herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Rejestr interpelacji 2022-06-24 12:59
dokument 161. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego dot. ukrocenia nagminnego parkowania samochodów na terenach zielonych w mieście 2022-06-20 13:22
dokument 160. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. miejsc parkingowych dla autokarów oraz budowy toalet w obrębie grudziądzkiej starówki. 2022-06-21 15:30
dokument 159. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. ławek na starówce 2022-06-20 12:26
dokument 158. Interpelacja radnego Pawla Napolskiego dot. remont chodnika ul. Mickiewicza 2022-06-22 08:09
dokument 157. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. koszy na śmieci 2022-06-24 12:57
dokument 156. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. utwardzenia ul. Karabinierów 2022-06-15 14:34
dokument 155. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. przejścia dla pieszych na Waryńskiego 2022-06-21 15:31
dokument 154. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. remontu ul. Dzialyńskich 2022-06-22 08:10
dokument 153. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego w sprawie dojazdu do ul. Kasprzyckiego 2022-06-21 15:34
dokument 152. Interpelacja radnego Marka Czepka dot. wykonania chodnika na osiedlu Strzemięcin 2022-06-21 09:50
dokument 151. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka dot. przywrócenia oznakowania poziomego i pionowego przy ul. Rakowskiego i Kulerskiego 2022-06-10 09:02
dokument 150. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. kawiarenki 2022-06-07 10:04
dokument 149. Interpelacja radnego Pawla Napolskiego dot. miejsc parkingowych na terenie starówki 2022-06-07 09:48
dokument 148. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej dot. naprawy nawierzchni parkingu samochodowego w Grudziadzu przy ul. Legionów 2022-05-16 14:58
dokument 147. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. prac porządkowych w Parku Miejsko-Leśnym im. Piotra Janowskiego 2022-04-19 10:15
dokument 146. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego dot. informacji na temat polityki mieszkaniowej Miasta Grudziądza 2022-05-30 14:21
dokument 145. Interpelacja radnych Tomasza Smolarka i Krzysztofa Pokory dot. wszczęcia procedury powstania sklepu typu Dyskont na osiedlu Rządz. 2022-04-19 10:42
dokument 144. Interpelacja radnego Macieja Gburczyka dot. składowania odpadów przez firmę MASTA 2022-04-21 12:27
dokument 143. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego dot. przebudowa ul. Miłoleśnej oraz remont ścieżki rowerowej 2022-04-06 13:20
dokument 142. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego dot. wskazania terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 2022-04-06 13:51
dokument 141. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego dot. przebudowy części nawierzchni jezdzni Dr. Mazurska 2022-04-06 14:03
dokument 140. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego dot. uruchomienia punktu odbioru korespondencji dla MOPR 2022-04-07 14:42
dokument 139. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego dot. wyodrębnienia bazy mieszkaniowej dla uchodźców z Ukrainy 2022-04-11 12:58
dokument 138. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. wyników pomiaru natężenia hałasu w dzielnicy Owczarki 2022-04-05 16:26
dokument 137. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. przebudowy fragmentu ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Wisły 2022-03-29 11:40
dokument 136. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego dot. likwidacji ubytków na odcinku ul. Rydygiera 2022-03-25 10:02
dokument 135. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. przebudowy torowiska tramwajowego wzdłuz ul. Toruńskiej 2022-03-22 11:30
dokument 134. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. remontu chodnika wzdłuż ul. Jagiełły 2022-03-22 10:07
dokument 133. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. Dr. Przechodniej 2022-03-22 11:29
dokument 132. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. czystości przystanków komunikacji miejskiej 2022-03-22 09:38
dokument 131. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. pomiaru natężenia hałasu w dzielnicy Owczarki 2022-03-22 09:39
dokument 130. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. umożliwienia przejazdu wzdłuż Al. 23 Stycznia 2022-03-22 09:40
dokument 129. Interpelacja radnego Macieja Gburczyka dot. dodatkowego oświetlenia 2022-03-22 10:10
dokument 128. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego dot. współpracy III LO z Państwową Szkołą Wyższą w Gnieźnie 2022-03-22 10:11
dokument 127. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego dot. bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej 2022-03-22 10:12
dokument 126. Interpelacja radnego Macieja Gburczyka 2022-01-12 11:43
