herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 192/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Orzechowej

ZARZĄDZENIE Nr 192/13

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 czerwca 2013r.     

 

 

w sprawie nabycia  na  rzecz  gminy –  miasto Grudziądz prawa własności

nieruchomości gruntowej  położonej w Grudziądzu  przy ul. Orzechowej

  

 

Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia  22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z  2010 r. Nr 102,  poz. 651  z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

 

           § 1. Nabycie na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Orzechowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/1 o powierzchni 0,0147 ha, obręb 156, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o oznaczeniu KW TO1U/00035697/7.

 

           § 2. Cena nabycia prawa własności nieruchomości określonej w § 1 została   uzgodniona z właścicielem w drodze negocjacji.

 

           § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 4.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

            § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 12-06-2013 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-06-2013 08:47