr 12/5 w obr. 70 o pow. 0,6035 ha zapisana w księdze wieczystej TO1U/00021970/4. 2021-04-19 13:58
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczone zostały nieruchomości, zapisane w księdze wieczystej nr TO1U/00019135/2, położone w Grudziądzu przy: 1. ul. Wilczej, oznaczona jako działki nr 376/43 w obr. 132 i nr 10/14 w obr. 134 o łącznie pow. 1.8405 ha 2.ul. Wilczej, oznaczona jako działki nr 376/44 w obr. 132 i nr 10/13 w obr. 134 o łącznie pow. 1.8075 ha. 2021-04-19 13:54
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) sporządzone został wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w trybie wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego), na których umieszczone zostały następujące nieruchomości przy ul. Rybackiej 27;przy ul. Dworcowej 12;oraz przy ul. Dworcowej 37 2021-04-19 13:52
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Ks. dr Wł. Łęgi / ul. Konstytucji 3 Maja 2021-04-15 10:36
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. dr Ludwika Rydygiera 2021-04-15 07:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ul. Rybackiej 27c; przy ul. Dworcowej 12; przy ul. Dworcowej 37; . Załącznik do Zarządzenia nr 161/2021 2021-04-14 08:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łęgi/ Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 158/2021 2021-04-14 08:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Wilczej. Załącznik do Zarządzenia nr 163/2021 2021-04-14 08:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 162/2021 2021-04-14 08:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 164/2021 2021-04-12 12:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenie 135/2021 2021-04-06 16:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej. Załącznik do Zarządzenia nr 130/2021 2021-04-06 16:55
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy: ul. Konstytucji 3 Maja; ul. Górnej; 3) ul. Sztumskiej; 4) ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego i ul. Łyskowskiego 2021-04-06 12:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Sztumskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 142/21 2021-03-30 12:58
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Księdza dr Władysława Łęgi, oznaczona jako działka 378/3 w obr. 132 2021-03-29 07:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Łęgi. Załącznik do Zarządzenia nr 131/2021 2021-03-26 11:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Górnej. Załącznik do Zarządzenia nr 133/2021 2021-03-26 10:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Plac Miłośników Astronomii. Załącznik do Zarządzenia nr 122/2021 2021-03-25 15:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bydgoskiej 25. Załącznik do Zarządzenia nr 82/2021 2021-03-25 15:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solnej/ul. Wybickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 94/2021 2021-03-25 15:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 125/21 2021-03-24 15:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Plac Miłośników Astronomii. Załącznik do Zarządzenia nr 122/2021 2021-03-22 14:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 115/21 2021-03-16 16:46
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Kosmonautów 2021-03-15 08:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Kosmonautów. Załącznik do Zarządzenia nr 97/21. 2021-03-11 15:12
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul. dr Ludwika Rydygiera, przy ul. Kalinkowej, przy ul. Kalinkowej 2021-03-04 07:43
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu: 1) nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Konstytucji 3 Maja 2021-03-04 07:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 80/2021 2021-02-22 13:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 79/2021 2021-02-22 13:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 78/2021 2021-02-22 13:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Czarnieckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 76/2021 2021-02-22 13:50
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym, położonych w Grudziądzu przy ulicy ul. Szpitalnej 2021-02-22 13:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 75/2021 2021-02-17 11:39
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia 2021-02-15 13:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 70/2021 2021-02-15 13:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Zimowej. Załącznik do Zarządzenia nr 10/21 2021-02-17 11:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. PONIATOWSKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 48/2021 2021-02-12 10:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy. ul. Wiślanej. Załacznik do Zarządzenia nr 58/2021 2021-02-11 10:43
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia- w drodze bezprzetargowej przy ul. Korczaka. Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021 2021-02-10 12:04
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy- Miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia- w drodze przetargu przy ul. Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia nr 49/2021 2021-02-08 14:03
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu: przy ul. Korczaka i ul. Norwida oraz przy ul. Budowlanych 2021-01-27 15:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany prz ul. Rapackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 31/2021 2021-01-27 15:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Waryńskiego 2. Załącznik do Zarządzenia nr 33/2021 2021-01-27 14:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Lisiej oraz ul . Sarniej. Załącznik do Zarządzenia nr 32/2021 2021-01-27 14:56
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej, przy ul. Ikara 2021-01-27 08:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załacznik do Zarządzenia nr 436/2020 2021-01-26 16:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 435/2020 2021-01-26 16:09
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położonej w Białym Borze, 2021-01-20 10:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany Biały Bór gmina Grudziądz. Załącznik do Zarządzenia nr 12/21 2021-01-15 12:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 458/2020 2021-01-15 10:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 454/2020 2021-01-15 10:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Budowlanych. Załącznik do Zarządzenia nr 452/2020 2021-01-15 10:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Lotniczej. Zalącznik do Zarządzenia nr 416/2020 2021-01-15 10:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Lisiej. Załącznik do Zarządzenia nr 415/2020 2021-01-15 10:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Prusa. Zalączniik do Zarzadzenia nr 457/2020 2021-01-13 14:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piastowskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 451/2020 2020-12-29 08:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Reymonta. Załącznik do Zarządzenia 450/2020 2020-12-29 08:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. LEGIONÓW 25-27. ZAŁĄCZNIK MDO ZARZĄDZENIA NR 347/2020 2020-12-14 14:07
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Lotniczej, przy ul. Lisiej 2020-12-14 09:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM POD TARGOWISKA MIEJSKIE, położonych przy ulicy Łęgi, Załącznik do Zarzadzenia Nr 364/2020. 2020-12-11 13:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Jesiennej. Załącznik do Zarządzenia nr 401/2020 2020-11-30 10:25
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Jesiennej 2020-11-30 10:17
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia, na którym umieszczony został lokal mieszkalny nr 4 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 18 2020-11-24 08:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA -w drodze bezprzetargowej przy ulicy Batorego 18. Załącznik do Zarządzenia Nr 392/20. 2020-11-23 12:57
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z póź. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia, na którym umieszczony został lokal mieszkalny nr 9 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 58 na nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 39/2 w obr. 50 o pow. 0.0295 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00058211/4 2020-11-10 15:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Aleja 23 Stycznia 58. Załącznik do Zarządzenia nr 380/2020 2020-11-06 13:26
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zniesienia współwłasności, położonych w Grudziądzu przy ulicy ul. Elbląskiej 2020-10-29 13:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zniesienia współwłasności przy ul. Elbląskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 368/2020 2020-10-27 15:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Jackowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 73/2020 2020-10-12 09:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 342/2020 2020-09-29 11:29