dokument 125. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego 2021-12-29 14:18
dokument 124. Interpelacja radnych Pawła Napolskiego i Mariusza Żebrowskiego 2021-12-21 15:44
dokument 123. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2021-12-17 12:24
dokument 122. Interpelacja radnego Andrzeja Wisniewskiego 2021-12-16 14:41
dokument 121. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-12-02 12:41
dokument 120. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-12-08 13:39
dokument 119. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej 2021-12-03 12:07
dokument 118. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-12-02 12:40
dokument 117. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-12-07 11:39
dokument 116. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-12-02 12:39
dokument 115. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka (Klub KO) 2021-11-22 09:51
dokument 114. Interpelacja radnego Krzysztofa Pokory 2021-10-25 13:16
dokument 113. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-10-22 08:53
dokument 112. Interpelacja radnego Marka Czepka 2021-10-19 10:28
dokument 111. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-09-23 10:05
dokument 110. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-09-28 15:54
dokument 109. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-10-08 13:33
dokument 108. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego 2021-09-27 12:15
dokument 107. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-09-23 10:59
dokument 106. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2021-09-09 15:03
dokument 105. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2021-09-08 10:58
dokument 104. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2021-08-16 09:02
dokument 103. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej 2021-07-06 11:46
dokument 102. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2021-07-06 09:00
dokument 101. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2021-07-09 11:48
dokument 100. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego 2021-07-07 10:57
dokument 99. Interpelacja Klubu Radnych Sojusz Obywatelski Grudziądz 2021-06-01 15:47
dokument 98. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-05-28 09:02
dokument 97. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej 2021-04-20 14:49
dokument 96. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2021-05-28 10:59
dokument 95. Interpelacja Klubu Radnych Koalicja Obywatelska 2021-04-22 09:52
dokument 94. Interpelacja klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości 2021-03-11 15:13
dokument 93. Interpelacja radnego Mariusza Żebrowskiego 2021-03-12 12:29
dokument 92. Interpelacja radnego Mariusza Żebrowskiego 2021-03-12 10:13
dokument 91. Interpelacja klubu radnych Sojusz Obywatelski Grudziądz 2021-04-29 13:48
dokument 90. Interpelacja klubu radnych Koalicja Obywatelska 2021-04-29 13:38
dokument 89. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-02-09 15:12
dokument 88. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-02-15 15:18
dokument 87. Interpelacja Klubu radnych PiS 2021-02-15 11:44
dokument 86. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2021-01-29 13:02
dokument 85. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2021-02-08 10:58
dokument 84. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2021-02-01 11:17
dokument 83. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej 2021-01-18 10:31
dokument 82. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej 2021-01-21 08:46
dokument 81. Interpelacja radnej Róży Lewandowskiej 2020-12-08 14:09
dokument 80. Interpelacja radnego Mariusza Żebrowskiego 2020-11-12 08:25
dokument 79. Interpelacja Klubu radnych PiS 2020-10-05 09:26
dokument 78. Interpelacja radnego Łukasza Piaseckiego 2020-09-10 12:36
dokument 77. Interpelacja radnego Krzysztofa Pokora i radnego Tomasza Smolarka 2020-09-10 15:24
dokument 76. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2020-07-22 10:59
dokument 75. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2020-07-10 11:15
dokument 74. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2020-07-10 12:38
dokument 73. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2020-07-10 12:39
dokument 72. Interpelacja radnego Mariusza Żebrowskiego 2020-07-10 12:18
dokument 71. Interpelacja radnego Piotra Rohde 2020-07-10 12:07
dokument 70. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2020-06-18 13:24
dokument 69. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2020-06-16 15:10
dokument 68. Interpelacja radnych Klubu Koalcja Obywatelska 2020-06-18 14:40
dokument 67. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej 2020-06-01 12:21
dokument 66. Interpelacja radnych Tomasza Smolarka i Krzysztofa Pokory 2020-05-29 10:57
dokument 65. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2020-06-01 12:25
