herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 220/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności drogi koniecznej

ZARZĄDZENIE NR 220/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 kwietnia 2023r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności drogi koniecznej

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Obciążyć prawem służebności drogi koniecznej nieruchomości stanowiące własność gminy – miasto Grudziądz, położone w Grudziądzu przy ul. Karabinierów, oznaczone jako działki nr 22/63 o powierzchni 0,3877 ha w obrębie 23, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00052922/9 i nr 22/64 o powierzchni 0,0323 ha w obrębie 23, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00055884/1, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Karabinierów 6 C, oznaczonej jako działka nr 22/45 o powierzchni 0,0951 ha w obrębie 23, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00033294/8.  

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej, uzyskują prawo do przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania pojazdów) przez teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 22/63 w obrębie 23 pasem szerokości 3,50 m wzdłuż granicy z działką nr 22/44 w obrębie 23 prowadzącym do szczytu budynku nr 6 B przy ul. Karabinierów, a następnie pasem szerokości 5,00 m prowadzącym prosto do granicy z działką nr 22/64 w obrębie 23 oraz przez teren całej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 22/64 w obrębie 23.  

3. Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

4. Graficzny obraz służebności gruntowej przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

5. Wykonywanie służebności gruntowej nastąpi odpłatnie za rocznym wynagrodzeniem w wysokości 625,00 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) plus należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 31 marca każdego roku trwania służebności. Natomiast pierwsze wynagrodzenie należało będzie uiścić w terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 18-04-2023 15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 13-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 25-05-2023 07:34