herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 228/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowych

ZARZĄDZENIE NR 228/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały
Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przy zamianie nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego, oznaczonej jako działki nr 81/31 o powierzchni 0.1555 ha i nr 81/29 o powierzchni 0.1379 ha w obrębie 24, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00022113/6 obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomości stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz, położone w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego, oznaczone jako jako działki nr 80/7 o powierzchni 0.1193 ha, nr 81/22 o powierzchni 0.2180 ha w obr. 24, zapisane w księdze wieczystej TO1U/00063802/2, działka nr 81/8 o powierzchni 0.0029 ha, nr 81/28 o powierzchni 0.0214 ha, nr 81/30 o powierzchni 0.0103 ha w obr. 24 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00022113/6 na rzecz każdoczesnych właścicieli zamienianych nieruchomości.

 

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej, uzyskują prawo do korzystania z nieruchomości, położonych
w Grudziądzu przy:

  • ul. Łyskowskiego, oznaczonych jako działki nr 80/7 o powierzchni 0.1193 ha, nr 81/22
    o powierzchni 0.2180 ha w obr. 24, zapisane w księdze wieczystej TO1U/00063802/2, działka nr 81/8 o powierzchni 0.0029 ha, nr 81/28 o powierzchni 0.0214 ha, nr 81/30
    o powierzchni 0.0103 ha w obr. 24 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00022113/6,

poprzez możliwość przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania pojazdów).

 

3. Ustanowienie służebności gruntowej następuje na czas oznaczony tj., do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską Grudziądza w sprawie zaliczenia działek nr 80/7, nr 81/22, nr 81/28, nr 81/30, nr 81/8 w obr. 24, do kategorii dróg publicznych.

 

4. Ustanowienie służebności gruntowej następuje za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 123,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy 00/100 złote), w tym 23,00 zł podatek
VAT 23 %.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 24-04-2023 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 21-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-05-2023 07:58