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze na okres 2020 - 2022r.Załącznik do Zarządzenia nr 333/2020 2020-09-22 16:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ul. Warszawskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 316/2020 2020-09-22 16:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej.Załącznik do Zarządzenia nr 332/2020 2020-09-22 16:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 324/2020 2020-09-10 13:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Libelta. Załącznik do Zarządzenia nr 326/2020 2020-09-10 13:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 323/2020 2020-09-10 13:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Czarnieckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 311/2020 2020-09-10 13:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ul. warszawskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 316/2020 2020-09-02 10:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Jeziorna. Załącznik do Zarządzenia nr 298/2020 2020-08-25 09:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu, położonych przy ulicy Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 301/2020. 2020-08-20 15:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargów położonych przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia Nr 300/2020 2020-08-20 11:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ? w drodze przetargu przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Załącznik do Zarządzenia nr 228/20 2020-08-13 14:47
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu: nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Konstytucji 3 Maja/gen. K. Sosnkowskiego, 2)nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Warszawskiej/dr Ludwika Rydygiera 2020-08-13 10:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Jeziorna. Załącznik do Zarządzenia nr 294/2020 2020-08-13 08:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nadgórnej. Załącznik do Zarządzenia nr 291/2020 2020-08-13 08:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kruszelnickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 288/2020 2020-08-13 08:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Warszawskiej/Rydygiera. Zasłacznik do Zarżądzenia nr 292/2020 2020-08-11 15:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 278/2020 2020-08-11 07:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 277/2020 2020-08-11 07:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 276/2020 2020-08-11 07:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja/Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 287/2020 2020-08-11 07:54
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono niezabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja 2020-08-03 08:04
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2020. 2020-07-23 14:00
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na którym umieszczono lokal mieszkalny nr 58 mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 30-36 2020-07-16 12:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 239/2020 2020-07-16 11:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 232/2020 2020-07-16 11:48
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Jagiełły. Załącznik do Zarządzenia nr 231/20. 2020-07-16 11:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA położonej przy ulicy Chełmińskiej 30-36. Załącznik do Zarządzenia Nr 229/20 2020-07-14 16:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 232/2020 2020-07-13 09:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Jagiełły. Załącznik do Zarządzenia nr 231/2020 2020-07-13 09:54
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do 1) zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Śniadeckich 2) zbycia w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Konarskiego 3) oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej zapewnienie dojazdu do garażu, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Konarskiego 4) sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Powstańców Wielkopolskich 2020-07-13 07:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Roty Grudziądzkiej. Załącznik do Zarządzenia nr 227/2020 2020-07-08 07:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Cegielnianej. Załącznik do Zarządzenia n 226/2020 2020-07-08 07:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Królewskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 225/2020 2020-07-08 07:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 224/2020 2020-07-08 07:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solnej, ul. Paderewskiego, ul. Wybickiego, ul. Waryńskiego. Załacznik do Zarzadzenia nr 216/2020 2020-07-07 10:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bora Komorowskiego. Załacznik do Zarządzenia nr 214/2020 2020-07-07 10:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 203/2020 2020-07-07 10:43
dokument Wykaz nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne na okres 2010-2035r. 2020-07-07 10:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM prz ul. Nadgórnej. Załąznik do Zarządzenia nr 194/2020 2020-07-07 10:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 180/020 2020-07-07 10:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Raapackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 178/2020 2020-07-07 10:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w drodze bezprzetargowej przy ul. Konarskiego. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 220/2020 2020-07-03 12:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Konarskiego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 220/2020 2020-07-03 12:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 217/2020 2020-07-03 12:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kosynierów Gdyńskich. Załącznik do Zarządzenia nr 204/20 2020-06-30 08:43
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w Grudziądzu przy ulicy Szarotkowej 2020-06-23 11:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 187/2020 2020-06-10 07:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Szarotkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 181/20 2020-06-08 09:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sienkiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 175/2020 2020-06-04 09:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM położoną w Grudziądzu obr. 130 dz nr 5/5. Załącznik do Zarządzenia nr 179/2020 2020-06-04 09:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kosmonautów. Załącznik do Zarządzenia nr 165/20 2020-06-04 09:51
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2019 2020-05-29 08:57
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019 2020-05-29 08:56
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, na których umieszczono nieruchomość, położoną w Grudziądzu przy ul. Czerwonodwornej - lokal użytkowy (garaż) nr 2 2020-05-27 13:53
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczony został lokal mieszkalny nr 15 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Aleja 23 Stycznia 58 2020-05-21 08:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Czerwonodwornej. Załącznik do Zarządzenia nr 166/20 2020-05-21 08:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej połozonej przy ulicy Aleja 23 Stycznia 58. Załącznik do Zarządzenia Nr 162/20. 2020-05-14 13:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Jeziorna. Załącznik do Zarządzenia nr 139/2020 2020-05-11 13:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Miłośników Astronomii. Załacznik do Zarządzenia nr 106/2020 2020-05-11 13:39
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz oraz gminy miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul.Łyskowskiego oraz przy ul. Szpitalnej 2020-04-22 08:58
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. dr Ludwika Rydygiera 2020-04-22 07:57
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 2020-04-20 08:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 137/20 2020-04-16 11:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 132/20 2020-04-14 08:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Ludwika Waryńskiego, załącznik do Zarządzenia nr 129/2020 2020-04-09 11:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 126/2020 2020-04-07 13:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnocnej. Załącznik do Zarządzenia nr 113/2020 2020-03-25 15:16
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na którym umieszczono: nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia 120 2020-03-23 14:01
