herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad Jeziorem Tarpno w Grudziądzu" 2020-12-29 14:42
dokument Dostawa sprzętu i aparatury elektrycznej oraz różnych narzędzi ręcznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2021-01-27 12:04
dokument Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Tarpno w Grudziądzu" - dokument stracił ważność 2020-12-07 11:59
dokument Dostawa artykułów akwarystycznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-12-11 08:22
dokument Zapytanie ofertowe - prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu." 2020-11-20 08:38
dokument Dostawa wyrobów medycznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-10-28 06:47
dokument Dostawę mebli laboratoryjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-10-15 07:31
dokument Dostawa artykułów akwarystycznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-09-28 07:13
dokument Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-10-09 07:10
dokument Dostawa mebli laboratoryjnych dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-09-08 10:56
dokument Dostawa artykułów akwarystycznych dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu. - dokument stracił ważność 2020-08-19 08:46
dokument Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-08-21 07:40
dokument Dostawa drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-08-05 08:00
dokument Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-07-24 10:26
dokument Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-07-03 08:10
dokument Zaproszenie do zlożenia oferty na dostawę sprzętu AGD dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-05-26 08:14
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu elektronicznego do nauki robotyki oraz cyfrowych systemów pomiarowych do zbierania i analizowania odpowiedzi dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu. - dokument stracił ważność 2020-04-29 10:18
dokument Zaproszenie do zlożenia oferty na dostawę sprzętu AGD dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument stracił ważność 2020-04-17 09:03
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu - etap II" 2019-08-08 10:26
dokument Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich przy drzewach-pomnikach przyrody na terenie miasta Grudziądza 2019-08-01 15:19
dokument Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu przy ul. Marcinkowskiego 10 2019-05-27 12:53
dokument Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 27 2019-05-27 12:52
dokument Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 27 2019-05-27 12:50
dokument Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkolenia pn. "Nowoczesne metody diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego" 2019-04-05 11:01
dokument Wynik postępowania: Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nauczycieli SP 14 i SP 18 do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2019-03-26 14:56
dokument Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nauczycieli SP 14 i SP 18 do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2019-03-13 13:00
dokument Zapytanie ofertowe: Ukwiecenie budynków Urzędu Miejskiego 2019-01-21 13:59
dokument Zapytanie ofertowe: Obsadzenie donic przy ul. Mickiewicza roslinami jednorocznymi 2019-01-21 07:46
dokument Zapytanie ofertowe: Usunięcie graffiti z murków ceglanych i spichrzy zlokalizowanych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-01-08 11:55
dokument Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2018-11-22 13:20
dokument Zapytanie ofertowe: Koszenie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie gminy - miasto Grudziądz - bez powierzonej administarcji 2018-10-31 14:40
dokument Zapytanie ofertowe: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika dla 2 nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu 2018-10-12 12:34
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie palików pod nowe nasadzenia drzew na miejskich terenach zieleni 2018-10-03 10:34
dokument Wynik postępowania: Wykonanie usługi prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu". 2018-09-20 15:06
dokument Zapytanie ofertowe: Zakup materiału roslinnego - część II 2018-09-18 11:07
dokument Wykonanie usługi prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu" 2018-08-27 14:23
dokument Zapytanie ofertowe Zakup materiału roslinnego 2018-08-23 14:24
dokument Zapytanie ofertowe: Użyczenie zwierząt będących własnością wykonawcy do Szopki Bożonarodzeniowej 2018-08-06 07:51
dokument Zapytanie ofertowe Naprawa ogrodzenia wraz z montarzem furtki na cmentarzy przy ul. Grunwaldzkiej 2018-08-06 07:47
dokument Zapytanie ofertowe:Renowacja zieleni na rondzie Gen. Władysława Andersa 2018-08-02 12:33
dokument Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego 2018-07-26 07:53
dokument Wynik postępowania: Zagospodarowanie Parku 900-lecia 2018-07-20 09:32
dokument Zapytanie ofertowe: REMONT NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA TERENIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GRUDZIĄDZU 2018-07-18 13:04
dokument Zapytanie ofertowe: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ WIATY DREWNIANEJ 2018-07-17 14:41
dokument Wynik postępowania Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Dąbrówki 4 w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018-07-06 09:37
dokument Wynik postępowania: Uporządkowanie terenu zielonego przy wejściu na plac zabaw obok byłego kina TIVOLI (ul. Legionów) w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018-07-04 09:19
dokument Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą ławek i koszy z przeznaczeniem na miejskie tereny w Grudziądzu 2018-06-13 14:51
dokument Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie Parku 900-lecia 2018-06-11 14:38
dokument Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Dąbrówki 4 w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018-06-06 08:24
dokument Zapytanie ofertowe: Uporządkowanie terenu zielonego przy wyjściu na plac zabaw obok byłego kina TIVOLI (ul. Legionów) w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018-06-06 08:21
dokument Zapytanie ofertowe: Pielęgnacja drzew na terenie Parku Miejskiego w Grudziądzu 2018-05-29 13:21
dokument Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy wraz z fragmentem ul. Spichrzowej i al. Królowej Jadwigi 2018-04-23 08:59
dokument Zapytanie ofertowe: Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie obiektu nr VI – wschodnia część miasta w Grudziądzu wraz z przyległymi terenami w Grudziądzu 2018-03-02 11:13
dokument Zapytanie ofertowe: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" 2017-11-21 11:35
dokument Zapytanie ofertowe: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu" 2017-11-06 11:41
