herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 2024-04-08 08:32
dokument ZAWIADOMIENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 2024-05-08 10:18
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza informujące o opracowaniu projektu dokumentu pn: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko w/w dokumentu. 2023-11-21 13:22
katalog Pozwolenia zintegrowane - KATALOG -
katalog Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - KATALOG -
katalog Wycinka drzew- decyzje wraz z dokumentami towarzyszącymi - KATALOG -
katalog Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami - KATALOG -
dokument Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. 2022-11-23 11:06
katalog Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia - KATALOG -
katalog Kąpieliska - KATALOG -
dokument Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe z terenu miasta Grudziądza 2023-09-19 09:49
katalog Monitoring ruchów masowych ziemi - KATALOG -
katalog Programy, plany, uchwały związane z ochroną środowiska, decyzje środowiskowe do 2018 roku - KATALOG -
dokument Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz 2015-11-02 14:11
dokument Program ochrony środowiska 2015-01-19 12:56
dokument Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu 2015-08-04 07:12
dokument Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy - miasto Grudziądz na lata 2022 - 2023 2023-02-08 14:22
dokument Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy - miasto Grudziądz za lata 2020 - 2021 2023-02-08 14:12
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2024 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji "Planu adaptacji Gminy-Miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030". 2024-04-26 11:00
dokument ZAWIADOMIENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. 2024-05-08 10:18
dokument T-Mobile Polska S.A., 36888 (46888N!) GTO_GRUDZIADZ_WARYNSKIEGO36, ul. Waryńskiego 36 2024-02-08 09:16
dokument Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji 1) dla działań wynikających z POP 2023-12-27 12:10
dokument Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji 1) dla działań wynikających z POP 2023-12-27 12:07
dokument Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji 1) dla działań wynikających z POP 2023-12-27 12:03
dokument Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji dla działań wynikających z POP 2023-12-27 12:01
dokument Sprawozdania i raporty 2023-12-27 10:59
dokument Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych 2023-10-27 13:24
dokument Program ochrony środowiska dla gminy - miasto Grudziądz na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030 2023-02-08 14:09
dokument Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz 2023-02-08 14:01
dokument Raport z realizacji Planu adaptacji gminy-miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030 - za lata 2019 - 2021 2023-01-25 15:11
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza informujące o opracowaniu projektu dokumentu pn: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko w/w dokumentu. 2022-12-16 09:43
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądz o opracowaniu projektu dokumentu pn: Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy-miasto Grudziądz na lata 2022-2032 oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środodwsko dla w/w dokumentu. 2022-12-15 15:38
dokument Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 2022-06-01 11:06
dokument Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy-miasto Grudziądz 2017-06-12 13:38
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12 czerwca 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu PONE dla gminy-miasto Grudziądz 2017-06-12 13:30
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2017-05-29 13:52
katalog Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz - KATALOG -