herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 275/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                 ZARZĄDZENIE  NR  275 /23

                   PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                  z dnia  11 maja 2023r.

 

 

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej    nieruchomości położonej w  Grudziądzu  przy Paderewskiego oraz   sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

           

 

Na podstawie  art. 11 ust.1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344) oraz  Zarządzenie Nr 462/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 września 2021r.  w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat zarządzam, co następuje:                             

 

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę,  w drodze bezprzetargowej część nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego, oznaczoną  jako działka nr 7/12, obr. 15, o pow. 250m2, zapisaną w KW TO1U/00019731/0, z przeznaczeniem  pod parking dla pracowników i klientów CITROEN  PHU Polmozbyt Toruń Holding SA w Grudziądzu.    

 

§ 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  ( www.grudziadz.pl ).

 

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 2, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej gminę - miasto Grudziądz.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 16-05-2023 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 11-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-06-2023 07:48