herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu, na działkach: nr : 13/2, 8/4, 54, 4, 5, 7, 62/2, 57, 40, 39, 61/4 - obr. 41; dz. nr: 1/2, 130 - obr. 45; dz. nr: 58, 59, 56, 55, 57- obr. 42 zlokalizowanych w okolicy Góry Zamkowej w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                         wywieszono:  18.07.2016r.

Wydział Budownictwa                                                                                                  zdjęto:  02.08.2016r.

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.8.2016                                                                                                                            Grudziądz, 18 lipca 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

                      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Marka Iwińskiego, reprezentującego Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, działającego w imieniu Gminy-miasto Grudziądz z dnia 12 lipca 2016 r., złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu zieleni od Góry Zamkowej do Cytadeli w Grudziądzu, na działkach: nr :  13/2, 8/4, 54, 4, 5, 7, 62/2, 57, 40, 39, 61/4 – obr. 41; dz. nr: 1/2, 130 – obr. 45; dz. nr: 58, 59, 56, 55, 57– obr. 42    zlokalizowanych w okolicy Góry Zamkowej w Grudziądzu, informuję że w dniu 18 lipca 2016 r. wydano decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz posiada miejscowe plany zagospodarowania pod nazwami:

-Śródmieście Północne, obejmującym obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami Nadgórną, Jagiełły, Saperów, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą, zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/27/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Kuj.-Pom. Nr 104 poz. 1337  z dnia 15 czerwca 2010 r.), (MPZP nr 86)

- „Stare Miasto”, obejmującego obszar zawarty między Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną, linią murów obronnych do ul. Starej, ulicami: Starą, Wybickiego, Solną, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/72/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Kuj.-Pom. Nr 144, poz. 2654 z dnia 31 grudnia 2009 r.), (MPZP nr 81).

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), o brzmieniu: „Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” nie ma możliwości wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z w/w zapisami, wobec zaistnienia przesłanki określonej w art. 105 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne dotyczące w/w sprawy jest bezprzedmiotowe.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 19-07-2016 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 19-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 19-07-2016 14:11