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2020-03-19 13:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 103/20. 2020-03-16 07:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 61/20 2020-03-06 11:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Reymonta. Załącznik do Zarządzenia nr 57/20 2020-03-06 11:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU ul. ul. Libelta 13. Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 95/2020. 2020-03-05 14:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU ul.Legionów 30a lokal mieszkalny nr 3. Załącznik 1 do Zarządzenia nr 95/2020 2020-03-05 14:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nadgórnej. Załącznik do Zarządzenia nr 92/20 2020-03-05 08:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solnej/Wybickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 88/20 2020-03-04 11:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Małogroblowej/Szkolnej. Załącznik do Zarządzenia nr 79/2020 2020-02-27 12:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solnej. Załącznik do Zarządzenia nr 78/2020 2020-02-27 12:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 81/2020 2020-02-27 12:29
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul.Sosnkowskiego 2020-02-20 08:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2020. 2020-02-07 11:20
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ulicy dr Ludwika Rydygiera, ulicy Aleksandra Gierymskiego, ulicy Szkolnej, ulicy Juliana Szychowskiego 2020-02-06 10:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Szychowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 43/20 2020-02-04 13:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020 2020-02-04 11:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia 40/2020 2020-02-03 15:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Szkolnej. Załacznik do Zarządzenia Nr 39/2020 2020-02-03 15:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 32/2020 2020-01-31 07:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2020 2020-01-29 11:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 18/20 2020-01-21 09:33
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej, ul. Droga Mazowiecka, ul.Czarnieckiego 2020-01-15 09:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ul. paderewskiwgo. Załącznik do Zarządzenia nr 513/2019 2020-01-13 09:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Magazynowej. Zalącznik do Zarządzenia nr 512/2019 2020-01-13 09:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Czarneckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 2020-01-09 12:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 526/19 2020-01-09 12:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 525/19 2020-01-09 12:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al.23 Stycznia(planty). Załącznik do Zarządzenia nr 505/19 2020-01-09 12:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargów, położonych przy ulicy Droga Mazowiecka, ulicy Bluszczowej. Załączniki do Zarządzenia nr 540/2019 2020-01-03 13:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 482/2019 2019-12-31 10:01
dokument CENNIK URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU USTALAJACY WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ ZA CZYNNOŚCI BIEGŁEGO RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 2019-12-17 09:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 422/2019 2019-12-02 14:59
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ulicy ulicy Bluszczowej, ulicy Lotniczej, ulicy Ikara 4 lokal lokal użytkowy nr 5 o pow. 223,20 m2 2019-11-28 12:21
dokument Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na którym umieszczono cztery udziały wynoszące po 8/1808 części w prawie własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł 2019-11-28 08:42
dokument TABELA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO (NETTO) 2019-11-22 12:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Ikara. Załącznik do Zarządzenia nr 470/2019 2019-11-22 09:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Polskich Skrzydeł. Załącznik do Zarządzenia nr 471/2019 2019-11-21 09:23
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia, na którym umieszczony został lokal mieszkalny nr 9 mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Aleja 23 Stycznia 58 2019-11-19 13:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 451/19 2019-11-13 09:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Bluszczowa. Załącznik do Zarządzenia 452/2019 2019-11-13 09:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Lotniczej. Załącznik do Zarządzenia nr 455/19 2019-11-13 09:10
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy - ulicy Storczykowej 2019-11-13 08:47
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja 2019-11-13 07:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Al. 23 Stycznia 58. Załącznik do Zarządzenia nr 449/2019 2019-11-08 07:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kosmonautów. Załącznik do Zarządzenia nr 444/2019 2019-11-04 12:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 443/2019 2019-11-04 12:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Storczykowej. Załącznik do Zarządzenia nr 436/2019 2019-10-25 12:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 410/2019 2019-10-17 08:53
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczone zostały lokale mieszkalne nr 1,2,4,5,6,7,8,11,13 i 14 mieszczące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu na nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 39/2 w obr. 50 o pow.0.0295 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00058211/4. 2019-10-10 10:54
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do 1) zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Zawiszy Czarnego 2) zbycia w drodze przetargu ograniczonego - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Ignacego Paderewskiego 2019-10-03 10:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego/ Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 381/2019 2019-09-27 11:29
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM Biały Bór (Terminal Celny). Załącznik do Zarządzenia nr389/2019 2019-09-27 11:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia nr 379/2019 2019-09-27 11:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sportowców/ Podhalańska. Załącznik do Zarządzenia nr 382/2019 2019-09-27 11:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sportowców/ Podhalańska. Załącznik do Zarządzenia nr 382/2019 2019-09-27 11:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Mickiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 359/2019 2019-09-27 11:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Zamkowej/ Góra Zamkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 355/2019 2019-09-27 11:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 360/2019 2019-09-27 11:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Zawiszy Czarnego. Załącznik do Zarządzenia nr 403/2019 2019-09-27 11:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 383/2019 2019-09-25 14:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Fijewskiej.Załącznik do Zarządzenia nr 397/2019 2019-09-25 14:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Tytoniowej. Załącznik do Zarządzenia nr 394/2019 2019-09-25 14:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Curie Skłodowskiej /Młyńska/ Młyńska 1. Załącznik do Zarządzenia nr 392/2019 2019-09-25 14:53
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono następujące nieruchomości, położone w Grudziądzu przy 1) ul. Curie Skłodowskiej, oznaczona jako działka nr 7 w obr. 50 o pow. 0.0329 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr TO1U/00017941/1; 2) przy ul. Curie Skłodowskiej / Młyńskiej 1 / Młyńskiej 2019-09-25 14:43
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu: nieruchomości położone w Grudziądzu przy ulicy dr Ludwika Rydygiera 2019-09-16 10:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul.Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 378/2019 2019-09-10 16:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulAl. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia 344/2019 2019-08-14 15:01
