herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

LXXVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 31 maja 2023 r.

LXXVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 11:00 w Sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

 

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołów  z LXIX i LXX  sesji.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2023-2037.
 3. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

 1. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 2. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 3. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza:
 1. głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwagi nieuwzględnionej przez Prezydenta Grudziądza,
 2. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2023.
 2. Uchwała w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Grudziądzu.
 3. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy działającym w strukturze Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.
 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Grudziądza.
 5. Uchwała w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza.
 7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 r.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
 9. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 10. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 13.
 11. Oświadczenia.
 12.  Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Obuchowska 18-05-2023 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obuchowska 18-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Anna Obuchowska 18-05-2023 14:08