herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 39/2018 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2018 r. stwierdzajace nieważność uchwały Nr XLVIII/18/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019" 2018-04-10 14:17
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/18/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018- 2019" 2018-03-05 10:44
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/17/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu na lata 2018-2021" 2018-03-05 10:42
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/16/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2018 rok 2018-03-05 10:41
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/15/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina ? miasto Grudziądz 2018-03-05 10:40
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/14/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku? 2018-03-05 10:39
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/13/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Grudziądza 2018-03-05 10:38
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/12/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej położonej na terenie miasta Grudziądza 2018-03-05 10:37
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/11/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018-2031 2018-03-05 10:34
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/10/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-03-05 10:32