herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest:

  1. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
  2. Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
  3. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  4. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało gminie-miasto Grudziadz.
  5. Gmina-miasto Grudziądz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące gminie-miasto Grudziądz.
  6. Gmina-miasto Grudziądz ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny: nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).
  7. Gmina-miasto Grudziądz uprawniona jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
  8. Nakładając opłatę uwzględnia się:

a)  koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili)
b)  koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki)
c)  inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).

Od wydanej przez Prezydenta Grudziądza decyzji administracyjnej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie oraz od decyzji administracyjnej odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stronie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-12-2011 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-02-2023 11:10