herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rapackiego 76 i 78 w Grudziądzu" na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 46, obręb 61 Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-02-08 15:11:25
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI z dnia 8 lutego 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rapackiego 76 i 78 w Grudziądzu" na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 46, obręb 61 Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-02-08 15:09:07
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 8 lutego 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rapackiego 76 i 78 w Grudziądzu" na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 46, obręb 61 Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-02-08 15:05:19
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 8 lutego 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Rapackiego 76 i 78 w Grudziądzu" na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 46, obręb 61 Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-02-08 15:04:53
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Rapackeigo 18. Załącznik do Zarządzenia nr 92/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-02-08 14:41:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Rapackeigo 18. Załącznik do Zarządzenia nr 92/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-02-08 14:41:26
ZARZĄDZENIE NR 92/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Katarzyna Kudlewska 2023-02-08 14:38:48
ZARZĄDZENIE NR 92/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Katarzyna Kudlewska 2023-02-08 14:38:37
ZARZĄDZENIE NR 86/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 39 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Al. Sportowców 18 Katarzyna Kudlewska 2023-02-08 14:36:59
ZARZĄDZENIE NR 93/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu, prawem służebności drogi koniecznej Katarzyna Kudlewska 2023-02-08 14:35:18
ZARZĄDZENIE NR 91/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu, prawem służebności drogi koniecznej Katarzyna Kudlewska 2023-02-08 14:25:27
ZARZĄDZENIE NR 91/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu, prawem służebności drogi koniecznej Katarzyna Kudlewska 2023-02-08 14:24:00
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy - miasto Grudziądz na lata 2022 - 2023 Elwira Chodyna-Eriksson 2023-02-08 14:22:12
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy-miasto Grudziądz na lata 2022 - 2032" - dokument usunięty Elwira Chodyna-Eriksson 2023-02-08 14:19:53
Opracowanie programu prac konserwatorskich na naprawę pomników wraz z obrzeżami, znajdujących się na cmentarzu wojennym zlokalizowanym przy ul. XVIII Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu. Sylwia Zembrzuska 2023-02-08 14:19:18
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy - miasto Grudziądz za lata 2020 - 2021 Elwira Chodyna-Eriksson 2023-02-08 14:12:21
Program ochrony środowiska dla gminy - miasto Grudziądz na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030 Elwira Chodyna-Eriksson 2023-02-08 14:09:04
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy-miasto Grudziądz na lata 2022 - 2032" - dokument usunięty Elwira Chodyna-Eriksson 2023-02-08 14:03:56
Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz Elwira Chodyna-Eriksson 2023-02-08 14:01:09
Lewandowski Andrzej Agnieszka Nieckarz 2023-02-08 12:51:38
Adam Jezorski Agnieszka Nieckarz 2023-02-08 12:45:49
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ , położonej przy ulicy Strażackiej Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:48:51
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ , położonej przy ulicy Szosa Toruńska Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:48:48
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ , położonej przy ulicy Mikołaja z Ryńska lokal mieszkalny nr 6 Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:48:45
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ , położonej przy ulicy Chełmińskiej Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:48:43
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ , położonej przy ulicy Szosa Toruńska Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:48:28
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ , położonej przy ulicy Piaskowej 3, lokal mieszkalny nr 24 Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:48:10
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ , położonej przy ulicy dr Ludwika Rydygiera Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:47:56
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ , położonej przy Ikara 4 lokal użytkowy nr 5 Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:47:43
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, położonych przy ulicy Sarniej Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:47:25
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Łyskowskiego nr 16. Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2023 Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:46:52
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ przy ulicy Polnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2023 Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:45:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2023 Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:43:59
ZARZĄDZENIE NR 31 /23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:41:47
ZARZĄDZENIE NR 57 /23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Dorota Kozyrska 2023-02-08 10:39:27
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny 21 lutego 2023 r. r. Józefa Podlaska 2023-02-08 10:12:29
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 16 lutego 2023 r. Józefa Podlaska 2023-02-08 10:05:48
Komisja Edukacji 15 lutego 2023 r. Józefa Podlaska 2023-02-08 09:42:09
ZARZĄDZENIE NR 32 /23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Dorota Kozyrska 2023-02-08 09:40:07
LXXII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 22 lutego 2023 r. Józefa Podlaska 2023-02-08 09:28:26