herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr interpelacji

Rejestr interpelacji

 

Lp. Data wpływu Kto złożył W sprawie Komórka organizacyjna
udzielająca odpowiedzi
Data wpływu odpowiedzi Uwagi
1. 28.11.2018 r. Tomasz Smolarek niewłaściwego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej

Prezydent

 

28.11.2018 r.  
2. 12.12.2018 r. Marzena Makowska zmiany platformy zakupowej dla Szpitala SP 27.12.2018 r.  
3. 12.12.2018 r. Krzysztof Kosiński dot. linii autobusowej do Osiedla Rudnik. TR 28.12.2018 r.  
4. 12.12.2018 r. Krzysztof Kosiński dot. zainstalowania progu zwalniającego na Osiedlu Mniszek. ZDM 14.01.2019 r.  
5. 19.12.2018 r. Krzysztof Kosiński dot. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ZDM 14.01.2019 r.  
6. 19.12.2018 r. Mariusz Żebrowski dot. strajku nauczycieli ED 02.01.2019 r.  
7. 19.12.2018 r. Mariusz Żebrowski dot. powołania nowej instytucji kultury PR 20.03.2019 r.  
8. 30.01.2019 r. Róża Lewandowska dot. zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników  niepedagogicznych ED 19.03.2019 r.  
9. 25.02.2019 r. Aleksandra Drozdecka dot. zasadności funkcjonowania grupy zakupowej w placówkach oświatowych ZP 13.03.2019 r.  
10. 25.02.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. statusu lokali mieszkalnych - osiedle "Zielony Zakątek" - Rydygiera PP 13.03.2019 r.  
11. 27.02.2019 r. Klub Radnych PiS dot. strategicznego programu naprawczego PR 20.03.2019 r.  
12. 27.02.2019 r. Marek Czepek dot. interwencji w MZK w/s czystości ulic i ścieżek rowerowych ZDM 15.03.2019 r.  
13. 12.03.2019 r. Łukasz Kowarowski dot. przejścia dla pieszych przy ul. Kustronia ZDM 19.03.2019 r.  
14. 14.03.2019 r. Marek Czepek dot. kosztów  wynagrodzeń zarządu spółek - MPGN, GTBS NW 20.03.2019 r.  
15. 26.03.2019 r. Marek Czepek dot. wzrostu kosztów zatrudnienia w spółkach miejskich NW 08.04.2019 r.  
16. 27.03.2019 r. Edyta Ogonowska dot. utworzenia kursów autobusów do "Rudnika" TR 10.04.2019 r.  
17. 27.03.2019 r. Tomasz Smolarek dot. utrudniania przechodzenia ul. Mikołaja Reja ZDM 05.04.2019 r.  
18. 01.04.2019 r. Miłosz Joniec dot. wykonania przejścia dla pieszych ul. Mieszka I ZDM  12.04.2019 r.  
19. 02.04.2019 r. Paweł Napolski dot. sytuacji finansowej spółek NW 15.04.2019 r.  
20. 02.04.2019 r. Klub Radnych PiS dot. podwyżki płac dla pracowników samorządowych OR 16.04.2019 r.  
21. 04.04.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. zorganizowania całorocznej linii autobusowej do ulicy Zaleśnej TR 10.04.2019 r.  
22. 08.04.2019 r. Łukasz Kowarowski dot. wynagrodzeń w spółkach komunalnych oraz szpitalu

NW

NW

19.04.2019 r.

08.05.2019 r.

 
23. 10.04.2019 r. Marek Czepek dot. stanu zieleni wokół Klimka GK 23.04.2019 r.  
24. 24.04.2019 r. Klub Radnych PiS dot. odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 ED 09.05.2019 r.  
25. 29.05.2019 r. Klub Radnych PiS dot. sprzedaży bloków GTBS za symboliczną złotówkę za m² NW 11.06.2019 r.  
26. 29.05.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. naprawy nawierzchni placu manewrowego i parkingowego - Mniszek ZDM 11.06.2019 r.  
27. 29.05.2019 r. Miłosz Joniec dot. usuwania kwiatów spod pomników polskich bohaterów  GK 11.06.2019 r.  
28. 29.05.2019 r. Miłosz Joniec dot. utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych ul.Dworcowa_Wilsona

ZDM

ZDM

12.06.2019 r.

02.07.2019 r.

 
29 05.06.2019 r. Aleksandra Drozdecka dot. zasadności funkcjonowania grupy zakupowej w placówkach oświatowych IZP 19.06.2019 r.  
30. 19.06.2019 r.

Aleksandra Drozdecka

Edyta Ogonowska

dot. przekazania nieużytecznych podręczników do skupu makulatury ED 05.07.2019 r.  
31. 01.07.2019 r. Aleksandra Drozdecka dot. funkcjonowania ogródków piwnych na Rynku SM 12.07.2019 r.  
32. 09.07.2019 r.

