herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch parkingów na samochody osobowe, na działkach nr 9/15, 9/16 i 9/17 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu.
2 Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten dotyczy nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego, oznaczonej jako działka 10/2
3 Ocena sezonowa jakości wody- sezon kąpielowy 2023
4 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 26 września 2023 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu-Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
5 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 26 września decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
6 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
7 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Oliwskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 518/23.
8 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 503/2023
9 ZARZĄDZENIE NR 518 /23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Oliwskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
10 ZARZĄDZENIE NR 503/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia