herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 35/24 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 35/24

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 stycznia 2024r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowej

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r poz. 344 z póżn.zm. ) oraz art. 145 i art. 289 § 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r., poz.1610  z póżn.zm.)  i  § 1 ust. 1  i 2 pkt 4    oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 108, poz. 1883)  zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. dr Ludwika Rydygiera,  oznaczoną jako działka nr 31/6 w obrębie 120 o powierzchni 1303m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta  nr TO1U/00019126/6 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w Grudziądzu, oznaczonych jako działki nr 31/3, 31/4, 31/5, 31/7, 31/8 oraz 31/9 obecnie zapisanych w księdze wieczystej TO1U/00019126/6, w celu zapewnienia im dostępu do drogi publicznej.

 

            2. Wykonywanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej uzyskują prawo do przejścia i przejazdu ( bez możliwości parkowania ) przez teren działki nr 31/6 w obr. 120, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00019126/6.

 

            3. Ustanowienie służebności gruntowej następuje na czas oznaczony tj. do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską Grudziądza w sprawie zaliczenia działki nr 31/6 w obr. 120 do kategorii dróg publicznych.

 

             4. Mapa nieruchomości na której służebność  będzie wykonywana stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

             5.Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

 

           6.  Wykonanie służebności gruntowej nastąpi za jednorazowym  wynagrodzeniem   w wysokości po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), plus 23,00 zł podatek VAT 23% dla działek nr 31/3,31/4,31/5,31/7,31/8 oraz 31/9.

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 12-02-2024 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 18-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 12-02-2024 14:07