Helena Bagniewska

Łukasz Kowarowski

dot. "Apteki pod Solankami" OR 12.07.2019 r.  
33. 10.07.2019 r. Klub Radnych SOG dot. propozycji sprzedaży mieszkańcom O.Chełmińskiego zajmowanych mieszkań - GTBS NPG 23.07.2019 r.  
34. 26.07.2019 r. Miłosz Joniec dot. powstania kolejnego sklepu z alkoholem SOK 07.08.2019 r.  
35. 13.08.2019 r. Tomasz Smolarek dot. komunikacji miejskiej KOM 21.08.2019 r.  
36. 21.08.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. progów zwalniających - ul. Sportowców - ul. Droga Kaszubska

ZDM

ZDM

03.09.2019 r.

30.09.2019 r.

 
37. 29.08.2019 r. Róża Lewandowska

dot.budowy chodnika i kładki przez Kanał Trynka;

uporządkowania parku za Zespołem Szkół Rolniczych

ZDM

ŚRO

17.09.2019 r.

16.09.2019 r.

 
38. 22.10.2019 r.

Klub Radnych PiS

Andrzej Wiśniewski

dot. Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu NPG 06.11.2019 r.  
39. 30.10.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. zainstalowania lamp oświetleniowych przy u. Jeziornej i ul. Jacka Malczewskiego ZDM 13.11.2019 r  
40. 30.10.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. modernizacji nawierzchni targowiska na Osiedlu Rządz

NPG

NPG

13.11.2019 r.

02.12.2019 r.

