herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 31.07.2014r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2014 na montaż urządzeń windy do istniejącego budynku oraz zadaszenia z wyjściem awaryjnym, na działce nr 12/34 w obrębie nr 63, położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu

wywieszono   31 lipca 2014 r.

                                                                                          zdjęto            15.08.2014r.                                                                                                       

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                        Grudziądz,  31 lipca 2014 r.       

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.10.2014            

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem GMINY – MIASTO GRUDZIĄDZ, reprezentowanej przez Pana Marka Iwińskiego – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Prezydenta Grudziądza, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na montaż urządzeń windy do istniejącego budynku oraz zadaszenia z wyjściem awaryjnym,  na działce nr 12/34 w obrębie nr 63, położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu, informuję że w dniu 31 lipca 2014 r. wydano decyzję nr 11/2014 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 31-07-2014 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 31-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2014 13:25