herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 86/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 39 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Al. Sportowców 18

ZARZĄDZENIE NR 86/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 39 mieszczącego  się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Al. Sportowców 18

            Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 44 ust. 2, ust. 2a, art. 45
ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2022 r. poz. 2542), w związku z § 1 Uchwały Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 2539 z dnia 13 maja 2020 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Udziela się Pani Marii Niegórskiej najemcy lokalu mieszkalnego nr 39, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Al. Sportowców 18, bonifikatę w wysokości 95% od jego ceny sprzedaży wynoszącej 178.000,00 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych), w związku z czym cena sprzedaży przy zastosowaniu bonifikaty wynosi 8.900,00 złotych (słownie: osiem tysięcy dziewięćset 00/100 złotych).

2.  Ponadto, Pani Maria Niegórska złożyła pisemne oświadczenie o dokonaniu jednorazowej wpłaty należności wymienionej w ust. 1, w związku z czym udziela się dodatkową bonifikatę w wysokości 25% tej należności. Zatem cena sprzedaży przy zastosowaniu obu bonifikat wynosi 6.675,00 złotych (słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych).

        § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

        § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 08-02-2023 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 07-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-05-2023 06:54