herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:14:48
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:14:00
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:11:48
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:11:05
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:10:20
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:08:05
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:07:24
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:06:21
IV 2023 Piotr Mazur 2023-05-26 13:04:58
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 26 maja 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu", na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85, gdzie zlokalizowane zostaną główne elementy przedsięwzięcia, pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej i instalacji przewidziane są na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu oraz o przekazaniu wniosku wraz z niezbędną dokumentacją do organów uzgadniających i opiniujących Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-05-26 12:01:01
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 26 maja 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu", na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85, gdzie zlokalizowane zostaną główne elementy przedsięwzięcia, pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej i instalacji przewidziane są na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu oraz o przekazaniu wniosku wraz z niezbędną dokumentacją do organów uzgadniających i opiniujących Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-05-26 11:58:42
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 26 maja 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu", na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85, gdzie zlokalizowane zostaną główne elementy przedsięwzięcia, pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej i instalacji przewidziane są na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu oraz o przekazaniu wniosku wraz z niezbędną dokumentacją do organów uzgadniających i opiniujących Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-05-26 11:58:16
ZARZĄDZENIE NR 298/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2023-05-26 11:54:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia Nr 298/23 Dorota Kozyrska 2023-05-26 11:41:52
ZARZĄDZENIE NR 297/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste gminie-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2023-05-26 11:30:53
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GMINIE-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ulicy Droga Łąkowa. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/23. Dorota Kozyrska 2023-05-26 11:24:23
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. Karolina Wróbel 2023-05-26 11:02:42
uchwała nr 2_2019 NZW MPGN z 11.03.2019 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu- tj. przyjęty uchwałą nr 16_2022 z 30.05.2022 NZW Karolina Wróbel 2023-05-26 10:54:52
Wersja obowiązująca Karolina Wróbel 2023-05-26 10:53:25
uchwała 2_2023 NZW MPGN z 21.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały 5_2019 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia RN Karolina Wróbel 2023-05-26 10:52:51
uchwała 2_2023 NZW MPGN z 21.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały 5_2019 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia RN - dokument usunięty Karolina Wróbel 2023-05-26 10:52:18
uchwała 2_2023 NZW MPGN z 21.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały 5_2019 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia RN - dokument usunięty Karolina Wróbel 2023-05-26 10:51:58
uchwała nr 5_2019 NZW MPGN z 11.03.2019 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków RN Karolina Wróbel 2023-05-26 10:49:41
Wersja obowiązująca Karolina Wróbel 2023-05-26 10:39:56
Wersja obowiązująca Karolina Wróbel 2023-05-26 10:35:06
Wersja obowiązująca Karolina Wróbel 2023-05-26 10:30:35
Wersja obowiązująca - dokument usunięty Karolina Wróbel 2023-05-26 10:28:45
ZARZĄDZENIE NR 230/23 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2023-05-26 08:02:33
ZARZĄDZENIE NR 229/23 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-26 08:01:01
ZARZĄDZENIE NR 228/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowych Tomasz Kopczyński 2023-05-26 07:59:50
ZARZĄDZENIE NR 228/23 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowych Tomasz Kopczyński 2023-05-26 07:58:57
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Orzeszkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 305/2023 Katarzyna Kudlewska 2023-05-26 07:32:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Orzeszkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 305/2023 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2023-05-26 07:31:08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Orzeszkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 305/2023 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2023-05-26 07:30:56
ZARZĄDZENIE NR 503/23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Elizy Orzeszkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2023-05-26 07:30:00
ZARZĄDZENIE NR 227/23 w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku przejmowania i zagospodarowywania przez gminę - miasto Grudziądz i Skarb Państwa nabytych spadków Tomasz Kopczyński 2023-05-26 07:24:25
ZARZĄDZENIE NR 225/23 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-26 07:20:36
ZARZĄDZENIE NR 224 /23 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Szosy Toruńskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2023-05-26 07:13:12
ZARZĄDZENIE NR 285/23 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2023 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" Beata Dąbrowska 2023-05-26 07:06:45
ZARZĄDZENIE NR 223/23 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-05-26 07:03:44