herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów 2024-04-22 13:59
dokument Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Rodzina w centrum Etap I" 2024-03-14 13:26
katalog Rejestry instytucji kultury - KATALOG -
katalog Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych - KATALOG -
katalog Sport - KATALOG -
katalog Szkolenia kandydatów na kierowców - KATALOG -
dokument Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich na czerwiec 2024 r. 2024-05-29 07:57
dokument Informacja - statystyczna liczba dzieci/uczniów oraz aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązjące w 2024 roku 2024-05-23 11:28
dokument Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich na maj 2024 r. 2024-04-26 12:44
dokument Informacja - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2024 roku dotycząca przedszkoli 2024-01-22 12:04
dokument Wakacyjne dyżury w przedszkolach miejskich w 2024 roku 2023-12-11 08:59
dokument Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2022/2023 2023-11-30 11:40
dokument Informacja - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2023 roku dotycząca przedszkoli 2023-11-13 11:19
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera branżowego w realizacji projektu pn.: "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu" 2023-09-01 10:48
dokument Informacja - statystyczna liczba dzieci/uczniów oraz aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązujące w 2023 roku 2023-05-23 13:10
dokument Informacja - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2023 roku dotycząca przedszkoli 2023-01-24 08:08
dokument Wakacyjne dyżury w przedszkolach miejskich w 2023 roku 2023-05-09 14:06
dokument Informacja - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2022 roku dotycząca przedszkoli 2022-11-17 10:42
dokument Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2021/2022 2022-11-17 10:17
dokument Informacja - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku dotycząca przedszkoli 2022-07-01 12:34
dokument ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w dniu 9 czerwca 2022 roku przy ulicy Armii Krajowej 40, Tysiąclecia 60 2022-05-23 12:51
dokument Informacja - Wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba dzieci/uczniów oraz aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązujące w 2022 roku 2022-05-06 07:23
dokument Komunikat Liceum Sztuk Plastycznych - Zespół Szkól Budowalnych i Plastycznych w Grudziądzu dot. terminu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dla uczniów na rok szkolny 2022/2023 2022-02-28 08:48
dokument Informacja - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2022 roku dotycząca przedszkoli 2022-01-19 11:54
dokument Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2020/2021 według stanu na 30.09.2020 2021-11-18 08:11
dokument Informacja - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2021 roku dotycząca przedszkoli 2021-11-08 12:12
dokument Informacja - wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba dzieci/uczniów oraz aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązujące w 2021 roku 2021-04-12 10:13
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku 2021-01-25 12:21
dokument Informacja - podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2021 roku dotycząca przedszkoli 2021-01-15 13:33
dokument INFORMACJA Na podstawie art.7d pkt1, art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t. j. z dnia 2020.11.19), Prezydent Grudziądza zawiadamia, że w dniach roboczych od 11 stycznia do 29 stycznia 2021 roku, w godzinach od 8:00 do 15:00 (w piątki od 8:00 do 13:00), w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, w pokoju nr 33, zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2020-12-22 09:10
dokument Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2019/2020 2020-11-27 10:01
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2020 r. dotycząca przedszkoli 2020-11-18 15:35
dokument Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dowóz dzieci wraz z opieką (w wieku 4 - 6 lat) do przdszkola (Szkoła Podstawowa Nr 13 Specjalna) 2020-10-08 13:51
dokument Informacja - Podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający oraz statystyczna liczba dzieci/uczniów obowiązująca w 2020 roku 2020-07-03 13:31
dokument Informacja o rozpoczęciu III etapu prac modernizacyjnych EGiB 2020-06-08 11:34
dokument Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej 2020-04-23 15:00
dokument KOMUNIKAT do mieszkańców korzystających z usług grudziądzkich stacji kontroli pojazdów 2020-03-31 10:07