 
41. 30.10.2019 r. Marzena Makowska dot. montażu poręczy na budynku przy u. Nadgórnej 47-49 ZDM 13.11.2019 r.  
42. 30.10.2019 r. Edyta Ogonowska dot. uciążliwych nieprzyjemnych zapachów na Osiedlu Lotnisko ŚRO 13.11.2019 r.  
43. 13.11.2019 r. Klub Radnych SOG dot. biletów MZK KOM 11.12.2019 r.  
44. 27.11.2019.r. Marek Czepek dot. zmiany w organizacji ruchu autobusów KOM 11.12.2019 r.  
45. 27.11.2019.r. Marek Czepek dot.stawek za obiady w szkołach podstawowych ED 11.12.2019 r.  
46. 27.11.2019.r. Tomasz Smolarek dot. rezygnacji z pokazów fajerwerków w dniu 31.12.2019 r. ZK 09.12.2019 r.  
47. 27.11.2019.r. Krzysztof Kosiński dot. lokalnego małego handlu ŚRO 11.12.2019 r.  
48. 29.11.2019 r. Róża Lewandowska dot. linii autobusowej nr 3 KOM 09.12.2019 r.  
49. 18.12.2019 r. Marek Czepek dot. Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa ORA 02.01.2020 r.  
50. 22.01.2020 r. Krzysztof Kosiński dot. parkowania osób niepełnosprawnych w płatnej strefie parkowania ZDM 04.02.2020 r.  
51. 23.01.2020 r. Tomasz Smolarek dot. wyposażenia punktu sprzedaży biletów MZK w CH ALFA w terminal płatniczy KOM 05.02.2020 r.  
52 17.02.2020 r. Miłosz Joniec dot. odpadów_Rodzinne Ogrody Działkowe GSO 28.02.2020 r.  
53. 26.02.2020 r. Łukasz Kowarowski dot. stanu ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Karabinierów ZDM 10.03.2020 r.  
54. 26.02.2020 r. Maciej Gburczyk dot. zwiększenia ilości koszy na śmieci w obrębie Starówki ZDM 11.03.2020 r.  
55. 26.02.2020 r. Krzysztof Kosiński dot. naprawy ulic Dobrzyńskiej i Drogi Mazowieckiej ZDM 12.03.2020 r.  
56. 26.02.2020 r. Edyta Ogonowska dot. remontu dachu w SP nr 21 ED 11.03.2020 r.  
57. 19.03.2020 Miłosz Joniec dot. zawieszenia poboru opłaty w strefie płatnego parkowania ZDM 30.03.2020 r.  
58. 28.04.2020 Andrzej Wiśniewski dot. sytuacji finansowej CPDiPR ZSS 04.05.2020 r.  
59. 06.05.2020 Krzysztof Kosiński dot. zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie ratowania życia ludzkiego NPG 19.05.2020 r.  
60. 06.05.2020 Krzysztof Kosiński dot. informacji o planowanych podwyżkach i gratyfikacjach dla pracowników DPS ZSS 19.05.2020 r.  
61. 06.05.2020 Krzysztof Kosiński dot. demontażu słupków blokujących wjazd na terenie Osiedla Mniszek ZDM 18.05.2020 r.  
62. 06.05.2020 Piotr Rohde dot. wykupu mieszkań przy ul. Libelta i ul. Żeromskiego NPG 19.05.2020 r.  
63. 07.05.2020 Łukasz Kowarowski dot. premii pracowników MZK NPG 20.05.2020 r.  
64. 19.05.2020 Tomasz Smolarek dot. zadaszenia na targowisku miejskim NPG 02.06.2020 r.  
65. 19.05.2020 Tomasz Smolarek dot. kursowania miejskich autobusów KOM 01.06.2020 r  
66. 19.05.2020 Tomasz Smolarek i Krzysztof Pokora dot. wyeliminowania miejsc, w których spożywany jest alkohol SM 29.05.2020 r.  
67. 26.05.2020 Aleksandra Drozdecka dot. zlokalizowania przystanku linii nr 13 na terenie Galerii Grudziądzkiej KOM 01.06.2020 r.  
68. 04.06.2020 Tomasz Smolarek, Krzysztof Pokora, Mariusz Żebrowski dot. wyodrębnienia geodezyjnego działki pod targowisko miejskie GN 18.06.2020 r.  
69. 05.06.2020 Krzysztof Kosiński dot. wprowadzenia zmian w strukturze finansowania zadań ze środków PFRON ZSS 16.06.2020 r.  
70. 05.06.2020 Krzysztof Kosiński dot. wprowadzenia stałego oznaczenia w rozkładach jazdy autobusów spełniających wymagania techniczne do transportu osób niepełnosprawnych KOM 18.06.2020 r.  
71 24.06.2020 Piotr Rohde dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jackowskiego ZDM 10.07.2020 r.  
72 24.06.2020 Mariusz Żebrowski dot. wiaty przystankowej i dodatkowej ławki na przystanku autobusowym przy szpitalu KOM 10.07.2020 r.  
73 25.06.2020 Tomasz Smolarek dot. stanu klimatyzacji w komunikacji miejskiej KOM 10.07.2020 r.  
74 25.06.2020 Tomasz Smolarek dot. akcji informacyjnej związanej z noszeniem maseczek w komunikacji miejskiej KOM 10.07.2020 r.  
75 25.06.2020 Krzysztof Kosiński dot. realizowanych ograniczeń finansowych w MOPR Grudziądz ZSS 10.07.2020 r.  
76 01.07.2020 Krzysztof Kosiński dot. przeprowadzenia doraźnej akcji czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej MWiO, ZDM 10.07.2020 r.  
77 27.08.2020 Krzysztof Pokora i Tomasz Smolarek dot. remontu ul. Tatrzańskiej i Al.Sportowców w Mniszku ZDM 10.09.2020r.  
78 31.08.2020 Łukasz Piasecki dot. budowy slipu nad Wisłą IZP 10.09.2020r.  
79 17.09.2020 Sławomir Szymański dot. unieważnienia lub zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania ZDM 05.10.2020r.  
80 05.11.2020 r. Mariusz Żebrowski dot. zmniejszenia restrykcyjności Straży Miejskiej w zakresie niewłaściwego parkowania na osiedlu Strzemięcin SM 10.11.2020r.  
81 23.11.2010 r. Róża Lewandowska dot. zamontowania biletomatu na osiedlu Tarpno KOM 08.12.2020 r.  
82 05.01.2021 r. Marzena Makowska dot. organizacji Jarmarku Spichrzowego KS 21.01.2021 r.  
83 05.01.2021 r. Marzena Makowska dot. zaprowadzenia czystości ciągów komunikacyjnych w mieście ZDM 18.01.2021 r.  
84 11.01.2021 r. Paweł Napolski dot. remontu lub przebudowy ulic osiedla mieszkaniowego Mały Kuntersztyn ZDM 28.01.2021 r.  
85 15.01.2021 r. Tomasz Smolarek dot. udziału przedstawiciela MZK w pracach Komisji Ruchu Drogowego ZDM 28.01.2021 r.  
86 15.01.2021 r. Tomasz Smolarek dot. korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźnika Arriva KOM 29.01.2021r.  
87 29.01.2021 r. Klub radnych PiS dot. likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 13 ED 15.02.2021 r.  
88 05.02.2021 r. Paweł Napolski dot. remontu lub przebudowy ulic osiedla Mały Kuntersztyn ZDM 15.02.2021 r.  
89 05.02.2021 r. Paweł Napolski dot. naprawy chodnika przy ul. Dworcowej ZDM 09.02.2021 r.  
90 18.02.2021 r. Klub radnych Koalicja Obywatelska dot. zadłużenia szpitala NPG 03.03.2021 r.  
91 24.02.2021 r. Klub radnych Sojusz Obywatelski Grudziądz dot. zadłużenia szpitala NPG 03.03.2021 r.  
92 24.02.2021 r. Mariusz Żebrowski dot. otwarcia jednego z basenów w soboty ED 12.03.2021 r.  
93 24.02.2021 r. Mariusz Żebrowski dot. usprawnienia terminów szczepień dla nauczycieli ED 12.03.2021 r.  
94 25.02.2021 r. klub radnych Prawa i Sprawiedliwości dot. majątku spółek komunalnych NPG 11.03.2021 r.  
95 08.04.2021 r. Klub Radnych Koalicja Obywatelska dot. realizacji zadań zaplanowanych do wykonania w 2021 r. PIM 22.04.2021 r.  
96 08.04.2021 r. Tomasz Smolarek dot. wyznaczenia dodatkowego tymczasowego przejścia dla pieszych na ulicy Kalinkowej ZDM

20.04.2021 r.

