herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument MPZP terenu zawartego między ulicami Chełmińską, Włodka, Hallera i Rowem Hermana (nr 61) 2022-03-16 13:24
dokument MPZP terenu zawartego pomiędzy ulicami Nad Torem, Bydgoską, Chełmińską i ogrodami działkowymi (nr 59) 2022-03-16 13:21
dokument MPZP terenów rejonu ul. Krętej (nr 58) 2022-03-16 13:15
dokument MPZP dzielnicy Lotnisko Przemysłowe w części oznaczonej symbolem 8 P/S (nr 57) 2022-03-16 13:14
dokument MPZP dzielnicy Owczarki dla części obszarów oznaczonych symbolami 6 MZU i 11 RM (nr 55) 2022-03-16 13:12
dokument MPZP dzielnicy Lotnisko Przemysłowe dotyczącego obszaru oznaczonego symbolem 35 UH i części obszaru o symbolu 36 M (54) 2022-03-16 13:10
dokument MPZP przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ; obszaru zawartego między ul. Gen. J.Hallera, Solidarności, Konarskiego, Zaciszną i Smoleńskiego określonych jako WOJSKO-HALLERA-C (nr 53) 2022-03-16 13:08
dokument MPZP terenu zawartego pomiędzy ulicami Chełmińską, Bydgoską i Czerwonodworną (nr 51) 2022-03-16 13:06
dokument MPZP terenów przebiegu drogi średnicowej-odcinek od ul.Rataja do ul.Solidarności (nr 50) 2022-03-16 13:05
dokument MPZP terenu zawartego pomiędzy ulicami Chełmińską, Południową, szlakiem kolejowym i ogrodami działkowymi (nr 49) 2022-03-16 12:46
dokument MPZP dzielnicy Tuszewo ograniczonej ulicami Droga Kurpiowska, Droga Graniczna, Waryńskiego, Łyskowskiego i projektowaną obwodnicą (nr 48) 2022-03-16 12:45
dokument MPZP dla obszaru ograniczonego ul. Sienkiewicza, Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną do linii murów obronnych, linią murów obronnych do ul. Starej, ul. Starą, ul. Wybickiego do murów Zakładu Karnego, terenami Zakładu Karnego do ul. Sienkiewicza (nr 45) 2022-03-16 12:43
dokument MPZP terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ; obszaru zawartego między linią kolejową Grudziądz-Toruń, ul. Kasprowicza i Chełmińską do wysokości ul. Tytoniowej określonego jako OGRODY-CHEŁMIŃSKA-A (nr 43) 2022-03-16 12:42
dokument MPZP terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ: obszaru zawartego między ul. Gen. J. Hallera - Warszawską, Kasprowicza, Konarskiego i Solidarności określonego jako WODOCIĄGI?E (nr 42) 2022-03-16 12:40
dokument MPZP terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej TRASY ŚREDNICOWEJ; obszaru zawartego między ulicami Parkową, Kustronia, Nauczycielską, gen. J. Hallera, Al. Żwirki określonego jako PARK-D (nr 41) 2022-03-16 12:39
dokument MPZP działki nr 47 obręb 44 przy Placu Niepodległości 12 (nr 40) 2022-03-16 12:35
dokument MPZP dzielnicy Owczarki dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jaworowej i granicy administracyjnej miasta Grudziądza (nr 39) 2022-03-16 12:29
dokument MPZP terenu pod nazwą: LOTNISKO PRZEMYSŁOWE, obejmującego obszar ograniczony ulicami Lotniczą i Droga Łąkowa, wschodnią granicą ogrodów WZU, północno-wschodnią granicą dawnej Fabryki Domów, zachodnią granica ogrodów działkowych Stomil, ul. Kustronia, którego przedmiotem jest ustalenie przeznaczenia terenów pod funkcje produkcyjne, usługowe i mieszkaniowe (nr 38) 2022-03-16 12:30
dokument MPZP przestrzennego terenu ograniczonego szlakiem kolejowym relacji Grudziądz-Malbork, odcinkiem ul. Waryńskiego, terenami zakładów Stomil, odcinkiem ul. Rapackiego i przedłużeniem ul. Dworcowej do wysokości dworca PKP (nr 37) 2022-03-16 12:31
