herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 63/24 w sprawie wprowadzenia do użytku zaktualizowanych załączników do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Grudziądza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

ZARZĄDZENIE Nr 63/24

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 01 luty 2024r.

 

w sprawie wprowadzenia do użytku zaktualizowanych załączników do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Grudziądza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

     Na podstawie §4 ust.1pkt 4 i ust.2 pkt 2 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia  2022 roku w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz.U. z 2022 r. poz.875),  § 4 ust.1 pkt 7 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organów terytorialnych (Dz. U. 2023 r. poz.1569), Zarządzenia nr 548/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 16 października 2023 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnego funkcjonowania organów administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie dokonania zmian tabeli i kart realizacji zadań operacyjnych zarządzam, co następuje;

 

     § 1. Z dniem 29.02.2024 r. tracą moc poniższe załączniki „Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Grudziądza (POF MG) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.’’ edycja 2020 zwany dalej „Planem operacyjnym edycja 2020”:

a) Załącznik nr A (obligatoryjny) - wypis z Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Kujawsko – Pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z 2020 r.;

b) Załącznik nr C (obligatoryjny) - TRZO w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

c) Załącznik nr D (obligatoryjny) - Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO).

 

     § 2. Z dniem 01.03.2024 r. wprowadzam do „Planu operacyjnego edycja 2020”:

a) Załącznik nr A (obligatoryjny) - wypis z załącznika C - Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Kujawsko – Pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z 15.09.2023 r. 

b) Załącznik nr C (obligatoryjny) - TRZO w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny edycji 2023;

c) Załącznik nr D (obligatoryjny) - Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) edycji 2023.

 

     § 3. Załączniki wymienione w § 1 do ,,Planu  operacyjnego edycja 2020’’ przechowywać nadal we własnych zasobach zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz.U 2023 poz. 756).

     § 4. Wykonanie zarządzenia w zakresie wdrożenia nowych załączników do planu operacyjnego powierzam, Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

     § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 14-02-2024 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kopczyński 01-02-2024
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-02-2024 09:53