herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZARZĄDZENIE NR 196/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka
2 ZARZĄDZENIE NR 195/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo
3 ZARZĄDZENIE NR 194/23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo
4 196. Interpelacja Klubu Radnych PiS dot. Domu Korzeniowskich
5 195. Interpelacja radnego Miłosza Jońca dot. remontu nawierzchni parkingu zlokalizowanego na ul. Legionów.
6 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego
7 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Spacerowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 172/23
8 ZARZĄDZENIE Nr 160/23 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Magazynowej
9 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulicy Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 181/23.
10 ZARZĄDZENIE NR 181/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę