herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o naborze ofert w trybie uproszczonym na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2024-06-06 15:14
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2024-05-22 11:54
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-05-17 08:12
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2024-05-10 10:31
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-05-09 11:42
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej 2024-04-30 12:31
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2024-04-29 09:19
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2024-04-29 09:16
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2024-04-19 12:36
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2024-04-18 15:10
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo 2024-04-18 15:08
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-04-17 12:42
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie żeglarstwo 2024-04-15 10:17
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2024-04-10 13:10
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie żeglarstwo 2024-04-08 15:06
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom z niepełnosprawnościami 2024-04-08 13:07
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2024-04-08 11:12
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej 2024-04-02 11:21
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2024-03-28 15:21
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2024-03-28 15:19
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-03-28 14:35
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku" 2024-03-28 11:00
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-03-20 15:00
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2024-04-02 15:32
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo 2024-04-02 15:31
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2024-03-18 15:34
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2024-03-14 13:53
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w dyscyplinie kolarstwo 2024-03-12 11:16
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2024-03-12 11:08
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom z niepełnosprawnościami 2024-03-12 11:08
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2024-03-08 07:59
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie żeglarstwo 2024-03-06 15:26
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2024-03-06 10:43
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie różnorodnych form samopomocy oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych 2024-03-06 10:41
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2024-03-06 10:39
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2024-02-29 13:56
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego 2024-02-08 12:38
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu zespołowego 2024-02-08 12:33
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2024-02-08 12:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2024-02-07 13:42
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego 2024-02-01 14:42
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji na obsługę funduszu mikrograntów w ramach działalności Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 2024-01-29 14:07
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2024-01-16 08:56
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji na współprowadzenie Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 2024-01-10 15:43
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych 2024-01-08 14:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 2024-01-08 14:27
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2024-01-08 14:23
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku 2024-01-08 14:21
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2024-01-08 14:19
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2024-01-08 14:17
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2024-01-08 14:16
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia i zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku 2024-01-08 14:32
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie różnorodnych form samopomocy oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych 2024-01-04 16:08
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2024-01-09 08:29
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2024-01-04 16:03
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2024-01-03 15:26
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Kawiarni Spichlerz 57" 2023-12-28 16:00
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2023-12-08 14:42
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2023-12-08 14:38
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia i zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku 2023-12-08 14:36
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2023-12-08 14:31
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2023-12-08 14:49
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2023-12-08 14:33
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku 2023-12-08 14:32
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 2023-12-08 14:45
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych 2023-12-08 14:17
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji na obsługę funduszu mikrograntów w ramach działalności Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 2023-12-05 18:11
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji na współprowadzenie Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 2023-12-05 18:06
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu zespołowego 2023-12-05 18:07
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego 2023-12-05 18:06
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Kawiarni Spichlerz 57" 2023-11-24 11:27
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2023-11-24 11:23
dokument Raport z konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2023-11-16 13:03
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2023-11-09 14:42
dokument Zaproszenie na wybory delegatów Grudziądza kolejnej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023-11-08 16:38
dokument Raport z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku 2023-11-06 12:43
dokument Konsultacje projektu zarządzenia w sprawie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2023-10-20 12:11
dokument Ogłoszenie konkursu - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2023-10-13 08:45
dokument Raport z konsultacji - określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2023-10-10 15:16
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku 2023-10-20 11:55
dokument Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2023-09-15 11:49
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2023-06-20 10:40
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-06-16 07:59
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2023-06-12 09:48
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze ogólnopolskim w dyscyplinie pięcioboju nowoczesnego w kategorii junior młodszy 2023-06-02 12:01
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2023-06-01 15:20
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze międzynarodowym w sportach lotniczych 2023-05-30 10:00
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Aktywizacja i integracja osób wykluczonych zawodowo w ramach działalności kawiarni gastronomicznej przy ul. Spichrzowej 57" 2023-05-30 10:02
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej 2023-05-12 09:22
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2023-05-10 09:35
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2023-05-09 17:09
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym 2023-05-05 14:26
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze ogólnopolskim w dyscyplinie pięcioboju nowoczesnego w kategorii junior młodszy 2023-04-28 11:42
