herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 294/23 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 294/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 maja 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40  z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1. W Zarządzeniu Nr 115/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p. o. Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Udzielam pełnomocnictwa na okres od 28 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Panu Piotrowi Liedtke – p. o. Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu do:

1) dysponowania środkami finansowymi określonymi w zatwierdzonym planie finansowym wydatków i dochodów budżetowych Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu;

2) podejmowania czynności prawnych w granicach zwykłego zarządu majątkiem Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu.”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam p. o. Dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 24-05-2023 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ligia Bartos 18-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Ligia Bartos 24-05-2023 09:26