herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 241/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 241/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Na podstawie  art. 47 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) w związku z art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr 71/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 lutego 2021 r.  w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Zakres kontroli dokonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu obejmuje:

    1) wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

    2) prawidłowość danych przedstawionych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie przedsiębiorcy za rok poprzedni,

    3) warunek zaopatrywania się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

2. Przeprowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 1 poprzedzone jest dokonaniem analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej związanej z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.”.

2) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Kierownikowi Biura Działalności Gospodarczej – w zakresie § 1 pkt 1 i § 2;”.     

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

     1) Kierownikowi Biura Działalności Gospodarczej – w zakresie § 1 pkt 1 i §2;

     2) Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w zakresie §1 pkt 2 i § 3.  

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 16-05-2023 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ligia Bartos 27-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Ligia Bartos 16-05-2023 14:42