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Aktywizacja i integracja osób wykluczonych zawodowo w ramach działalności kawiarni gastronomicznej przy ul. Spichrzowej 57" 2023-04-28 11:39
dokument Oferta na realizację zadania publicznego Rozbiegany Dzień Dziecka z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-04-26 18:46
dokument Oferta na realizację zadania publicznego Rowerowy Dzień Dziecka z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-04-26 18:45
dokument Oferta na realizację zadania publicznego Regaty o Puchar Prezydenta Grudziądza z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-04-26 18:43
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2023-04-24 15:45
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze międzynarodowym w sportach lotniczych 2023-04-14 13:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2023-04-14 12:58
dokument Informacja o naborze ofert w trybie uproszczonym na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu 2023-04-13 11:55
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej 2023-04-06 13:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2023-03-31 13:17
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2023-03-31 13:14
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-03-31 10:29
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym 2023-04-18 16:07
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku" 2023-03-29 14:19
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2023-03-29 10:59
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-03-14 08:45
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2023-03-14 08:44
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-03-03 08:23
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2023-03-03 08:22
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2023-03-01 16:07
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2023-03-01 16:05
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57" - obsługa funduszu mikrograntów 2023-02-28 15:55
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57" - prowadzenie kawiarenki obywatelskiej 2023-02-28 15:53
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2023-02-24 14:41
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2023-02-24 14:39
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2023-02-24 14:37
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu zespołowego 2023-02-02 14:05
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego 2023-02-02 14:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2023-01-27 12:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2023-01-27 12:01
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2023-01-20 12:05
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych 2023-01-10 16:26
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 2023-01-10 11:48
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia i zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku 2023-01-10 11:48
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2023-01-10 11:42
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku 2023-01-10 10:34
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57" - prowadzenie kawiarenki obywatelskiej 2023-01-10 10:40
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57" - obsługa funduszu mikrograntów 2023-01-10 10:41
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-01-02 10:47
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2023-01-02 10:45
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2022-12-27 14:26
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-12-22 14:01
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2022-12-22 14:01
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2022-12-19 13:41
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu zespołowego 2022-12-14 07:59
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego 2022-12-14 07:55
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia i zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku 2022-12-06 14:48
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-12-05 15:31
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 2022-12-05 14:10
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych 2022-12-05 14:07
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku 2022-12-05 14:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2022-11-30 12:30
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2022-11-30 07:54
dokument Raport z konsultacji - warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz 2022-10-27 11:10
dokument Raport z konsultacji - Program współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku 2022-10-27 11:08
dokument Raport z konsultacji - określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2022-10-27 11:06
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2022-10-21 13:46
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2022-10-21 13:42
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 - kawiarenka obywatelska" 2022-09-29 15:02
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 - obsługa funduszu mikrograntów" 2022-09-29 15:25
dokument Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2022-09-28 13:47
dokument Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz 2022-09-28 13:47
dokument Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku 2022-09-28 13:46
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 - kawiarenka obywatelska" 2022-09-12 12:42
dokument Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 - obsługa funduszu mikrograntów" 2022-09-12 12:29
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 - obsługa funduszu mikrograntów" 2022-07-26 12:28
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 - kawiarenka obywatelska" 2022-07-26 12:29
dokument Powołanie członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2022-07-04 14:13
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2022-06-24 13:19
dokument Zarządzenie Nr 368/22 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym w sportach lotniczych 2022-06-22 18:08
dokument OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W GRUDZIĄDZU 2022-06-03 13:53
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii letnich 2022-05-12 10:02
dokument Oferta na realizację zadania publicznego Rozbiegany Dzień Dziecka z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-05-10 13:30
dokument Oferta na realizację zadania publicznego IV Rowerowy Dzień Dziecka z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-05-10 13:22
dokument Oferta na realizację zadania publicznego Regaty o Puchar Prezydenta Grudziądza z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-05-10 13:12
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym w sportach lotniczych 2022-05-10 14:43
dokument Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2022-05-06 11:09
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku" 2022-05-04 10:29
dokument Informacja o naborze ofert w trybie uproszczonym, na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu 2022-04-28 07:29
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie biegi na orientację 2022-04-26 12:00
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2022-04-26 11:59
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2022-04-26 11:54
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2022-04-15 09:18
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2022-04-15 09:15
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej 2022-04-13 08:44
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2022-04-13 08:40
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2022-04-06 14:28
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2022-03-10 14:23
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej 2022-03-10 14:10
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2022-03-10 13:46
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2022-03-10 13:35