dokument Zapytanie ofertowe: "Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego w Grudziądzu za 2017 rok i za 2018 rok" 2017-10-24 09:13
dokument Wynik postępowania: Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn. "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu" 2017-09-11 11:45
dokument Zapytanie ofertowe: Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn. "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu" 2017-08-28 13:36
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie badań konserwatorskich w budynku Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu przy ul. Legionów 28 w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap I" 2017-08-22 08:20
dokument Wynik postępowania: Świadczenie usług polegających na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych (i ich ewentualnych korekt) z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-08-11 11:31
dokument Wynik postępowania: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu" (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) 2017-08-07 12:18
dokument Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług polegających na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych (i ich ewentualnych korekt) z realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-07-31 14:25
dokument Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu" (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) 2017-07-26 13:47
dokument Wynik postępowania: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-05-26 12:35
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie usług z zakresu oznaczenia miejsc realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap I" 2017-05-18 14:32
dokument Wynik postępowania: Utworzenie strony internetowej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-04-27 13:44
dokument Zapytanie ofertowe: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-04-27 12:35
dokument Utworzenie strony internetowej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-04-05 11:02
dokument Wynik postępowania: Wykonanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z pogłębioną diagnozą kwestii społecznych, gospodarczych przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-03-27 09:28
dokument Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: Wykonanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z pogłębioną diagnozą kwestii społecznych, gospodarczych przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-03-09 08:04
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z pogłębioną diagnozą kwestii społecznych, gospodarczych przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-03-01 13:06
dokument Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: Utworzenie strony internetowej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-02-23 08:34
dokument Utworzenie strony internetowej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" - UNIEWAŻNIENIE 2017-03-21 11:27
dokument Wynik postępowania: Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-02-03 08:28
dokument Wynik postępowania: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek, których wydzielenie jest niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych" 2017-01-24 10:57
dokument Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-01-19 12:59
dokument Wykonanie podziałów geodezyjnych działek, których wydzielenie jest niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych" 2017-01-12 12:52
dokument Wynik postępowania: Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w dziedzinie gospodarki przestrzennej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2017-01-02 12:57
dokument Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w dziedzinie gospodarki przestrzennej w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2016-12-19 11:58
dokument Wynik postępowania: Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2016-11-24 07:19
dokument Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" 2016-11-14 11:08
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku sali gimnastycznej z basenem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 2016-10-03 16:05
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku internatu ze stołówką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 2016-10-03 16:05
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 2016-10-03 16:04
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku sali gimnastycznej nr 2 Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu przy ul. Skłodowskiej-Curie 22/24 2016-10-03 16:04
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku sali gimnastycznej nr 1 Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu przy ul. Skłodowskiej-Curie 22/24 2016-10-03 16:03
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku głównego z dobudówką, warsztatami i budynkiem dawnej szkoły podstawowej Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu przy ul. Skłodowskiej-Curie 22/24 2016-10-03 16:03
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 27 2016-10-04 10:53
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 27 2016-10-03 16:02
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu przy ul. Hoffmana 1-7 2016-10-03 16:02
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu przy ul. Hallera 31 2016-10-03 16:02
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Grudziądzu przy ul. Marcinkowskiego 10 2016-10-03 16:01
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu przy ul. Czarneckiego 5/7 2016-10-03 16:00
dokument Wynik postępowania: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu zieleni w Parku Miejskim w Grudziądzu w ramach zadania "Odnowienie terenu zieleni - Park Miejski w Grudziądzu etap II" (GK/4/2016) 2016-07-21 14:14
dokument Wynik postępowania: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu w ramach zadania "Rewaloryzacja terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu" (GK/5/2016) 2016-07-21 14:11
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu zieleni w Parku Miejskim w Grudziądzu w ramach zadania "Odnowienie terenu zieleni - Park Miejski w Grudziądzu etap II" (GK/4/2016) 2016-07-05 15:08
dokument Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu w ramach zadania "Rewaloryzacja terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu" (GK/5/2016) 2016-07-05 15:05
dokument Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu spichlerzy przy ul. Spichrzowej 33, 35 w Grudziądzu w zakresie przystosowania do funkcji biurowych, z wydzieleniem jednej sali konferencyjnej oraz możliwością przemieszczania się windą pomiędzy kondygnacjami, w ramach zadania "Rewitalizacja ul. Spichrzowej" GN/5/2016 2016-05-17 15:20
