herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Dn 110 mm PE (w technologii bezwykopowej) na działkach nr 292, 293, 294, 271, 289, 291 - obr. 108 zlokalizowanych przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu

               wywieszono                  dnia  15.05.2014r.

                                                                                                                        zdjęto                             dnia 30.05.2014r.

 

 

                                                                                         

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 15.05.2014r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.7.2014

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z  2012  poz.  647 j.t.)

 

informuję, że

 

                w związku ze złożonym w  dniu  09.05.2014r. wnioskiem Spółki  z o.o.   Miejskie   Wodociągi  i   Oczyszczalnia  (86 - 300 Grudziądz ul.  Mickiewicza 28/30)  do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Dn 110 mm PE (w technologii bezwykopowej) na działkach nr  292, 293, 294, 271, 289, 291  – obr. 108  zlokalizowanych  przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu, wszczęto postępowanie administracyjne dot. przedmiotowej sprawy.

               W związku z powyższym zawiadamiam, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków  w  w/w sprawie. Przedmiotowe uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia  30.05.2014 r.

osobiście w sekretariacie Wydziału   Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pokój nr 317) lub przesyłać na adres:

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział   Budownictwa  i Planowania Przestrzennego

ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 19-05-2014 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 19-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 19-05-2014 10:26