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie biegi na orientację 2022-03-10 13:35
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2022-03-08 07:57
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2022-03-07 13:27
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-03-07 13:16
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-02-25 12:14
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-02-25 12:09
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2022-02-24 14:29
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2022-02-24 14:29
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w grach zespołowych 2022-02-08 15:44
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych 2022-02-08 15:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych 2022-02-03 10:45
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w grach zespołowych 2022-02-03 10:45
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2022-01-13 15:01
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-01-13 14:54
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2022-01-11 16:42
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla osób zamieszkujących na terenie Grudziądza" 2022-01-10 14:17
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2022-01-04 10:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2022-01-04 10:24
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwieniu kontaktu z otoczeniem" 2022-01-04 10:20
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza" 2022-01-03 11:56
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku" 2022-01-03 11:54
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-12-31 08:39
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-12-31 09:07
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2021-12-10 14:02
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla osób zamieszkujących na terenie Grudziądza" 2021-12-10 13:55
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w grach zespołowych 2021-12-08 15:12
dokument Ogłoszenie otwartego j ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych 2021-12-08 15:12
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2021-12-07 16:39
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwieniu kontaktu z otoczeniem" 2021-12-07 16:40
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2021-12-07 16:41
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza" 2021-12-07 16:47
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku" 2021-12-07 16:44
dokument Raport z konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2021-12-02 12:46
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021-11-26 14:36
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2021-11-24 14:44
dokument Konsultacje projektu zarządzenia w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2021-11-08 14:21
dokument Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku 2021-11-08 14:47
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2021-10-12 11:25
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021-10-11 11:33
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2021-10-08 13:16
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku 2021-09-23 10:27
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2021-08-18 13:23
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 2021-08-19 14:53
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2021-07-08 14:28
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 2021-07-08 14:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2021-06-28 12:26
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2021-05-21 09:06
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-05-07 10:24
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2021-04-29 13:14
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2021-04-07 08:10
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-04-13 15:14
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2021-03-31 14:34
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2021-03-30 16:10
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinach kolarstwo i lekkoatletyka 2021-03-30 16:01
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2021-03-30 15:56
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2021-03-17 14:42
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-03-12 11:21
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2021-03-12 11:29
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży 2021-03-04 11:42
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-09 15:41
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2021-03-01 11:14
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2021-02-24 11:19
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2021-02-11 12:26
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinach kolarstwo i lekkoatletyka 2021-02-11 12:23
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2021-02-11 12:21
dokument Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w konkursie Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 2021-01-25 14:24
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021-2023 2021-01-20 11:58
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2021-01-20 11:53
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2021-01-20 11:51
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży 2021-01-13 15:23
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu 2021-01-11 15:06
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-01-05 14:33
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2021-01-05 14:30
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-01-04 15:29
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-01-04 15:29
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2021-01-04 15:29
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2020-12-31 13:30
dokument Konsultacje projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu 2020-12-23 13:12
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021-2023 2020-12-22 14:43
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2020-12-22 14:43
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2020-12-22 14:42
dokument Konsultacje projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2020-12-17 15:53
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2020-12-07 10:49
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-11-27 09:50
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-11-27 09:44
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 2020-11-23 14:43
dokument Konsultacje z organizacjami projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-11-10 15:38
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2020-11-05 08:39
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 2020-10-28 15:29
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-10-07 08:57
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2020-05-26 10:41
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-03-27 10:15
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja imprez sportowych" 2020-03-10 16:55
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2020-03-09 10:27
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-03-09 10:21
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-03-03 09:18
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2020-03-03 09:08
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" 2020-02-18 13:30
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży" 2020-02-14 11:32
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-01-29 15:28
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" 2020-01-20 13:50
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-01-20 13:16
dokument Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2020-01-15 13:34
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2020-01-08 15:25
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2019-12-31 11:37
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2019-12-31 11:29
