herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 296/23 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 58 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Al. Sportowców 10.

ZARZĄDZENIE NR 296/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 58 mieszczącego  się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Al. Sportowców 10.

            Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały
Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 2539 z dnia 13 maja 2020 r.) zarządzam,
co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Jadwidze Błaszkiewicz najemcy lokalu mieszkalnego nr 58, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Al. Sportowców 10, bonifikatę w wysokości 60% od jego ceny sprzedaży wynoszącej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych), w związku z czym cena sprzedaży przy zastosowaniu bonifikaty wynosi 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych).

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 23-05-2023 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 16-06-2023 07:37