herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 253/23 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR  253/2023

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia  9 maja 2023 r.

 

 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw

z zakresu administracji publicznej

 

Na podstawie art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 268a Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775).  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią  Izabelę FIJAŁKOWSKĄ – Miejskiego Konserwatora Zabytków w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego w Grudziądzu do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych,  uzgodnień i zaświadczeń w zakresie kompetencji i zadań określonych w § 1 Porozumienia zawartego w dniu 18 listopada 2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Grudziądza w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 2. Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy pozostające we właściwości Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielam  na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

 

§ 4   Cofam upoważnienie udzielone pismem znak: OR-I.0013.576/10 z dnia 21 listopada 2011 r.

 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 83/2023 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 7  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lutego 2023 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kamińska 12-05-2023 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kamińska 09-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Anna Kamińska 12-05-2023 08:58