dokument MPZP terenu ograniczonego Aleją 23 Stycznia, nabrzeżem rzeki Wisły, nabrzeżem basenu portowego, ul. Portową, ul. Gdyńską, szlakiem kolejowym Grudziądz-Laskowice do wysokości dworca PKP, ul. Dworcową, ul. Włodka, ul. Chełmińską, terenami byłej fabryki Unia, ul. Portową, ul. Rybacką (nr 35) 2022-03-16 12:30
dokument MPZP obejmującego obszar zawarty pomiędzy ul. Rapackiego, dworcem autobusowym, terenami zielonymi oraz pawilonem handlowym (nr 34) 2022-03-16 12:22
dokument MPZP terenu ograniczonego ul. Droga Łąkowa, terenami ciepłowni, b. zakładów PBRol i GPB, ogrodów działkowych "Kąpiele słoneczne", odcinka ul. Parkowej do ul. Cegielnianej (nr 32) 2022-03-16 12:21
dokument MPZP obejmującego obszar ograniczony ulicami Dąbrowskiego i Łyskowskiego, terenami ogrodów działkowych i zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Tysiąclecia (nr 31) 2022-03-16 12:19
dokument MPZP obejmującego teren położony przy ul. Piłsudskiego ograniczony od północnego zachodu ulicą Piłsudskiego, od północnego wschodu osiedlem mieszkaniowym, od południowego wschodu granicą stadionu i od południowego zachodu terenem dawnych zakładów meblowych (nr 30) 2022-03-16 12:18
dokument MPZP terenów przeznaczanych pod lokalizację urządzeń i obiektów związanych z budową kolektora dosyłowego ścieków do oczyszczalni miejsko-gminnej w Nowej Wsi (nr 27) 2022-03-16 11:59
dokument MPZP terenów przeznaczanych pod lokalizację urządzeń i obiektów związanych z budową oczyszczalni miejsko-gminnej w Nowej Wsi (nr 26) 2022-03-16 11:55
dokument MPZP obejmującego obszar ograniczony ul. Waryńskiego, terenami fabryki Stomil, bazy PKS, terenami stadionu Olimpia, ul. Frycza Modrzewskiego (nr 25) 2022-03-16 12:31
dokument MPZP przestrzennego działki nr 3/5 w obrębie 70 położonej przy ul. Łyskowskiego (nr 24) 2022-03-16 11:48
dokument MPZP terenów Dzielnicy Rządz, którego przedmiotem jest ustalenie przeznaczenia terenów z podziałem na tereny: mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe, komunikacyjne, rekreacji i przestrzeni przyrodniczej (nr 23) 2022-03-16 11:46
dokument MPZP terenów położonych w rejonie ul. Miłoleśnej, przeznaczanych pod funkcje budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności (nr 20) 2022-03-16 11:42
dokument MPZP przestrzennego dzielnicy Kuntersztyn II, ograniczonej ulicami: Łyskowskiego, Drogą Straconych, Waryńskiego i Kasprzaka (nr 19) 2022-03-16 11:41
dokument MPZP dzielnicy Kuntersztyn I, ograniczonej ulicami: Łyskowskiego, Kasprzaka, Waryńskiego i Chrobrego (nr 18) 2022-03-16 11:39
dokument MPZP terenów produkcyjno-usługowych u zbiegu ulic Rapackiego i Focha (nr 17) 2022-03-16 11:34
dokument MPZP terenu ograniczonego ulicami Żeromskiego, Prusa, Tytoniową i Chełmińską (nr 15) 2022-03-16 11:33
dokument MPZP dla dzielnicy Owczarki (nr 11) 2022-03-16 11:31
dokument MPZP terenu w rejonie ulic Karabinierów i Piłsudskiego (nr 9) 2022-03-16 11:29
dokument MPZP Osiedla Domków Jednorodzinnych Strzemięcin (nr 7) 2022-03-16 11:28
dokument MPZP DWORZEC AUTOBUSOWY (nr 2) 2022-03-16 11:26
dokument MPZP Zespół Usług Centrotwórczych u zbiegu ulic Rapackiego i Piłsudskiego (nr 1) 2022-03-16 11:27