dokument Zmiana zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu spichlerzy przy ul. Spichrzowej 33, 35 w Grudziądzu w zakresie przystosowania do funkcji biurowych, z wydzieleniem jednej sali konferencyjnej oraz możliwością przemieszczania się windą pomiędzy kondygnacjami, w ramach zadania "Rewitalizacja ul. Spichrzowej" GN/5/2016 2016-05-11 11:15
dokument Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu spichlerzy przy ul. Spichrzowej 33, 35 w Grudziądzu w zakresie przystosowania do funkcji biurowych, z wydzieleniem jednej sali konferencyjnej oraz możliwością przemieszczania się windą pomiędzy kondygnacjami, w ramach zadania "Rewitalizacja ul. Spichrzowej" GN/5/2016 2016-05-10 14:29
dokument Wynik postępowania: Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej 2016-02-22 10:11
dokument Zmiana załącznika do zapytania ofertowego: Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej 2016-02-10 12:31
dokument Zapytanie ofertowe: Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej 2016-02-05 13:19
dokument Wynik postępowania: dostawa urządzeń dla Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu 2015-05-07 13:15
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: wyposażenie i montaż sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w Zespole Szkół Mechanicznych i Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu 2015-05-11 13:36
dokument Wynik postępowania: audyt zewnętrzny projektu "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2015-04-29 09:17
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: dostawa urządzeń dla Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu 2015-04-27 11:39
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: audyt zewnętrzny projektu "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2015-04-09 13:36
dokument Wynik postępowania: audyt zewnętrzny projektu "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2015-01-30 09:32
dokument Wynik postępowania: audyt zewnętrzny projektu "Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu" 2015-01-21 12:11
dokument Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: audyt zewnętrzny projektu "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2015-01-21 12:06
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: audyt zewnętrzny projektu "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2015-01-19 14:19
dokument Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: audyt zewnętrzny projektu "Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu" 2015-01-15 15:10
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: audyt zewnętrzny projektu "Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu" 2015-01-12 14:42
dokument Wynik postępowania: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2015-01-08 09:50
dokument Wynik postępowania: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2014-12-03 14:55
dokument Wynik postępowania: Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zadania pn. "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2014-12-03 14:53
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2014-12-04 12:40
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu". 2014-10-03 14:00
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad zadaniem "Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum w Grudziądzu" 2014-10-02 13:51
dokument Wynik postępowania: wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn. "Modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSR w Grudziądzu" 2014-09-09 08:45
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn. "Modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSR w Grudziądzu" 2014-08-27 12:27
dokument Wynik postępowania: audyt zewnętrzny projektu "Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu" 2014-05-15 14:54
dokument Informacja z otwarcia ofert: audyt zewnętrzny projektu "Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu" 2014-05-15 14:36
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: audyt zewnętrzny projektu "Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu" 2014-05-06 11:00
dokument Wynik postępowania na działania informacyjno - promocyjne w ramach projektu "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2014-04-11 14:59
dokument Wynik postępowania: Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-04-09 13:03
dokument Wynik postępowania: Pełnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-04-10 08:51
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: Pełnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-03-27 13:09
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-03-31 15:03
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" 2014-03-31 15:03
dokument Wynik postępowania: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap: Monitoring Starego Miasta" 2014-03-19 13:17
dokument Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap: Monitoring Starego Miasta" 2014-03-12 10:52
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap: Monitoring Starego Miasta" 2014-03-05 14:07
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach instalacyjnych nad zadaniem "Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015" 2014-01-20 10:54
dokument Wynik postępowania dot. wykonania tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu" 2013-10-31 13:47
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu" 2013-10-29 10:27
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia dot. wykonania tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu" 2013-10-23 11:28
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: remont z przebudową byłego budynku biurowego "Stomil" w Grudziądzu 2013-10-14 15:23
dokument Wynik postępowania: działania informacyjno-promocyjne ("Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury") 2013-07-30 11:54
dokument Wynik postępowania: działania informacyjno-promocyjne ("Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu") 2013-07-29 15:11
dokument Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego - działania informacyjno-promocyjne ("Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury") 2013-07-24 13:00
dokument Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego - działania informacyjno-promocyjne ("Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu") 2013-07-24 11:43
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: działania informacyjno-promocyjne ("Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Warszawskiej i Rydygiera w Grudziądzu") 2013-07-16 08:45
dokument Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia: działania informacyjno-promocyjne ("Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury") 2013-07-16 08:48