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2019-12-31 11:22
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2019-12-30 12:00
dokument Konsultacje z organizacjami projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-12-18 10:40
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2019-12-23 07:56
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-12-12 09:23
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-12-12 09:13
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2019-12-12 09:00
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży" 2019-12-12 08:50
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja imprez sportowych" 2019-12-12 08:27
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-12-11 15:33
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-12-03 09:24
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2019-12-02 16:25
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2019-12-02 16:24
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2019-12-02 16:25
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2019-12-03 07:31
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę - miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2019-12-02 08:55
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-11-29 11:53
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" 2019-11-28 15:20
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2019-11-28 15:20
dokument Konsultacje projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowy 2019-11-15 12:14
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-11-12 16:22
dokument Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-10-29 10:01
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-10-29 09:56
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2019-10-28 15:29
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" 2019-10-28 15:29
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-12-23 07:56
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-10-07 14:13
dokument Konsultacje społeczne z mieszkańcami "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-10-07 13:01
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2019-10-02 10:15
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2019-10-02 09:45
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2019-10-02 09:52
dokument Zmiana wyników otwartego konkursu ofert 2019-09-04 15:26
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-08-02 08:47
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2019-07-08 13:54
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-07-10 13:44
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-07-10 14:04
dokument Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" 2019-06-04 15:45
dokument Ogłoszenie listy kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2019-06-04 08:44
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" 2019-06-03 11:28
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2019-05-31 12:57
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2019-05-24 09:14
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży 2019-05-16 14:33
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej w Grudziądza w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022 2019-05-13 15:18
dokument Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2019-05-06 11:59
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wsparcie organizacyjne Dnia Otwartego Cytadeli Twierdzy Grudziądz w ramach miejskich obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 maja" 2019-04-16 09:03
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wyjazd integracyjny do Malborka" 2019-04-11 09:56
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-03-22 11:30
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-03-20 13:20
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia 2019-03-18 07:50
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstawa 2019-03-08 12:42
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-12-23 08:17
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-01-08 14:40
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 2018-12-31 13:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-12-31 10:35
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 2018-12-31 14:21
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenia schronienia bezdomnym kobietom i osobom będącym w stanie kryzysu 2018-12-31 10:08
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-28 10:09
dokument Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2018-12-27 09:49
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2018-12-13 13:40
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-12-13 07:42
dokument Zmiana terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-07 10:41
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenia schronienia bezdomnym kobietom i osobom będącym w stanie kryzysu 2018-11-30 12:13
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-12-03 14:24
dokument Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. 2018-12-03 14:25
dokument Konsultacje projektu Uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-05 12:00
dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2018-11-09 07:43
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2018-11-02 07:43
dokument Informacja o konsultacjach z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2018-10-31 10:26
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2018-10-30 09:00
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2018-2022" 2018-10-25 09:18
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-10-19 10:22
dokument Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-10-18 14:50
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2018-10-16 11:55
dokument Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Grudziądza w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2018-2022 2018-10-05 11:33
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi programu współpracy na 2019 rok 2018-10-08 10:00
dokument Konsultacje programu współpracy na 2019 rok z mieszkańcami 2018-10-08 10:00
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2018-09-28 08:44
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-09-24 13:07
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2018-10-29 11:44
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Pomocna dłoń" 2018-09-10 09:42
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wielodyscyplinowy rajd gwiaździsty z okazji 65-lecia powstania w Grudziądzu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego " 2018-09-10 09:29
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja imprez, koncertów, konkursów, festiwali i przeglądów Koncert zespołu EKT Gdynia" 2018-09-10 09:28
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Obóz rekreacyjno-sportowy" 2018-09-10 09:26
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-06-27 08:35
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-06-26 10:49
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-06-26 09:04
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2018-05-24 09:36
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2018-05-17 09:29
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-05-14 10:21
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży 2018-05-02 08:49
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-18 11:41
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-11 13:14
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2018-04-06 08:09
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-02-21 10:35
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-02-14 07:21
dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-09 09:51
dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-09 09:51
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-01 13:58
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert 2018-01-25 13:17
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2018-01-19 10:05
