herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Biurze Lasów Komunalnych Anna Kamińska 2023-09-27 15:20:17
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch parkingów na samochody osobowe, na działkach nr 9/15, 9/16 i 9/17 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. Sylwia Walter 2023-09-27 11:37:18
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń światłowodowych w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" Anna Pulkowska 2023-09-27 11:10:49
Wojciech Śliwiński Agnieszka Nieckarz 2023-09-27 10:59:32
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten dotyczy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego, oznaczonej jako działka 10/2 Katarzyna Kudlewska 2023-09-27 09:37:04
Karty kąpielisk 2023 Marta Wiśniewska 2023-09-27 08:32:20
Ocena sezonowa jakości wody- sezon kąpielowy 2023 Marta Wiśniewska 2023-09-27 08:28:19
Ocena sezonowa jakości wody- sezon kąpielowy 2023 Marta Wiśniewska 2023-09-27 08:26:55
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 26 września 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu-Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-09-26 16:25:17
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 26 września 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu-Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-09-26 16:24:49
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 26 września decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-09-26 16:11:09
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 26 września decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-09-26 16:10:40
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-09-26 16:06:02
ZARZĄDZENIE NR 503/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-09-26 15:56:19
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 503/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-09-26 15:55:51
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Oliwskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 518/23. Dorota Kozyrska 2023-09-26 15:55:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 503/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-09-26 15:55:35
ZARZĄDZENIE NR 518 /23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Oliwskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Dorota Kozyrska 2023-09-26 15:53:36
ZARZĄDZENIE NR 503/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2023-09-26 15:44:35
Klauzula informacyjna dotycząca Centralnego Rejestru Wyborców Piotr Mazur 2023-09-26 15:03:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Inwestycji i Remontów Aneta Sternicka 2023-09-26 13:25:19
Tadeusz Wiśliński Agnieszka Nieckarz 2023-09-26 12:52:58
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Poborcy w Wydziale Finansowym Aneta Sternicka 2023-09-26 12:45:03
Dariusz Matusiak Karolina Kwaśnicka 2023-09-26 10:16:07
ZARZĄDZENIE NR 515/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Placu Miłośników Astronomii, z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny i ustalenia indywidualnej stawki czynszu dzierżawnego oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-09-26 09:32:05
ZARZĄDZENIE NR 513/23 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słonecznej 9 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Tomasz Kopczyński 2023-09-26 09:27:39
ZARZĄDZENIE NR 509/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Górnej/Sztumskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-09-26 09:24:56
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2023-09-26 08:42:54
Stanisław Sterling Karolina Kwaśnicka 2023-09-26 08:41:16
Dariusz Meyerholz Karolina Kwaśnicka 2023-09-26 08:39:48
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Górnej/ ul. Sztumskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 509/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-09-25 15:26:35
ZARZĄDZENIE NR 509/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Górnej/Sztumskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-09-25 15:25:34
ZARZĄDZENIE NR 513/23 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słonecznej 9 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Katarzyna Kudlewska 2023-09-25 15:23:48
Postanowienie Nr 96/2023 Komisarza Wyborczego w Toruniu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Anna Obuchowska 2023-09-25 12:36:54
ZARZĄDZENIE NR 508/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chopina oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-09-25 12:26:02
ZARZĄDZENIE NR 506/23 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-09-25 12:22:07
Zapytanie ofertowe - dostawa klimatyzatora wraz z montażem w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" Anna Pulkowska 2023-09-25 12:05:11
Informacja z przeprowadzonego przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy- Miasto Grudziądz położonej przy ul. Bluszczowej działka nr 57/11 obr. 160 Dorota Kozyrska 2023-09-25 11:15:00
Informacja z przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy- Miasto Grudziądz położonej przy ul. Bluszczowej działka nr 57/3 oraz 57/4 działka nr 57/5 i działka nr 57/6 obr. 160 Dorota Kozyrska 2023-09-25 11:14:51
Informacja z przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy- Miasto Grudziądz położonej przy ul. Lisiej Dorota Kozyrska 2023-09-25 11:14:41