herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Przesłanie wniosku oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.


Grudziądz, 13-09-2013 r.

GK-I.6220.30.2013

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 września 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Pani Aleksandry Jaczun

Biuro Projektów Drogowych s.c.

ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń

działającej z upoważnienia: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu

ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

zawiadamiam wszystkie strony

że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), wniosek strony oraz Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zostały przesłane do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

Otrzymują:

  1. Pani Aleksandra Jaczun, Biuro Projektów Drogowych s.c., ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń

  2. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

  3. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 13 września 2013 r.
    znak GK-I.6220.30.2013

  4. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a BK

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 18-09-2013 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 08:40