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2017-12-22 08:10
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2018-05-15 13:50
dokument Otwarte konkurty ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2017-12-04 14:38
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2017-12-01 10:01
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-11-30 13:50
dokument Konsultacje projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu 2017-12-22 10:25
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dot. prowadzenia ŚDS 2017-11-17 07:31
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dot. dystrybucji żywności 2017-11-17 07:30
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-11-14 12:22
dokument Konsultacje projektu zarządzenia w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2017-11-14 11:21
dokument Sprawozdanie z konsultacji w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2017-11-13 14:39
dokument Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-10 07:16
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2017-10-31 15:15
dokument Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2017-10-20 10:27
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2017-10-23 12:46
dokument Konsultacje społeczne z mieszkańcami "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-13 13:24
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-13 13:26
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-09-21 11:17
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-09-06 11:18
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert 2017-07-04 11:53
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwaretgo konkursu ofert 2017-07-04 08:26
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017-06-28 07:21
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży 2017-06-12 13:21
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" 2017-05-31 12:52
dokument Otwarte konkusry ofert na realizację zadań publicznych 2017-05-29 14:33
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-05-15 13:06
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację wypoczynku letniego 2017-04-25 11:32
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-04-13 12:53
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-04-10 07:52
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej 2017-03-24 12:18
dokument Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza 2017-03-08 09:47
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-02-17 08:41
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2017-02-13 09:43
dokument Wyniki otwartych konkurów ofert na realizację zadań publicznych 2017-02-09 09:29
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-06 09:45
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2017-01-17 11:08
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-01-12 10:53
dokument Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2017-01-04 10:34
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-12-16 09:36
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-12-09 10:19
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-11-28 11:41
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2016-11-25 11:04
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy spolecznej 2016-11-23 15:38
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-11-07 10:25
dokument Konsultacje projektu Zarządzenia Prezydenta Grudziądza 2016-11-04 10:57
dokument Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016-2025" 2016-11-02 09:41
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-10-31 10:03
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-10-28 07:08
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2016-10-24 12:25
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2016-09-30 11:06
dokument Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-09-26 13:00
dokument Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-09-26 12:53
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-07-21 10:53
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w dniu 2 czerwca 2016 r. na realizację zadań publicznych pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" oraz "Turystyka i krajoznawstwo". 2016-07-07 11:54
dokument Listy kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2016-06-15 09:44
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-06-10 07:25
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-06-07 11:52
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 2016-06-02 14:44
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-06-02 13:32
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" 2016-05-25 14:40
dokument Wybory członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2016-05-23 10:24
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-05-05 09:25
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-04-20 12:03
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-04-15 10:02
dokument Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2016-03-25 09:49
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-03-25 09:12
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-03-03 14:39
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2016-03-02 09:23
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2016-02-26 11:43
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-02-24 11:46
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2016-02-15 14:16
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" 2016-02-15 09:22
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2016-02-09 11:32
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-01-29 12:19
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" 2016-01-14 11:37
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2015-12-31 10:00
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2015-12-30 12:44
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-12-23 10:09
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2015-12-18 12:42
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2015-11-25 14:32
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-11-20 15:06
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-11-19 09:16
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2015-11-16 12:27
dokument Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-10-15 14:03
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-10-14 10:31
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-07-30 14:50
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-07-01 14:12
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2015-06-30 09:57
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-06-12 13:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 2015-06-03 09:51
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2015-05-27 10:53
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-05-12 13:50
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-05-07 13:45
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-05-06 13:19
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2015-04-29 13:50
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2015-04-17 10:01
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2015-04-08 11:59
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych" 2015-03-27 12:37
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-03-23 09:37
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2015-03-18 09:26
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-03-18 09:14
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-02-18 10:07
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" 2015-02-13 12:25
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2015-02-11 11:47
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2015-02-09 10:32
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia" 2015-01-29 09:36
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2015-01-28 11:17
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2015-01-26 12:15
