herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/22 w sprawie określenia stawek czyszu w lokalach mieszkalnych gminy-miasto Grudziądz wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego 2022-06-14 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-14 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-14 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-14 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/22 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2021 rok 2022-06-17 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-06-14 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-14 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/22 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2022-06-14 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/22 w sprawie "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Grudziądza w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". 2022-06-14 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-14 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-14 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-14 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-14 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-05-17 16:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-05-17 16:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie biegi na orientację 2022-05-17 16:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2022-05-17 16:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2022-05-17 16:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/22 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2022-05-17 16:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/22 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Justyny Wiśniewskiej-Chomicz 2022-05-17 16:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/22 zmieniające zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2022-05-13 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-05-13 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 15. 2022-05-13 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 15. 2022-05-13 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/22 NUMER POMINIĘTY 2022-05-13 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego 78 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-05-13 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-05-13 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-05-13 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-05-13 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bluszczowej 30 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-05-13 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-05-13 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2022-05-13 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/22 w sprawie przyznawania patronatu Prezydenta Grudziądza 2022-05-10 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/22 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-05-10 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/22 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego 2022-05-10 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/22 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" 2022-05-10 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-05-10 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-05-10 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/22 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2022-05-10 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2022 rok 2022-05-10 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2022-04-15 12:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2022-04-15 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-04-29 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej 2022-04-15 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2022-04-15 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/22 w sprawie wprowadzenia i stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Grudziądza 2022-05-10 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/22 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2022-04-15 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-05-10 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2022-04-15 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/22 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2022-04-28 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/22 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2022-04-28 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/22 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2022-04-28 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/22 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2022-04-15 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2022-04-15 12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie biegi na orientację 2022-04-15 12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej 2022-04-15 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2022-04-15 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2022-04-15 12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/22 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00034226/8 na rzecz Skarbu Państwa 2022-05-10 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-04-15 12:24