herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 30/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz udziału we współwłasności nieruchomości... 2008-05-09 08:15
dokument Zarządzenie Nr 29/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-05-09 08:15
dokument Zarządzenie Nr 28/08 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok 2008-05-09 08:14
dokument Zarządzenie Nr 27/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2008-05-09 08:14
dokument Zarządzenie Nr 26/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2008-05-09 08:14
dokument Zarządzenie Nr 25/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydaw 2008-05-09 08:13
dokument Zarządzenie Nr 24/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2008-05-09 08:13
dokument Zarządzenie Nr 23/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieokreślony nieruchomości... 2008-05-09 08:13
dokument Zarządzenie Nr 22/08 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy – miasto Grudziądz 2008-05-09 08:12
dokument Zarządzenie Nr 21 /08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz... 2008-05-09 08:12
dokument Zarządzenie Nr 20 /08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz... 2008-05-09 08:09
dokument Zarządzenie Nr 19/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zwykłej w wysokości 5.996,50 złotych wraz z odsetkami ... 2008-05-09 08:09
dokument Zarządzenie Nr 18 /08 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4... 2008-05-09 08:08
dokument Zarządzenie Nr 17/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 20.000,00 złotych wraz z oprocentowaniem, wpisanej w księdze wieczystej... 2008-05-09 08:08
dokument Zarządzenie Nr 16/08 w sprawie pozostawienia w dyspozycji Urzędu Miejskiego części planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”, „Szkolnictwo wyższe”, „Ochrona zdrowia. 2008-05-09 08:08
dokument Zarządzenie Nr 15/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 34.734,00 złotych wraz z oprocentowaniem, wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW 22006 na rzecz gminy... 2008-05-09 08:08
dokument Zarządzenie Nr 14/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 3.680,00 złotych wraz z oprocentowaniem, wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW 35353 na rzecz gminy... 2008-05-09 08:07
dokument Zarządzenie Nr 13/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2008-05-09 08:07
dokument Zarządzenie Nr 12/08 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2008-05-09 08:06
dokument Zarządzenie Nr 11/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz 2008-05-09 08:06
dokument Zarządzenie Nr 10/08 zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz ... 2008-05-09 08:06
dokument Zarządzenie Nr 9/08 w sprawie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu balneologii dla mieszkańców Grudziądza 2008-05-09 08:06
dokument Zarządzenie Nr 8/08 w sprawie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pogłębionej psychoterapii grupowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców Grudziądza. 2008-05-09 08:05
dokument Zarządzenie Nr 7/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących użytkowanie wieczyste oraz właśność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2008-05-09 08:04
dokument Zarządzenie Nr 6'/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości należących do gminy- miasto 2008-05-09 08:04
dokument Zarządzenie Nr 6/08 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2008-05-09 08:04
dokument Zarządzenie Nr 5/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2008-05-09 08:03
dokument Zarządzenie Nr 4/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu. 2008-05-09 08:02
dokument Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu ... 2008-05-09 08:02
dokument Zarządzenie Nr 2/08 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. 2008-05-09 08:00
dokument Zarządzenie Nr 1/08 w sprawie odwołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza koordynującego sprawy organizacyjne funkcjonowania studiów zaocznych Politechniki Gdańskiej na terenie Zespołu Szkół Techn... 2008-05-09 08:00