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-01-21 11:14
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-01-16 15:20
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-12-30 10:03
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2014-12-18 14:13
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie gminy - miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2015-2017" 2014-12-18 14:49
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 2014-12-02 11:42
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-11-20 10:18
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2014-11-17 08:16
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-11-14 10:34
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-10-31 13:17
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-10-15 13:14
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-10-13 14:16
dokument Konsultacje projektów uchwał dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014-09-25 14:26
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-07-23 11:29
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-07-16 13:28
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-06-23 09:31
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2014-06-13 12:43
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-06-10 12:07
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-05-19 13:01
dokument Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2014-05-15 12:51
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-05-09 08:56
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych - organizacja Dnia Otwartego Cytadeli z okazji Święta Konstytucji 3 Maja" 2014-04-17 10:51
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2014-04-16 12:15
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok" 2014-04-04 14:36
dokument Oferta realizacji zadania publiczengo z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-04-02 11:11
dokument Oferta realizacji zadania publiczengo z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-03-27 14:09
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2014-03-26 09:36
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych - organizacja Dnia Otwartego Cytadeli z okazji Święta Konstytucji 3 Maja" 2014-03-21 07:57
dokument Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2014-03-20 08:05
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-03-13 09:55
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej..." 2014-03-06 11:56
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2014-02-19 09:01
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2014-02-11 12:14
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełosprawnych" 2014-02-10 09:37
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja żywności w granicach 100 ton z przeznaczeniem dla około pięciu tysięcy osób średniomiesięcznie żyjących w niedostatku" 2014-02-07 09:34
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2014-02-07 09:31
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej..." 2014-02-06 08:54
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Ochrona i promocja zdrowia" oraz "Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-02-05 08:55
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2014-01-10 09:48
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja żywności w granicach 100 ton z przeznaczeniem dla około pięciu tysiecy osób średniomiesięcznie żyjących w niedostatku" 2014-01-09 09:05
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2014-01-08 09:51
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2013-11-28 14:54
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2014-01-08 09:50
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2013-11-22 14:11
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2013-11-19 10:30
dokument Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok" 2013-10-30 09:33
dokument Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych - organizacja Dnia Otwartego Cytadeli z okazji Narodowego Święta Niepodległości" 2013-10-29 08:18
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznychz zakresu pomocy społecznej 2013-10-21 08:46
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych - organizacja Dnia Otwartego Cytadeli z okazji Narodowego Święta Niepodległości" 2013-09-27 09:05
dokument Konsultacje projektu "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2013-09-23 10:41
dokument Oferta z pominieciem otwartego konkursu ofert 2013-09-17 14:10
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-08-27 09:44
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-07-24 11:42
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2013-06-12 10:21
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2013-05-02 09:01
dokument Ogłoszenie wyników oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2013-04-26 13:24
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2013-04-10 11:23
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2013-03-22 12:37
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2013-03-13 11:49
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-03-07 12:19
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2013-02-21 13:32
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Turystyka i krajoznawstwo" w 2013 roku 2013-02-21 13:33
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2013-02-21 13:33
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2013-02-08 12:35
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2013-02-28 11:53
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-02-01 14:57
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia" 2013-01-23 11:19
dokument Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-03-27 14:08
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-01-16 12:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2013-01-08 13:52
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-12-21 11:50
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2012-12-18 13:48
dokument Zarządzenie zmieniające w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-12-04 12:14
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. 2012-11-22 16:11
dokument Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok" 2012-11-22 14:52
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-11-19 15:39
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-11-19 07:33
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-11-12 13:28
dokument Oferta w trybie pozakonkursowym 2012-10-19 12:14
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-10-18 15:07
dokument Otwarty konkurs na realizację zadnia publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-10-05 12:14
dokument Konsultacje projektu "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok" 2012-09-26 08:33
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-08-23 13:35
dokument Zaproszenie do składania ofert na przejęcie i prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej w Mniszku 2012-08-22 12:45
dokument Unieważnienie otwarego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza". 2012-07-27 12:37
dokument Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-07-25 15:34
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-07-25 16:39
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-06-29 15:00
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza" 2012-06-29 13:10
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży " oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. "Turystyka i krajoznawstwo" 2012-06-18 14:50
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej dla osób biorących udział w projekcie systemowym pn. Pierwszy krok do samodzielności współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- w 2012 r. - 50 osób, w 2013 r. - 50 osób" 2012-06-14 11:18
dokument Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2012-06-04 11:17
