herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2 Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE oraz gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE; na działkach nr 10/64, 10/65, 10/61, 10/68, 10/49, 10/55, 10/57 w obrębie 63;na działkach nr 1/56, 1/63, 1/47, 1/66, 1/59, 1/57, 1/53, 1/29, 1/30, 1/52 w obrębie nr 62;na działce nr 70 w obrębie nr 91, położonych przy ul. Waryńskiego i Droga Łąkowa w Grudziądzu.
3 Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV o długości do 500 m (budowa linii kablowej SN 15 kV, przebudowa linii napowietrznych nN 0,4 kV, budowa linii kablowych nN 0,4 kV, budowa małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, budowa złączy kablowych SN 15 kV); na działkach nr: 31/7, 42, 43, 31/48, 31/51, 31/55, 31/41, 31/32 ? w obrębie nr 73; 42, 43, 44, 45, 46 ? w obrębie nr 71; położonych przy ul. Droga Topolowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu
4 IV 2022
5 ZARZĄDZENIE NR 305/22 zmieniające Zarządzenie Nr 277/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu
6 ZARZĄDZENIE NR 304/22 zmieniające Zarządzenie Nr 278/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu
7 ZARZĄDZENIE NR 303/22 zmieniające Zarządzenie Nr 281/22 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego ?Kopernik? w Grudziądzu
8 Interpretacja 1.2022 przepisów prawa podatkowego dot. wież telekomunikacyjnych
9 INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ul.Warszawskiej działka nr 64/1,64/3,64/4 obr. 121
10 PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Chełmińskiej