herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 uchwała 6/02/2024 NZW Geotermii Grudziądz w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu
2 Zarządzenie nr 87/24 o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok
3 ZARZĄDZENIE NR 86/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz
4 ZARZĄDZENIE NR 93/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz
5 Zgromadzenie w trybie uproszczonym - 24.02.2024 r.
6 ZARZĄDZENIE NR 92/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
7 ZARZĄDZENIE NR 90/24 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz
8 ZARZĄDZENIE NR 91/24 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz
9 ZARZĄDZENIE NR 89/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia
10 ZARZADZENIE NR 89/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia