herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 93/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu, prawem służebności drogi koniecznej

ZARZĄDZENIE NR 93/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 8 lutego 2023r

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu, prawem służebności drogi koniecznej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) oraz art. 145 § 1 i art. 289 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Obciążyć prawem służebności gruntowej część nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 12
w Grudziądzu, położonej w Grudziądzu przy ul. Stanisława Moniuszki oznaczonej jako działka nr 31/2 w obrębie 57 o powierzchni 0.0563 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta TO1U/00022937/8 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, położonej w Grudziądzu oznaczonej jako działka nr 52 o powierzchni 19 m2 w obrębie 57, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00026626/3.

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej, uzyskują prawo do przejścia i przejazdu przez teren obciążonej nieruchomości opisanej w ust. 1 pasem gruntu prowadzącym od granicy z działką nr 52 w obr. 57 do drogi publicznej ul. Stanisława Moniuszki.

3. Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

4. Wykonywanie służebności gruntowej nastąpi odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1296,42 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć
42/100 złotych) w tym 242,42 zł podatek VAT 23 %. Wynagrodzenie płatne jest w terminie nie późniejszym niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

5. Graficzny obraz służebności drogi koniecznej przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 08-02-2023 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 08-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-05-2023 07:15