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do 1) zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Chełmińskiej 2) zbycia w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Konarskiego 3) oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej zapewnienie dojazdu do garażu, nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Konarskiego 2019-08-05 08:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Oliwskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 262/2019 2019-08-02 09:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Miłoleśnej. Załącznik do Zarządzenia nr 248/2019 2019-08-02 09:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego/ Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 247/2019 2019-08-02 09:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia 226/2019 2019-08-02 09:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Jaskółcza. Załącznik do Zarządzenia nr 223/2019 2019-08-02 09:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera ul. Rapackiego, ul. Konstytucji 3 Maja/ Rakowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 320/2019 2019-07-31 11:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany i wkładu niepieniężnego przy ul. Różanowicza. Załacznik do Zarządzenia nr 309/2019 2019-07-31 11:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kosmonautów. Załącznik do Zarządzenia nr 314/2019 2019-07-31 11:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 318/2019 2019-07-31 11:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w drodze bezprzetargowej przy ul. Konarskiego. Załacznik nr 2 do Zarządzenia 317/2019 2019-07-31 11:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w trybie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Konarskiego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 317/2019 2019-07-31 11:17
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany i wkładu niepieniężnego, na którym umieszczono nieruchomość, położoną w Grudziądzu przy ul. Stanisława Rożanowicza 2019-07-31 10:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solnej. Załącznik do Zarządzenia nr 198/2019 2019-07-24 11:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Cichej. Załącznik do Zarządzenia nr 192/2019 2019-07-24 11:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyspiańskiego. Załączniki do Zarządzenia nr 188/2019 2019-07-24 11:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 187/2019 2019-07-24 11:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej. Załącznik do Zarządzenia nr 180/19 2019-07-24 11:51
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego/Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 179/2019 2019-07-24 11:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Długiej. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 272/2019 2019-07-24 11:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Podhalańskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 273/2019 2019-07-24 11:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY -MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 272/2019 2019-07-24 11:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Prusa 18a. Załącznik do Zarządzenia nr 266/2019 2019-07-24 11:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Słowackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 276/2019 2019-07-24 11:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 219/2019 2019-07-24 11:18
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Słowackiego 2019-07-18 14:11
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Słowackiego 2019-07-18 14:11
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono następujące nieruchomości, położone w Grudziądzu 1) lokal mieszkalny nr 5, 2) ul. Kosynierów Gdyńskich 17 3) ul. Długa 34-36 4) ul. Podhalańska 2019-07-17 08:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Słowackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 276/2019 2019-07-15 14:41
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia 2019-07-03 08:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Tysiąclecia (załącznik do Zarządzenia nr 239/19) 2019-06-25 07:51
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej oraz przy ul. Kossaka 2019-06-06 08:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Okrzei. Załącznik do Zarządzenia nr 173/2019 2019-05-29 14:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyspiańskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 172/2019 2019-05-29 14:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nauczycielska/ Kustronia. Załącznik do Zarządzenia nr 171/2019 2019-05-29 14:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rybackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 203/2019 2019-05-29 14:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Kossaka.Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 202/2019 2019-05-29 14:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Warszawskiej. Załącznik r 1 do Zarządzenia 202/2019 nr 2019-05-29 14:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Cichej. Załącznik do Zarządzenia nr 192/2019 2019-05-20 15:00
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Marsz. Ferdynanda Focha 2019-05-20 14:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Focha. Załącznik do Zarządzenia nr 182/2019 2019-05-09 15:09
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy nr 11 2019-05-09 08:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Ikara lokal użytkowy nr 11. Załącznik do Zarządzenia nr 170/2019 2019-04-25 14:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. POLNEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 157/2019 2019-04-24 08:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. POLNEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZADZENIA NR 146/2019 2019-04-24 08:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. ŁYSKOWSKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 145/201 2019-04-24 08:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 138/2019 2019-04-23 15:57
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemców) 2019-04-23 08:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Ikara. Załaczni do Zarzadzenia nr 163/2019 2019-04-16 12:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Cichej. Załącznik do Zarządzenia nr 164/2019 2019-04-16 12:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Kopernika. Załącznik do Zarządzania 139/2019 2019-04-02 08:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bora-Komorowskiego. Załącznik do Zarządzania 117/2019 2019-04-02 08:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzania nr 116/2019 2019-04-02 08:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Solna /Wybickiego. Załącznik do Zarządzania nr 134/2019 2019-04-02 08:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Waryńskiego.Zaącznik do Zarządzenia nr 125/19 2019-03-29 09:20
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 2019-03-26 10:23
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej 2019-03-26 08:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 125/2019 2019-03-25 10:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Waryńskiego.Załącznik do Zarządzenia nr 125/2019 2019-03-20 12:07
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na których umieszczono następujące nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul . Droga Łąkowa oraz przy ul. Długiej 2019-03-20 07:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łyskowskiego.Załącznik do Zarządzenia nr 111/2019 2019-03-18 14:51
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 108/2019 2019-03-14 12:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 55/2019 2019-03-12 11:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Portowej. Załącznik do Zarządzenia nr 105/2019 2019-03-12 11:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Plac Miłośników Astronomii. Załącznik do Zarzadzenia nr 104/2019 2019-03-12 11:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Droga Łąkowa 15. Załącznik do Zarządzenia nr 101/2019 2019-03-12 11:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Długiej 34-36. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2019 2019-03-12 11:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 92/2019 2019-03-12 10:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarzadzenia nr 91/2019 2019-03-12 10:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Cegielnianej. Załącznik do Zarzadzenia nr 90/2019 2019-03-12 10:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Młyńskiej Nad Trynką. Załącznik do Zarządzenia nr 89/2019 2019-03-12 10:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 88/2019 2019-03-12 10:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYMprzy ul. Dębowa. Załącznik do Zarządzenia nr 87/2019 2019-03-12 10:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarzadzenia nr 86/2019 2019-03-12 09:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia 85/2019 2019-03-12 09:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kraszewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 84/2019 2019-03-12 09:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sobiekiego. Załącznik do Zarządzenia nr 83/2019 2019-03-12 09:46
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sienkiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 82/2019 2019-03-12 09:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzeni nr 81/2019 2019-03-12 09:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Długiej 34-36. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2019 2019-03-05 10:39
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 2019-03-04 08:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 36/2019 2019-02-22 12:00
