herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Pozwolenia zintegrowane - KATALOG -
katalog Pozwolenia i decyzje- środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia - KATALOG -
katalog Wycinka drzew- decyzje wraz z dokumentami towarzyszącymi - KATALOG -
katalog Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami - KATALOG -
dokument Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. 2022-11-23 11:06
katalog Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia - KATALOG -
katalog Kąpieliska - KATALOG -
dokument Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe z terenu miasta Grudziądza 2023-09-19 09:49
dokument ZAWIADOMIENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 2023-04-21 10:38
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity o obwodzie pnia 52 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Mastalerza 2 (dz. nr. 2/100, obręb 132) w Grudziądzu 2023-03-31 12:45
katalog Monitoring ruchów masowych ziemi - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy - Miasto Grudziądz na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030" 2022-08-22 11:53
katalog Programy, plany, uchwały związane z ochroną środowiska, decyzje środowiskowe do 2018 roku - KATALOG -
dokument Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz 2015-11-02 14:11
dokument Program ochrony środowiska 2015-01-19 12:56
dokument Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu 2015-08-04 07:12
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 3 kwietnia 2023 roku, o wydaniu decyzji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia z terenu nieruchomości położonej przy ul. Rapackiego (dz. nr. 1/18, obręb 062) w Grudziądzu. 2023-04-04 09:13
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Kalinkowej 32 (dz. nr. 52/17, obręb 103) w Grudziądzu. 2023-04-04 08:58
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dtyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Kalinkowej 62-64 (dz. nr. 51/24 obręb 103) w Grudziądzu. 2023-04-04 08:41
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Heweliusza (dz. nr. 57/14, obręb 100) w Grudziądzu. 2023-04-04 08:29
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości dz. nr. 51/117 obręb 100 przy ulicy Bydgoskiej 18 w Grudziądzu. 2023-04-04 08:21
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon jesionolistny o obwodzie pnia 101 cm, z terenu nieruchomości położonej przy ul. Sujkowskiego 2 (dz. nr. 2/88, obręb 132) w Grudziądzu. 2023-03-31 12:51
dokument Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy - miasto Grudziądz na lata 2022 - 2023 2023-02-08 14:22
dokument Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy - miasto Grudziądz za lata 2020 - 2021 2023-02-08 14:12
dokument 2023-05-25 10:15
dokument Program ochrony środowiska dla gminy - miasto Grudziądz na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030 2023-02-08 14:09
dokument Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz 2023-02-08 14:01
dokument Raport z realizacji Planu adaptacji gminy-miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030 - za lata 2019 - 2021 2023-01-25 15:11
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza informujące o opracowaniu projektu dokumentu pn: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko w/w dokumentu. 2022-12-16 09:43
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądz o opracowaniu projektu dokumentu pn: Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy-miasto Grudziądz na lata 2022-2032 oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środodwsko dla w/w dokumentu. 2022-12-15 15:38
dokument Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 2022-06-01 11:06
dokument Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy-miasto Grudziądz 2017-06-12 13:38
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12 czerwca 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu PONE dla gminy-miasto Grudziądz 2017-06-12 13:30
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2017-05-29 13:52
katalog Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz - KATALOG -