herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 201/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                                      ZARZĄDZENIE  NR 201/23

                                                                                     PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                                                                                    z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej  nieruchomości położonej w  Grudziądzu   przy  ulicy Północnej oraz  sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonych  do oddania w dzierżawę

            Na podstawie  art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344.) oraz  § 2.1  Zarządzenia nr 462/21 Prezydenta Grudziądza  z dnia 6 września 2021r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, własność gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania  w  dzierżawę  w drodze bezprzetargowej nieruchomość o powierzchni 30 m2 położoną w Grudziądzu przy ulicy Północnej, stanowiącą część działki nr 285/5 w obr. 126, zapisanej w KW TO1U/00055717/0, stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz, z przeznaczeniem pod lokalizację pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

 § 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( www.grudziadz.pl ).

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 1, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej gminę - miasto Grudziądz.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 05-04-2023 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 28-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 16-05-2023 07:32