herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 196/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Milena Kubik 2021-05-07 13:26:23
Ogłoszenie, dot. zawiadomienia o wszczęciu postepowania, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji ul. Zacisznej w Grudziądzu; na działkach nr: 13/1, 14 ? w obrębie nr 115; 7 ? w obrębie nr 97; 46, 55 ? w obrębie nr 98; położonych przy ul. Zacisznej, Chopina, gen. J. Smoleńskiego w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2021-05-07 12:33:50
Ogłoszenie, dot. zawiadomienia o wszczęciu postepowania, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji ul. Zacisznej w Grudziądzu; na działkach nr: 13/1, 14 ? w obrębie nr 115; 7 ? w obrębie nr 97; 46, 55 ? w obrębie nr 98; położonych przy ul. Zacisznej, Chopina, gen. J. Smoleńskiego w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2021-05-07 12:32:41
Wojciech Kupidura Anna Dorau-Reich 2021-05-07 11:55:39
ZARZĄDZENIE NR 193/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2021-05-07 11:55:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 12 lipca 2021 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łęgi Katarzyna Kudlewska 2021-05-07 11:51:05
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 12 lipca 2021 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łęgi Katarzyna Kudlewska 2021-05-07 11:50:50
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok Katarzyna Wiśniewska 2021-05-07 11:43:30
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Milena Kubik 2021-05-07 10:24:08
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2021-05-07 06:48:11
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 24 maja 2021 r. Józefa Podlaska 2021-05-06 13:03:48
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 24 maja 2021 r. Józefa Podlaska 2021-05-06 13:03:02
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2021-05-06 12:40:47
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2021-05-06 12:35:33
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2021-05-06 12:24:53
Sylwia Walter Anna Dorau-Reich 2021-05-06 12:16:51
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2021-05-06 12:11:51
maj Sylwia Szczęsna 2021-05-06 11:51:53
maj - dokument usunięty Sylwia Szczęsna 2021-05-06 11:34:50
ZARZĄDZENIE NR 190/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok Sylwia Szczęsna 2021-05-06 11:34:05
maj - dokument usunięty Sylwia Szczęsna 2021-05-06 11:32:51
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 14.05.2021 r. Krzysztof Hermański 2021-05-06 10:57:55
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 12.05.2021 r. Krzysztof Hermański 2021-05-06 10:56:06
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 11.05.2021 r. Krzysztof Hermański 2021-05-06 10:54:26
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 2 grudnia 2020 r. Anna Obuchowska 2021-05-06 10:53:34
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 10.05.2021 r. Krzysztof Hermański 2021-05-06 10:52:38
lokalizacja: ul. Strażacka 1 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 13:08:11
lokalizacja: ul.Wybickiego 38-40 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 13:08:01
lokalizacja: ul. Piłsudskiego 51 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 13:07:48
lokalizacja: ul. Sikorskiego 32-36 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 13:07:35
lokalizacja: ul. Mickiewicza 28/30 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 13:07:28
lokalizacja: ul. Ratuszowa 1 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 13:07:20
lokalizacja: ul.Wybickiego 38-40 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 12:58:42
lokalizacja: ul. Strażacka 1 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 12:58:02
lokalizacja: ul. Sikorskiego 32-36 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 12:57:52
lokalizacja: ul. Piłsudskiego 51 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 12:57:41
lokalizacja: ul. Mickiewicza 28/30 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 12:57:26
lokalizacja: ul. Ratuszowa 1 Tomasz Kopczyński 2021-05-05 12:57:02
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Toruńskiej. Zalącznik do Zarządzenia nr 185/2021 Katarzyna Kudlewska 2021-05-05 11:09:29
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 180/2021 Katarzyna Kudlewska 2021-05-05 11:08:36