28.05.2021 r.

 
97 06.04.2021 r. Aleksandra Drozdecka dot. remontu odcinka drogi przy ul. Kościuszki ZDM 20.04.2021 r.  
98 10.05.2021 r. Paweł Napolski dot. Zarządzenia Prezydenta Grudziądza Nr 461/20 NPG 28.05.2021 r.  
99 17.05.2021 r. Klub Radnych SOG dot. zwolnienia właścicieli lokali gastronomicznych z opłat za wystawienie tzw. ogródków letnich FN 01.06.2021 r.  
100 24.05.2021 r. Łukasz Kowarowski dot. łamania przepisów ruchu drogowego polegającego na nagminnym wjeżdżaniu przez samochody na chodnik w ciągu pasażu handlowego przy sklepach Żabka, PSS Społem, Żana, JBB i innych.

ZDM

ZDM

07.06.2021 r.

07.07.2021 r.

 
101 23.06.2021 r. Krzysztof Kosiński dot. budowy lub gruntownej przebudowy nawierzchni ulicy Jacka Malczewskiego od ulicy Droga Kujawska w połączeniu z Drogą Jeziorną do Szosy Toruńskiej ZDM 09.07.2021 r.  
102. 23.06.2021 r. Krzysztof Kosiński dot. budowy Centralnego Targowiska miejskiego z jednolicie zadaszoną powierzchnią handlową oraz bezpłatnym parkingiem zabezpieczającym potrzeby dla kupujących GN 06.07.2021 r.  
103 23.06.2021 r. Marzena Makowska dot. ograniczenia prędkości na ul. Brzozowej w Grudziądzu ZDM 06.07.2021 r.  
104 03.08.2021 Krzysztof Kosiński dot. Targowiska Hurtowego przy ul. Łyskowskiego PiM 13.08.2021 r.  
105 25.08.2021 r. Tomasz Smolarek dot. kontroli w COZ PIM 07.09.2021 r.  
106 25.08.2021 r. Tomasz Smolarek dot. oznakowania poziomego przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Sienkiewicza ZDM 09.09.2021 r.  
107 07.09.2021 r Paweł Napolski dot. ochrony zwierząt wolno żyjących (dzikich) ŚRO 23.09.2021 r.  
108 09.09.2021 r. Łukasz Kowarowski dot. przeniesienia przejścia dla pieszych na Osiedlu Strzemięcin ZDM 27.09.2021 r.  
109 10.09.2021 r. Paweł Napolski

