herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 57/24 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz w 2024 roku

ZARZĄDZENIE Nr 57/24

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 stycznia 2024r.

 

 

 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz  w 2024 roku

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2628), w zw. z art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, poz. 1234, poz. 1586, poz. 1672, poz. 2005) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem prowadzącym, zarządzam, co następuje:

§ 1. Środki wyodrębnione w budżecie gminy-miasto Grudziądz na 2024 rok, na doskonalenie zawodowe nauczycieli pozostają do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek oświatowych na dofinansowanie:

  1. studiów podyplomowych,
  2. studiów magisterskich,
  3. studiów magisterskich uzupełniających,
  4. studiów licencjackich,
  5. szkoleń branżowych,
  6. szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów oraz innych form doskonalenia zawodowego,

prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

§ 2. 1. Maksymalna kwota dofinansowania za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi:

  1. studia podyplomowe (na 1 semestr)                         do kwoty: 2.500,00 zł,
  2. studia magisterskie (na 1 semestr)                            do kwoty: 2.500,00 zł,
  3. studia magisterskie uzupełniające (na 1 semestr)      do kwoty: 2.500,00 zł,
  4. studia licencjackie i inżynierskie (na 1 semestr)       do kwoty: 1.800,00 zł,

nie więcej jednak aniżeli do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

 

2. Dofinansowanie przeznaczane jest na następujące specjalności: matematyka, chemia, fizyka, informatyka, logopedia, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, język polski dla obcokrajowców, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz inne w sytuacji, gdy wymaga tego potrzeba szkoły lub placówki oświatowej.

 

§ 3. Szczegółowy plan dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina- miasto Grudziądz na rok 2024 stanowi Załącznik do zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 05-02-2024 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamilla Wiśniewska 30-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-02-2024 09:19