herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 10/08 zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz ...

Zarządzenie   Nr 10 /08

Prezydenta     Grudziądza

z dnia 14 stycznia 2008 r.

 

 

zmieniające  zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008)

 

Zarządzam:

 

§ 1

 

W załączniku nr 1 i nr 2  do Zarządzenia Nr 79/06 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wprowadza się następujące zmiany:

1)           w punkcie I załącznika nr 1  skreśla się podpunkt 9

 

2)           w punkcie I załącznika nr 1 podpunkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przedłożyć aktualną umowę lub pisemne zapewnienie umożliwiające przekazanie odpadów do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 z dnia 27.04.2001 r. o odpadach oraz w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.”

 

3)           w punkcie I załącznika nr 2  skreśla się podpunkt 8.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 3

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronnie biuletynu informacji publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Grudziądzu

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 21-01-2008 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Schulz 21-01-2008 14:41