dot. zagospodarowania przestrzeni przy ulicy królewskiej

ZDM 08.10.2021 r.  
110 10.09.2021 r. Paweł Napolski dot. opóźnień w przebudowie torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Toruńskiej ZDM 28.09.2021 r.  
111 13.09.2021 r. Paweł Napolski dot. otwarcia Basenu Nadwiślańskiego oraz budowy pływalni przy II LO. PIM 23.09.2021 r.  
112 06.10.2021 r. Marek Czepek dot. wypowiedzenia siedziby Urzędu Pocztowego Grudziądz 9 przy ul. Jackowskiego na osiedlu Strzemięcin PIM 19.10.2021 r.  
113 08.10.2021 r. Paweł Napolski dot. montażu ekranów dźwiękochłonnych ŚRO 22.10.2021 r.  
114 12.10.2021 r. Krzysztof Pokora dot. remontu schodów znajdujących się na Osadzie Grud na osiedlu Strzemięcin PIM 25.10.2021 r.  
115 08.11.2021 r. Tomasz Smolarek (Klub KO) dot. zorganizowania spotkania z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na remontowanej ul. Toruńskiej ZDM 22.11.2021 r.  
116 17.11.2021 r. Paweł Napolski dot. remontu ul. Jagiełły ZDM 02.12.2021 r.  
117 17.11.2021 r. Paweł Napolski dot. remontu dróg zlokalizowanych na terenie osiedla mieszkaniowego Tuszewo ZDM 07.12.2021 r.  
118 17.11.2021 r. Paweł Napolski dot. zmian organizacji ruchu na rondzie gen. Władysława Andersa ZDM 02.12.2021 r.  
119 17.11.2021 r. Marzena Makowska dot. przedstawienia harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego we wrześniu 2021 przez Szpital NPG 03.12.2021 r.  
120 25.11.2021 r. Paweł Napolski dot. dalszych działań związanych z montażem ekranów dźwiękochłonnych ŚRO 08.12.2021 r.  
121 25.11.2021 r. Paweł Napolski dot. dokończenia prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni przy ul. Królewskiej ZDM 02.12.2021 r.  
122 30.11.2021 r. Andrzej Wiśniewski dot. betonowej konstrukcji, schodów przy zespole nadwiślańskich spichlerzy IZP 13.12.2021 r.  
123 01.12.2021 r. Tomasz Smolarek dot. wykonania skosu łączącego poziom chodnika z poziomem wejścia na posesję ZDM 17.12.2021 r.  
124. 09.12.2021 r. Paweł Napolski i Mariusz Żebrowski dot. grudziądzkich spichlerzy GN 21.12.2021 r.  
125 16.12.2021 r. Łukasz Kowarowski dot. przejścia dla pieszych przy ul. Kustronia 6 ZDM 29.12.2021 r.  
126 20.12.2021 r. Maciej Gburczyk dot. wykonania nawierzchni ulicy Morelowej i Platanowej           ZDM 12.01.2022 r.  
127. 10.01.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej  MZK na całości linii tramwajowej Nr 1 i Nr 2. KOM 24.01.2022 r.  
128. 11.01.2022 r. Paweł Napolski dot. zamiaru nawiązania współpracy pomiędzy III LO w Grudziądzu a Państwową Szkołą Wyższą w Gnieźnie ED 25.01.2022 r.  
129. 26.01.2022 r. Maciej Gburczyk dot. wprowadzenie dodatkowego oświetlenia dla pieszych lub przejścia dla pieszych wzbudzanego przez pieszego na ul. Paderewskiego ZDM 10.02.2022 r.  
130. 01.02.2022 r. Paweł Napolski dot. umożliwienia przejazdu w dwóch kierunkach wzdłuz ulicy Al. 23 Stycznia ZDM 10.02.2022 r.  
131. 03.02.2022 r. Paweł Napolski dot. pomiaru natężenia hałasu w dzielnicy Owczarki ŚRO 11.02.2022 r.  
132. 01.03.2022 r. Paweł Napolski dot. obniżenia poziomu czystości przystanków komunikacji miejskiej KOM 11.03.2022 r.  
133. 02.03.2022 r. Paweł Napolski dot. ul. Droga Przechodnia ZDM 22.03.2022 r.  
134. 02.03.2022 r. Paweł Napolski dot. remontu chodnika wzdłuż ul. Jagiełły ZDM 21.03.2022 r.  
135. 02.03.2022 r. Paweł Napolski dot. przebudowy torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej ZDM 22.03.2022 r.  
136. 09.03.2022 r. Łukasz Kowarowski dot. likwidacji ubytków na odcinku ulicy Rydygiera ZDM 25.03.2022 r.  
137. 11.03.2022 r. Paweł Napolski dot. przebudowy fragmentu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisły ZDM 29.03.2022 r.  
138. 17.03.2022 r. Paweł Napolski dot. wyników pomiaru natężęnia hałasu w dzielnicy Owczarki ŚRO 05.04.2022 r.  
139. 21.03.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. wyodrębnienia bazy mieszkaniowej dla uchodżców z Ukrainy MPGN 11.04.2022 r.  
140. 21.03.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. ucruchomienia punktu odbioru koreskondencji dla MOPR w BOI w Urzędzie Miejskim ORA 07.04.2022 r.  
141. 21.03.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. przebudowy części nawierzchni jezdni Dr. Mazurskiej ZDM 06.04.2022 r.  
142. 21.03.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. wskazania terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji "Modernizacja pętli autobusowej na osiedlu mieszkaniowym Mniszek" ZDM 06.04.2022 r.  
143. 23.03.2022 r. Łukasz Kowarowski dot. przebudowy ul. Miłoleśnej oraz remontu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy ZDM 06.04.2022 r.  
144. 30.03.2022 r. Maciej Gburczyk dot. składowania odpadów przez firmę MASTA ŚRO 21.04.2022 r.  
145 30.03.2022 r. Tomasz Smolarek i Krzysztof Pokora dot. wszczęcia procedury powstania sklepu typu Dyskont na osiedlu Rządz GN 19.04.2022 r.  
146. 04.04.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. informacji na temat polityki mieszkaniowej realizowanej przez Miasto Grudziądz

GN

MPGN

15.04.2022 r.

26.04.2022 r.

30.05.2022 r.

