herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 187/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Tomasz Kopczyński 2024-04-12 11:22:17
ZARZĄDZENIE NR 172/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2024 rok Tomasz Kopczyński 2024-04-12 11:20:19
ZARZĄDZENIE NR 184/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Tomasz Kopczyński 2024-04-12 11:17:48
ZARZĄDZENIE NR 186/24 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności drogi koniecznej Tomasz Kopczyński 2024-04-12 11:16:22
ZARZĄDZENIE NR 185/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-04-12 11:13:03
ZARZĄDZENIE NR 183/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie żeglarstwo Tomasz Kopczyński 2024-04-12 11:11:32
ZARZĄDZENIE NR 182/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom z niepełnosprawnościami Tomasz Kopczyński 2024-04-12 11:10:31
ZARZĄDZENIE NR 181/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-04-12 11:06:23
ZARZĄDZENIE NR 180/24 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Spichrzowej 45 Tomasz Kopczyński 2024-04-12 10:44:33
ZARZĄDZENIE NR 179/24 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-04-12 10:43:01
ZARZĄDZENIE NR 179/24 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-04-12 10:42:42
ZARZĄDZENIE NR 178/24 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-04-12 10:40:55
ZARZĄDZENIE NR 177/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo Tomasz Kopczyński 2024-04-12 10:38:54
ZARZĄDZENIE NR 176/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej Tomasz Kopczyński 2024-04-12 10:37:47
ZARZĄDZENIE NR 175/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Tomasz Kopczyński 2024-04-12 10:36:11
ZARZĄDZENIE NR 174/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2024-04-12 10:35:14
ZARZĄDZENIE NR 173/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-04-12 10:33:41
ZARZĄDZENIE NR 186/24 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności drogi koniecznej Dorota Kozyrska 2024-04-12 08:18:49
ZARZĄDZENIE NR 171/24 uchylające Zarządzenie nr 352/20 Prezydenta Grudziądza w sprawie Procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-04-12 07:42:03
ZARZĄDZENIE NR 171/24 uchylające Zarządzenie nr 352/20 Prezydenta Grudziądza w sprawie Procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-04-12 07:41:45
ZARZĄDZENIE NR 170/24 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok Tomasz Kopczyński 2024-04-12 07:09:20
ZARZĄDZENIE NR 169/24 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2024-04-12 07:08:05
ZARZĄDZENIE NR 168/24 w sprawie przymusowego doprowadzenie mężczyzn zamieszkałych w Grudziądzu, którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny. Tomasz Kopczyński 2024-04-12 07:07:09
ZARZĄDZENIE NR 167/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-04-12 07:01:39
ZARZĄDZENIE NR 167/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-04-12 07:01:07
ZARZĄDZENIE NR 166/24 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Hallera 45a oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Tomasz Kopczyński 2024-04-12 06:59:27
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 11 kwietania 2024 roku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew oraz odmowna wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Dywizjonu 303 10 (dz. nr 21/92, obr 118) w Grudziądzu. Sylwia Zembrzuska 2024-04-11 14:29:52
XC sesja Rady Miejskiej Grudziądza 24 kwietnia 2024 r. Anna Obuchowska 2024-04-11 13:17:09
XC sesja Rady Miejskiej Grudziądza 24 kwietnia 2024 r. Anna Obuchowska 2024-04-11 13:15:04
ZARZĄDZENIE NR 165/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-04-11 11:16:02
ZARZĄDZENIE NR 164/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-04-11 11:12:54
ZARZĄDZENIE NR 164/24 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2024-04-11 11:12:00
ZARZĄDZENIE NR 163/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-04-11 11:09:31
ZARZĄDZENIE NR 163/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2024-04-11 11:09:21
ZARZĄDZENIE NR 187/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Anna Górska 2024-04-11 09:53:49
ZARZĄDZENIE NR 184/24 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Anna Górska 2024-04-11 09:49:48
ZARZĄDZENIE NR 183/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie żeglarstwo Anna Górska 2024-04-11 09:46:37
ZARZĄDZENIE NR 185/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-04-11 09:21:11
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargowej przy ul. Libelta 10. Załączni do Zarządzenia nr 185/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-04-11 09:20:49
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargowej przy ul. Libelta 10. Załączni do Zarządzenia nr 185/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-04-11 09:20:37