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej dla osób biorących udział w projekcie systemowym pn. Pierwszy krok do samodzielności współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- w 2012 r. - 50 osób, w 2013 r. - 50 osób" 2012-05-15 12:19
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla 100 dzieci z rodzin korzystajacych z pomocy społecznej" 2012-05-09 14:36
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2012-05-04 09:38
dokument Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 2012-04-27 12:08
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla 100 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2012-03-29 12:13
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2012-03-29 12:09
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności w granicach 180 ton w ramach programu Dostarczenie żywności dla najuboższej ludnosci Unii Europejskiej 2012 z przeznaczeniem dla około 5 tysięcy osób średniomiesięcznie żyjących w niedostatku" 2012-03-05 14:03
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2012-03-05 13:24
dokument Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2012-02-29 14:32
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. "Wspieranie i upowszchnianie kultury fizycznej" 2012-02-10 08:00
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności w granicach 180 ton w ramach programu "Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2012" z przeznaczeniem dla około 5 tysięcy osób średniomiesięcznie żyjących w niedostatku" 2012-02-07 13:16
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Turystyka i krajoznawstwo" oraz "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologim społecznym" 2012-02-03 11:50
dokument WYNIKI otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla 60 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2012-02-01 14:13
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" oraz "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego" 2012-01-31 10:52
dokument Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2012-01-31 10:46
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla 60 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2011-12-30 11:11
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2011-12-27 15:35
dokument Wyniki otwarego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 listopada 2011 r. na realizację zadania pblicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-12-14 09:29
dokument Wyniki otwarego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 listopada 2011 r. na realizację zadań pblicznych z zakresu pomocy społecznej 2011-12-07 10:08
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 2011-12-07 13:40
dokument Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie gminy miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2012-2014" 2011-11-28 14:45
dokument Zgłoszenia do komisji konkursowej 2011-11-09 12:35
dokument Otwary konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2011-11-09 12:36
dokument Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-11-04 13:59
dokument Konsultacje projektu "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok" 2011-10-28 08:44
dokument Ponowne konsultacje projektu "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2011-10-21 14:37
dokument Konsultacje projektu "Program współpracy gminy- miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2011-09-15 08:27
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja festynu integracyjbego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałaych na terenie Grudziądza" 2011-08-31 08:06
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza" 2011-08-01 08:20
dokument Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-08-01 08:04
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 70 osób biorących udział w projekcie systemowym pn. Pierwszy krok do samodzielności współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 2011-07-13 09:14
dokument Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-06-20 14:55
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publiczneg pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" w 2011 r. 2011-06-14 14:54
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 70 osób biorących udział w projekcie systemowym pn. Pierwszy krok do samodzielności współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 2011-06-14 10:15
dokument Wyniki otwrartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla 100 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2011-06-06 09:04
dokument Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-05-23 15:21
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz calodobową opiekę dla 100 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej". 2011-05-04 11:42
dokument Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-04-21 15:13
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2011-03-30 13:15
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizaję zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011" 2011-03-30 13:13
dokument Szkolenie dla organizacji pozarządowych 2011-03-25 13:09
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2011-03-03 08:32
dokument Otwarty konkurs ofert na realizaję zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011" 2011-03-03 08:27
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2011 r. 2011-01-21 15:15
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i mlodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" w 2011 r. 2011-01-19 11:42
dokument Unieważnienie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na organizację półkolonii zimowych 2011-01-18 12:52
dokument Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z zakresu "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" 2011-01-14 15:10
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Turystyka i krajoznawstwo" oraz "Kultura i sztuka" w 2011 r. 2011-01-19 11:41
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Ochrona i promocja zdrowia", "Działalność na rzecz osób niepelnosprawnych", "Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2011 r. 2011-01-19 11:41
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej 2010-12-22 15:12
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 2010-12-10 11:35
dokument Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2010-12-08 11:32
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2010-11-10 09:18
dokument Oferta w trybie bezkonkursowym 2010-10-29 13:10
dokument Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz 2010-10-14 09:47
dokument INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO 2010-10-04 15:27
dokument Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok" 2010-09-28 09:38
dokument Konsultacje projektu "Program współpracy gminy- miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 2010-09-22 10:53
dokument Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w miesiącach od października do grudnia 2010 roku 2010-09-21 08:25
dokument Oferta w trybie bezkonkursowym 2010-09-13 14:04
dokument Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2010-08-25 09:31
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2010-07-23 12:28
dokument Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2010 r. 2010-06-16 11:07
dokument Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłoszonego w dniu 13 maja 2010r. 2010-06-10 15:31
dokument Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji dużych prestiżowych imprez sportowych na poziomie krajowym i międzynarodowym 2010-06-08 13:52
dokument Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w II półroczu 2010 r. w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej 2010-06-08 12:32
dokument Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania, powierzania turystyki i krajoznawstwa w II półroczu 2010 roku 2010-06-07 11:15
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2010-05-27 13:02
dokument Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku 2010-05-27 13:02
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2010-05-27 13:02