 
147. 05.04.2022 r. Paweł Napolski dot. prac porządkowych w Parku Miejsko-Leśnym im. Piotra Janowskiego ŚRO 19.04.2022 r.  
148. 27.04.2022 r. Marzena Makowska dot. naprawy nawierzchni parkingu samochodowego w Grudziądzu ul. Legionów ZDM 16.05.2022 r.  
149 13.05.2022 r. Paweł Napolski dot. miejsc parkingowych ZDM 07.06.2022 r.  
150 13.05.2022 r. Paweł Napolski dot. kawiarenki MORiW 27.05.2022 r.  
151 25.05.2022 r. Tomasz Smolarek dot. przywrócenia oznakowania poziomego i pionowego przy ul. Rakowskiego i Kulerskiego ZDM 10.06.2022r.  
152 31.05.2022 r. Marek Czepek dot. wykonania chodnika na osiedlu Strzemięcin ZDM 14.06.2022 r.  
153 07.06.2022 r. Paweł Napolski dot. drogi dojazdowej ul. Kasprzyckiego ZDM 21.06.2022 r.  
154. 07.06.2022 r. Paweł Napolski dot. remontu ul. Dzialyńskich ZDM 22.06.2022 r.  
155. 07.06.2022 r. Paweł Napolski dot. przejścia dla pieszych na ul. Warynskiego ZDM 21.06.2022 r.  
156. 07.06.2022 r. Paweł Napolski dot. utwardzenia terenu ul. Karabinierów ZDM 15.06.2022r.  
157. 08.06.2022 r. Paweł Napolski dot. koszy na śmieci ZDM 24.06.2022 r.  
158. 08.06.2022 r. Paweł Napolski dot. remontu chodnika ul. Mickiewicza ZDM 22.06.2022 r.  
159. 08.06.2022 r. Paweł Napolski dot. ławek na starówce GST 20.06.2022 r.  
160. 14.06.2022r. Paweł Napolski dot. miejsc parkingowych dla autokarów oraz budowy toalet w obrębie grudziądzkiej starówki ZDM 21.06.2022 r.  
161. 17.06.2022 r. Łukasz Kowarowski dot. ukrócenia nagminnego parkowania samochodów na terenach zielonych w mieście SM 04.07.2022 r.  
162. 27.06.2022 r. Aleksandra Drozdecka dot. uruchomienia połączenia autobusowego (os. Lotnisko). KOM 05.07.2022 r.  
163. 20.07.2022 r. Maciej Gburczyk dot. poprawy/zmiany sposobu komunikacji samochodowej oraz pieszej mostkiem na kanale Trynka przy SP Nr 4 ZDM 17.08.2022 r.  
164. 01.08.2022 r. Paweł Napolski dot. utworzenia przejścia dla pieszych pzy ul. Rapackiego ZDM 17.08.2022 r.  
165. 03.08.2022 r. Tomasz Smolarek, Paweł Napolski i Krzysztof Misiewicz dot. Szpitala NPG 12.08.2022 r.  
166. 03.08.2022 r. Tomasz Smolarek, Paweł Napolski i Krzysztof Misiewicz dot. Olimpii NPG 12.08.2022 r.  
167. 10.08.2022 r. Paweł Napolski dot. przejścia dla pieszych na ulicy Waryńskiego ZDM 24.08.2022 r.  
168. 31.08.2022 r. Klub Radnych KO dot. Olimpii NPG 15.09.2022 r.  
169 05.09.2022 r. Paweł Napolski dot. budowy chodnika wzdłuż ul. Droga Kurpiowska ZDM 13.09.2022 r.  
170 28.09.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. modernizacji pętli autobusowej na osiedlu Mniszek ZDM 20.10.2022 r.  
171 29.09.2022 r. Miłosz Joniec dot. organizacji "Grudziądzkiego Dnia Seniora" PIM 11.10.2022 r  
172. 28.10.2022 r. Miłosz Joniec dot. remontu i modernizacji ulic w Owczarkach ZDM 16.11.2022 r.  
173. 07.11.2022 r. Tomasz Smolarek dot. odtworzenia Oddziału Udarowego NPG 23.11.2022 r.  
174. 09.11.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. utworzenia oddzialu udarowego NPG 23.11.2022 r.  
175. 09.11.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. Dr. Mazurskiej ZDM 22.11.2022 r.  
176. 09.11.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. ul. Kujota ZDM 22.11.2022 r.  
177. 21.11.2022 r. Paweł Napolski dot. oświetlenia ul. Królewskiej ZDM 25.11.2022 r.  
178. 21.11.2022 r. Krzysztof Kosiński dot. zaplanowania środków na przebudowę ul. Al. Sportowców ZDM 05.12.2022 r.  
179. 30.11.2022 r. Marzena Makowska dot. monitoringu miejskiego ZK 08.12.2022 r.  
180. 02.12.2022 r. Łukasz Kowarowski dot. ubytków na jezdni przy ulicy Batorego ZDM 19.12.2022 r.  
181. 19.01.2023 r. Miłosz Joniec dot. naprawy nawierzchni drogowej przy ulicy Wybickiego ZDM   01.02.2023 r.  
182. 25.01.2023 r. Marzena Makowska dot. wykonania naprawy ul. Powojowej w Grudziądzu ZDM 07.02.2023 r.  
183. 25.01.2023 r. Klub Radnych PIS dot. kosztów naliczania opłat za ciepło systemowe, które dla Grudziądza produkuje spółka miejska OPEC OPEC 09.02.2023 r.  
184. 13.02.2023 r. Paweł Napolski dot. napraw nawierzchni ul. Tysiąclecia ZDM 01.03.2023 r.  
185. 13.02.2023 r. Paweł Napolski dot. umożliwienia parkowania pojazdów wzdłuż ul. Bema ZDM 01.03.2023 r.  
186. 13.02.2023 r. Paweł Napolski dot. budowy drogi łączącej CKT z ul. Moniuszki oraz zagospodarowania terenu dot. zlokalizowanego w okolicy CKT. ZDM 01.03.2023 r.  
187. 17.02.2023 r. Łukasz Kowarowski dot. zamontowania sygnalizacji świetlnej na przejsciach przy Al. 23 Stycznia.