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nadgórnej. Załącznik do Zarządzenia nr 29/2019 2019-02-22 09:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 28/19 2019-02-22 09:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rapackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 469/2018 2019-02-12 08:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 454/2018 2019-02-12 08:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 448/2018 2019-02-12 08:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM Biały Bór Terminal Celny. Załącznik do Zarządzenia nr 450/2018 2019-02-12 08:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Czarnieckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 445/2018 2019-02-12 08:18
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM Biały Bór Terminal Celny. Załącznik do Zarządzenia nr 449/2018 2019-02-12 08:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów 79/81. Załącznik do Zarządzenia nr 475/2018 2019-02-12 08:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nnr 410/2018 2019-02-12 08:14
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 50/19 2019-02-11 13:36
dokument Oświadczenie dotyczące przekształcenia prawa użytkowamnia wieczystego w prawo własności 2019-03-13 09:51
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej 2019-01-15 11:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 18/2019 2019-01-07 15:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kościuszki. Załącznik do Zarządzenia nr 467/2018 2018-12-31 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2018-12-06 14:49
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej, ul. Szarotkowej, ul.Czarnieckiego 2018-12-04 14:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Czarnieckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 432/2018 2018-11-29 07:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Szarotkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 430/2018 2018-11-28 09:05
dokument Zgodnie art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione nieruchomości, położone w Grudziądzu, stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz 2018-11-26 09:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Mickiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 413/2018 2018-11-20 11:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 402/2018 2018-11-16 11:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kościuszki. Załącznik do Zarządzenia nr 403/2018 2018-11-16 11:32
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 401/2018 2018-11-16 11:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Słowackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 399/2018 2018-11-16 11:30
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 405/2018 2018-11-15 11:46
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione nieruchomości, położone w Grudziądzu, stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz, zostają przeznaczone do sprzedaży 2018-11-15 09:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Ikara 4. Załącznik do Zarządzenia nr 396/2018 2018-11-06 10:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządenia nr 397/2018 2018-11-06 10:43
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych 2018-11-05 14:39
dokument Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz, zostają przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 2018-10-31 10:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 380/2018 2018-10-29 10:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Magazynowej 3-7. Załącznik do Zarządzenia nr 385/2018 2018-10-29 07:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Elbląskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 384/2018 2018-10-29 07:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Tczewskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 383/2018 2018-10-29 07:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego. Załacznik do Zarządzenia nr 339/2018 2018-10-29 07:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chryzantemowej. Załącznik do Zarządzenia nr 374/2018 2018-10-29 07:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Miłej/ Zimowej. Załącznik do Zarządzenia nr 370/2018 2018-10-29 07:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Śląskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 338/2018 2018-10-29 07:35
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nad Trynką. Załącznik do Zarządzenia nr 345/2018 2018-10-29 07:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 362/2018 2018-10-29 07:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Dąbrówki. Załącznik do Zarządzenia nr 376/2018 2018-10-25 13:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 381/2018 2018-10-25 13:13
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego, ul. Konstytucji 3 Maja 2018-10-24 08:34
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja.Załącznik do Zarządzenia nr 366/2018 2018-10-19 12:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 367/2018 2018-10-19 12:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr365/2018 2018-10-19 12:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia.Załącznik do Zarządzenia nr 358/2018 2018-10-17 08:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 357/2018 2018-10-15 08:17
dokument Prezydent Grudziądza zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza. 2018-10-15 07:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Storczykowej. Załącznik do Zarządzenia nr 352/2018 2018-10-11 15:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 351/2018 2018-10-11 08:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 346/2018 2018-10-05 11:46
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbyciaprzy ul. Poniatowskiego, przy ul. Spichrzowej oraz przy ul. Czerwonodwornej 2018-09-27 10:05
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, na których umieszczone zostały nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł 2018-09-27 10:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Olchowa. ZŁĄCZNIK DO Zarządzenia nr 306/2018 2018-09-26 15:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Paderewskiego/Astrowa. Załacznik do Zarządzenia nr 294/2018 2018-09-26 15:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kościuszki. Załącznik do Zarządzenia nr 333/2018 2018-09-26 15:06
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 318/2018 2018-09-26 15:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 335/2018 2018-09-26 15:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 332/2018 2018-09-25 15:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA przy ul. Czerwonodwornej. Załącznik do Zarządzenia nr 326/2018 2018-09-24 08:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Polskich Skrzydeł. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 319/2018 2018-09-24 08:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Polskich Skrzydeł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 319/2018 2018-09-24 08:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul Polskich Skrzydeł. Załącznik do Zarządzenia nr 319/2018 2018-09-21 13:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Poniatowskiego. Załacznik do Zarządzenia nr 320/2018 2018-09-19 13:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 311/2018 2018-09-12 12:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 310/2018 2018-09-12 12:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 309/2018 2018-09-12 12:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Prusa. Załącznik do Zarządzenia do Zarzadzenia nr 279/2018 2018-09-04 11:03
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), sporządzony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, na którym umieszczono odrębną własności lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność gminy-miasto Grudziądz, mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15 2018-09-03 11:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA – w drodze bezprzetargowej Droga Łąkowa 15 Załącznik do Zarządzenia Nr 295/18 2018-08-22 09:53
dokument PREZYDENTA GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę dwóch lokalizacji z przeznaczeniem pod budowę obiektów handlowych typu RUCH, na części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 2018-08-21 08:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 276/2018 2018-08-16 14:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nauczycielska/Kustronia. Załącznik do Zarzazenia nr 272/2018 2018-08-16 14:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 273/2018 2018-08-09 13:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. Kunickiego. Załaćznik do Zarządzenia nr 260/2018 2018-08-03 09:50
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu przy ul. Kasprowicza 2018-08-01 08:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 171/2018 2018-07-31 07:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Kasprowicza. Załącznik do Zarządzenia nr 259/2018 2018-07-31 07:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM prz ul. Miłoleśnej. Załącznik do Zarządzenia nr 252/2018 2018-07-19 13:31
