herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 77/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 77/2024

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 08 lutego 2024 r.

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej,    część nieruchomości położonych w  Grudziądzu przy ul. Górnej oraz  sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonych  do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 11 ust 1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344 z poź. zm.)  oraz  § 2.1 Zarządzenia nr 577/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 października 2023 r.w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, stanowiących własność  gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania  w  dzierżawę  w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz:

     -  o powierzchni 18,00 m2 przy ulicy Górnej, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 6 w  obrębie   15, zapisana  w KW  TO1U/00019731/0, z przeznaczeniem pod garaż blaszany,

     - o powierzchni 100,00 m2 przy ulicy Górnej, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 6 w   obrębie 15, zapisana  w KW  TO1U/00019731/0, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( www.grudziadz.pl ).

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 1, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej
gminę - miasto Grudziądz.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 15-02-2024 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 08-02-2024
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-02-2024 16:10