ZDM

ZDM

01.03.2023 r.

21.03.2023 r.

 
188. 21.02.2023 r. Miłosz Joniec dot. wycinki drzew przy ul. Chełmińskiej BLK 06.03.2023 r.  
189. 03.03.2023 r. Klub Radnych PiS dot. zorganizowania spotkania radnych z Zarządem MPGN NPG 15.03.2023 r.  
190. 03.03.2923 r. Tomasz Smolarek dot. naprawy pobocza ulicy Zachodniej ZDM 22.03.2023 r.  
191. 06.03.2023 r. Tomasz Smolarek dot. dojazdu z Rządza na ulicy Konarskiego KOM 17.03.2023 r.  
192. 09.03.2023 r. Łukasz Kowarowski dot. montażu ekranów dźwiękochłonnych          ZDM   27.03.2023 r.  
193. 09.03.2023 r. Miłosz Joniec dot. ul. Brzoskwiniowej, Jodłowej i Jaworowej ZDM 28.03.2023 r.  
194. 14.03.2023 r. Tomasz Smolarek dot. zaproszenia doktora Roberta Bonka - koordynatora Oddziału Neurologicznego i Neurologii Klinicznej na sesję RM Szpital 29.03.2023 r.  
195. 23.03.2023 r. Miłosz Joniec dot. remontu nawierzchni parkingu na ul. Legionów ZDM 06.04.2023 r.  
196. 23.03.2023 r. Klub Radnych PiS

dot. zakupu, kosztów modernizacji dawnego Domu Towarowego Korzeniowskich i wpływu  tej inwestycji na wzrost czynszów w MPGN.

NPG 13.04.2023 r.  
197. 29.03.2023 r. Aleksandra Drozdecka i Edyta Ogonowska dot. partycypowania przez gminę-miasto Grudziądz w kosztach zakupu i utrzymywania urządzeń AED oraz tzw. staz oraz edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy i doskonalenia umiejętności użycia urządzeń AED i staz. ZSS 13.04.2023 r.  
198. 04.04.2023 r. Klub Radnych PiS dot. parkingu przy ul. Sienkiewicza ZDM 21.04.2023  r.  
199. 07.04.2023 r. Łukasz Kowarowski dot. uciążliwości związanych z budową elektrowni gazowej RZ

24.04.2023 r.

31.05.2023 r.