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Libelta. Załącznik do Zarządzenia nr 250/2018 2018-07-19 10:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Rapackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 249/2018 2018-07-19 10:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kunickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 251/2018 2018-07-16 14:24
dokument Podział miasta na strefy w celu ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 215/2018 2018-07-12 09:53
dokument TABELA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 215/2018 2022-03-24 14:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej. Załącznik do Zarządzenia nr 217/2018 2018-07-12 09:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rydygiera 46. Załącznik do Zarządzenia nr 195/2018 2018-07-12 09:38
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę 2018-07-05 07:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU przy ul. Droga Łąkowa 18 lokal mieszkalny nr 20. Załącznik do Zarządzenia nr 212/2018 2018-07-03 12:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Droga Łąkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 212/2018 2018-07-03 12:26
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność gminy - miasto Grudziadz i Skarbu Państwa przy ul. Portowej 2018-06-29 11:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ ORAZ SKARBU PAŃSTWA ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GMINIE MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA przy ul. Portowej. Załącznik do Zarządzenia nr 183/2018 2018-06-29 11:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) Zakurzewo 2018-06-28 11:42
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kasprzaka. Załącznik do Zarządzenia nr 204/2018 2018-06-26 13:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rybackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 198/18 2018-06-21 14:48
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym przy ul. Wodnej, przy ul. Szachitowskiego, przy ul. Rydygiera oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Malborkskiej 2018-06-11 07:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 173/2018 2018-06-04 12:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w drodze bezprzetargowej przy ul. Szachnitowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 175/2018 2018-06-04 12:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Droga Topolowa. Załącznik do Zarządzenia nr 174/2018 2018-06-04 11:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. Malborskiej 4. Załącznik do Zarządzenia nr 177/2018 2018-06-04 11:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Wodnej 7. Załącznik do Zarządzenia nr 179/2018 2018-06-04 11:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul . Chełmońskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 147/2018 2018-05-29 11:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Tytoniowej. Załącznik do Zarządzenia nr 152/2018 2018-05-29 11:43
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Mastalerza. Załącznik do Zarządzenia nr 146/2018 2018-05-29 11:40
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność gminy - miasto Grudziadz na rzecz użytkowników wieczystych w drodze bezprzetargowej: przy ul. 1) ulicy Chełmońskiego 3, 2)ulicy Kazimierza Mastalerza, 3) ulicy Tytoniowa 4 2018-05-28 15:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Libelta 15-17. Załacznik do Zarządzenia nr 139/2018 2018-05-28 15:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 145/2018 2018-05-28 15:23
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nauczycielska/ Kustronia. Załaćznik do Zarządzenia 155/2018 2018-05-28 15:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzebia nr 165/2018 2018-05-28 15:20
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Aleja Żwirki. Załącznik do Zarządzenia nr 154/2018 2018-05-28 15:19
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Portowej oraz do zbycia w drodze przetargów przy ul. Tysiąclecia 2018-05-23 10:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Portowej. Załącznik do Zarządzenia nr 128/2018 2018-05-15 15:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia nr 143/2018 2018-05-15 14:41
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego 2018-05-10 08:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 119/2018 2018-04-26 15:19
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów z przeznaczeniem pod funkcje usługowo - produkcyjne przy ul. Droga Mazowiecka 2018-04-24 11:21
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Kosynierów Gdyńskich. Załącznik do Zarządzenia nr 106/2018 2018-04-23 09:06
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) sporządzony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Kosynierów Gdyńskich 2018-04-23 08:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 98/2018 2018-04-20 10:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego/ Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 99/2018 2018-04-20 10:11
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Polskich Skrzydeł. Załącznik do Zarządzenia nr 107/2018 2018-04-20 10:09
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia nr 101/2018 2018-04-18 12:37
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Waryńskiego 2018-04-16 15:01
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej i do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Elbląskiej, ul. Szchnitowskiego, ul. Wyspiańskiego 2018-04-12 08:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 93/2018 2018-04-11 12:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Elbląskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 85/2018 2018-04-06 08:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Wyspiańskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 89/2018 2018-04-04 15:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Południowej. Załącznik do Zarządzenia nr 77/2018 2018-04-04 15:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Chełmińskiej. Załacznik do Zarządzenia nr 78/18 2018-04-04 15:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Szachnitowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 84/18 2018-04-04 15:12
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Waryńskiego. Załacznik do Zarządzenia nr 87/18 2018-04-04 15:10
dokument Lista rzeczoznawców majątkowych- biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych prez Prezydenta Grudziądza. Załacznik do Zarządzenia nr 194/2017 2018-04-04 07:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 64/2018 2018-03-06 11:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. WARYŃSKIEGO 55. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 63/2018 2018-03-06 11:36
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM PRZY UL. WYBICKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO zARZĄDZENIA NR 50/2018 2018-03-06 11:38
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Czerwonodwornej 2018-02-16 08:28
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Legionów oraz przy ul. Miłoleśnej 2018-02-13 15:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA- przy ul. Czerwonodwornej.Załącznik do Zarządzenia nr 55/2018 2018-02-13 10:28
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ,PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Miłoleśnej. Załącznik do Zarządzenia nr 52/2018 2018-02-09 07:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU -przy ul. Legionów 30a. Załącznik do Zarządzenia nr 42/18 2018-02-06 13:04
dokument Wzór wniosku o przyznanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za rok 2018 2018-02-01 15:14
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121), sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Składowej oraz przy ul. Szpitalnej 2018-01-30 10:36
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność gminy - miasto Grudziadz przy ul. Chemińskiej oraz przy ul.Kwiatowej 2018-01-29 12:49
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Kwiatowej. Załącznik do Zarządzenia nr 27/2018 2018-01-24 12:27
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 25/18 2018-01-23 10:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ,PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Kochanowskiego 11-13. Załącznik do Zarządzenia nr 2/2018 2018-01-23 10:57
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 14/18 2018-01-23 10:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Składowej. Załącznik do Zarządzenia nr 23/18 2018-01-23 10:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 24/18 2018-01-23 10:31
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów oraz w drodze bezprzetargowej, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego oraz przy ul. Kochanowskiego 2018-01-17 14:38
