herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Rataja. Załącznik do Zarządzenia nr 670/2022
2 ZARZĄDZENIE NR 670/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.
3 Harmonogram Sesji w 2023 roku
4 ZARZĄDZENIE NR 672/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz
5 UCHWAŁA NR LXIX/591/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za lata 2022 i 2023
6 UCHWAŁA NR LXIX/590/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
7 UCHWAŁA NR LXIX/589/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
8 Petycja 24 dot. zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów
9 UCHWAŁA NR LXIX/588/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku
10 UCHWAŁA NR LXIX/587/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia