herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na prezydenta. Anna Obuchowska 2024-03-04 15:41:48
Komisja Mieszkaniowa - 13 marca 2024 r. Nikoletta Kannenberg 2024-03-04 15:41:31
Komisja Edukacji - 6 marca 2024 r. Nikoletta Kannenberg 2024-03-04 15:38:57
ZARZĄDZENIE NR 95/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2024-03-04 15:23:49
ZARZĄDZENIE NR 100/24 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu Tomasz Kopczyński 2024-03-04 11:52:59
ZARZĄDZENIE NR 99/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-03-04 11:51:50
ZARZĄDZENIE NR 98/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-03-04 11:49:43
ZARZĄDZENIE NR 96/24 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-03-04 11:46:40
ZARZĄDZENIE NR 94/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-03-04 11:45:42
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ulicy Rataja, działka 20/1 obręb 134 Dorota Kozyrska 2024-03-04 11:19:26
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony organizowany w dniu 8 kwietnia 2024r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej przy ulicy Droga Graniczna Dorota Kozyrska 2024-03-04 10:49:07
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony organizowany w dniu 8 kwietnia 2024r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej przy ulicy Droga Graniczna Dorota Kozyrska 2024-03-04 10:48:42
P4 Sp. z o.o. GRU0004A, ul. Dąbrówki 7 Elwira Chodyna-Eriksson 2024-03-04 09:44:01
P4 Sp. z o.o. GRU0003B, ul. Korczaka 6 Elwira Chodyna-Eriksson 2024-03-04 09:42:16
Michał Sędzikowski Karolina Kwaśnicka 2024-03-04 08:45:18
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-03-04 08:44:04
ZARZĄDZENIE NR 106/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo Anna Górska 2024-03-04 08:21:53
Inga Sławińska Agnieszka Nieckarz 2024-03-04 08:10:01
UCHWAŁA NR LXXXVIII/767/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz. Anna Obuchowska 2024-03-02 13:51:23
UCHWAŁA NR LXXXVIII/766/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie postulatów ogólnopolskiej kampanii społecznej "PiESEL-nadaj zwierzęciu tożsamość". Anna Obuchowska 2024-03-02 13:49:50
UCHWAŁA NR LXXXVIII/765/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku. Anna Obuchowska 2024-03-02 13:48:57
UCHWAŁA NR LXXXVIII/764/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2024-2040. Anna Obuchowska 2024-03-02 13:47:59
UCHWAŁA NR LXXXVIII/763/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. Anna Obuchowska 2024-03-02 13:40:14
P4 Sp. z o.o. GRU0007D, ul. Chełmińska 107 Elwira Chodyna-Eriksson 2024-03-01 13:31:08
P4 Sp. z o.o. GRU0001B, ul. Batorego 4 Elwira Chodyna-Eriksson 2024-03-01 13:18:53
MPGN Sp. z o.o. Karolina Kwaśnicka 2024-03-01 13:10:35
Wydział Finansowy Tomasz Kopczyński 2024-03-01 11:28:40
Uchwała Nr 1 MKT w Grudziądzu z dnia 1 marca 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-01 11:15:37
Klauzula informacyjna Grudziądzkie Śniadanie Wielkanocne dla Seniora Piotr Mazur 2024-03-01 09:09:00
Kontrola finansowa w Szkole Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2024-03-01 07:26:16
Kontrola finansowa w Szkole Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2024-03-01 07:25:43
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 105/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-03-01 07:24:06
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 105/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-03-01 07:23:38
ZARZĄDZENIE NR 105/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-03-01 07:21:33
ZARZĄDZENIE NR 96/24 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2024-03-01 07:16:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej, położonej przy ulicy Sybiraków. Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2024 Dorota Kozyrska 2024-02-29 14:50:29
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej, położonej przy ulicy Sybiraków. Załącznik do Zarządzenia Nr 98/24 - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2024-02-29 14:49:18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargowej, położonej przy ulicy Sybiraków. Załącznik do Zarządzenia Nr 98/24 - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2024-02-29 14:49:10
ZARZĄDZENIE NR 98/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2024-02-29 14:47:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY -MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej położonej przy ulicy Słonecznej. Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2024 Dorota Kozyrska 2024-02-29 14:17:01