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargów przy ul. Kruczkowskiego 2018-01-15 12:25
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Poniatowskiego 2017-12-11 10:07
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, na którym umieszczononieruchomośc przy ul. Jagiełły 2017-12-11 07:40
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 506/2017 2017-12-07 09:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYm przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 477/2017 2017-12-06 11:08
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 491/2017 2017-12-06 11:07
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ,PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Jagiełły 22. Załącznik do Zarządzenia nr 504/2017 2017-12-06 11:05
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 470/2017 2017-11-28 15:01
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 464/2017 2017-11-21 15:39
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Górnej. Załącznik do Zarządzenia nr 456/2017 2017-11-20 07:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Sztumskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 454/2017 2017-11-20 07:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Wąskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 448/2017 2017-11-20 07:22
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia przy ul.Szpitalnej ul. Wąskiej oraz przy ul. Bluszczowej 2017-11-09 11:56
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych przy ul. Waryńskiego 2017-11-06 08:55
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 452/2017 2017-11-02 09:45
dokument Lista rzeczoznawców majątkowych-biegłych w postepowaniu administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta. Załącznik do Zarządzenia nr 194/2017 2017-10-31 13:03
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 442/2017 2017-10-30 08:44
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA- w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ul. Bluszczowej.Załącznik do Zarządzenia nr 443/2017 2017-10-30 08:33
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, na którym umieszczono nieruchomość przy ul. Jagiełły 2017-10-30 08:00
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono lokal niemieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 58,48m2, KW nr TO1U/00023298/3, znajdujący się przy ul. Sikorskiego 18 2017-10-24 11:45
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. JAGIEŁŁY . ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 438/2017 2017-10-23 15:21
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Bora-Komorowskiego 7,9,11 przy ul. Rydygiera przy ul. Łyskowskiego oraz przy ul. Magazynowej 2017-10-23 07:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ustnego ograniczonego przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 436/2017 2017-10-20 08:25
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 433/2017 2017-10-20 08:24
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL.CHEŁMIŃSKIEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 432/2017 2017-10-20 08:22
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA PRZY UL. BORA KOMOROWSKIEGO 7,9,11. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 430/2017 2017-10-20 08:19
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU PRZY UL. SIKORSKIEGO 18. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 422/2017 2017-10-20 08:17
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Magazynowej.Załącznik do Zarządzenia nr 402/2017 2017-10-20 08:15
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ustnego ograniczonego przy ul. Olsztyńskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 418/2017 2017-10-20 08:13
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. WĄSKIEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 413/2017 2017-10-20 08:10
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. SŁOWACKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 407/2017 2017-10-20 08:08
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2017-10-11 08:05
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. Kalinkowa 2017-09-28 08:53
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Storczykowej. Załącznik do Zarządzenia nr 382/2017 2017-09-20 13:02
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 387/2017 2017-09-20 12:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 393/2017 2017-09-20 12:59
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nadgórnej. Załącznik do Zarządzenia nr 385/2017 2017-09-20 12:54
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 398/2017 2017-09-20 12:52
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Olchowa. Załącznik do Zarządzenia nr 391/2017 2017-09-20 12:44
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Storczykowejoraz przy ul.Łyskowskiego 2017-09-20 10:57
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziadz przeznaczonych do zbycia przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego oraz ul. Łyskowskiego 2017-09-14 13:33
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 386/2017 2017-09-12 09:57
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ustnego ograniczonego PRZY UL. TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 384/2017 2017-09-12 09:50
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU PRZY UL.TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 383/2017 2017-09-12 09:47
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. LEGIONÓW 25-27.ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 373/2017 2017-09-08 12:41
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. WIŚLANA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 375/2017 2017-09-07 09:32
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Kurpiowska, oznaczonej jako działki nr 5/24 o pow. 283 m, nr 5/29 o pow. 17 m, nr 5/30 o pow. 65 m (o łącznej pow. 365 m) w obr. 70, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00021970/4 przy ul. Droga Kurpiowska 2017-09-06 13:37
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL GÓRNEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 363/2017 2017-09-05 10:58
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. ŁYSKOWSKIEGO 37. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 365/2017 2017-09-05 10:56
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. GÓRNEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 364/2017 2017-09-05 10:11
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego 2017-08-31 14:21
dokument PREZYDENT GRUDZIĄDZA przedłuża do dnia 4 września 2017 r. termin składania wniosków o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych 2017-08-21 08:42
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2017-08-07 12:02
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia nr 340/2017 2017-08-02 11:06
dokument Wykaz nieruchmości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Szkolnej/Klasztornej. Załącznik do Zarządzenia 319/2017 2017-07-27 08:22
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne w trybie bezprzetargowym przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia 285/17 2017-07-27 08:18
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Łęgi/Zachodnia. Załącznik do Zarządzenia nr 281/2017 2017-07-21 10:54
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy - Miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Reymonta/ Morcinka. Załącznik do Zarządzenia nr 283/2017 2017-07-21 10:51
dokument Prezydent Grudziądza Zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych -biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza 2017-07-14 12:26
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. HOFMANNA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 276/2017 2017-07-12 11:31
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów 2017-07-10 11:09
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomośći przy ul. Sosnowej w Łebie 2017-07-07 08:00
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własnośc gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia - w drodze przetargu przy ul.Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 268/17 2017-07-05 08:37
dokument Wykaz nieruchmości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia- w drodze przetargu przy ul. Kalinkowej. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 265/17 2017-07-04 12:20
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia- w drodze przetargu przy ul. Kasprowicza. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 265/17 2017-07-04 11:58
dokument Wykaz nieruchmości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia- w drodze przetargu przy ul. Sikorskiego 27. Załącznik do Zarządzenia nr 264/17 2017-07-04 11:52
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przy ul. Waryńskiego 2017-06-28 12:13
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 252/2017 2017-06-27 10:07