dokument Prezydent Grudziądza informuje o utowrzeniu bazy danych Geodezyjnej Ewidencji sieci Uzbrojenia Terenu dla obszaru jednostki ewidencyjnej 046201_1 Miasto Grudziądz 2020-03-11 13:17
dokument Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 2020-02-27 08:15
dokument Informacja - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2020 roku dotycząca przedszkoli 2020-01-29 09:57
dokument Komunikat dot. zakończenia działalności Gimnazjum Nr 8 i Gimnazjum Nr 9 w Grudziądzu 2020-01-28 17:00
dokument Klauzula informacyjna RODO - wydawanie skierowań o umieszczeniu dziecka w mos/mow, szkole specjalnej i innych placówkach oświatowo-opiekuńczych 2020-01-28 12:14
dokument Na podstawie art. 7d pkt 1, art. 24a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 poz. 725 t. j. z dnia 18.04.2019) 2020-01-20 08:11
dokument Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2018/2019 2019-12-12 10:05
dokument Informacja - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dotycząca przedszkoli 2019-12-04 15:27
dokument ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.7d pkt 1, art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 725 j.t. ze zm.), 2019-11-18 14:07
dokument Informacja - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2019 roku dotycząca przedszkoli 2019-11-13 09:20
dokument Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla miasta Grudziądza na obszarze południowo-wschodnim miasta 2019-06-27 13:36
dokument Informacja - Podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający oraz statystyczna liczba dzieci/uczniów obowiązująca od 01.05.2019 r. 2019-05-23 12:26
dokument Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2019 roku dotycząca przedszkoli 2019-04-03 13:50
dokument INFORMACJA Na podstawie art.7d pkt1, art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j. z dnia 2017.11.14) 2019-01-03 07:56
dokument Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018 2018-12-04 11:18
dokument INFORMACJA - ZMIANA Na podstawie art.7d pkt1, art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j. z dnia 2017.11.14), w związku z art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018, poz. 2117), 2018-11-09 08:29
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 roku dotycząca przedszkoli 2018-11-07 12:55
dokument INFORMACJA Na podstawie art.7d pkt1, art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j. z dnia 2017.11.14), 2018-10-19 09:47
dokument PREZYDENT GRUDZIĄDZA informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Grudziądza 2018-06-28 13:45
dokument Informacje o rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2018/2019 2018-03-05 10:17
dokument Informacja wraz z aktualizacją wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół/placówek niepublicznych, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym dla szkół publicznych w 2018 roku 2018-05-07 11:07
dokument Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 2017-10-26 11:11
dokument Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 21 czerwca do 7 lipca br. w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023" 2017-08-07 07:57
dokument Informacja 2017-06-19 14:01
dokument Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2015/2016 2016-10-27 09:53
dokument Informacja Prezydenta Grudziądza w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartogarficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla północno - wschodniego obszaru miasta Grudziądza 2016-01-26 14:38
dokument Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2014/2015 2015-11-09 12:22
dokument PREZYDENT GRUDZIĄDZA informuje, że w dniach roboczych od 16 listopada do 04 grudnia 2015 roku zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2015-10-28 09:00
dokument PREZYDENT GRUDZIĄDZA informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla miasta Grudziądza 2015-10-28 09:00
dokument Wykaz stacji kontroli pojazdów 2024-01-29 11:08
dokument Ewidencja ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców w Grudziądzu 2015-02-24 13:16
dokument Informacja o stanie oświaty w roku szkolnym 2013/2014 2014-11-03 07:49
dokument Informacja o stanie oświaty rok szkolny 2012/2013 2013-12-18 11:57
dokument Informacja o stanie oświaty rok szkolny 2011/2012 2012-11-02 12:25
dokument Informacja o stanie oświaty rok szkolny 2010/2011 2012-05-24 08:29
dokument Informacja o stanie oświaty rok szkolny 2009/2010 2012-05-24 08:28
dokument Informacja o stanie oświaty rok szkolny 2008/2009 2012-05-24 08:28
dokument Wniosek o stypendium w dziedzinie kultury i sztuki 2012-03-29 09:33