herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 245/22 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz

Zarządzenie Nr 245/22

Prezydenta Grudziądza

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz

 

             Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 63 ust. 1 i 10, w zw. z art. 29     ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, poz. 762), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz § 1, 3 i 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu, ul. Żeromskiego 8,
 2. Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 42,
 3. Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej w Grudziądzu, ul. Bydgoska 24,
 4. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 27,
 5. II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, ul. Marcinkowskiego 10,
 6. III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu, ul. Legionów 2/12
 7. Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Hallera 31,
 8. Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7,
 9. Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu, ul. Chełmińska 104,
 10. Przedszkola Miejskiego „Rządz” w Grudziądzu, ul. Łęgi 17,
 11. Przedszkola Miejskiego „Strzemięcin” w Grudziądzu, ul. Korczaka 21,
 12. Przedszkola Miejskiego „Lotnisko” w Grudziądzu, ul. Kustronia 6,
 13. Przedszkola Miejskiego „Kopernik” w Grudziądzu, ul. Dworcowa 35,
 14. Przedszkola Miejskiego „Śródmieście” w Grudziądzu, ul. Groblowa 15.

            § 2. Treść ogłoszenia o konkursach, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 25-04-2022 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamilla Wiśniewska 25-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-05-2022 16:16