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 247/2017 2017-06-27 10:06
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 246/2017 2017-06-27 10:04
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Parkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 251/2017 2017-06-27 08:12
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Sosnowej w Łebie. Załącznik do Zarządzenia nr 245/2017 2017-06-22 10:36
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Załącznik do Zarządzenia nr 208/2017 2017-06-20 07:49
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na w trybie bezprzetargowym przy ul. Małogroblowej/ Szkolnej. Załącznik do Zarządzenia nr 232/2017 2017-06-14 13:39
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 115/2017 2017-06-13 12:55
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy- Miasto Grudziądz przy ul. Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 114/2017 2017-06-13 12:53
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia przy ul. Sosnowej. Załącznik do Zarządzenia nr 148/2017 2017-06-13 12:48
dokument Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy- Miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 147/2017 2017-06-13 12:46
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 149/2017 2017-06-13 12:43
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym prz ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 30/2017 2017-06-13 12:14
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Małogroblowej/ Szkolnej. Załącznik do Zarządzenia nr 24/2017 2017-06-13 12:11
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na w trybie bezprzetargowym przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2017 2017-06-13 12:16
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze w trybie bezprzetargowym przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 8/2017 2017-06-13 12:16
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 72/2017 2017-06-13 12:16
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 71/2017 2017-06-13 12:17
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Łęgi/ Zachodnia. Załącznik do Zarządzenia nr 122/2017 2017-06-13 12:24
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Roty Grudziądzkiej. Załącznik do Zarządzenia nr 121/2017 2017-06-13 12:24
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Północnej. Załącznik do Zarządzenia nr 145/2017 2017-06-13 12:25
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 181/2017 2017-06-13 12:25
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 188/2017 2017-06-13 12:26
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 183/2017 2017-06-13 12:26
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Solnej/ Wybickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 215/2017 2017-06-13 12:26
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Nauczycielska/Kustronia. Załącznik do Zarządzenia nr 214/2017 2017-06-13 12:27
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 228/2017 2017-06-13 12:27
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Rybackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 224/2017 2017-06-13 12:28
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Chełmińskiej Załącznik do Zarządzenia nr 222/2017 2017-06-13 12:29
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Sienkiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 206/2017 2017-06-13 12:28
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bolesława Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 200/2017 2017-06-13 12:29
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 185/2017 2017-06-13 12:30
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 184/2017 2017-06-13 12:30
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 153/2017 2017-06-13 12:31
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bolesława Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 144/2017 2017-06-13 12:38
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Wiślanej. Załącznik do Zarządzenia nr 142/2017 2017-06-13 12:39
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Chełmońskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 124/2017 2017-06-13 12:38
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Legionów 25-27. Załącznik do Zarządzenia nr 118/2017 2017-06-13 12:39
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Kosmonautów. Załącznik do Zarządzenia nr 107/2017 2017-06-13 12:39
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bolesława Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 106/2017 2017-06-13 12:40
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 104/2017 2017-06-13 12:40
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do do oddania w dzierażwę w trybie bezprzetargowym przy ul Fortecznej. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 100/2017 2017-06-12 14:33
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych przy ulicy Łyskowskiego, Ludwika Waryńskiego, Sosnowej 2017-05-05 08:56
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Moniuszki oraz ul. Kustronia 2017-04-13 08:05
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych prezy ul. Konarskiego 2017-04-06 08:32
dokument ?Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność gminy - miasto Grudziadzprzy ul. Cegielnianej ul. Paderewskiego i ul. Chełmińskiej 2017-03-30 13:10
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono nieruchomości przy ul. Śniadeckich;ul. Droga Mazowiecka/Składowa; ul. Wawrzyniaka 15 2017-03-09 07:25
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu przy ul. Droga Mazowiecka/ Składowa. Załącznik do Zarządzenia nr 88/17 2017-03-07 14:10
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu przy ul. Wawrzyniaka 15.Załącznik do Zarządzenia nr 89/17 2017-03-07 14:10
dokument PREZYDENT GRUDZIĄDZA informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego, na których umieszczono nieruchomośćprzy ul. Lipowej 2017-03-02 10:26
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Małogroblowej/ ul. Szkolnej pawilon nr 1. Załącznik do Zarządzenia nr 81/17 2017-03-02 07:40
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Droga Jeziorna. Załącznik do Zarządzenia nr79/17 2017-03-02 07:38
dokument Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczono nieruchomość przy ul. Lipowej 2017-02-28 08:59
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych ul. Kalinkowa (działka nr 3/1 w obr. 103 o powierzchni 105 m2 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00019018/6). 2017-02-24 12:16
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul.Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 73/17 2017-02-24 12:15
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Kalinkowa. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 70/17 2017-02-22 07:48
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Droga Pomorska 7. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 31/17 2017-02-22 07:43
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia ul. Trynkowa. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 25/17 2017-02-17 09:43
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego ul. Chełmińska. Załącznik do Zarządzenia Przydenta nr 57/17 2017-02-17 09:39
dokument Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów przy ul. Piłsudksiego oraz ul. Tysiąclecia 2017-02-16 10:21
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia na podstawie art.231 &2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Lipowej. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta 56/17 2017-02-10 09:43
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia na podstawie art.231 &2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Lipowej. Załącznik do Zarządzenia nr 55/17 2017-02-10 09:43
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Wiślanej.Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 49/17 2017-02-10 09:34
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Chełmińskiej. Załącznik nr 48/17 do Zarządzenia Prezydenta 2017-02-10 09:33
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Kalinkowej. Załącznik nr 44/17 do Zarządzenia Prezydenta nr 2017-02-10 09:28
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Legionów . Załącznik nr 41/17 do Zarządzenia Prezydenta 2017-02-10 09:26
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 29/17 2017-02-10 09:23
dokument Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu- ul. Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta 43/17 2017-02-09 10:03
dokument OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI Prezydent Grudziądza, Na podstawie art.124 ust. 1 i 2, art. 124 a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 2016-10-24 11:15
katalog Decyzje Prezydenta Grudziądza w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - data ostateczna, termin płatności - KATALOG -
dokument Informacja - księgi wieczyste 2010-05-27 13:28