herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Kopczyński 2022-05-20 12:53:02
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE oraz gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE; na działkach nr 10/64, 10/65, 10/61, 10/68, 10/49, 10/55, 10/57 w obrębie 63;na działkach nr 1/56, 1/63, 1/47, 1/66, 1/59, 1/57, 1/53, 1/29, 1/30, 1/52 w obrębie nr 62;na działce nr 70 w obrębie nr 91, położonych przy ul. Waryńskiego i Droga Łąkowa w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2022-05-20 12:16:18
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE oraz gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE; na działkach nr 10/64, 10/65, 10/61, 10/68, 10/49, 10/55, 10/57 w obrębie 63;na działkach nr 1/56, 1/63, 1/47, 1/66, 1/59, 1/57, 1/53, 1/29, 1/30, 1/52 w obrębie nr 62;na działce nr 70 w obrębie nr 91, położonych przy ul. Waryńskiego i Droga Łąkowa w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2022-05-20 12:15:10
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV o długości do 500 m (budowa linii kablowej SN 15 kV, przebudowa linii napowietrznych nN 0,4 kV, budowa linii kablowych nN 0,4 kV, budowa małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa złączy kablowych SN 15 kV); na działkach nr: 31/7, 42, 43, 31/48, 31/51, 31/55, 31/41, 31/32 ? w obrębie nr 73; 42, 43, 44, 45, 46 ? w obrębie nr 71; położonych przy ul. Droga Topolowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu Ewa Gużyńska 2022-05-20 12:02:54
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Gospodarki Odpadami Paulina Matczyńska 2022-05-20 09:30:08
IV 2022 Piotr Mazur 2022-05-20 08:54:59
ZARZĄDZENIE NR 305/22 zmieniające Zarządzenie Nr 277/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2022-05-19 13:47:29
ZARZĄDZENIE NR 304/22 zmieniające Zarządzenie Nr 278/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2022-05-19 13:46:31
ZARZĄDZENIE NR 303/22 zmieniające Zarządzenie Nr 281/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego ?Kopernik? w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2022-05-19 13:45:19
Krzysztof Łukaszyk Anna Dorau-Reich 2022-05-19 10:33:57
Krystyna Porazik Anna Dorau-Reich 2022-05-19 10:33:09
Jarosław Lesiński Anna Dorau-Reich 2022-05-19 10:32:21
LXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 maja 2022 r. Józefa Podlaska 2022-05-19 08:30:24
Interpretacja 1.2020 przepisów podatkowych w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Anna Goralewska 2022-05-18 14:43:09
Interpretacja 1.2022 przepisów prawa podatkowego dot. wież telekomunikacyjnych Anna Goralewska 2022-05-18 14:42:29
Interpretacja 1.2022 przepisów prawa podatkowego dot. wież telekomunikacyjnych Anna Goralewska 2022-05-18 14:42:09
Interpretacja 1.2022 przepisów prawa podatkowego dot. wież telekomunikacyjnych Anna Goralewska 2022-05-18 14:41:44
Interpretacja 1.2022 przepisów prawa podatkowego dot. wież telekomunikacyjnych Anna Goralewska 2022-05-18 14:41:01
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego dot. wież telekomunikacyjnych - dokument usunięty Anna Goralewska 2022-05-18 14:40:03
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego dot. wież telekomunikacyjnych - dokument usunięty Anna Goralewska 2022-05-18 14:38:15
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ul.Warszawskiej działka nr 64/1,64/3,64/4 obr. 121 Katarzyna Kudlewska 2022-05-18 13:58:52
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Zachodniej Katarzyna Kudlewska 2022-05-18 13:57:16
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Chełmińskiej Katarzyna Kudlewska 2022-05-18 13:57:06
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Chełmińskiej Katarzyna Kudlewska 2022-05-18 13:56:57
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Zachodniej Katarzyna Kudlewska 2022-05-18 13:56:14
Wiesława Heberlein Anna Dorau-Reich 2022-05-18 11:17:37
ZARZĄDZENIE NR 250/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-05-17 16:28:57
ZARZĄDZENIE NR 249/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2022-05-17 16:26:05
ZARZĄDZENIE NR 248/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie biegi na orientację Tomasz Kopczyński 2022-05-17 16:22:10
ZARZĄDZENIE NR 247/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo Tomasz Kopczyński 2022-05-17 16:20:47
ZARZĄDZENIE NR 246/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka Tomasz Kopczyński 2022-05-17 16:19:39
ZARZĄDZENIE NR 245/22 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2022-05-17 16:16:02
ZARZĄDZENIE NR 244/22 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Justyny Wiśniewskiej-Chomicz Tomasz Kopczyński 2022-05-17 16:14:49
Aktualizacja planu postepowań na 2022 rok - 17 maja 2022 r Beata Dudziak 2022-05-17 12:32:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia planty przy pawilonie małej gastronomii. Załącznik do Zarządzenia nr 297/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-05-17 09:58:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM GRUTA grunty rolne po Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Załącznik do Zarządzenia nr 295/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-05-17 09:56:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Mickiewicza 26. Załącznik do Zarządzenia nr 293/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-05-17 09:53:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Karbinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 292/2022 Katarzyna Kudlewska 2022-05-17 09:52:33
ZARZĄDZENIE NR 297 /22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2022-05-17 09:50:08
ZARZĄDZENIE NR 295 /22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w miejscowości Gruta oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2022-05-17 09:47:03