dokument 64. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2020-06-02 16:53
dokument 63. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego 2020-05-20 15:01
dokument 62. Interpelacja radnego Piotra Rohde 2020-05-19 14:21
dokument 61. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2020-05-18 15:14
dokument 60. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2020-05-19 09:44
dokument 59. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2020-05-19 16:01
dokument 58. Interpelacja radnego Andrzeja Wiśniewskiego 2020-05-04 15:26
dokument 57. Interpelacja Miłosza Jońca 2020-03-31 09:13
dokument 56. Interpelacja radnej Edyty Ogonowskiej 2020-03-12 10:32
dokument 55. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2020-03-13 09:05
dokument 54. Interpelacja radnego Macieja Gburczyka 2020-03-12 10:14
dokument 53. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego 2020-03-10 08:37
dokument 52. Interpelacja radnego Miłosza Jońca 2020-02-28 11:12
dokument 51. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2020-02-05 15:24
dokument 50. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2020-02-05 08:27
dokument 49. Interpelacja radnego Marka Czepka 2020-01-02 15:19
dokument 48. Interpelacja radnej Róży Lewandowskiej 2019-12-09 11:47
dokument 47. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2019-12-11 15:33
dokument 46. Interpelacja radnego Tonasza Smolarka 2019-12-09 12:19
dokument 45. Interpelacja radnego Marka Czepka 2019-12-11 15:27
dokument 44. Interpelacja radnego Marka Czepka 2019-12-11 10:03
dokument 43. Interpelacja Klubu Radnych SOG 2019-12-11 09:48
dokument 42. Interpelacja radnej Edyty Ogonowskiej 2019-11-14 07:58
dokument 41. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej 2019-11-14 08:17
dokument 40. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2019-12-03 08:32
dokument 39. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2019-11-14 08:10
dokument 38. Interpelacja Klubu Radnych PiS, radnego Andrzeja Wiśniewskiego 2019-11-06 12:17
dokument 37. Interpelacja radnej Róży Lewandowskiej 2019-09-17 13:26
dokument 36. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2019-09-30 13:51
dokument 35. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2019-08-21 11:48
dokument 34. Interpelacja radnego Miłosza Jońca 2019-08-07 10:34
dokument 33. Interpelacja Klubu Radnych Sojusz Obywatelski Grudziądz 2019-07-23 13:14
dokument 32. Interpelacja radnej Heleny Bagniewskiej i radnego Łukasza Kowarowskiego 2019-07-16 08:09
dokument 31. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej 2019-07-12 11:59
dokument 30. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej i radnej Edyty Ogonowskiej 2019-07-05 10:52
dokument 29. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej 2019-06-19 12:31
dokument 28. Interpelacja radnego Miłosza Jońca 2019-07-02 09:13
dokument 27. Interpelacja radnego Miłosza Jońca 2019-06-11 14:28
dokument 26. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2019-06-11 11:44
dokument 25. Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2019-06-11 13:40
dokument 24. Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2019-06-11 13:39
dokument 23. Interpelacja radnego Marka Czepka 2019-04-23 12:07
dokument 22. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego 2019-05-08 15:28
dokument 21. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2019-04-10 15:12
dokument 20. Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2019-04-16 15:30
dokument 19. Interpelacja radnego Pawła Napolskiego 2019-04-15 14:35
dokument 18. Interpelacja radnego Miłosza Jońca 2019-04-12 11:56
dokument 17. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2019-04-05 11:21
dokument 16. Interpelacja radnej Edyty Ogonowskiej 2019-04-10 14:30
dokument 15. Interpelacja radnego Marka Czepka 2019-04-08 15:09
dokument 14. Interpelacja radnego Marka Czepka 2019-03-20 11:45
dokument 13. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego 2019-03-20 08:04
dokument 12. Interpelacja radnego Marka Czepka 2019-03-15 12:51
dokument 11. Interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2019-03-20 08:10
dokument 10. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2019-03-13 12:51
dokument 9. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej 2019-03-14 09:14
dokument 8. Interpelacja radnej Róży Lewandowskiej 2019-03-19 12:26
dokument 7. Interpelacja radnego Mariusza Żebrowskiego 2019-03-20 09:52
dokument 6. Interpelacja radnego Mariusza Żebrowskiego 2019-01-31 09:41
dokument 5. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2019-01-31 09:41
dokument 4. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2019-01-15 07:50
dokument 3. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego 2018-12-28 10:41
dokument 2. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej 2018-12-28 10:37
dokument 1. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka 2018-12-03 13:19