 
200. 13.04.2023 r. Paweł Napolski dot. drogi dojazdowej ul.Kasprzyckiego ZDM 24.04.2023 r.  
201. 13.04.2023 r. Paweł Napolski dot. modernizacji Dr. Przechodniej ZDM 24.04.2023 r.  
202. 17.04.2023 r. Marzena Makowska dot. wypłaty rekompensat dla mieszkańców budynku, w którym przeprowadzono wymianę sieci gazowej NPG 05.05.2023 r.  
203. 29.05.2023 r. Krzysztof Kosiński dot. inwestycji - budowa ulicy Tatrzańskiej ZDM  14.06.2023 r.  
204. 06.06.2023 r. Andrzej Wiśniewski dot. Cmentarza Wojennego przy ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich. ŚRO 16.06.2023 r.  
205. 28.06.2023 r. Krzysztof Kosiński dot. niezwłocznego rozpoczęcia budowy ulicy - Aleja Sportowców na terenie Osiedla Mniszek. RZ 12.07.2023 r.  
206. 28.06.2023 r. Łukasz Kowarowski dot. braku wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (Basen Nadwiślański, ul. Kalinkowa 56). Grudziądzki Holding Komunalny 14.07.2023 r.  
207. 27.07.2023 r. Krzysztof Kosiński dot. zmiany lokalizacji przystanku autobusowego MZK przy ul. Droga Kujawska na wysokości pętli autobusowej. KOM 02.08.2023 r.  
208. 7.08.2023 r. Marzena Makowska dot. mechanicznego koszenia roślinności wodnej w kanale Trynka. ŚRO 23.08.2023 r.  
209. 7.08.2023 r. Marzena Makowska dot. poprawy warunków pracy dla zatrudnionych księgowych polegającej na utworzeniu nowych stanowisk pracy w Centrum Usług Wspólnych w Grudziądzu. ED 24.08.2023 r.  
210. 11.08.2023 r. Miłosz Joniec dot. przeprowadzenia pilnych remontów ulicy Lipowej oraz parkingu zlokalizowanego przy pawilonie handlowo- usługowym na ulicy Legionów 79/81 ZDM 25.08.2023 r.   
211. 17.08.2023 r. Marzena Makowska  dot. realizacji inwestycji miejskiej "Rewitalizacja otwartych basenów w Tarpnie ". PR 30.08.2023 r.  
212. 22.08.2023 r. Łukasz Kowarowski dot. elektrycznych hulajnóg  ZDM 30.08.2023 r.  
213. 22.08.2023 r. Krzysztof Kosiński dot. przeznaczenia środków budżetowych dla priorytetowych inwestycji miejskich. ZDM 04.09.2023 r.  
214. 30.08.2023 r. Miłosz Joniec w sprawie remontu i zainstalowania urządzeń odprowadzających wodę przy ulicy Chryzantemowej. ZDM 05.09.2023 r.  
215. 19.10.2023 r. Łukasz Kowarowski w sprawie montażu dodatkowego oświetlenia przy ul. Miłoleśnej na wysokości ROD "Transportowiec" ZDM 03.11.2023 r.  
216. 25.10.2023 r. Marek Czepek w sprawie remontu parkingu przy ul. T. Bora - Komorowskiego ZDM 06.11.2023 r.  
217. 07.11.2023 r. Krzysztof Kosiński w sprawie terenu przy ul. Zawiszy Czarnego w Grudziądzu GN 14.11.2023 r.  
218. 07.11.2023 r. Krzysztof Kosiński w sprawie wskazania terminu przetargu i rozpoczęcia inwestycji, na które otrzymano środki z Polskiego Ładu ZDM 14.11.2023 r.  
219. 08.11.2023 r. Aleksandra Drozdecka w sprawie parkingu przy ul. Czarnieckiego ZDM 28.11.2023 r.  
220. 10.11.2023 r. Miłosz Joniec w sprawie montażu słupków oddzielających chodnik od drogi przy ul. Bora-Komorowskiego ZDM 24.11.2023 r.  
221.  14.11.2023 r. Krzysztof Pokora w sprawie budowy inteligentnego przejścia dla pieszych bądź jego doświetlenia ZDM 24.11.2023 r.  
222. 14.12.2023 r. Łukasz Kowarowski w sprawie oświetlenia boisk Orlik i Orzeł MORiW 03.01.2024 r.  
223. 18.01.2024 r. Krzysztof Kosiński w sprawie odwodnienia parkingu na osiedlu Mniszek ZDM 31.01.2024 r.  
224. 18.01.2024 r. Krzysztof Kosiński w sprawie reorganizacji skrzyżowania na osiedlu Mniszek ZDM 31.01.2024 r.  
225. 22.01.2024 r. Krzysztof Kosiński w sprawie budowy spalarni RDF na osiedlu Lotnisko NPG 9.02.2024 r.  
226. 13.02.2024 r. Łukasz Kowarowski w sprawie obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu ED 29.02.2024 r.  
227. 26.02.2024 r. Krzysztof Kosiński w sprawie zapewnienia odpływu na ul. Cmentarnej ZDM 7.03.2024 r.  
228. 29.02.2024 r. Marzena Makowska w sprawie naprawy rynny - budynek Olimpii MORiW 11.03.2024 r.  
229. 29.02.2024 r. Marzena Makowska w sprawie warunków pracy personelu i osób korzystających z usług Informacji Turystycznej MORiW 11.03.2024 r.   
230. 4.03.2024 r. Krzysztof Kosiński w sprawie informacji finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu NPG 19.03.2024 r.  
231. 10.03.2024 r. Sławomir Szymański w sprawie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów i zorganizowania konsultacji społecznych na terenie Osiedla Lotnisko NPG 26.03.2024 r.  
232. 28.03.2024 r. Aleksandra Drozdecka w sprawie miejsca parkingowego przy ulicy Kościuszki ZDM 9.04.2024 r.  
233. 28.03.2024 r. Marzena Makowska w sprawie zakupu defibrylatora dla GCUW ED 10.04.2024 r.  
234. 4.04.2024 r.  Miłosz Joniec w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Kruszelnickiego ZDM 19.04.2024 r.  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 03-12-2018 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obuchowska 03-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 03-12-2018 13:18